40. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU- 3-5 KASIM 2006 - ÇANAKKALE

GENEL MERKEZ ( )
07.11.2006 (Son Güncelleme: 07.01.2011 12:35:21)

ODA`mızın 40. Dönem II. Danışma Kurulu, 3-5 Kasım 2006 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla Çanakkale`de gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu Toplantısı, 4 Kasım 2006 Cumartesi günü törenle açıldı. Çanakkale Şube Başkanı Hicri NALBANT, açılış konuşmasında Çanakkale`nin, sınırları içinde yer alan Gelibolu Yarımadası, Milli Park, Truva Antik Kenti, Assos ve Kaz Dağları ile önemli bir yerleşim yeri olduğuna işaret etti. Çanakkale`nin tarıma dayalı bir sanayisi olduğunu anlatan NALBANT, "Çanakkale Türkiye`nin en temiz en kirlenmemiş ovası. Ezine peyniri, domatesi, zeytini, şeftalisi ile artık Çanakkale, ülkemizde ve dünyada bir hayli yer almaya başlamıştır" dedi.

Son yıllarda Kaz Dağları`nda maden arama çalışmaları ve bununla ilgili ÇED raporlarının düzenlenmeye başlanmasından endişe duyduklarını kaydeden NALBANT, "Ayrıca ilimizde bir termik santral var, şimdi yenilerinin de kurulmaya başlandığı haberleri alıyoruz. İilin kardıramayacağı kadar termik santralı kurmak, ili boğmak demektir. İstanbul`un yükünü Çanakkale`ye aktararak İstanbul`u kurtarmak mümkün değil ama Çanakkale`yi yok etmek çok kolay olacaktır. Kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

ODA`mız Başkanı Gökhan GÜNAYDIN, 40. Dönem II. Danışma Kurulu`nun Türkiye için önemli bir zaman diliminde yapıldığını belirtti. AB İlerleme Raporu`nun 8 Kasım 2006`da yayınlanacağını ve daha önce Avrupa Parlamentosu`nun Türkiye`nin AB`ye üyeliği için Ermeni Soykırımını kabul etmesini istediğini anımsatan GÜNAYDIN, şunları söyledi:

"Bütün dünyada savaşların hüküm sürdüğü dönemlerde ortaya konulmuş olan tarihi olayları siyaset malzemesi yapmak ve bunun içinden Türkiye Cumhuriyeti`nin kaynaklarını sömürmeye yönelik bir yaklaşım kabul edilemez. Hepimiz biliyoruz ki AB müktesebatının yarısı tarımla ilgili. Eğer biz AB görüşmelerini, tam üyelik havucuna aldanarak, bir taviz verme süreci olarak geçirirsek, bu taviz verme sürecinin sonunda tarım sektöründe radikal bir çöküş ama elde edilemeyen bir sonuç ile karşı karşıya kalacağız."

Türkiye`nin 2005 yılı tarımsal ürün ithalatının 6.4 milyar dolar olduğunu belirten GÜNAYDIN, ithal edilen ürünlerin önemli bir bölümünün Türkiye`nin kendi ekolojisinde yetişebildiğine işaret etti. GÜNAYDIN, "6.5 milyar dolara yakın bir parayı, tarımsal ürün ithalatına özgüleyen tarım yapısını daha fazla gecikmeden gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu ülke 8.2 milyar dolar da tarımsal ürün dış satımı yapmıştır. Ancak bunun 2 milyar doları fındık dış satımıdır. Bu yıl ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle fındık dışsatımı yeniden 400-500 milyon dolarlık geleneksel çizgisine inerse, o zaman Türkiye gibi tarım potansiyeli son derece yüksek bir ülkenin, tarım ürünü ithal eder bir yapıya oturmasına, bir kez daha içimiz acıyarak tanık olacağız" dedi.

Yalnızca 1 yıl içinde tarım istihdamının 1 milyon 300 bin kişi azaldığını anımsatan GÜNAYDIN, şöyle konuştu:

"2004 ile 2005 yıllarına baktığımızda tarımsal ürün çıktı fiyatlarının reel olarak gerilediğini, buna karşılık girdi fiyatlarının hızla yükseldiğini görüyoruz. İşte bu gerçeklik, kırdaki yoksulluğun giderek artmasına, insanların kendilerini varoşlara doğru atmalarına yol açmaktadır. Bizim bu fotoğrafı gerçek niteliğiyle önümüze koymamız ve hem AB üzerinden, hem DTÖ üzerinden gelen ve giderek düzeyini artıran rekabetçi ortamda, sektörümüzü yeniden düzenlememiz gerekiyor. 40 bin üyesi olan Ziraat Mühendisleri Odası, 52 yıldır yaptığı gibi gelecekte de bu gerçekliği olabildiğince bilimsel yöntemlerle ele almaya, objektif biçimde değerlendirmeye, ulustan, halktan, emekten, üreticiden, tüketiciden yana tavrını duraksamaksızın ortaya koymaya devam edecektir."

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet ARSLAN, ülke içi üretim ve ihracatta en önemli sorunlardan birinin "kalıntı" olduğunu belirterek, buna ilişkin bir yönetmelik hazırladıklarını bildirdi. ARSLAN, "Yaş meyve ve sebzede öncelikli olarak yürürlüğe koyacağımız bu yönetmelik, barkod sistemi ile beraber üreticilerin üretmiş oldukları üründe kullanmış oldukları kimyasalların kayıt altına alınmasını öngörüyor. Burada ziraat mühendislerinin müşavir olarak çalışmaları planlanıyor" dedi.

ARSLAN, bakanlık olarak ülke tarımının gelişmesine katkıda bulunmak için ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK, ülkede çok büyük sıkıntılar yaşandığını, bunların ancak duyarlı insanların vereceği mücadelelerle aşılabileceğini kaydetti. ŞİMŞEK, "Tarıma dayalı bir toplum yapısı içinde 1 yılda, 1 milyon 300 bin insan köylerden kente geliyorsa, bunlar istihdama gelmiyor. Açlık olarak geliyor, mafya olarak geliyor, kapkaççı olarak geliyor" dedi.

Danışma Kurulu`na 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir DEMİR, önceki dönem ODA Başkanlarımızdan ve eski Bakan Mehmet YÜCELER ile Şerafettin TAV ve Sami DOĞAN, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Şevket AKDEMİR ve Köy-Koop Genel Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ da katıldı.

Danışma Kurulu toplantısı kapsamında daha sonra, "40. Dönem I. Danışma Kurulu kararlarının irdelenmesi", "Özlük haklarına ilişkin çalışmalar", "Mesleki denetim", "Gıda sektöründe yaşanan gelişmeler", "ODA örgütlülüğü", "Hukuki çalışmalar", "e-ZMO programının kullanılması", "Tarımın sorunları" ve "Ziraat Fakültelerinde uygulanan eğitim sistemlerinin tartışılması", "Mali işler ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşmeler" konularında görüş alışverişi yapıldı.

ODA`mız II. Başkanı Dr. Turhan TUNCER ve Saymanımız Hamdi ARPA, Danışma Kurulu toplantısının açılışından sonra, Şube Saymanları ile bir araya gelerek, mali konuları değerlendirdiler. Bu toplantının tamamlanmasının ardından Danışma Kurulu toplantısına katıldılar.

Danışma Kurulu kapsamında, 5 Kasım 2006 Pazar günü gemi ile Eceabat`a gidilerek, Şehitlikler gezildi.

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği‘nin dayatmalarının da etkisiyle çok ciddi sıkıntılar yaşayan tarım sektörü ve meslek alanımızla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 40. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı, 3-5 Kasım 2006 tarihleri arasında Çanakkale‘de gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileri ayrıntılı olarak tartışılmış, varılan sonuçlar aşağıda ana hatlarıyla belirtilmiştir.

Tüm dünyada tarım sektörü devletler tarafından çeşitli düzeylerde desteklenmektedir. Dünyada tarıma yönelik olarak verilen destek miktarı yaklaşık 325 milyar $ olup, bu miktar AB‘de 43 milyar €, ABD‘de 70 milyar $‘dır. Türkiye‘nin tarım sektörüne verdiği destek ise sadece 2 milyar €‘dır. Yapısal sorunlarını çözmüş, yüksek üretkenlik ve verimlilik düzeyine ulaşmış ve tek sorunu dünyada yeni pazarlar aramak olan ülkeler bile, tarıma bu kadar yüksek destek sağlarken, bizim tarım sektörüne sağladığımız destek çok yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, uygulanan destekler üretimden kopuk ve sorunları çözmekten uzaktır.

Gerek kamuda, gerekse özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın en önemli sorunu ücretlerin düşüklüğü ve taşeronlaştırma faaliyetleridir. Meslektaşlarımızın özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi konusunda ODA‘mız şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de çalışmalarını sürdürecektir.  

Köy Merkezli Tarımsal Üretimi Destek Projesi kapsamında, çoğunluğu ziraat mühendislerinden oluşan 1000 tarım gönüllüsü köylerde görevlendirilmiştir. Son dönemlerde  bu sayının 2500‘e yükseltileceği yetkililerce telaffuz edilmektedir. Bu meslektaşlarımızın 657 sayılı Yasa‘nın 4 b maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak atanacağı belirtilmektedir. Ziraat Mühendisleri Odası öncelikle bu alanda istihdam edilecek personelin daimi kadrolarda istihdamından yana olduğunu bir kez daha belirtmektedir. Sözleşmeli personel olarak istihdamın gerçekleşmesi durumunda, seçim yansız ve her türlü şaibeden uzak ölçütlere göre yapılmalıdır. Sözleşme imzalanacak mühendislerin seçiminde, meslek örgütü olan Ziraat Mühendisleri Odası, komisyonlarda mutlaka yer almalıdır. Çaykur‘da 1994 yılından beri işçi statüsünde daimi kadroda çalışan ziraat mühendislerinin de 657 sayılı yasanın 4 b maddesine geçirilmeleri sağlanmalıdır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hayvancılığın desteklenmesi kapsamında uygulanan, tarımsal yayım hizmeti satın alan tarımsal kalkınma kooperatiflerine farklı süt primi uygulaması, çeşitli etkilerle olumsuz yönde değiştirilmiştir. Hem yayım hizmetlerinin amacına ulaşması, hem de tarım sektörünün gelişmesi için uygulama önceki haline geri çevrilerek sadece birim kooperatiflerde ziraat mühendislerinin istihdam edilmesine devam edilmelidir.

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetkisi Verilmesine ve Sertifika Eğitimlerine Dair Uygulama Esasları" taslağını geliştirmek ve ODA‘mızın bu alandaki etkinliğini artırmak üzere çalışma yapılacaktır.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası‘nın uygulamaya konulması ve Toprak Koruma Kurulu‘nun göreve başlaması ile birlikte tarım arazilerinin korunması konusunda kimi olumsuzluklar görülmeye başlanmıştır. En büyük sorun da, alınan kamu yararı kararlarıdır. Bu yolla meydana gelen kayıplar konusunda ODA‘mız mücadelesini sürdürecek, olumsuzlukların giderilmesi yönünde Toprak Koruma Projesi Eğitimleri tekrarlanacaktır.

Zirai mücadele konusu günümüzde önemini korumakta ve sektördeki kimi olumsuzluklar halen devam etmektedir. Bunların giderilmesi amacıyla zirai mücadele bayilerinde mesul müdürlük uygulamasının kaldırılması, bayilerin kesinlikle ziraat mühendisi olması, sahte ve kaçak ilaçların yurda girmesinin önüne geçilmesi, reçete sistemi ve izlenebilirliğin sağlanması, teknik talimatların geliştirilmesi ve güncellenmeleri konularında çalışmalarımız yoğunlaştırılacaktır. Zirai ilaç bayilerinin denetlenmesi konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ortak çalışma zemininin oluşturulması konusunda çaba harcanacaktır.

Tarım Sigortaları Yasası ve yönetmelikleri 2005 yılında çıkarılmıştı. Zaman içinde görülen aksaklıklar nedeniyle bu yönetmelikler 2006 yılında değiştirilerek yeniden yayınlandı. Ancak uygulamalar sırasında bu yönetmeliklerin de birçok konuda halen yetersiz oldukları görülmektedir. Tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi yönünde ODA‘mız üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

Üretici, tüketici ve gıda güvenliği bağlamında, tarafların haklarını dengeli ve eşit korumasında ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için Hal Yasası‘nın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. ODA‘mız aracıları ortadan kaldıracak, üreticilerin doğrudan tüketicilere ulaşabileceği yeni bir yapılanmanın oluşturulması yolundaki çabalarını sürdürecektir.

Denetleme Kurulu raporları doğrudan ODA‘mızı ilgilendirmesine karşın, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın bilgisi dışında bu raporların elektronik ortamda yayılması etik dışıdır ve suçtur. Bunu yapanlarla ilgili idari ve yasal işlemler yapılacaktır. Bu yılın Ağustos ayında Adana‘da yapılan ve gündem maddelerinden biri de Denetleme Kurulu Raporu olan toplantıda alınan kararlar uygulamaya konacaktır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarım sektöründeki sorunların çokuluslu şirketlerin çıkarları doğrultusunda değil üreticiden, emekten ve Çanakkale‘nin ruhuna uygun Türk Ulusunun yararına olacak şekilde çözümü için çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

Saygıyla duyurulur.

(Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi Hazırlama Komisyonu Üyeleri olarak seçilen; İstanbul Şube Başkanı Ahmet ATALIK, Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Zeki ACAR,  Trabzon Şubesi Başkanı Mehmet TAÇOĞLU ve Bursa Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz KAYA tarafından hazırlandı. Sonuç Bildirgesi  oybirliği ve alkışlarla kabul edildi.)

 

  

3-5 KASIM 2006 TARİHLERİNDE ÇANAKKALE‘DE DÜZENLENEN 40. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI‘NDA ALINAN KARARLAR VE GERÇEKLEŞME DURUMU

1 - TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ   

Alınan Kararlar:

•·        ODA‘mız, bugüne kadar "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" kapsamında görev alan üyelerimize teknik bilgi desteği ve lojistik yardım vermenin yanı sıra, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkı oluşturmak amacıyla her türlü çalışmayı etkin biçimde gerçekleştirmiştir.

•·        Halen Proje kapsamında çalışan Tarım Danışmanları yanında, Bakanlığın eksik kadrolarının doldurulmasına yönelik olarak kamuya ziraat mühendisi alımı yapılmalıdır.  doğrudan, geriye kalan 1500 kişi ise KPSS sonuçlarına göre işe alınmalıdır. Tarım Gönüllüsü statüsünde çalışan meslektaşlarımızın 657 sayılı Yasa‘nın 4b maddesi uyarınca sözleşmeli mühendis olarak istihdamı, mühendis alımında iller arasında önemli dengesizliklerin bulunması, bazı bölümlerin mezunlarına az sayıda kontenjan tanınması, Balıkçılık Teknolojisi ve Tütün Teknolojisi Mühendisi mezunlarına hiç yer verilmemesi, veteriner hekim sayısının çok yüksek tutulması gibi konular, sürecin önemli sorunları olarak önümüzde durmaktadır. ODA‘mız, önümüzdeki dönemde de konuyu izleyerek, ülke ve üyelerimiz için olumlu düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli katkıyı koymaya ve kamuoyu adına denetleme görevini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir.

 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde 14 yıldır daimi işçi statüsünde çalışan 257 Ziraat Mühendisinin memur kadrosuna geçirilmesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır.
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi ve İl Teknik Komitelerine katılacak ODA‘mız temsilcilerinin isimleri Bakanlığa bildirilecektir.
 • Bakanlık TEDGEM Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanmakta olan, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetkisi Verilmesine ve Sertifika Eğitimlerine Dair Uygulama Esasları" taslağı hakkında ODA görüşümüz hazırlanarak TKB‘ye iletilecektir. Konuyla ilgili olarak 24 Kasım 2006 tarihinde yapılacak toplantıya katılım sağlanacaktır. Toplantıda, önce Şubelerimiz ardından bazı İl Temsilciliklerimizin tarımsal danışmanlık eğitimi verebilmesine yönelik kolaylaştırıcı öneriler geliştirilecektir. İzleyen süreçte, eğitim sürecinin altyapısı oluşturulacaktır.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, "Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" kapsamında görev yapan ziraat mühendislerini KPSS koşulu aramaksızın 657 4-b uyarınca sözleşmeli statüye almıştır.
 • Bunun yanında, 2004 - KPSS ve 2006 KPSS/1 sonuçlarına göre, 978 ziraat mühendisi, 9 su ürünleri mühendisi ve 564 veteriner hekimi yine 657 sayılı Yasanın 4b maddesi uyarınca sözleşmeli statüde Bakanlık bünyesine almıştır.
 • Daha sonra, Nisan ayı içinde 184 mühendis (ziraat ve su ürünleri) ve 149 veteriner hekim personelin yerleştirme işlemi, tamamlanmıştır.
 • Bunun yanında, Tarım Kredi Kooperatifleri için de ziraat mühendisi alımı yapılmıştır. TKK, KPSS sınavı yerine, kendisi mülakat yapmak suretiyle, günümüz itibariyle yaklaşık 500 ziraat mühendisini (bitki koruma bölümü mezunu ya da bitki koruma dersi almış)  işe başlatmıştır. Sözü edilen alım şekli, kayırmacılık uygulamalarını bir kez daha gündeme getirmiştir.
 • ODA‘mız, ilkesel olarak hem tarımsal kamu hizmetlerinin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi hem de meslektaşlarımızın istihdamına katkı sağlaması açısından kamunun ziraat mühendisi alımını desteklemektedir. Ancak mühendis alımının mutlaka KPSS koşullarına göre yapılması ve personelin 657 4 a maddesine göre işlendirilmesi konusundaki Oda görüşümüz ısrarla savunulmaktadır.  
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde 14 yıldır daimi işçi statüsünde çalışan 257 Ziraat Mühendisinin memur kadrosuna geçirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında, Rize ve Trabzon Şube Başkanlarımızla birlikte, 22 Şubat 2007 tarihinde TBMM‘de CHP Grup Başkanvekili Haluk KOÇ ve AKP Grup Başkanvekili Eyüp FATSA ile görüşmeler yapılmıştır. Plan Bütçe Komisyon‘unda konunun izlenmesine karşın, meslektaşlarımızın "Kamu İdare Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İşçi Pozisyonunda Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" kapsamına alınması muhalefet partisi tarafından desteklenmiş, ancak iktidar partisi tarafından onay görmeyen konu yasa kapsamına alınamamıştır. Süreçle ilgili takibimiz devam edecektir.
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetkisi Verilmesine ve Sertifika Eğitimlerine Dair Uygulama Esasları" taslağı hakkında ODA görüşümüz hazırlanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na iletilmiştir. Konuyla ilgili olarak 24 Kasım 2006‘da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM Genel Müdürlüğü‘nde yapılan toplantıya da katılmak suretiyle, ODA‘mız görüşleri dile getirilmiştir.
 • İlgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ODA‘mız, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez ve İl Teknik Komitelerine temsilci üye göndermektedir. Oda‘mızı Merkez Teknik Komitede, Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER temsil etmektedir. Sn. TUNCER, bugüne kadar 14 Aralık 2006 ve 27 Nisan 2007 tarihinde olmak üzere iki kez Merkez Teknik Komitesi toplantısına katılmıştır.
 • Genel Merkez‘imiz 12 Mart 2007 gün, 661 sayılı yazısı ile Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıyan ve öncelikle anlaşmaya varılan üç öğretim üyesinin gerekli evrakları da ekte gönderilerek, Şubelerin tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi vermeleri için İl Müdürlüklerine başvurmaları istenilmiştir.
 • Günümüz itibariyle Genel Merkez yanında, Antalya, Adana, Çanakkale, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa Şubeler başvurularını tamamlamıştır. Dönem içinde diğer illerin başvuruları da tamamlanacaktır. 
 • Antalya Şube için planlanan eğitim süreci, onayın zamanında çıkmaması nedeniyle ertelenmiştir.
 • Ayrıca Genel Merkez tarafından Şube Başkanlıkları ve İl Temsilciliklerine yazılan 5.4.2007 gün, 895 sayılı yazı ile, illerindeki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitelerinin oluşumu ve ODA‘mızın komitelerdeki temsil şekline ilişkin bilgi istenmiştir. Dört Şubemiz dışındaki tüm Şubelerimiz söz konusu bilgiyi Genel Merkezimize iletmişlerdir.

2 - GIDA MEVZUATI, SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI VE "YEMİNLİ GIDA MÜŞAVİRLİĞİ"   

Alınan Kararlar:

 • Sorumlu Yöneticilik konusunda Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri ODA‘ları arasında imzalanan Protokol yürürlüktedir. Her üç ODA, önümüzdeki dönemde de, sorunların ortak çözümüne yönelik çalışmalarını sürdüreceklerdir.
 • Sorumlu Yöneticilik yapan üyelerimizin sosyal güvenliklerinin sağlanması konusunda pratik çözümler üretilmekle birlikte, yapılan görüşmelerle olgunlaştırılan Protokolün imzalanabilmesi için, önümüzdeki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bir ziyaret gerçekleştirilecektir. Böylece, ilke ve esasları ile sağlam temele oturtulmuş bir sosyal güvenlik uygulamasının sorumlu yönetici üyelerimiz için geçerliliği sağlanacaktır.
 • Üç ODA‘nın ortak kararı ile yaşama geçirilen "kapasite raporu düzenlenmesi" konusunda yaşanan sorunların aşılabilmesi için; önümüzdeki dönemde Ana Yönetmeliğimize kapasite raporu düzenlenmesi ile ilgili açık bir hüküm konulmasına gayret edilecek, bunun gerçekleşmesi durumunda uygulamaya yeniden başlanılacaktır.
 • Danıştay‘ın, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerleri ile ilgili Yönetmeliğe ilişkin 2006/2330 Esas No ile yürütmeyi durdurma kararı alması ve ustaların sorumlu yöneticilik yapmasını engellemesinin ardından, doğru uygulamanın gerçekleştirilmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile görüşmeler yapılacak, konu izlenecektir. Tüm Şubelerimiz, konu ile ilgili olarak sürdürülen faaliyetler yanında, alınan "yürütmenin durdurulması" kararını ve bunun anlamını üyelerimize etkinlikle duyuracak, sorumlu yöneticilik uygulamalarındaki mevcut sorunların çözümü için gayretlerini sürdürecektir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :   

 • ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, 15 Şubat 2007‘de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa GÜR‘ü ziyaret ederek, gıda sektöründe sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlik sorunlarına yönelik görüş alışverişinde bulundular. Ancak ilgili mevzuatın; "işverenin sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesini ticari sır olarak gören" yaklaşımı nedeniyle, Protokol imzalanması gerçekleştirilememiştir. Bu durum, ülkede çok yaygın olarak görülen "kayıt dışı istihdam" sorununa, yasal zemin üzerinde yeterli çözüm yaratma için ülkenin alması gereken çok yol olduğunu göstermektedir.
 • Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerleri ile ilgili Yönetmeliğin yürütmesini durdurarak, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde istihdam alanları daraltılmış olan üyelerimizin yeniden iş olanaklarına kavuşmasına olanak sağlayan Danıştay‘ın söz konusu kararı, tüm meslektaşlarımıza duyurulmuştur. ODA‘mız sorumlu yöneticilik uygulamalarındaki mevcut sorunların çözümü için gayretlerini sürdürecektir.
 • Yeminli gıda müşavirliği konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalara rağmen, AB gıda otoritesinin konuya sıcak bakmadığı bilinmektedir. Daha evvel oluşturulan ODA görüşümüz doğrultusunda, üç Oda bu alanda ortak çalışmaya devam edecektir.
 • Türkiye‘de uygulanan sorumlu yöneticilik uygulamalarının yanlışlığı, halk sağlığını amaçlayan bir sistem içinde sorumlu yöneticilik uygulamalarının yeniden yapılandırılması konusundaki görüşlerimiz, önümüzdeki dönemde de üyelerimizle paylaşılmaya devam edilecektir.  
 • 16 Ekim 2007 tarihinde Dünya Gıda Günü etkinliği için, Ziraat - Gıda ve Kimya Mühendisleri Oda‘larının ortak komisyonları çalışmaya başlamıştır.
 • 4‘lü hijyen paketinin tek bir yasa altında birleştirilip, yeniden görüşe açılmadan yürürlüğe sokulması girişimlerine yönelik olarak, üç Oda 27 Nisan 2007      tarihinde ortak basın açıklaması yapmışlardır. 
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Nisan 2007 tarih ve 26493 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme ile Ana Yönetmeliğimizin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi "Meslek alanları ile ilgili  standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler, ihale dosyası, proje, etüd, fizibilite, bilirkişilik, ekspertiz ve kapasite raporu gibi teknik belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek ve onaylamak, bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek," olarak değiştirilmiştir. Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odalarının ortak kararı ile yaşama geçirilen "kapasite raporu düzenlenmesi" konusunda yaşanan sorunlar aşılmasını sağlayacak Yönetmelik değişikliği sayesinde, önümüzdeki günlerde uygulamaya yeniden başlanacaktır.   

3 - MİEM ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR, YENİ AÇILIMLAR ve MESLEKİ DENETİM    

Alınan Kararlar:

 • ODA‘mızın akredite kimliği ile düzenlediği EUREPGAP eğitimleri ile HACCP ve ISO eğitimleri büyük ilgi görmektedir. Önümüzdeki dönemde Oda birimlerimizce eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir.
 • Bu eğitimlerin üye öğrencilerimize indirimli olarak verilmesi konusunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmış ve örgütümüze duyurulmuştur.
 • ODA‘mız, Ankara - Çukurova - Ege Ziraat Fakülteleri Tarım Makinaları Bölümü öğretim üyeleri ile birlikte çalışarak oluşturduğu "Tarım Alet ve Makinaları Projelendirme Eğitim Programı"nı, Protokol hükümleri uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nın onayına sunarak, gerekli onayı almıştır. Buna göre; 4 - 8 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara, 15 - 19 Ocak 2007 tarihlerinde İzmir ve 5 - 9 Şubat 2007 tarihlerinde Adana‘da; sırasıyla Ankara - Ege ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülteleri ile işbirliği içinde "Tarım Alet ve Makinaları Projelendirme Eğitim Programı" gerçekleştirilecektir. Eğitim programı içerisinde, traktör, römork, kabin üreticileri ve sektörün diğer katılımcıları da yer alacaktır.
 • Büyük talep gören Toprak Koruma Projesi Eğitimi‘nin devamı için gerekli hazırlıklar yapılarak, önümüzdeki dönemde eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlerinin, bu konuda kapasitesi yeterli fakültelerle ortaklaşa bir biçimde, değişik illerde tekrarlanması da planlanmaktadır.
 • Öte yandan TKB‘nin yetkisi olmamasına karşın, ODA‘mızın gerçekleştirdiği Toprak Koruma Projesi Eğitimi‘nin daraltılmış halini uygulamaya çalışmasına karşı yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açılmıştır. Bilindiği üzere, Ziraat Mühendisleri Odası, 81 ilde Toprak Koruma Kurullarında görev alan kendi temsilcilerini Ankara‘da toplayarak yasal ve teknik bilgilerini güncellemiş ve Kurullarda etkinlikle görev yapmalarını sağlamıştır. Buna karşılık; Toprak Koruma Kurullarında görev alan kamu çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlemeyen Bakanlığın, toprak koruma projesi yapmaya aday serbest ziraat mühendislerine yönelik eğitim verme ısrarını anlamak mümkün değildir. ODA‘mız konuyu titizlikle takip edecektir.
 • İllerde kurulmuş bulunan Toprak Koruma Kurulları‘nın tarım topraklarının korunmasına yönelik tasarrufları, "kamu yararı" kararları ile aşılmaya çalışılmaktadır. Siyasi baskı nedeniyle kurullarda sağlıksız bir işleyiş söz konusu olabilmektedir. 5403 sayılı Yasa‘nın uygulanmasında ortaya çıkan sorunları değerlendirmek ve olumlu bir uygulama düzeni yaratmak amacıyla, 8 Aralık 2006 tarihinde, ODA‘mız, Bakanlık, AÜZF ve Toprak İlmi Derneği‘nce ortaklaşa bir Çalıştay düzenlenecektir.
 • Zirai mücadele ilacı, gübre, tohum ve fide satışlarının, ilgili alanda yükseköğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılabilmesine yönelik çalışmalarımız etkin biçimde sürdürülmelidir. Kaçak ve sahte ilacın önlenebilmesi için reçeteli satışa geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Köylerde ilaç satışı mutlaka yasaklanmalıdır. Yaşanan sorunların aşılabilmesi için bayilere yönelik ODA denetimi sıklaştırılmalıdır. Bütün iller, zirai mücadele ilaç bayilerine yönelik mesai saati uygulamasını eksiksiz olarak yapmak zorundadır. Bakanlık denetçileri ile ZMO denetçileri birlikte denetim yapabilmelidir.
 • Adana, Bursa, Mersin, Kayseri, Antalya, Konya, Hatay ve Gaziantep Şubeleri kendi aralarında iletişimi sağlayarak; zirai mücadele alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerini içerecek bir rapor hazırlayacak ve bu raporu TKB‘ye ileteceklerdir.
 • Danışma Kurulu‘nda konuyla ilgili bilgi veren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet ARSLAN, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik" in değişikliği üzerinde çalıştıklarını, yapılacak değişiklikte mesul müdürlük sisteminin kaldırılacağını, bayilik yapan ilkokul mezunlarının geçici bir süre verilerek sistemden çıkarılmalarını amaçladıklarını, bayilik yapan ziraat mühendislerinde Oda üyelik koşulunu arayacaklarını, bayilerin denetiminde yeni açılımlara gidebileceklerini,  tarımsal faaliyetlerin aksamaması için önlem alındıktan sonra mesai saatlerinin düzenlenebileceğini ifade etmiştir. Bunun yanında ASLAN, kaçak ilaç satışının engellemesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, zirai mücadele ilaçlarının çiftçi bazında kayıt altına alınarak denetlenmesi için talimat hazırladıklarını ve mevzuata aykırı ilaç kullananlara büyük cezalar uygulamayı planladıklarını, hangi ürünlerde hangi ilaçların kullanılması gerektiğine ilişkin bir kitapçık hazırlanacağını ve sağlıklı üretim yapanların kamuoyuna duyurularak, teşvik edilmesinin sağlanacağını kaydetti. Gübre, fide ve tohum konusunda Ziraat Mühendislerinin yetkili olması gerektiğini vurgulayan ARSLAN, Tohumculuk Yasası‘nın yürürlüğe girmesinin ardından 1 yıl içinde 13 adet yönetmelik hazırlanacağını söyledi. ODA‘mız söz konusu çalışmaların takipçisi olacak ve konuyla ilgili üyelerini bilgilendirmeye devam edecektir.
 • Zirai mücadele ilacı satışı alanında Bakanlık tarafından yapılan değişiklik taslağı ODA‘mıza ulaşmış olup, bu konudaki görüşümüz oluşturularak Bakanlığa gönderilecektir.
 • Tarımsal projelerin ilgili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanması ve proje onaylarının ODA‘mızca yapılmasına yönelik çalışmalar, önümüzdeki dönemde etkinleştirilerek sürdürülecektir.
 • ODA‘mız, mesleki hak ve yetkileri genel düzenleyici işlemlere bağlama ve bunları Resmi Gazete‘de yayımlatma konusundaki çalışmalarını, önümüzdeki dönemde de etkin biçimde sürdürecektir.
 • ODA‘mıza üye olan dört meslek disiplininin çalışma alanları göz önüne alınarak, bu alanların tümünü kapsayıcı bir Asgari Ücret Yönetmeliğinin hazırlanması ve Resmi Gazete‘de yayımlanmasına yönelik çalışmalar, tüm ODA birimlerimizin etkin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Bu amaçla tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, ziraat - su ürünleri - balıkçılık teknolojisi ve tütün teknolojisi mühendislerinin kendi illerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bunun karşılığında uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri ve bunun hesaplanma biçimine ilişkin görüşlerini, üniversiteler ve iş dünyası ile katılımcı bir anlayışla oluşturacak ve 8 Ocak 2007 tarihine kadar Genel Merkez‘e bildireceklerdir.  

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :   

 • Kasım 2006 - Mart 2007 tarihleri arasında, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa Şubelerimiz tarafından EUREPGAP Eğitimleri düzenlenerek, katılımcılara törenle sertifikaları verildi.
 • Kasım 2006 - Mart 2007 tarihleri arasında Afyon, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ‘da HACCP ve ISO 22000 kursları gerçekleştirildi. Kursları başarıyla tamamlayanlara törenle sertifikaları sunuldu.
 • Fakültelerimizin tarım makinaları bölümü öğretim üyeleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile yapılan toplantılar sonrasında, Tarım Makinaları Eğitimi‘nin ilki, 4-8 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara‘da, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Eğitime katılan kursiyerlerin tümü, düzenlenen sınavda başarılı olarak törenle sertifikalarını aldılar. Tarım Makinaları Eğitimi‘nin ikincisi de 15-19 Ocak 2007 tarihinde İzmir‘de, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde yapıldı. Adana‘daki eğitim ise, yeterli başvuru yapılmadığı için ertelendi.
 • Sonuç olarak, ODA‘mızın kazandığı yetki doğrultusunda ilk kez, tarım veya orman traktörleri ile römorklarına yönelik tadilat projelerinin çizim ve hesaplarının, ODA‘mız tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika alan tarım makinaları bölümü mezunu ziraat mühendisleri tarafından yapılması sağlanmış oldu. Bu alandaki eğitim çalışmaları, önümüzdeki dönemde de, ihtiyaca göre planlanarak gerçekleştirilecektir.
 • ODA‘mız Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) tarafından, Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurullarına uygun olarak yapılması amacıyla, AÜZF ile işbirliği içinde 22-26 Ocak 2007, 29 Ocak-2 Şubat 2007 ve 12-16 Şubat 2007 tarihleri arasında 3 ayrı "Toprak Koruma Projesi Eğitimi" düzenlendi. 5 gün süreli eğitimler kapsamında, uygulamalı arazi çalışmaları da yapıldı. Eğitimlere katılan ve sınavları başarıyla tamamlayan toplam 74 kursiyere törenle sertifikaları verildi. Bu kapsamda ODA‘mız, DSİ Genel Müdürlüğü‘nden gelen talep doğrultusunda, ilk kez bir kamu kuruluşuna yönelik eğitim düzenledi.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Toprak Koruma Projesi Eğitimi düzenlemesine karşı açtığımız dava üzerine, Danıştay 8 inci Dairesi, "yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında, özel sektör çalışanı olan, Toprak Koruma Projesi hazırlayabilecek ve Ziraat Mühendisleri Odası‘na üyeliği zorunlu olan ziraat mühendislerine, Toprak Koruma Projesi Eğitimi vermeye davalı Bakanlığın yetkisi bulunmadığını" belirterek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın ilgili işleminin yürütmesini durdurdu. Bu karar sonrası, Bakanlıktan sertifika almış kişilerin toprak koruma projesi yapma yetkisi de tartışılır  bir nitelik kazandı. Ancak 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası ile söz konusu yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na tanınması için düzenleme yapılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu konudaki ısrarından vazgeçerek, kendi personeline yönelik etkin bir hizmet içi eğitim çalışması yapmalıdır. ODA‘mız meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi için önümüzdeki dönemde de konuyu izlemeyi sürdürecektir.
 • Toprak Koruma Kurulları‘nın işleyişinde ortaya çıkan sorunlara çözüm yaratmak amacıyla ODA‘mız, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Toprak Bilimi Derneği ile ortaklaşa, 22 Aralık 2006 tarihinde "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay‘ın ardından bir Sonuç Bildirgesi yayınlanmıştır.
 • "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı", ODA‘mızca incelenerek, görüşümüz Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na bildirilmiştir.
 • "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile ilgili olarak 14 Şubat 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nda yapılan toplantıya, ODA‘mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN katılarak, görüşlerimizi sunmuştur. Daha sonra toplantıda ele alınan konular, Şube Başkanlıklarımıza yazılı olarak iletilmiştir. Şubelerimiz de kendi illerinde görev yapan meslektaş zirai mücadele bayileri ile toplantılar düzenlemiş ve ortaya çıkan görüşleri Genel Merkez‘imize bildirmişlerdir. Bu değerlendirmelerle birlikte ODA görüşümüz hazırlanarak, 2 Mart 2007 gün, 591 sayılı yazımızla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na iletilmiştir. 
 • Ancak ODA‘mızın üzerinde hassasiyetle durduğu bazı konularda düzeltme yapılmadığının ortaya çıkması üzerine, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 19 Mart 2007‘de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.
 • İzleyen süreçte, Oda Başkanı‘mız Gökhan GÜNAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR, 27 Nisan 2007 günü Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR ve Dr. Ahmet ARSLAN‘ı ziyaret ettiler. Görüşme kapsamında, Hukuk Müşavirliği‘ne gönderilen metin incelendi ve metnin geri çekilmesine karar verildi.
 • ODA‘mız, 30 Nisan 2007 günü Yönetmelik taslağının son şekli üzerine çalışmasını yaparak, yazılı olarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne iletmiştir.     
 • ODA‘mız, Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte 25-26 Ekim 2007 tarihlerinde Tarım İlaçları Kongresi düzenleyecektir. TİSİT, ZİMİD, Bakanlık ve ilgili tüm kesimlerin katılacağı kongreyle ilgili hazırlık yapmak üzere oluşturulan Danışma Kurulu çalışmalarına devam etmektedir.
 • Diyarbakır Şubemiz tarafından 13 Aralık 2006 tarihinde düzenlenen"Kaçak ve Sahte İlaçlarla Mücadele Paneline ODA Başkanı‘mız Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR, ZİMİD Genel Sekreteri Murat KANTARCI ve Bakanlık Şube Müdürü Hasan DURSUN katılmışlardır.
 • ODA‘mızın tarımsal projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması ile asgari ücretin tespiti konularındaki yetkisi ve yapılması gerekenler ile ilgili olarak 28-29 Mart 2007 tarihlerinde ODA‘mızda geniş katılımlı toplantılar yapılmıştır. Toplantılara Oda Başkanı‘mız Günaydın, Yönetim Kurulu üyemz Fatih TAŞDÖĞEN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Eski Oda Başkanlarımızdan Mahir GÜRBÜZ, TARGEV Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, AÜZF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Kayseri Şube Başkanımız Aydın ÇALIŞKAN, Muğla Şube Başkanımız Uluhan KORKUT, Balıkesir Şube Başkanımız Naci BİLGİÇ, Dr. Apti YALTIRIK, Ziraat Bankası‘ndan Ekrem HAZAR ve Zeki GÜRLER, Cansa Ekin A.Ş‘den Sezai BAYRAKTAR ve Erdinç ÇINAR katıldılar.
 • İki günlük toplantıda alınan kararlar sonrasında, ODA‘mızın il Valilikleri aracılığıyla Tarım İl Müdürlükleri ve Oda Şubeleri ve İl Temsilciliklerine yazdıkları 9.4.2007 gün, 936 sayılı yazılarla, proje onaylama süreçleri üyelerimize duyuruldu.
 • Dönem içinde Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, belediyeler vb. kuruluşlara yazılan yazılarla üyelerimizin gerek proje imzalama, gerekse diğer özlük hakları konusunda bilgilendirme - uyarma süreçleri yürütülmüştür.   
 • Dönem içinde bir adet Ana Yönetmelik değişikliği (kapasite raporu düzenleme konusunda) 14 Nisan 2007 tarih ve 26493 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Günümüze değin, Toprak Koruma Projeleri ve gıda işyerlerinde yürütülen çalışmalar hariç, Oda‘mızca bir asgari ücret belirlemesi yapılmamıştır. Çok yaygın bir çalışma alanı gösteren ziraat mühendisliği disiplininin tümünü kapsayan bir asgari ücret yönetmeliğinin yayımlanması önemli bir ihtiyaç olarak saptanmalıdır. Bunun başarılabilmesi için, Oda örgütünün etkin bir şekilde kendi illerinde gerçekleştirilen ziraat mühendisliği uygulamaları ve bunlara ilişkin uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri, hesaplama biçimine yönelik görüşlerini ODA merkezine göndermeleri gerekmektedir. Ancak bu konuda olumlu bir gelişme sağlanamamıştır.
 • Kapsayıcı olan bu çalışmanın tamamlanmasına yönelik çabaların etkinleştirilmesi gereği yanında, özellikle proje çalışmalarına konu edilen, yaygın ve yoğun çalışma alanlarının tespit edilerek bunlara yönelik daha dar çerçeveli bir çalışmanın gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
 • Asgari ücret Yönetmeliği konusunda su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği konusunda da çalışmalar, ODA‘mıza üye ilgili meslek disiplinleri ile ortaklaşa olarak yürütülecektir.      

4 - ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ   

Alınan Kararlar: 

•·        ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir.

•·        Şube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir.

•·        ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

•·        Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye ilişkilerinin daha üst düzeye çıkarılması için gösterilen çabalar sürdürülecektir.

•·        2007 yılı Bilirkişilerinin seçimi sürecinin, adil ve doğru bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. İlgili Yönetmelik hükmü uyarınca, Bilirkişilikte Eğiticilerin Eğitimi Programı, 18 - 19 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara‘da ve yıl içinde İllerde kendi üyelerine yönelik Şubeler - İl Temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

•·        ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişilerin tüm yurt çapında izlenmesi ve gerekli tahsilat işlerinin etkinlikle yapılması sağlanacaktır. Şubelerimiz, bu alanda Genel Merkezle yaptıkları işbirliğini artırma konusunda çalışma yürüteceklerdir. Tüm Şubelerimizce kendi illerindeki hakimlere yönelik olarak, kamulaştırmada liste dışı bilirkişi atanmaması için bilgilendirme amaçlı etkili bir hukuki çalışma gerçekleştirilecektir. Kazanımlarının yüzde 10‘unu ODA‘ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ısrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra işlemleri başlatılacaktır.

•·        Tüm Şubelerimizce bilirkişilikle ilgili kurslar düzenlenecektir.

•·        Üye ödentileri konusunda Genel Merkez ve Şubeler, üstlerine düşen görevleri yerine getirecek, aidatlarını ödemeyenlere yönelik icra işlemleri yürütülecektir.

•·        ZMO üye tabanının genişletilmesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ODA‘mıza kazandırılmasına yönelik olarak, ilki 25 Kasım 2005‘te düzenlenen Öğrenci Kurultayı‘nın ikincisi, 25-26 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili çalışmalar, Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem KÜN ve Komisyon tarafından yürütülecektir. Şubelerimiz de illerindeki ziraat fakülteleriyle yakın ilişki kurarak, öğretim üyelerinin kurultaya katkı vermesi yönünde çalışmalar yapacaktır.  

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Geçtiğimiz dönemde, ODA‘mız tarafından tarım ile ilgili tüm gündem yakından izlenmiş, AB süreci, tohumculuk sektörü, toprak, AOÇ, ithalat ve kuraklık konularında basın açıklamaları yapılmış, Yasa ve Plan taslakları, özlük haklarımız da dahil olmak üzere birçok konuda raporlar/görüşler hazırlanmış, kamuoyu oluşturulmuş; Genel Merkez, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz aracılığıyla, Türkiye‘nin birçok iline ve ilçesine gerçekleştirilen çalışma gezileri ile ODA‘mızın görüşleri duyurulmuş, sürece müdahil olunmuştur.
 • Süreç içinde, bilimsel - teknik - sosyal faaliyetlerle, ODA - üye ilişkilerinin pekiştirilmesine gayret edilmiştir.
 • Genel Merkezimiz, çalışmalarını sürdürdüğü binada kiracı olduğu daire ile üst katta yer alan bir daireyi daha satın almıştır. Söz konusu daire, üyelerimizin istek ve ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde düzenlendikten sonra hizmete açılacaktır.
 • Eskişehir Şubemizin satın aldığı yeni hizmet bürosu, 16 Mart 2007 tarihinde törenle açıldı.
 • Bursa Şubemizin hizmet binasının inşaatı devam etmektedir.
 • 2006 yılında bilirkişilik yapanlara ilişkin olarak tüm savcılara yazılar gönderilerek, ODA listelerinde yer alan kişilerin hangi dosyalarda bilirkişilik oldukları ve ne kadar ücret aldıkları soruldu. Savcılıkların, söz konusu yazılara ilişkin olarak verdikleri bilgiler ışığında ODA % 10 paylarını ödemeyen üyelere yazı gönderilerek, "ödeme yapmaları gerektiği, aksi durumda haklarında yasal sürecin başlatılacağı" bildirildi. Savcılıklardan yazılarımıza yanıtlar gelmeye devam etmektedir. Tüm uyarılara karşın ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyen bilirkişiler hakkında icra işlemleri yürütülecektir.
 • Geçtiğimiz dönemde Bursa ve Eskişehir‘de aidatlarını ödemeyen üyelerimize yönelik olarak icra işlemleri başlatılmıştır.
 • ZMO‘nun geleneksel hale getirdiği "II. Öğrenci Kurultayı", 25-26 Kasım 2006 tarihlerinde, DÖSİM 75. Yıl Kültür Merkezi Tiyatro Salonu‘nda gerçekleştirildi. Kurultaya, yurt genelindeki 22 üniversiteye bağlı 27 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Deniz Bilimleri Fakültesi‘nden 150‘yi aşkın öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Yurdun dört bir yanından gelen öğrenciler, Kurultaya büyük ilgi gösterdiler. Kurultay kapsamında topluca Anıtkabir ziyaret edildi.
 • Ankara‘da 18-19 Kasım 2006 tarihleri arasında, Şube ve Temsilciliklerimizden gelen üyelerimize yönelik olarak, "Bilirkişi Eğiticilerinin Eğitimi" düzenlendi. Kasım ve Aralık aylarında Ankara‘da Genel Merkez; illerde de Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından "Bilirkişilik Eğitimi" gerçekleştirildi.
 • 11 ve 12 Mayıs 2007 tarihlerinde, üniversitelerden seçilen öğrenci temsilcileri Ankara‘da toplanarak, birinci gün kendi sorunlarını tartışacak, ikinci gün ise "Uluslar arası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı" na katılacaklardır.
 • Oda‘mız, geçtiğimiz dönemde 11 - 12 Ocak 2007 tarihlerinde "Seçim Sürecinde Tarım Sektörü" Sempozyumu, 21 Mart 2007 tarihinde "Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Tarım Sektörü" Sempozyumu, 21 - 22 Nisan 2007 tarihlerinde "Uluslararası Tohum Çalıştayı" gerçekleştirmiştir.  
 • Önümüzdeki dönemde, 11 - 12 Mayıs 2007 tarihlerinde "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı",  16 - 17 Haziran 2007 tarihlerinde "Çay Çalıştayı", 5 - 6 Ekim 2007 tarihlerinde "AB Süreci Karşısında Emek" Sempozyumu, 16 Ekim 2007 tarihinde "Dünya Gıda Günü Sempozyumu", 25-26 Ekim 2007 tarihlerinde Tarım İlaçları Kongresi düzenleyecektir. Ayrıca sonbaharda, III. Öğrenci Kurultayımız da gerçekleştirilecektir.
 • Bu etkinlikler yanında, dönem içinde planlanan ve yaşanan gelişmelere göre gündeme alınacak olan etkinlikler yaşama geçirilecek, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimizle ortak çalışmalar yürütülecektir.   

5 -  MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI

Alınan Kararlar:

 • Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmalarını etkinlikle sürdüreceklerdir.
 • Mali işler konusunda e-zmo‘nun etkili biçimde kullanımı sağlanacak, uygulamaların ortaklaştırılması konusundaki eksiklikler giderilecektir. Bu kapsamda sistemin kullanımına ilişkin bir kitapçık hazırlanarak, tüm örgütümüze dağıtılacaktır.
 • Üyelik belgelerinin e-zmo kullanılarak Şubelerimiz tarafından hazırlanması ve üyelerimize verilmesi işlemleri başlamıştır. Bu kapsamda gerekli eğitimler verilmiş, düzenlenen tek örnek üyelik belgelerinin örgütümüze dağıtılması işi tamamlanmıştır.
 • Sorumlu Yöneticilik belgelerinin Şubeler tarafından verilmesi, gıda mevzuatına hakim, sistemin gerektirdiği e-zmo uygulamalarını eksiksiz yapabilecek insan kaynağına ve fiziki kapasiteye gerek göstermektedir. İzleyen Danışma Kurulu sonrası, uygun görülen Şubelere bu yetkinin tanınabileceği bir açılım üzerinde çalışılacaktır.
 • Tüm Şubeler, demirbaş kayıtlarını 15 Aralık 2006 tarihine kadar Genel Merkez‘e göndereceklerdir.
 • 2006 yılında 5 YTL olan üyelik aidatlarının 2007‘de de 5 YTL olarak uygulanmasına devam edilecektir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :   

 • E-zmo‘nun etkili biçimde kullanımı ve uygulamaların ortaklaştırılması konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla, örgütümüze dağıtılmak üzere bir kılavuz kitap hazırlanmıştır. Kitap, Danışma Kurulu‘nda Şubelerimize dağıtılmıştır.
 • Şubelerimizin tümü demirbaş kayıtlarını Genel Merkezimize göndermiştir.
 • Üyelik belgelerinin Şubelerimiz tarafından düzenlenmesi konusunda alınan karar sonrası, yapılan eğitimler ve altyapı çalışmalarının olumlu etkileri görülmekte olup, uygulama başarıyla yürütülmektedir.
 • Aidat ücreti 2007 yılında da 5 YTL/ay olarak uygulanması kararı yaşama geçirilmiştir.
 • Sorumlu yöneticilik belgelerinin Şubeler tarafından verilmesine yönelik olarak bilgisayar altyapısının hazırlanması, mevzuat - muhasebe ve teknik eğitim çalışmalarının tamamlanması süreçlerini de kapsayan bir planlama çalışması sonrasında, uygulamanın yaşama geçirilmesi söz konusu olabilecektir.
 • Mali işler konusunda ortaya konulan tüm çabaların etkinlik düzeyinin daha da artırılması gerekmektedir. Bu konuda Danışma Kurullarında alınan kararlar, Genel Merkez yönlendirmeleri doğrultusunda eksiksiz bir ortaklaşma yaratılması amaçlanmaktadır.   

6 - YASAL DÜZENLEMELER  

Alınan Kararlar:

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, ODA‘mız, AB üyesi 25 ülkenin Büyükelçiliklerine yazdığı İngilizce-Fransızca yazılarla, kendi ülkelerinin Tarım Bakanlığı organizasyon yapılarını talep etmiştir. Gelen yanıtların Türkçe çevirisinin tamamlanmasının ardından, yayımlanacak bir kitapçık ile kamuoyu bilgilendirilecektir. ODA‘mız, konuyu yakından izlemeye ve sürece müdahale etmeye devam edecektir.
 • ODA‘mız, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu‘nda tarım arazisi işgalcilerine getirilen affın süresinin Cargill lehine uzatılmasını öngören yasa teklifine karşı, TBMM toplantıları ve diğer platformlarda görüşünü dile getirecek ve kamuoyu nezdinde etkin mücadele verecektir.
 • Ziraat Mühendisleri Odası, tüm örgütüyle birlikte, ülkemizin tarım sektöründeki bağımlılık ilişkilerini derinleştirecek Tohumculuk Yasası‘na karşı kamuoyunu ve Meclis‘i bilgilendirme, üniversiteler, üretici örgütleri ve ekoloji hareketi ile birlikte çalışma, uluslararası bağlantıları organize etme gibi işlevleri, olabildiğince etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışmış; ancak Tasarı‘nın Yasalaşmasına engel olamamıştır. ODA‘mız Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi‘ne dava açılması yönünde çaba harcayacak, konuyu titizlikle izlemeye devam edecektir.
 • Gıda Kanunu Tasarısı, Gıda Hijyeni İle Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanunu Tasarısı, Veteriner Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Yem Kanunu Tasarısı ile ilgili süreç titizlikle takip edilecektir.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :   

 • Tarım arazisi işgalcilerine getirilen affın süresini Cargill lehine uzatan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu değişikliğine karşı, TBMM toplantıları ve diğer platformlarda etkin mücadele verilmiş, basın toplantıları ve basın açıklamaları yapılmıştır. Cumhurbaşkanı‘nın Anayasaya aykırı bularak veto etmesine karşın, TBMM‘den aynen çıkarılan Yasa, Anayasa Mahkemesi‘ne taşınmış ve Mahkeme tarafından yürütmesi durdurulmuştur. Süreç içerisinde ODA‘mız konuyu titizlikle takip etmiştir.
 • Tohum sektörünü tümüyle çokuluslu şirketler ile onların yerli temsilcilerine teslim eden Tohumculuk Yasası‘nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi‘ne dava açılmıştır. ODA‘mız süreci yakından izlemektedir.
 • TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu‘nun 27 Kasım 2006‘da, 4‘lü Gıda Hijyen Paketi yasa tasarıları gündemiyle yaptığı toplantıya katılarak, ODA görüşlerimizi dile getirdik. ODA‘mız söz konusu paketin katılımcı bir yaklaşımla yeniden görüşe açılması ve demokratik bir tavır alınması gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda üç Oda Başkanı‘nın ortak imzasıyla, 27 Nisan 2007 tarihinde bir Basın Açıklaması yapılmıştır.
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‘nca hazırlanan Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı‘na ilişkin ODA görüşümüzü hazırlayarak, Bakanlığa ilettik.
 • Resmi Gazete‘de 8 Eylül 2006‘da yayımlanan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik ile üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından kurulan tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘ndan Yetki Belgesi alma koşulunun getirilmesi ve Bakanlığa eğitim merkezi kurma yetkisi verilmesine karşı dava açtık.  

7- TÜRKİYE‘NİN GÜNDEMİ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA‘MIZIN TAVRI, TARIMDA GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURMA ÇABALARI   

Alınan Kararlar:

 • Türkiye‘nin en verimli topraklarının yer aldığı TAGEM ve TİGEM‘lerin rant uğruna amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için etkin çalışmalar yürütülecektir. Kurumların içinin boşaltılmasına karşı mücadele ederek, buralardaki meslektaşlarımıza sahip çıkacağız. Tarım topraklarının talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruş sergileyeceğiz.
 • Atatürk Orman Çiftliği‘nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rant amaçlı kullanılmasına karşı etkin biçimde mücadele edeceğiz.
 • Mayınlı arazilerin kamu yararı dışındaki amaçlarla kullanımının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
 • ODA‘mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten - ülkeden yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir.  

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar :

 • Toprak kaynaklarımızın korunmasına yönelik mücadelemizde, ülkemiz adına bir hukuk zaferine daha imza attık. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Tarım-İş Sendikası ‘nın açtığı ve ODA‘mızın müdahil olduğu dava üzerine, 26.12.2006 tarih ve 2005-1080 esas nolu kararıyla Yalova Atatürk Tarım İşletmesi‘nin tasfiye edilmesine ilişkin Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu (YPK) işlemini iptal etti. Mahkeme, "ATATÜRK‘ün kurarak hazineye ‘hediye‘ ettiği çiftliğin yaşatılmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunu" bildirdi.
 • Dalaman TİGEM arazisinin Turizm Bölgesi ilan edilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma istemini reddeden Danıştay 6. Dairesinin 7.3.2006 tarih, E: 2005/999 sayılı kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 12.10.2006 tarihinde bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yerinde yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesi gerektiğini bildirdi. Kurulan bilirkişi heyeti, 7 Mayıs 2007 tarihinde Dalaman‘da incelemeler yapacaktır.
 • Adana‘da, Çukurova Üniversitesi Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi‘nin üzerinde bulunduğu, 1. sınıf tarım arazisinin ihaleye çıkarılmasına karşı iptal ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtık. Ayrıca Adana Pozantı‘da 10,2 hektar arazinin tarım dışı kullanılması kararına karşı da yargı yoluna başvurduk.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nı inceleyerek, hazırladığımız ODA görüşünü kamuoyuna duyurduk. ODA görüşümüzde, Nazım İmar Planı‘nın tarım sektörü ile ilgili olarak ortaya koyduğu yaklaşım bakımından, Atatürk‘ün vasiyetine ve geçerli mevzuata aykırı hükümler içerdiğini bildirdik. ODA‘mız, Nazım İmar Planı‘nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava da açtı.
 • Peyzaj Mimarları Odası‘nın Oda‘mız aleyhine açtığı dava, Mahkeme tarafından reddedildi.
 • Türkiye‘nin içinde bulunduğu seçim sürecinde, ODA‘mız her zamanki dikkatli, sorumluluk alan, ülke ve emekten yana olan tutumunu özenle sürdürecek ve gerekli durumlarda tarım sektörü, ülke ekonomik ve siyasal yaşamına yönelik katkı ve müdahalelerini ortaya koyacaktır.

Okunma Sayısı: 1837
Fotoğraf Galerisi