ZİRAİ ÖĞRETİMİN 161. YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

KAYSERİ ŞUBE
10.01.2007 (Son Güncelleme: 13.01.2007 14:05:42)

TMMOB
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde Zirai Öğretiminin başlangıcı 161 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk Tarım Yüksekokulu 1846 yılında İstanbul Ayamama Çiftliğinde kurulmuştur. 

1846 - 1948 yılları arasında değişik isimlerle  Zirai Öğretim devam etmiş ve 1948 yılında yeni bir disiplinle Ankara Üniversitesi bünyesinde ilk Ziraat Fakültesi açılmıştır.           

1955 yılına kadar Ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak görevini sürdüren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine sırasıyla Ege, Atatürk, Çukurova Üniversitelerine bağlı Ziraat Fakülteleri  katılmıştır. Halen ülkemizin çeşitli İllerinde 20 Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretime devam etmektedir.           

Bakanlar Kurulunun 27.12.2005 tarih ve 2005/9849 sayılı kararınca Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde de  Seyrani Ziraat Fakültesi kurulmuştur.          

Ülkemizde Zirai Öğrenimin 161 yıllık geçmişi olmasına rağmen Tarım Sektörünün bugün geldiği noktayı yeterli görmek mümkün değildir.

Tarımın Hukuki alt yapısının hazırlanması konusunda; 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Kanunu, ve 2005 yılında çıkartılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu  önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

Ayrıca  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının köylerde sözleşmeli olarak çalışmak üzere 2.500 Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim almasını gerek istihdam, gerekse hizmeti çiftçinin ayağına götürmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Bu olumlu gelişmeler yanında tarım arazilerinin ve mer‘aların korunması konusunda sadece hukuki mevzuatın çıkartılmış olmasının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konularda bütün resmi kurum ve kuruluşlarının ve şahısların yeterli hassasiyeti göstererek tarımsal açıdan çok önemli kaynak olan tarım arazilerinin ve mer‘aların korunması gerekmektedir. Ayrıca tarımın, bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimini bütün bileşenleri ile kayıt altına alınmamış olması ve buna bağlı olarak üretimin  planlanamamasını önemli bir eksiklik olarak görüyoruz. Ayrıca 2005 yılından başlayarak her yıl yaklaşık 1 Milyon insanın Tarım sektörünü terk ederek şehirlere göç etmesi, tedbir alınması gereken bir sorun olarak görüyoruz.

Son yıllarda tarımsal alt yapı yatırımları artmış olmakla birlikte, bunu yeterli görmüyor daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle devam eden barajların sulama kanalları biran önce tamamlanarak sulamaya açılmasını bekliyoruz.

İlimiz Tarımı için çok önemli olan Develi 2. Merhale Projesi ve Bahçelik Barajı  sulama kanalları gibi yatırımların yapılmasında gösterilen gayretleri taktirle karşılıyoruz.Bu projelerler kapsamında olan sulama kanallarının bir an önce bitirilerek yaklaşık 100.000 hektar tarım arazisinin sulamaya açılmasını bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Zirai Öğretimin 161. Yıldönümünün Türk Tarımına hayırlar getirmesini diler, saygılar sunarım.  10.01.2007                                                                                                     

                                                                                      

                                                                     Aydın ÇALIŞKAN

                                                                   Şube Başkanı

                                                                     (Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 1525
Fotoğraf Galerisi