KAYSERİ ŞUBEMİZ, HACCP, ISO 22000 VE KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLİYOR

KAYSERİ ŞUBE ( )
14.11.2006 (Son Güncelleme: 14.11.2006 18:17:26)

      HACCP ( Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) TEMEL EĞİTİMİ    

Gıda güvenliği yönetimine uygulandığı şekliyle HACCP sistemi, gıda güvenliği sorunlarını önlemek için gıdaların işlenmesinde kritik noktaların kontrolü yaklaşımını kullanır. Bilime dayanan ve sistematik olan sistem, gıdaların güvenliğini sağlamak için özel tehlikeleri ve önlemleri tanımlar. HACCP tehlikeleri önlemeye dayanmaktadır ve nihai ürün tetkik ve testine bağımlılığı azaltmaktadır.      

HACCP sistemi ilk üreticiden tüketiciye kadar bütün gıda zinciri boyunca uygulanabilir. Gıda güvenliğini iyileştirmenin yanı sıra HACCP uygulamasının diğer yararları arasında kaynakların etkin kullanımı, gıda endüstrisinin tasarrufta bulunması ve gıda güvenliği ile ilgili sorunların daha çabuk ele alınması bulunmaktadır.      

HACCP, gıda endüstrisi seviyesinde kontrol sorumluluğunu ve derecesini arttırmaktadır. Uygun şekilde tatbik edilen bir HACCP sistemi gıda işleyicilerinin gıda güvenliğinin sağlanması konusuna daha yoğun katılımını sağlamakta ve bu şekilde işlerinde yenilenen bir motivasyon sağlamaktadır.     

HACCP’nin uygulanması şirket tarafından tesis edilmiş olan kalite güvence prosedürlerinin ve iyi imalat uygulamalarının yapılmaması anlamına gelmemektedir; fakat, sistematik bir yaklaşımın bir parçası olarak ve HACCP planı ile uygun şekilde bütünleşmesi için bu prosedürlerin revizyonunu gerektirmektedir.

HACCP :07-08-09- ARALIK 2006

Program: Süre 3 Gün

Eğitici : Vecdi KARACAOĞLU

Katılım Şartları:

Ziraat Mühendisi Oda Üyeleri ve Öğrenciler: 150,00 YTL

Oda Üyesi Olmayanlar : 200,00 YTL

BAŞVURU : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  Kayseri Şubesi

YER : Oda Toplantı Salonu

TELEFON : (0352) 320 82 22 – 336 76 46

 

ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Ulusal düzeyde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yayımladığı zorunlu Ulusal HACCP Yönetmeliği’nin yanında; uluslararası zorunlu olmayan ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ uluslararası ticarete uyması talep edilerek yayımlanmış, dünyanın aynı dili konuşacağı ilk uluslar arası kabul görecek gıda güvenlik mevzuatıdır. Ülkemizin birincil üretime dönük ihracat düşünüldüğünde ISO 22000 şartlarının bilinmesine ihtiyaç duyulacaktır.

Bu eğitim programı daha önceden Ziraat Mühendisleri ODASI ve TARGEV (Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı) işbirliği ile düzenlenmiş ve ileride düzenlenecek olan FAO’nun tavsiye ettiği “HACCP Temel Prensipleri Eğitim Kılavuzu” eğitim programına katılmış olanları eğitme amacına dönük olarak düzenlenmektedir.

ISO 22000: 10 ARALIK 2006

Program : Süre 1 Gün

Eğitici : Vecdi KARACAOĞLU

Katılım Şartları: HACCP Temel Prensipleri Eğitim Kılavuzu” programına katılmış olmak

ZMO Üyeleri ve öğrenciler : 100,00 YTL

Diğer Katılımcılar : 150,00 YTL

BAŞVURU : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi

YER : Oda Toplantı Salonu

TELEFON : (0352) 320 82 22 – 336 76 46

 

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

Öncelikle 2007 Yılında ilimizde Kamulaştırma Bilirkişiliğine müracaat eden üyelerimiz olmak üzere,  tüm üyelerimizin katılabileceği Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi Şube Başkanlığımızca düzenlenecektir.  Bu eğitim; Genel Merkezimiz  direktifleri doğrultusunda, bu görevi yapacak olan üyelerimizi bilgilendirmek, yapılacak olan kamu görevinde uygulama birliğini sağlamak, kıymet takdirini yaparken uygulamada kullanılan yeni metotları üyelerimizin bilgilerine sunarak görevlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi sonunda başarılı olan üyelerimize “Bilirkişi Yetki Belgesi” verilecek olup bu belge 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.

2007 yılında Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimine katılmayan ve Bilirkişi Yetki Belgesi olmayan Üyelerimize Odamız talimatları doğrultusunda Bilirkişilik görevi verilmeyecektir.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ: 18-19 KASIM 2006

Program: Süre 2 Gün   

Eğitici : Aydın ÇALIŞKAN   

Katılım Şartları:     1- Ziraat Mühendisleri Odası üyesi olması,

    2- Meslekte en az üç yılını tamamlamış olması,

    3- Oda onur kurulunca cezalandırılmamış olması,

    4- Oda aidat borcu olmaması,

    5- Oda üyeliğinin 2004 yılından önce olması gerekir.

BAŞVURU:TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  Kayseri Şubesi

YER : Oda Toplantı Salonu

TELEFON : (0352) 320 82 22 – 336 76 46

Okunma Sayısı: 5499