SARMISAKLI TARIM İŞLETMESİ KORUNMALIDIR - EVRENSEL - 03.02.2006

GENEL MERKEZ
03.02.2006 (Son Güncelleme: 08.02.2006 11:22:09)

<İ>SARMISAKLI TARIM İŞLETMESİ'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da görevine devam etmesinin Türk tarımı için son derece önemli olduğu kanısındayız.

Türk-Alman ortak girişimi sonucu 1928 yılında kurulan Sarmısaklı Tarım işletmesi’nin kuruluş amacı; Alpullu Şeker Fabrikası başta olmak üzere yurdumuzun tüm bölgelerinde görev yapan teknik elemanlara modern tarımın öğretildiği ve yeni tarım tekniği uygulamalarının yapıldığı, tohumluk ve damızlık merkezini oluşturmaktır. Kuruluş yıllarında Alman mühendis ve teknik elemanlarının kontrolünde çalışmalarını sürdüren Sarmısaklı Tarım İşletmesi, daha sonraları Türk mühendis ve teknik elemanlarının kontrolüne geçmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında şeker pancarı tarımının geliştirilmesi ve buna bağlı olarak şeker fabrikalarının sayılarının artırılmasında Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nin çok önemli katkıları olmuştur. Yurdumuzda modern tarım uygulamalarına şeker pancarı üretimi ile başlanmıştır. Ekim nöbeti, makineli tarım, entegre tarımsal savaş, entansif hayvan yetiştiriciliği gibi uygulamaları tarımımıza ilk kez şeker pancarı üretimi ile girmiştir. Bu uygulamaların öğretildiği ve eğitiminin verildiği ilk kurumlardan birisi de Sarmısaklı Tarım İşletmesi olmuştur.

Sarmısaklı Tarım İşletmesi, modern tarımın öğretildiği ve yeni tekniklerinin uygulandığı eğitim kurumu olmasının yanı sıra, şeker pancarı tohumluğu başta olmak üzere buğday, mısır, ayçiçeği ve yem bitkileri tohumluklarının üretildiği, yeni çeşitlerin denemelerinin yapıldığı ve damızlık hayvan ıslahı ve yetiştiriciliğinin yapıldığı üretim tesisi olarak da çok önemli bir yere sahiptir. Sarmısaklı Tarım İşletmesi; ürettiği tohumluk ve damızlıklarla Trakya Bölgesi üreticilerinin tarımsal üretimlerinin artırılmasında çok önemli rol oynamaktadır.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi’nin 1983 yılında eğitime başlaması ile birlikte Tarla Bitkileri Bölümü olarak işletmeyi yakından tanıma fırsatını bulduk. Sarmısaklı Tarım İşletmesi; arazi varlığı, topraklarının özelliği, sulama olanakları, sahip olduğu modern tarım alet ve makineleri, araştırma ve denemeyi bilen, titiz çalışan yönetici ve teknik elemanlarına sahip olması denemelerimizi kurmak için Sarmısaklı Tarım İşletmesi’ni tercih etmemizde etkili olmuştur. 1987 yılında; Trakya’da yetiştirilen mısır çeşitleri ile yürüttüğümüz denemeden elde ettiğimiz sonuçların çok düzgün olması ve ekolojik özellikleri yönünden Trakya Bölgesi’ni tam olarak temsil ettiği için Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nin araştırmalarımız için uygun bir lokasyon olduğu sonucuna varılmıştır. 1988 yılında Yüksek Lisans Tez çalışmasını ve 2003 yılında DPT tarafından desteklenen “Silajlık Mısır Araştırma Projesi’nin bir parelini Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nde kurduk ve sonuçlarını aldık.

Kurulduğu günden günümüze kadar Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen ve eğitim alan teknik elemanlarla ve arazisinde üretilen tohumluklarla yurdumuzun tarımsal üretiminin artırılmasına, kurumda ıslah edilen ve geliştirilen damızlıklarla hayvancılığımızın gelişmesine ve hayvansal üretimimizi artmasına büyük katkılar sağlamış ve sağlamaktadır. Sarmısaklı Tarım İşletmesi sahip olduğu alt yapı ve olanakları ile bu görevleri en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bu işletmenin özelleştirme adı altında elden çıkartılması, yukarıda sıraladığımız tohumluk ve damızlık üretimine büyük sekte vurarak tarımsal üretimde önemli düşüşlere yol açacağı gibi, bölge üreticilerin modern teknikleri izleme fırsatı bulduğu ve öğrendiği, eğitildiği bir eğitim merkezini de ortadan kaldıracaktır.

Trakya halkının, bölgeye çok önemli katkıları bulunan Cumhuriyetin tarımsal açıdan en önemli kuruluşlarından birisi olan Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nin bugünkü statüde görevini sürdürmesi için gerekli duyarlığı göstereceği kanısındayız.

Günümüzde tüm gelişmiş ülkelerde; tarım işletmeleri korunurken, üreticilerin büyük desteklerle üretimlerini devam ettirmeleri ve artırmaları için önlemlerin alınırken yurdumuzda son derece önemli işlevlere sahip Sarmısaklı Tarım İşletmesi gibi tarımsal işletmelerin görev yapamaz hale getirilmesinin altında yatan düşünceyi anlamak olanaksızdır.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü öğretim elemanları olarak Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nin dün olduğu gibi bugün ve yarında tohumluk ve damızlık üretimine devam etmesini, teknik eleman ve üreticilerin eğitim gördüğü kurum olarak görevine devam etmesinin Türk Tarımı için son derece önemli olduğu kanısındayız.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Temel GENÇTAN
Prof. Dr. A. Servet TEKELİ
Prof. Dr. Enver ESENDAL
Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT
Doç. Dr. İsmet BAŞER
Doç. Dr. Metin TUNA
Yrd. Doç. Dr. Seviye YAVER
Yrd. Doç. Dr. Oğuz BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Canan TUNA
Yrd. Doç. Dr. Fadul ÖNEMLİ
Araş. Gör. Ertan ATEŞ
Araş. Gör. Dr. İlker NİZAM
Araş. Gör. Alpay BALKAN

Okunma Sayısı: 430