BASIN AÇIKLAMASI: TÜRKİYE TOPRAĞI SU İLE BULUŞTURMALI

GAZİANTEP ŞUBE
29.01.2007 (Son Güncelleme: 29.01.2007 14:48:17)

TÜRKİYE TOPRAĞI SU İLE BULUŞTURMALI

Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR‘in yapmış olduğu görsel ve yazılı basın açıklaması;

Mevsim normallerine göre kaydedilen yüksek sıcaklık ve düşük yağış değerleri,  hububat ve meyve ağaçlarının (antepfıstığı, zeytin, üzüm ve asmalar vb.) kışlama evresini yeterince yaşayamamaları sonucunda verim ve kalitenin olumsuz etkilenmesine neden olacaktı. Ancak İlimiz ve çevresinde görülen kar yağışı bitkilerin su ihtiyacının karşılanmasına ve meyve ağaçlarının kışlama evresine yardımcı olmuştur.

Dünya genelinde görülen küresel ısınma süreci Türkiye‘yi de tehdit etmektedir. Türkiye‘nin bu gerçekle yüzleşmesi ve uygun önlemleri de zamanında alması gerekmektedir. Türkiye‘de,  teknik ve ekonomik ölçütlere göre sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım alanının,  ancak 4,5 milyon hektarı sulanabilmektedir. "Türkiye, önümüzdeki 10 yıllık dönemde, her yıl 400 bin hektar sulama yatırımı gerçekleştirerek, toprağı su ile buluşturmalıdır.

Türkiye genelinde görülen yağışlardaki düşüş,  başta hububat üretimi olmak üzere meyve ve sebzelerde, verim düşüşüne neden olmuştur. Aralık 2006‘da Türkiye‘de normalin dörtte biri oranında yağış gerçekleşmiştir. Nem eksikliği nedeniyle hububat ürünlerinde verim ve üretim kayıplarının ortaya çıkacağı ve bu durumdan da en çok çiftçilerin etkileneceği beklenmektedir.

SULAMA YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

Yüksek sıcaklık ve yağışlardaki düşüş sonucu, yeraltı sularına yüklenilen, açık kanallarda taşınan su ile yapılan "salma sulama" yöntemlerinden vazgeçilmesi, damlama sulama başta olmak üzere, suyu tasarruflu kullanan, toprakta tuzlulaşma, alkalileşme,  çoraklaşma sorunu yaratmayan çağdaş tekniklerin uygulanması gerekmektedir.

Su mülkiyeti ve işletmeciliğinde, üreticiye, suyu kullanan ve yöneten bir nitelik kazandırılması, "su hizmetlerinin özelleştirilmesi" uygulamalarından vazgeçilmesi ve su politikalarının odağına kamu yararının oturtulması gerekir. Atık su ve kuraklık yönetimi yanında, yeni dönemin koşullarına uygun tarımsal araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kurulması ve etkinlikle uygulanması gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 1446
Fotoğraf Galerisi