16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

KAYSERİ ŞUBE
17.10.2006 (Son Güncelleme: 17.10.2006 10:47:24)

BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

 

             BASIN AÇIKLAMASI                       16.10.2006 

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilk kez 16 Ekim 1945 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Gıda Günü; günümüzde 150’den fazla ülke tarafından kutlanmaktadır.

Dünya Gıda Gününün amacı; insanlığın dünyada yaşanan açlığa duyarlılığını ve ilgisini uyandırmak, tarım ve gıda üretiminin artırılmasına dikkat çekmektir.

FAO tarafından, 1980 lı yılların başında yıllık 9 milyar doların üstünde olan tarım ve kırsal kalkınma destekleri, 5 milyar doların altını düştüğü tespit edilmiş ve bu yılki Dünya Gıda Gününün ana temasını “Gıda Güvencesi İçin Tarıma Yatırım” olarak belirlemiştir.

Günümüzde 6 milyarı aşan dünya nüfusunun 854 milyon kişisi açlıkla karşı karşıyadır. Bir insanlık utancı olan açlık, günümüz dünyasının en temel ve öncelikli sorunudur. Ancak, bugün dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeni bir üretim yetmezliği değil, üretimin ve paylaşımın adaletli bir şekilde sağlanmamasıdır.

Diğer taraftan, tarım alanında GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizmalar) gıdalar insanlığa her geçen gün daha fazla dayatılmaktadır. Bu uygulamanın her şeyden önce genetik çeşitliliğin kaybına yol açarken, ekosistemdeki tür dağılımını ve dengeleri bozmasının yanında, henüz kanıtlanmamış birçok olumsuzluğu barındırabileceği tahmin edilmektedir. Tarımsal ürünlerdeki genetik çeşitliliğin yaklaşık dörtte üçünün son yüzyıl içerisinde yitirildiği; 6.300 hayvan ırkından 1.350’sinin ya yok olduğu ya da yok olma tehdidi altında olduğu düşünülürse, tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.

Tarım ürünleri insan ve hayvan gıdasının temelini oluşturduğu için stratejik önem taşımakta ve bu nedenle de ulusal bağımsızlığı belirleyen sektörün başında gelmektedir. Ülkemizde Nüfusun %20’si yeterli gıdaya ulaşmamakta, % 8.5 ‘i açlık sınırında yaşamaktadır.

Yeterli ve dengeli beslenme yönünden, özellikle hayvansal gıdalar açısından hiçbir dönemde kendine yeterli bir ülke olamayan Türkiye’de hayvansal protein kaynaklarının kişi başına üretiminde de yetersizlik devam etmektedir. Kişi başına düşen günlük 95 gram protein miktarının yaklaşık %75’i bitkisel ürünlerden sağlanmaktadır.

Sonuç olarak, daha fazla ve sağlıklı gıda üretilmesi ve gıda stokunun artırılması için, alınması gerekli olan tedbirlerin yanı sıra, açlığın nedenleri hızlı ve kalıcı bir şekilde giderilmelidir. Yoksulluk yenilmeden açlığı yenmenin imkanı yoktur.

Ülkemizde gıda sektörü adına son yıllarda en önemli gelişme 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunun yayımlanmasıdır. Bu Kanun özel sektör ve kamu idaresini birçok yükümlülük altına sokmuştur. Gıda güvenliğinin önemi her geçen gün yaşanan olaylar gözler önüne sermektedir. Toplum sağlığını olumsuz yönde etkilenmemesi için, mahkeme kararları ile iptal edilen birçok maddeleri yeniden düzenlenerek yönetmeliklerin katılımcı bir anlayışla oluşturularak bir an önce tekrar yayımlanması ve uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımaktadır

Gıda denetiminin tek elden yürütülmesi bir zorunluluktur. Gıda Kanununda tek elde toplanmaya çalışılan yetkilerin Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile yeniden dağıtılarak, karmaşık hale getirilmemesi ve yeni bir kaos ortamı yaratılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Yetkileri elinde toplayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, yeniden yapılanmasını tamamlayarak; acilen sorumluluğunu yerine getirmek için ilgili meslek disiplinlerinden yeterli sayıda elemen istihdam etmesi ön koşuldur. İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili konularda tasarruf tedbirlerinin işletilmesi gerekçesiyle kısıntıya gidilmesinde kamusal yarar bulunmamaktadır.

Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temini, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesini, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak için Ziraat Mühendisleri Odası olarak her türlü olumlu katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 DÜNYA GIDA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

                                             

 Aydın ÇALIŞKAN

 Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1477