SARMISAKLI TARIM İŞLETMESİ HALKINDIR, SATILAMAZ - TRAKYA GAZETESİ - 04.02.2006

GENEL MERKEZ
04.02.2006 (Son Güncelleme: 08.02.2006 12:05:40)

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'nın İstanbul ve Tekirdağ Şubeleri ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İl Temsilcilikleri Sarmısaklı Tarım İşletmesi’nin satılmasına ilişkin alınan kararın değişmesi gerektiğine olan inançlarını yaptıkları çalışmalarla dile getiriyorlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Erol Özkan’ın gazetemize göndermiş olduğu ortak basın bildirisini sizlerle paylaşıyoruz. “Osmanlı’dan yakılmış, yıkılmış, harap bir yapı devralan genç Türkiye Cumhuriyeti, modern bir ülke yaratmak için 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’ni topladı. Kongre’nin sonucunda, ülkenin “liberal ekonomi, yabancı sermaye yatırımları ve özel sektör yatırımları” ile kurtulacağı kararı çıktı.

1923-1933 yılları arasında uygulanan bu politikalar sonrası şeker üretimimiz %7, yünlü dokuma üretimi %26 oranında düştü. Ülkenin her alanda kötüye gittiğini (tıpkı bugün yaşananlar gibi) gören Atatürk ve dönemin yöneticileri, devletin ekonomiye girerek ülkenin gereksinim duyduğu her şeyi üretmesine karar verdi. Bunun üzerine ilk KİT’ler kurulmaya başladı. Hızlı bir kalkınma sürecine giren Türkiye Cumhuriyeti, tüm dünyada tanınmaya ve az gelişmiş ülkeler arasında “Türkiye gibi” örneklerinin verilmesine neden oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde en hızlı büyüme Atatürk (1923-1938) döneminde yaşandı.

KİT’ler, sadece ülkemizde değil, gelişmiş ülkelerde de vardır. Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomisinin hızlı gelişmesi serbest piyasa ekonomisiyle değil, devlet planlamasıyla yani KİT’lerle sağlandı. Güney Amerika ülkeleri Batı’dan gelen “Büyük Ekonomik Bunalım”ın etkilerinden KİT’ler sayesinde korundular. Japonya ve Güney Kore’nin güçlü ekonomik yapıya sahip olmaları ve kritik aşamalarda bile kalkınmalarını sürdürebilmeleri büyük oranda KİT’ler sayesinde gerçekleşti. Ülkemizdeki KİT’lere IMF ve Dünya Bankası karşı çıkmaktadır. Çünkü KİT’LER TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI TEMSİL ETMEKTEDİR! Ekonomik bağımsızlığını kaybeden bir ülke, yabancıların boyunduruğu altına girmekten kendini kurtaramaz. Günümüzde işgaller artık silahla, askerle değil, o ülkenin ekonomisini ele geçirmekle gerçekleştirilmektedir!

Dünya ölçeğinde KİT özelleştirmeleri, çoğunlukla az gelişmiş Güney Amerika, Afrika, Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulanmış ve bu ülkeler kelimenin tam anlamıyla soyulmuştur. Ülkemizde KİT’lerin özelleştirilmesini isteyen çoğu siyasi iktidarlar ve kimi çevreler, çeyrek yüzyıldır bu kurumları karalamaktadır. Bizler, şunların da kamuoyu tarafından değerlendirilmesini istiyoruz;

- KİT’ler vergi ve SSK primi kaçırmaz, kaçak işçi çalıştırmazlar.

- KİT’ler hayali ihracat yapmazlar.

- KİT’ler, kimi özel sektör gibi “zarardayım” diyerek bankalarla, borçlarının silinmesi konusunda pazarlık etmezler.

- Özel sektör geri kalmış bölgelerde yatırım yapmaz, devlet KİT’leri kurarken bölgesel dengeleri düşünür.

- KİT’ler ya “kapatılsın” ya da “özelleştirilsin” diyenler, başarısız özel sektörü devletin kurtarmasını beklerler.

1926 yılında kurulan Alpullu Şeker Fabrikasına şeker pancarı üretmek ve çevresinde şeker pancarı tarımını geliştirmek amacıyla kurulan Sarmısaklı Tarım İşletmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 2003/40 ve daha sonra da 2005/133 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.Bitkisel ve 2003 yılına kadar hayvansal üretim yapan, tohumluk üretimini sürdüren, tamamı sulanabilir arazilere sahip Sarmısaklı tarım işletmesi, çevresindeki çiftçilere her zaman örnek olmuş, onlara kaliteli ve ucuz tohumluk sağlamıştır. Faaliyetinin her döneminde kârlılığını muhafaza etmiş bir işletmedir.

Türkiye, tohumda öylesine dışa bağımlı bir hale gelmiştir ki, tohum dışalımı kesildiği taktirde ülkemizde tarımsal üretim sürdürülemeyecek durumdadır. Durum böyle iken tohum üreten bir tarım işletmemiz daha özelleştirme kapsamında satılmayı beklemektedir.

KİT’ler nüfus cüzdanında TC vatandaşı yazan herkesin malıdır. Satılmalarında halkın rızasının alınması gerekir. Bizi yabancı tohum tekellerine biraz daha muhtaç edecek, sadece ülkemizin yoksullaşmasına katkısı olacak böyle bir satışı bizler kabul etmiyoruz. Halkın olan Sarmısaklı tarım işletmesinin halkın rızası alınmadan satışa çıkarılmasını onaylamıyoruz.”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Erol Özkan, “Bu açıklamamızdan sonra da bu işin takipçileri olacağız.” dedi.

Okunma Sayısı: 728