40. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI - 4-6 MAYIS 2007 - DİYARBAKIR

DİYARBAKIR ŞUBE ( )
08.05.2007 (Son Güncelleme: 07.01.2011 12:33:33)

ODA‘mızın 40. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı, 4-6 Mayıs 2007 tarihleri arasında, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB temsilcilerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla Diyarbakır‘da gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında, 4 Mayıs 2007‘de Diyarbakır Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DURAN tarafından, "Köyden Kente Göçün Kırsal ve Tarımsal Boyutu" başlıklı bir sunum yapıldı. Daha sonra "Hasankeyf‘in Kültürel Zenginliği ve Ilısu Barajı" adlı kısa film gösterildi.

Danışma Kurulu‘nun ilk gün çalışmaları kapsamında, Tarım Mühendisliği Araştırma Projesi ile Tarımsal Yüksek Öğretim konusu da tartışıldı. Aynı günün akşamı Diyarbakır Şehir Gezisi gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu Toplantısı, 5 Mayıs 2007‘de törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı‘nın okunmasının ardından Diyarbakır Şube Başkanımız Akif KARAKOYUNLU bir açılış konuşması yaparak, kentin tarihçesi, tarımsal yapı ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, yaptığı konuşmada, toprak ve su kaynaklarının korunarak geliştirilmesinin önemine işaret etti. Türkiye‘nin kendi ekolojisinde yetişen ürünleri ithal etmesini eleştiren GÜNAYDIN, üretim planlamasının yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. GÜNAYDIN, "Tarımda idare-i maslahat dönemi sona ermiştir. Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği üzerinden gelen rekabetçi yapı, düşük maliyet ve yüksek verimle üretimi zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda ziraat mühendisleri, üreticilerle omuz omuza tarlada ve ahırda çalışacağı bir yapının ortaya konulmasını bekliyor" diye konuştu.

Türkiye ve bölgemizin karşı karşı bulunduğu sorunlar ve çözüm önerilerini anlatan GÜNAYDIN, günü kurtarmaya yönelik çalışmalar yerine, bütüncül bir kalkınma anlayışı ile yeni bir gelişim çizgisinin ortaya konulması gerektiğini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası‘nın Danışma Kurulu toplantısında, geçmiş 6 ayı değerlendirerek, önümüzdeki 6 ayda gerçekleştirilecek çalışmaları planlayacağını belirten GÜNAYDIN, "Ziraat Mühendisleri Odası her zaman olduğu gibi bugün de taşın altına elini koymaya hazır bir örgüttür" dedi.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan ŞAKAR, Fakülte ile Ziraat Mühendisleri Odası arasında yalnızca eğitim-öğretim alanında değil, diğer konularda da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman BAYDEMİR, kamu ve özel sektörün ziraat mühendislerinden daha etkin biçimde yararlanması gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Suat SEYİTOĞLU, kırsal kalkınmanın çok büyük önem taşıdığını belirterek, ilde yürütülen sulama projeleri hakkında bilgi verdi.

Danışma Kurulu toplantısı kapsamında daha sonra, "40. Dönem II. Danışma Kurulu kararlarının irdelenmesi", "Özlük haklarına ilişkin çalışmalar", "Mesleki denetim", "Gıda sektöründe yaşanan gelişmeler", "ODA örgütlülüğü", "Hukuki çalışmalar", "Tarımın sektörel ve eğitim sorunları" ve "Türkiye‘nin gündemi ve tarım sektörü", "Mali işler" konularında görüş alışverişi yapıldı.

ODA‘mız II. Başkanı Dr. Turhan TUNCER ve Saymanımız Hamdi ARPA, Danışma Kurulu toplantısının açılışından sonra, Şube Saymanları ile bir araya gelerek, mali konuları değerlendirdiler. Bu toplantının tamamlanmasının ardından Danışma Kurulu toplantısına katıldılar.

Danışma Kurulu kapsamında, 6 Mayıs 2007 Pazar günü Hasankeyf, Midyat ve Mardin gezileri gerçekleştirildi.

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 40. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 4-6 Mayıs 2007 tarihlerinde yaklaşık 2000 yıllık yazılı, 7000 yıllık bilinen tarihe sahip, birçok bitki ve hayvanın gen merkezi konumunda ve kültüre alındığı ilk yer olan, GAP Bölgesi içerisinde büyük önemi bulunan Diyarbakır‘da toplanmış; özlük haklarına ilişkin çalışmalar, mesleki denetim (özel sektör çalışmaları, kamu çalışanlarının sorunları), gıda sektöründe yaşanan gelişmeler, ODA örgütlülüğü, Şube-Temsilcilik-üye ilişkileri, hukuki çalışmalar, yasal düzenlemeler, tarımın sektörel ve eğitim sorunları, Türkiye‘nin gündemi ve tarım sektörüne ilişkin değerlendirmeler ile mali işler konuları ayrıntılı olarak görüşülmüş ve ODA‘mızın önümüzdeki süreçte öncelikli çalışma konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bölgesel gelişme farklılıklarının giderilmesinin ve kırsal kalkınmanın öncelikli ve ihmal edilemez bir görev olduğu bilinciyle, bu alanda tarım sektörünün sağlayacağı katkılar yaşamsal önem taşımaktadır. Örneğin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde GAP sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması, mayınlı arazilerin temizlenerek organik tarıma özgülenmesi ve bölgede yaşayan topraksız köylülerin yararına kullanılması için ODA‘mız gerekli girişimlerini devam ettirecektir.

Diyarbakır Şubemiz tarafından hazırlanan "Zorunlu Göç ve Köye Dönüş Raporu" katılımcıların katkıları da dikkate alınarak ODA görüşü haline getirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri ile İl Teknik Komiteleri için Şubelerimiz başvurularını hızla tamamlayacak, Genel Merkezimizle ilişkilerini sürdürerek, eksikliklerini en kısa sürede gidereceklerdir.

Sorumlu yöneticilerin, istihdam edildikleri işyerleri tarafından sigorta ve prim ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığının takibinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden sağlanabilmesi için gerekli girişimler sürdürülecektir. Sorumlu yöneticilik konusunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.

Tarım sektörünün sorunlarını çözmeye ve meslektaşlarımızın niteliğini artırmaya yönelik, ODA‘mız tarafından verilen eğitimler daha etkin ve yaygın olarak sürdürülecektir.

Bitki koruma ürünlerinin satışlarına ilişkin yapılmakta olan düzenlemelere ODA‘mız taraf olmaya devam edecektir.

Kırsal Kalkınma ve Toprak Koruma gibi tüm tarımsal projelerin yalnızca üyelerimiz tarafından yapılması ve Şubelerimiz tarafından onaylanması ile ilgili girişimler sürdürülecek ve süreç dikkatle izlenecektir. ODA‘mız proje hazırlama konusunda MİEM kapsamında bir eğitim programı geliştirerek ivedilikle tüm Şubelerimize yaygınlaştıracaktır.

Meslektaşlarımızın tüm çalışma alanları belirlenerek, her çalışma alanı için asgari ücret tespit çalışması yapılacaktır.

ODA örgütlenmesi çalışmaları aynı titizlikle sürdürülecek, meslek ve meslektaşlarımızla ilgili sorunlar görsel ve yazılı basın aracılığıyla ülke gündemine taşınarak çözüm için etkin çaba harcanacaktır.

Basın açıklamalarıyla sürekli ülke gündemine taşıdığımız Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile ilgili  halen yasal düzenlemeler yapılmadığından bu ürünlerin ülkemize serbestçe girişi devam etmektedir. Son olarak Nisan 2007‘de Arjantin‘den gelip Bandırma limanından ülkemize giren mısırların GDO‘lu olduğu laboratuar analizleriyle tespit edilmiştir. Bu durumun kontrol altına alınabilmesi amacıyla Biyogüvenlik Yasa Tasarısı‘nın çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik hazırlanması ve yasalaşması için bu konuda çalışan diğer örgütlerle işbirliği içinde baskı unsuru oluşturulacaktır.

Kasım 2006‘da yürürlüğe giren Tohumculuk Kanunu‘nun olumsuz yönlerini kamuoyuna taşımaya yönelik ODA‘mız 21-22 Nisan 2007 tarihlerinde Çiftçi Sendikaları ve GDO‘ya Hayır Platformu ile birlikte "Tohum ve Yaşam Forumu" düzenlemiştir. Bu forumda gerçekleştirilen atölye çalışmalarının sonuçlarına göre, ülkemiz tarımında bağımlılık yaratmayacak bir yasaya dönüştürülünceye dek mücadelemiz devam edecektir.

ODA‘mız küresel ısınmanın tarıma etkilerini ülkemiz gündemine taşıyarak, bu alanda çözüm önerileri üretecektir.

ODA‘mızın bugüne kadar tarımsal yüksek öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik Tarım-Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi ile fakültelerin dekanlıkları işbirliğinde yürüttüğü çabalar, önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Bu amaçla 11-12 Mayıs 2007 tarihlerinde uluslararası bir Tarımsal Yüksek Öğretim Çalıştay‘ı düzenlenecektir.

Liseler başta olmak üzere her alanda mesleğimizi hak ettiği şekilde tanıtabilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Neoliberal politikalar sonucu tarım sektöründe görülen çöküş mesleğimizin tüm alanlarına ve özlük haklarımıza da olumsuz yansımaktadır. Bunun yanında iklim değişikliği, toprak ve su kaynaklarının yanlış kullanımı gibi sorunlar da tarımın ekolojik olarak sürdürülmesini tehdit ederek, sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. Gerek mesleğimizin gerek tarım sektörünün sorunlarının çözümü konusunda ODA‘mız bugüne kadar yürüttüğü mücadelesini, bundan sonraki süreçte de artırarak devam ettirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

  

4-6 MAYIS 2007 TARİHLERİNDE DİYARBAKIR‘DA DÜZENLENEN 40. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI‘NDA ALINAN KARARLAR ve GERÇEKLEŞME DURUMU  

 

1 - TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ   

Alınan Kararlar:

 • ODA‘mız, hem tarımsal yayım hizmetlerinin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi hem de meslektaşlarımızın istihdamına katkı sağlaması açısından kamunun ziraat mühendisi alımını desteklemektedir. Ancak mühendis alımının mutlaka KPSS koşullarına göre yapılması, işlemlerin kadrolaşmaya olanak tanımayacak bir objektiflik ve saydamlıkla gerçekleştirilmesi, yatırımcı bir kamu yönetimi anlayışı içerisinde kamu görevlisi mühendislerin kamu yararına yönelik mühendislik hizmetlerinde görevlendirilmesi ve personelin 657 4 a maddesine göre işlendirilmesi ODA‘mızın savunduğu ilkelerdir.   
 • Tarıma bilgi ve teknoloji aktarma süreçlerinde, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin doğru bir hukuki ve teknik temelde güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi için çabalar önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.
 • Bu çerçevede, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresinin ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının tümüyle iptali ve öncelikle yürütülmelerinin durdurulması istemiyle açtığımız davada edinilecek karar doğrultusunda, konu ile ilgili iş ve işlemler yürütülecektir.
 • Bu aşamada, halen yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uyarınca, tüm Şubelerimiz Bakanlığa başvurularını bir an evvel tamamlayacaklardır.
 • Eğitim merkezi yetkilerinin alınmasından sonra, eğitimlere başlanılacaktır. Bu kapsamda, onayın zamanında çıkmaması nedeniyle ertelenen Antalya Şube eğitimi de, dönem içinde yapılacaktır.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Geçtiğimiz dönemde, Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi" kapsamında görev yapan Oda‘mız üyesi ziraat mühendisleri KPSS koşulu aranmaksızın, bunların yanında 2004 KPSS ve 2006 KPSS/1 sonuçlarına göre 978 ziraat mühendisi ve 9 su ürünleri mühendisi, ardından Nisan ayı içinde 184 ziraat mühendisi ve su ürünleri mühendisi 657 sayılı Yasa‘nın 4 b maddesi uyarınca sözleşmeli statüde işe alınmışlardır. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri, KPSS koşulu aramaksızın, mülakat yöntemiyle yaklaşık 500 ziraat mühendisini işe başlatmıştır.
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi‘nde, "tarım alanlarındaki en yeni bilgi birikimini çiftçimizin ayağına götürmek amacıyla 2.500 ziraat mühendisi ile veteriner hekimin 20 bin köye hizmet götürecek şekilde merkez köylerde istihdamı ve ikameti sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde bu tarım danışmanlarının sayısı 10 bine çıkartılacak ve bütün köylerimize hizmet vermeleri sağlanacaktır" ifadesi bulunmaktadır.  
 • Bütün bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde hem sınavların ilan, uygulama ve sonuçlarına göre işe yerleştirme uygulamalarının hem de işe başlatılan mühendislerin devlet memuru statülerinin ve Oda - sendika üyeliklerine yönelik eğilimlerinin, bu alanda ortaya çıkabilecek baskıların dikkatle izleneceği ve gerekli müdahalelerin yapılacağı bir dönem olacağını ortaya koymaktadır. 
 •  "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, Şubelerimiz tarafından, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" başvuruları gerçekleştirilmiştir. Günümüz itibariyle, Oda‘mızın Antalya ve Kayseri Şube Başkanlıkları yetki belgesi almışlardır. Genel Merkez, Mersin Şube, Adana Şube, Şanlıurfa Şube, Balıkesir Şube yetki belgeleri onayda bulunmaktadır.  İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Erzurum,Manisa, Trabzon ve Eskişehir Şube başvuruları ise inceleme aşamasındadır.  Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Konya, Muğla ve Van Şubelerimizin başvuruları ise TEDGEM kayıtlarında görülmemektedir.
 • Günümüz itibariyle, yetki belgesi almış olan meslek kuruluşları / üniversiteler şunlardır: ZMO (Antalya ve Kayseri), Selçuk Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (Konya), Ege Üniversitesi tarım Ekonomisi Bölümü (İzmir), Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Ankara), Türkiye Ziraatçılar Derneği (Antalya).
 • Tarımsal yayım ve Danışmanlık alanında ilk eğitim, 11 - 25 Mayıs 2007 tarihlerinde Antalya Şubemizde gerçekleştirilmiştir (24 kişi). Daha sonra, 11 - 26 Haziran 2007 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (18 kişi) ile Ziraatçılar Derneği Antalya Şubesi‘nde (17 kişi) iki eğitim yapılmıştır.
 • Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin, Yönetmelik‘in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresinin ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının yürütülmelerinin durdurulmasına yönelik 12.3.2007 tarihli kararı, Oda‘mıza 12.6.2007 tarihinde tebellüğ edilmiştir.
 • Bu karar doğrultusunda, tüm eğitimler durdurulmuştur.
 • Bazı çevrelerin, ODA‘mızın tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini engellemeye çalıştığı yolundaki spekülasyon girişimleri üzerine Oda‘mızca hazırlanan bir Bilgi Notu, 10.9.2007 gün, 2092 sayılı yazımızla tüm Şubelerimize ve il temsilciliklerimize gönderilmiştir.
 • Bunun yanında, 3 Eylül 2007 tarihinde Oda Başkanımız ile TEDGEM Genel Müdürü bir toplantı yapmışlar, 4 Eylül 2007 tarihinde Merkez Teknik Komite toplantısına Oda Başkanımız ve Antalya Şube Başkanımız birlikte katılmışlardır. Aynı çerçevede, 21 Eylül 2007 tarihinde TEDGEM Yayım Daire Başkanı ve Şube Müdürü ve ilgili uzmanları ile yapılan toplantıda, Bakanlığın Yönetmelik değişikliği önerisi tarafımıza iletilmiştir.
 • Katılımcı yönetim anlayışının bir gereği olarak, sözü edilen Bakanlık Yönetmelik değişikliği önerileri, 25.9.2007 gün, 2185 sayılı yazımızla Şubelerimize iletilmiştir. Adana, Kayseri, Çanakkale, Gaziantep, Antalya, İzmir, Aydın, Kahramanmaraş, İstanbul, Samsun ve Balıkesir Şubelerimizden gelen öneriler doğrultusunda olgunlaştırılan Oda‘mızın nihai teklifi, 28.9.2007 gün, 2199 sayılı yazımızla TEDGEM Genel Müdürlüğü‘ne iletilmiştir.
 • Oda‘mız Bakanlığın olumlu bir tutum takınması ve nihai görüşümüz doğrultusunda Yönetmelik değişikliğini yaparak Resmi gazete‘de yayımlaması, eşzamanlı olarak tüm Şubelere yetki belgesi verilerek eğitimlere başlanacağının yazılı olarak bildirmesi halinde, dava başvurusunu geri çekecektir.  Aksi halde, Mahkeme‘nin nihai kararı beklenecektir.

2 - GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI   

Alınan Kararlar:

 • Türkiye‘de 2006 yılından bu yana ortaya çıkan kuraklık çerçevesinde ortaya çıkan gelişmeler ve küresel ısınma konularında, önümüzdeki dönemde kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar gerçekleştirilecektir.
 • Üyelerimizin sorumlu yönetici olarak çalışma alanlarını fırın ustaları lehine kısıtlayan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerleri ile İlgili Yönetmelik" in ilgili maddesi için alınan yürütmenin durdurulması kararı ve yürüyen hukuksal - yönetimsel  süreç, ODA‘mız tarafından izlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır.
 • Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlikleri konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir.
 • ODA‘mız tarafından gıda işletmelerinde kapasite raporu düzenlenmesine yönelik olarak başlatılan uygulamada yaşanan sorunların aşılmasına yönelik olarak, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 14 Nisan 2007 tarih ve 26493 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme ile Ana Yönetmeliğimizin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi "Meslek alanları ile ilgili  standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler, ihale dosyası, proje, etüd, fizibilite, bilirkişilik, ekspertiz ve kapasite raporu gibi teknik belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek ve onaylamak, bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek" olarak değiştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde, bu kapsamda gerekli girişimler yürütülecektir.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından taslakları hazırlanan, ancak daha sonra geri çekilen 4‘lü Hijyen Paketi üzerinde ortaya çıkacak gelişmeler, Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odaları ile birlikte değerlendirilecek ve ortak tutum geliştirilecektir. 
 • 2007 Dünya Gıda Günü Etkinliği‘nin 3 Oda tarafından birlikte gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • ODA‘mızın 20 Ocak 2007 tarihinde yaptığı Basın Açıklaması ile kamuoyunu  ve Bakanlığı özellikle serin iklim tahıllarında kuraklık nedeniyle ortaya çıkacak verim ve üretim kaybı konusunda uyarmasına karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Nisan - Mayıs 2007 aylarında "Türkiye‘de tarımsal kuraklık riski yoktur" şeklinde açıklamalar yapmıştır. Bu durum, ilgili alanda "afet yönetimi" anlayışının yaşama geçirilemediğine işaret etmektedir.
 • 2007 hasadı ile birlikte tablo ortaya çıkmıştır. Türkiye‘de başta İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya bölgeleri olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesinde önemli ölçüde üretim kayıpları ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, seçim öncesinde yayımlanan Kuraklık Kararnamesi, yalnızca buğday - arpa - fiğ ve korunga ürünlerindeki zararı tazmine yöneliktir. Özellikle Ege ve Trakya Bölgesi ürün kayıplarının tazmini yolunda hiçbir adım atılmamıştır. Tarım Sigortaları Yasası hükümlerinin, konu ile ilgili sorunları çözmeye yönelik yeterli bir içeriğe sahip olmadığı da böylelikle ortaya çıkmıştır.
 • Bu alanda "kriz yönetimi"nin de başarılamadığı ortamda, suçlu olarak "küresel ısınma" gösterilmeye çalışılmaktadır. Sulama yatırımlarının bütçesel-yönetimsel boyutlarının uygulamaya aktarılamadığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün kapatıldığı, KÖYDES Projeleri kapsamında kaynakların seçim yatırımları için kullanıldığı, üretim planlaması ve doğru sulama tekniklerinin yaşama geçirilemediği, ziraat mühendisliği hizmetlerinden etkinlikle yararlanılamadığı dönemde, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması önem taşımaktadır. Bu vurgu, aynı zamanda "küresel ısınma" gerçeğinin bilimsel bir bakışla kamuoyuna anlatılmasına duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir.
 • Bu kapsamda, dönem içinde Oda yöneticilerimizce onlarca TV - Radyo programlarına katılınmış, dergilerde - gazetelerde makaleler yayımlanmıştır. 29 Eylül 2007 tarihinde Ankara‘da, "Kapitalizm ve Küresel Isınma" başlıklı bir Sempozyum, THD ile birlikte organize edilmiştir. İlgili alanın uzmanlarından Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU ile birlikte, 11 Eylül 2007 tarihinde Mersin‘de bir Konferans düzenlenmiştir. Benzer konferanslar, 17 Kasım 2007 tarihinde Şanlıurfa ve Gaziantep, 20 Kasım 2007 tarihinde Tekirdağ, 27 Kasım 2007 tarihinde Trabzon ve 17 Aralık 2007 tarihinde Adana‘da tekrarlanacaktır.    
 • Üyelerimizin sorumlu yönetici olarak çalışma alanlarını fırın ustaları lehine kısıtlayan "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerleri ile İlgili Yönetmelik" in ilgili maddesinin yürürlüğü, ODA‘mızın açtığı dava kapsamında Danıştay 10 uncu Dairesi‘nin 17.8.2006 tarihinde verdiği 2006/2330 esas no‘lu karar ile durdurulmuştur. Bakanlık yanında TOBB - TESK gibi kuruluşlar, bu karardan sonra, fırın ustalarına yönelik eğitim düzenleyememektedirler.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itiraz da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 23.11.2006 tarihinde verilen 2006/1225 esas no‘lu kararla reddedilmiştir. Dosya kapsamında Danıştay‘ın nihai kararını vermesi beklenmektedir. 
 • Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlikleri konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzalanmasına yönelik çalışmaları, ilgili mevzuatın "işverenin sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesini ticari sır gören yaklaşımı" nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.
 • Bunun üzerine, konu ile ilgili olarak üyelerimiz lehine bir düzenleme yapılmasını sağlamak amacıyla, üç Oda Başkanı imzasıyla TKB KKGM‘ne 11.9.2007 gün, 2007/0907 sayılı bir yazı yazılarak, 5.1.1997 gün, 22868 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Meyve /Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliği" nin değişik 20. maddesinin (d) bendinde "çalıştırılacak olan ziraat mühendisinin sigorta bildirim cetveli her altı ayda bir İl Müdürlüğü‘ne ibraz edilmesi, aksi takdirde fidan üretici belgesi İl Müdürlüğü tarafından iptal edilir" hükmüne benzer biçimde, gıda maddeleri ile gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerine üretim izni verilmesi aşamasında, bu işyerlerinde sorumlu yönetici olarak çalışan kişilere yönelik olarak ta aynı belgenin istenmesi talep edilmiş, bugüne dek sözü edilen yazıya yönelik bir yanıt alınamamıştır. 
 • Ayrıca, tek tip sözleşmede sigorta sicil numarasının aranması yöntemiyle sorunun aşılması konusunda her üç Oda ortak çalışma yapma kararı alınmıştır.  
 • Kapasite raporu konusunda üç ODA‘nın Ana Yönetmeliklerinde 14 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerle yasal dayanak sağlandıktan sonra, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 60 gün beklenilmiş ve daha sonra, 25.6. 2007 tarihinde TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne üç Oda Başkanı imzası ile bir yazı yazılarak, eski - olumsuz talimatın yürürlükten kaldırılması istenilmiştir. Buna karşılık Bakanlık, Kanun‘la tanınmayan bir hakkın Yönetmelikle düzenlenemeyeceği hukuk ilkesinden hareket ettiğini iddia ederek, aynı olumsuz tavrını sürdürmüş ve yazdığı bir yazı ile bu tutumunu Odalara bildirmiştir.
 • Hangi idarelerin Resmi Gazete‘de Yönetmelik yayımlayabilecekleri, Anayasa ve İlgili Yasa ile belirlenmiştir. Bu çerçevede üç Oda‘nın yaptığı Yönetmelik değişiklikleri, TMMOB Yönetim Kurulu‘nda görüşüldükten sonra Başbakanlık‘a gönderilmiş, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayım Daire Başkanlığı tarafından içerik ve şekil incelemesinden geçirilmiş; ancak bu aşamalar tamamlandıktan sonra Resmi Gazete‘de yayımlanma işlemi gerçekleştirilebilmiştir. Bu noktada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, Başbakanlığın ilgili daire Başkanlığı‘nın görev ve yetki alanına giren bir konuda kendisini görevli ve yetkili görmesinin anlaşılabilir bir tarafı yoktur.
 • Bu hukuka aykırı tutumu nedeniyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın sözü edilen yazısına konu edilen idari işleminin iptali için, Ankara 11 inci İdare mahkemesi‘nde, 7.9.2007 günü iptal davası açılmıştır. Dava, 2007 / 1103 esas" sayılı dosyada işlem görmektedir.         
 • 4‘lü Hijyen Paketi taslakları geri çekildikten sonra, Bakanlık içinde yapılan sektöre kapalı toplantılarda önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu çerçevede, veteriner hekimlik mesleği lehine bilimsel olmayan yetki genişlemelerinin yapıldığı, sorumlu yöneticilik uygulamalarında mevcut düzenlemelerden de geriye gidici hükümlerin getirildiğine yönelik duyumlar alınmaktadır. Bu kapsamda, 4‘lü hijyen paketi içindeki taslakların, yeniden görüşe açılması gerekmektedir. Aksi tutum, yanlış - eksik içerikli yasaların yürürlüğe girmesi sonucunu doğuracaktır. Üç Oda bu konuda Ortak bir Basın Açıklaması yapmışlardır. Önümüzdeki dönemde de, meslek camialarının bütünleşmesi sağlanarak, bu alandaki kamuoyu baskısı ve gücü rasyonel - bilimsel ve doğru bir temelde yönlendirilecektir.
 • 19 - 20 Ekim 2007 tarihlerinde, Ankara‘da üç Oda tarafından düzenlenen Dünya Gıda Günü Etkinliği, büyük bir başarı ve katılımla gerçekleştirilmiştir. 

3 - MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ve MESLEKİ DENETİM 

Alınan Kararlar:  

 • Genel Merkez ve Şubelerde Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin daha uygun ortamlarda gerçekleşmesi için mevcut hizmet binalarımızdaki eğitim salonlarının fiziki koşulları iyileştirilecek, yeni hizmet binası satın almalarında eğitim salonları özellikle dikkate alınacaktır.
 • Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri, önümüzdeki dönemde daha da çeşitlendirilerek geliştirilecektir. Bu kapsamda, özellikle tarımsal proje yapımına yönelik eğitimler planlanacak ve geliştirilecektir. 
 • Oda‘mızda gerçekleştirilecek meslek içi eğitim faaliyetlerinin öğrenci üyelerimize indirimli olarak verilmesi uygulamasına devam edilecektir. 
 • Toprak Koruma Projesi Eğitimi konusunda ODA‘mızın Danıştay 8 inci Dairesi‘nden elde ettiği yürütmenin durdurulması kararı yanında, 5578 sayılı Yasa‘da yapılan değişiklik sonrası, gelişmeler ODA‘mız tarafından titizlikle izlenmektedir. ODA‘mız, yetkili olduğu alanda eğitim faaliyetlerine devam edecektir.
 • Toprak Koruma Kurullarının birçok ilde siyasi - yönetimsel - finansal güç ve baskılara dayanamayarak verdiği yanlış kararlar izlenecek ve Genel Merkez‘le koordineli bir şekilde, iller bazında gerekli müdahalelerde bulunulacaktır.
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde 14 yıldır daimi işçi statüsünde çalışan 257 ziraat mühendisinin memur kadrosuna alınmasına yönelik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.
 • ODA‘mızın itirazı üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geri çekilen "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile ilgili gelişmeler titizlikle izlenmektedir. Tüm Şubelerimiz bu konuda meslektaşlarımızı bilgilendirmek için gerekli çalışmaları yapacaktır. Yönetmeliğin, ODA‘mız itirazları doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmadan çıkarılması halinde, iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.
 • Zirai mücadele ilacı, gübre, tohum ve fide satışlarının, ilgili alanda yükseköğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılabilmesine yönelik çalışmalarımız, bu dönemde de sürdürülecektir.
 • ODA‘mız, Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte 25-26 Ekim 2007 tarihlerinde Tarım İlaçları Kongresi düzenleyecektir. TİSİT, ZİMİD, Bakanlık ve ilgili tüm kesimlerin katılacağı kongreyle ilgili hazırlıklar etkinlikle yürütülecektir.
 • Tarımsal projelerin hazırlanması ve imzalanmasının, projenin konusuna göre uzmanlık sahibi yetkili ziraat mühendisleri tarafından yapılabileceğini, bunun dışındaki uygulamaların yasal olmadığını bildiren yazılarımız, ilgili kamu kuruluşlarına (başta TEDGEM Genel Müdürlüğü olmak üzere merkezi hükümet teşkilatın organları yanında Valilikler aracılığıyla Tarım İl Müdürlüklerine) gönderilmiştir. Buna paralel olarak, 9.4.2007 gün, 936 sayılı yazımızla proje onaylama süreçleri ODA örgütümüze (Şubeler - İl Temsilcilikleri) duyurulmuştur. Bun karşın, uygulamada, nadir olumlu örneklerin yanında, olumsuz örnekler varlığını sürdürmektedir. Konu ile ilgili olarak, TEDGEM Genel Müdürlüğü ve Bakanlık nezdinde girişimler sürdürülecektir. 
 • Tüm Şubeler, Tarım İl Müdürlüklerine birer yazı yazarak, bugüne kadar üretilen tarımsal proje sayısı ve bunlardan kaçında Ziraat Mühendisleri Odası onayının olduğuna ilişkin bilgi isteyeceklerdir.
 • Dönem içerisinde, konumlandıkları illerdeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Şubelerimiz, ilgili alanlarda asgari ücret belirlemesi yapılabilmesine olanak tanıyacak bir taslak çalışmayı, uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri ve hesaplanma biçimi de dahil olmak üzere hazırlayarak, 40 ıncı Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı‘na getirecekler ve/veya hazırlıkların daha evvel tamamlanması halinde, ODA merkezine ileteceklerdir.
 • Basınçlı sulama sistemleri : Bursa, Diyarbakır, Hatay İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Şanlıurfa ve Manisa Şubelerimiz.
 • Tarımsal yapılar : Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz.
 • Fide fidan üretim yerleri : Adana, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa ve Mersin Şubelerimiz.
 • Sözü edilen taslaklar, daha sonra Genel Merkez‘de, ilgili Şubelerin de katılımıyla zenginleştirilecek teknik - hukuk Komisyonlarında olgunlaştırılacak ve son şekilleri verilecektir.
 • Bunların yanında, ODA‘mıza üye meslek disiplinleri olan su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği ve tütün teknolojisi mühendisliği  ile ilgili asgari ücret çalışmaları da, sözü edilen meslek disiplinleri ile ortaklaşa olarak yürütülecektir.    
 • ODA‘mız tarafından yürütülen Ziraat Mühendislerinin Toplumsal Profili Araştırması (TMAP), önümüzdeki günlerde rapor olarak basılacaktır.
 • Genel Merkez tarafından hazırlanan ve 4-5 mayıs 2007 tarihli Diyarbakır Danışma Kurulu‘nda dağıtılan "ODA Tanıtım CD‘si" kullanılarak, şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, Oda - üye - öğrenci ilişkisini güçlendirici çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceklerdir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Dönem içinde, Genel Merkez‘imizde yapımı tamamlanan 45 kişi kapasiteli ve tam donanımlı "Mehmet Yüceler Eğitim Salonu" ve "Akın Özdemir Kültür Ortamı", 15 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen bir törenle hizmete açılmıştır.
 • Halen yapımı süren Bursa ve Antalya Şube binalarımızda ve dönem içinde  satın alınan Erzurum Şube binamızda, eğitim salonlarının planlaması yapılmış olup, çalışmalar tamamlandığında törenle açılarak üyelerimizin kullanımlarına sunulacaklardır.
 • Mevcut Şubelerimizin hizmet binalarının önemli bir bölümünde, eğitim çalışmalarının yürütüldüğü donanımlı salonlar bulunmaktadır. Oda‘mızın mali olanakları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde diğer Şubelerimiz için de en uygun fiziki koşulların yaratılmasına gayret edilecektir.
 • Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında, halen yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri yanında, tarımsal proje hazırlama (teorik) ve damla sulama, tarımsal yapılar gibi uzmanlık alanlarında tarımsal proje hazırlama (pratik) eğitimler, teorik - pratik eğitim bağlantılı (önkoşullu) olmak üzere verilecektir. Dönem içinde, Eurepgap‘tan farklı olarak, "iyi tarım uygulamaları eğitimi" verilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda görüş oluşturulacaktır. Açılan davadaki gelişmeler ve TEDGEM‘in tutumuna bağlı olarak, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri" de planlanabilecektir.
 • 22.3.2007 gün, 3232 sayılı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı uyarınca,  Oda‘mızda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinden öğrenci üyelerimiz indirimli olarak yararlanmaktadırlar. Buna göre HACCP Eğitimi öğrenci üye 100 YTL, üye 150 YTL, üye olmayan katılımcı için 200 YTL; ISO 22000 Eğitimi öğrenci üye 50 YTL, üye 100 YTL, üye olmayan katılımcı için 150 YTL; EUREPGAP Eğitimi öğrenci üye 100 YTL, üye 175 YTL, üye olmayan katılımcı için 225 YTL bedelle verilmektedir. 
 • 4- 5 Mayıs 2007 tarihlerinde Diyarbakır‘da düzenlenen Danışma Kurulu‘ndan bu yana, 11 HACCP (Bursa, Ankara, Hatay, Aydın, Samsun, Yalova, Muğla, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Ankara ve Adana), 11 ISO (Bursa, Ankara, Hatay, Aydın, Samsun, Yalova, Muğla, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Ankara ve Adana), 3 Eurepgap (Bursa, Hatay ve Ankara), ve 1 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık (Antalya) Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Dönem içinde bu eğitimlerin yanında toprak koruma, tarımsal proje hazırlama, autocad uygulamaları, bilirkişilik vb. eğitimler de gerçekleştirilecektir. 
 • Toprak Koruma Kurullarının ve bunların yanında diğer idari işlem ve kararların yol açtığı toprak ve doğal kaynak talanına karşı, Genel Merkez yanında, verilen yetkiler doğrultusunda İzmir, Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli Şubelerimiz tarafından çeşitli davalar açılmış, basın açıklamaları yapılmış, kamusal denetim işlevi yürütülmüştür.
 • 4-6 Mayıs 2007 tarihlerinde Diyarbakır‘da gerçekleştirilen Danışma Kurulu‘nda, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde 14 yıldır daimi işçi statüsünde çalışan üyelerimizin sorunlarının çözümü için yapılan çalışmalar görüşülmüştür. Bu kapsamda, 12.05.2007 gün, 26520 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 24.4.2007 gün, 2007/12059 sayılı Kararname‘nin Eki Karar şu hükme sahiptir; "16.10.2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Kararname‘nin Eki Karar‘ın 3 üncü maddesinin (a) fıkrasına, sekizinci paragrafından sonra gelmek üzere, aşağıdaki paragraf eklenmiştir; "Ancak, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde 30.3.2007 tarih itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan; Budama Projesinde istihdam edilen ve üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ... mezun olanlar....., 31.7.2007 tarihine kadar anılan Genel Müdürlüğe, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘nin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına atanmak üzere başvurmaları halinde, bunlara, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yapılacak yazılı başvuruda, statü değişikliği neticesinde ücretlerde, emekli ikramiyelerinde ve sosyal güvenlik haklarında meydana gelebilecek değişikliklerin başvuru sahibi tarafından kabul edildiği açıkça belirtilecektir". Bu hüküm doğrultusunda, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde çalışan üyelerimiz / meslektaşlarımız gerekli başvurularını yapmış ve 399 s.lı KHK 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına atanmışlardır. 
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, 11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ODA‘mızın etkin çalışmalarına karşın, içeriğindeki yanlışlıklar düzeltilmeyen Yönetmelik‘e karşı, gerekli hukuki çalışmalar yürütülecektir. 

 

 • Zirai mücadele ilacı, gübre, tohum ve fide satışlarının, ilgili alanda yükseköğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılabilmesine yönelik çalışmalarımız, bu dönemde de sürdürülecektir. Bununla birlikte, sarfedilen tüm çabalara karşın alanı düzenleme yetkisine sahip Bakanlığın bu konuda olumlu bir adım atmaması, gelişmelerin önünü tıkamaktadır.
 • "Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi", 25 - 26 Ekim 2007 tarihlerinde, Ankara - Milli Kütüphane‘de, Kimya Mühendisleri Odası ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Kongre, konunun tüm tarafları ile birlikte ele alınması yaklaşımı açısından dikkatle hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
 • Tarımsal projelerin hazırlanması ve imzalanması süreçleri ile ilgili olarak, yalnızca bu konuya odaklı olmak üzere, TEDGEM Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülmektedir.
 • Asgari ücret belirlemesi konusundaki çalışmaların, seçilen alanlarda, 41 inci Dönem Genel Kurul‘una yetiştirilecek şekilde planlanması ve yürütülmesi sağlanacaktır.
 • Dönem içinde, Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği  Meslek Ana Dal Komisyonları kurulacak ve sözü edilen alanlardaki çalışmalar bu Komisyonlar aracılığıyla yürütülecektir. ZMO‘ya Üye Ziraat Mühendislerinin Toplumsal Profili Araştırmasının basımı, 41 inci Dönem Genel Kurul‘u öncesi gerçekleştirilecektir.
 • Aynı Genel Kurul öncesi, ODA‘mızın tüm çalışmalarının toplanacağı, CD ile desteklenmiş ayrıntılı bir Oda tanıtım kitabının da basımı tamamlanacaktır.

4 - ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ   

Alınan Kararlar:  

•·        ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir.

•·        Şube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir.

•·        ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

•·        Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA - üye ilişkilerinin daha üst düzeye çıkarılması için gösterilen çabalar sürdürülecektir.

•·        ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişilerin tüm yurt çapında izlenmesi ve gerekli tahsilat işlerinin etkinlikle yapılması sağlanacaktır. Şubelerimiz, bu alanda Genel Merkezle yaptıkları işbirliğini artırma konusunda çalışma yürüteceklerdir. Tüm Şubelerimizce kendi illerindeki hakimlere yönelik olarak, kamulaştırmada liste dışı bilirkişi atanmaması için bilgilendirme amaçlı etkili bir hukuki çalışma gerçekleştirilecektir. Kazanımlarının yüzde 10‘unu ODA‘ya vermeyerek, ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ısrarla reddeden üyelere yönelik olarak icra işlemleri başlatılacaktır. Tüm Şubelerimizce bilirkişilikle ilgili kurslar düzenlenecektir.

•·        Üye ödentileri konusunda Genel Merkez ve Şubeler, üstlerine düşen görevleri yerine getirecek, aidatlarını ödemeyenlere yönelik icra işlemleri yürütülecektir.

•·        ZMO üye tabanının genişletilmesi ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ODA‘mıza kazandırılmasına yönelik olarak düzenlenen Öğrenci Kurultayı‘nın üçüncüsü, 2007 sonbaharında Ankara‘da gerçekleştirilecektir.

 • Üniversitelerden seçilen öğrenci temsilcileri 11 ve 12 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara‘da toplanarak, ilk gün "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı"na katılacak; ikinci gün ise kendi sorunlarını tartışacaklardır.
 • Önümüzdeki dönemde, 11 - 12 Mayıs 2007 tarihlerinde "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı",  5 - 6 Ekim 2007 tarihlerinde "AB Süreci Karşısında Emek" Sempozyumu, 19 - 20 Ekim 2007 tarihlerinde "Dünya Gıda Günü Sempozyumu", 25-26 Ekim 2007 tarihlerinde "Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi", 11 - 12 Aralık 2007 tarihlerinde "Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu"  düzenlenecektir.
 • Bu etkinlikler yanında, dönem içinde planlanan ve yaşanan gelişmelere göre gündeme alınacak olan etkinlikler yaşama geçirilecek, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimizle ortak çalışmalar yürütülecektir.
 • Dönem içinde, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Haber Bülteni gibi periyodik yayınlarımız yanında, tarım bilimi ve politikası alanında kitap basımı ve dağıtımı işlemlerine de devam edilecektir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:  

•·        Geçtiğimiz dönemde tarımla ilgili tüm gündem ODA‘mız tarafından yakından izlenmiş, seçim sürecinde tarım sektörü, yaşanan kuraklık ve etkileri, küresel ısınma, tarımsal sulama hizmetlerinde yatırım, örgütlenme ve kamu yönetimi, AB süreci, toprak, gezici tarım işçileri vb. konularda basın açıklamaları yapılmış, raporlar - görüşler hazırlanmış, toplantılar düzenlenmiş, fuarlara katılınmış, kamuoyu oluşturulmuş, Genel Merkez - Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz aracılığıyla Türkiye‘nin birçok iline ve ilçesine gerçekleştirilen çalışma gezileri ile Oda‘mızın görüşleri duyurulmuş, sürece müdahil olunmuştur.

•·        Süreç içinde bilimsel - teknik - sosyal faaliyetlerle, Oda - üye ilişkilerinin pekiştirilmesine gayret edilmiştir.

•·        Önümüzdeki dönemde de, Şube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir

•·        Dönem içinde Bursa ve Antalya Şube binalarının yapımı devam etmiştir. Erzurum Şube‘miz mevcut hizmet binasını satarak, çok daha uygun hizmet koşullarına sahip yeni bir daire satın alması gerçekleştirmiştir. Genel Merkez, yeni bir eğitim salonu yapımını tamamlamış, yeniden düzenlediği kültür ortamı ile birlikte üyelerimizin hizmetine sunmuştur.

•·        2008 yılı bilirkişilerinin seçim sürecinin, adil ve doğru bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda, ilgili yönetmelik hükmü uyarınca, belirlenecek tarih aralığında tüm Şube ve İl Temsilciliklerinde nitelikleri uyan üyelerimizin serbest katılımına açık bilirkişi kursları düzenlenecek, bu konuda ortaya çıkan duraksamaların giderilmesi açısından, sözü edilen tarihler ODA‘nın web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

•·        Genel Merkez‘in ikazına gerek kalmaksızın, tüm Şube ve İl Temsilcilikleri, il bilirkişi kazanımlarının listesini çıkaracak, bilirkişilerin Oda yükümlülüklerinin eksiksiz olarak Genel Merkez‘e aktarımını sağlayacaklardır.

•·        ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişiler için, kesin bir kararlılıkla ve gecikilmeksizin icra işlemleri yürütülecektir.

•·        ODA‘mızın "Tarım - Orman - Su Ürünleri Konseyi" ile birlikte düzenlediği "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı", 11 - 12 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilmiştir. Oda‘mızca hazırlanan net sorulara yanıt aranması temelinde düzenlenen oturumlar, sürece gerekli katkıyı sağlamıştır. Sözü edilen Çalıştay‘a, üniversitelerden gelen öğrenci üyelerimiz de katılmış ve tarımsal yükseköğretimin planlanma süreçlerine tanıklık etmiş, sınırlı da olsa katkı sunmuşlardır.

•·        ODA‘mızın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Tarımcı Öğrenci Kurultayı", 24 - 25 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir. Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, Fakültelerle işbirliği içinde Kurultay‘ın hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak, belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci ulaşım giderlerini karşılayacaklardır.

•·        6 Kasım 2007 tarihinde, Ordu‘da, öğrenci üyelerimize yönelik bir eğitim çalışması düzenlenecek ve üyelik kimlikleri törenle dağıtılacaktır.

•·        22 Kasım 2007 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nde "kariyer Günleri" ne katılınacaktır.

 • Geçtiğimiz dönemde, 29 Eylül 2007 tarihinde "Küresel Isınma ve Tarım Sempozyumu", 5-6 Ekim 2007 tarihlerinde "AB Süreci karşısında Emek Sempozyumu", 19 -20 Ekim 2007 tarihlerinde "Dünya Gıda Günü Sempozyumu", 25 - 26 Ekim 2007 tarihlerinde "Zirai Mücadele İlaçları Kongre ve Sergisi" düzenlenmiş; 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi/Van, Ulusal Narenciye Sempozyumu/Adana, TMMOB Kent Sempozyumu / İstanbul, TMMOB İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu / İstanbul, Beslenme ve Metabolizma Kongresi / İstanbul, Süt Sığırcılığı Kurultayı / İzmir‘de ODA‘mız adına bildiri sunulmuştur. Ayrıca 11 Eylül‘de Mersin‘de "Küresel Isınma ve Tarım", 12 Eylül‘de Diyarbakır‘da "Gezici - Geçici Tarım İşçileri" konusunda Konferanslar düzenlenmiştir.      
 • Önümüzdeki dönemde, 9 Kasım‘da Bursa‘da "AB - Tarım ve Türkiye" başlıklı bir  Konferans düzenlenecektir. Küresel Isınma ve Tarım konusunda ise 17 Kasım‘da Şanlıurfa ve Gaziantep, 20 kasım‘da Tekirdağ, 27 Kasım‘da Trabzon‘da iki öğretim üyesinin katılımıyla paneller organize edilmiştir.  
 • 11 -12 Aralık 2007 tarihlerinde "Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu" Ankara‘da gerçekleştirilecektir.  
 • 17 - 18 Aralık 2007 tarihlerinde, Adana ve Mersin‘de, Akın Özdemir‘i Anma Etkinlikleri düzenlenecektir.
 • Dönem içinde, Genel Merkez‘in Güz Etkinlikleri Programı‘na devam edilmiştir. Bu kapsamda, 15 Ekim 2007 tarihinde Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER "Referandum ve Anayasa Tartışmaları Üzerine", 29 Ekim 2007 tarihinde Prof. Dr. Bilsay KURUÇ "Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikalarında Değişim" başlıklı Konferansları sunmuşlardır. Konferanslar dizisine önümüzdeki dönemde devam edilecektir.   
 • Dönem içinde, şu kitaplarımız yayımlanmıştır: Pamuk Tarımının Temelleri (Prof. Dr. Mehmet MERT), Tarımda 80 Sonrası Süreç (Mahir GÜRBÜZ), 50 Soruda Sorumlu Yöneticilik (3. Baskı).  

5 -  MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI

Alınan Kararlar:

 • Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmalarını etkinlikle sürdüreceklerdir.
 • E-zmo‘nun etkili biçimde kullanımı ve uygulamanın ortaklaştırılması konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Genel Merkez tarafından hazırlanan ve Diyarbakır Danışma Kurulu‘nda (4-5 Mayıs 2007) Şubelerimize dağıtılan kılavuz kitaptan yararlanılarak, çalışmaların daha etkin bir temele taşınması sağlanacaktır.
 • Üyelik belgelerinin e-zmo kullanılarak Şubelerimiz tarafından hazırlanması ve üyelerimize verilmesi işlemlerine, önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda Şubeler, kararlaştırılmış olan Genel Merkez ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.
 • Belge ücretlerinin yüksekliği konusunda ODA‘mıza ulaşan yakınmalar değerlendirilmiş ve 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren üyelik belgesi ile birlikte ve ona eş olarak düzenlenen Tescil Belgelerinin ilki için, 100,00 YTL yerine 70,00 YTL, sonrakilerin her birisi ve bunların vize işlemleri için ise sırasıyla 50,00 YTL ve 40,00 YTL yerine 35,00 YTL ücret alınması kararlaştırılmıştır.  

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:  

 • Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda Danışma Kurullarında alınan kararlar ve Genel Merkez yönlendirmeleri doğrultusunda eksiksiz bir çalışma gerçekleştirmek üzere çaba sarfetmektedirler.
 • Genel Merkezimiz tarafından her Şube için gider pusulası bastırılarak,  Şubelerimize gönderilmiştir. Tüm Şubelerimiz banka hesabı açtırmışlardır.
 • Belge ücretleri konusunda Diyarbakır Danışma Kurul‘unda yapılan indirimlere uygun bir Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı oluşturulmuş ve yeni ücretler 15 Mayıs 2007 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuştur.
 • Ankara‘da 9 Haziran 2007 tarihinde tüm Şube Saymanlarımızın katılımıyla "Saymanlar Toplantısı" gerçekleştirilmiş ve alınan kararlar doğrultusunda yürütülen iş ve işlemler gözden geçirilmiştir.
 • Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, oluşturacakları Komisyonlar aracılığıyla demirbaş sayımı yaparak tutanağa bağlayacak ve sözü edilen kayıtları 14 Ocak 2007 tarihine kadar Genel Merkez‘e göndereceklerdir.    

6- TÜRKİYE‘NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA‘MIZIN TAVRI  

Alınan Kararlar:

 • Türkiye‘nin en verimli topraklarının yer aldığı TAGEM ve TİGEM‘lerin rant uğruna amacı dışında kullanılmasının engellenmesi için etkin çalışmalar yürütülecektir. Tarım topraklarının talan edilmemesi için tüm örgütümüzle birlikte güçlü bir duruş sergilenecektir.
 • Mayınlı arazilerin kamu yararı dışındaki amaçlarla kullanımının önüne geçmek için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.
 • Diyarbakır Şubesi‘nce, kırdan kente göç ve Köye Dönüş Projesi ile ilgili olarak ülke gerçeklerine dayanan bir rapor hazırlanarak, Genel Merkezimize sunulacaktır. ODA‘mız, kent varoşlarına yığılan kitlelerin karmaşayı daha da artırdığını, bu nedenle insanları yaşadıkları yerde doyuracak bir temelin oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. Söz konusu rapor, varsa üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, ODA görüşü olarak yayınlanacaktır.
 • Ülke genelinde antik kentleri tehdit eden baraj yapımları ile ilgili süreç yakından izlenecek, su kaynaklarımızın korunmasına yönelik yatırımların, tarihi ve doğal varlıklarımızı tahrip etmeden gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi için çalışılacaktır.
 • Türkiye‘nin içinde bulunduğu seçim sürecinde, ODA‘mız her zamanki dikkatli, sorumluluk alan, ülke ve emekten yana olan tutumunu özenle sürdürecek ve gerekli durumlarda tarım sektörü, ülke ekonomik ve siyasal yaşamına yönelik katkı ve müdahalelerini ortaya koyacaktır.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Türkiye bir Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geride bırakmıştır. Genel seçimlerde çeşitli siyasal partilerden aday adayı ya da aday olan yöneticilerimiz, siyasal faaliyetleri ile Oda faaliyetlerini titizlikle birbirinden ayırmış ve ZMO‘nun sıcak siyasetin aracı yapılmamasına özen göstermişlerdir.
 • Yine bu dönemde, ODA örgütümüzden randevu isteyerek çalışmalarını anlatmak isteyen tüm siyasal parti temsilcilerine randevu verilmiş ve siyasi bir olgunluk içerisinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 • Dönem içinde, seçimlerle ilgili olarak düzenlenen TV programlarına katılan Şube Başkanlarımız, ODA‘mızın uzmanlık alanı kapsamında gerekli kamuoyu bilgilendirme süreçlerine katkı sağlamışlardır.
 • Yalova TİGEM İşletmesi için verilen yürütmenin durdurulması kararının ardından, Dalaman TİGEM İşletmesi için de, 7 Mayıs 2007 tarihinde yerinde yapılan bilirkişi incelemesinin ardından yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır.
 • Türkiye‘nin giderek kurak koşullara girdiği dönemde, sözü edilen alanda araştırma yürüten Ankara Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü‘nün kapatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı‘nın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açılmıştır.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın toprak koruma projesi eğitimi veremeyeceğine ilişkin Danıştay 8 inci Dairesi kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul‘una yaptığı itiraz da reddedildi.
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütülmelerinin durdurulması istemiyle açtığımız davada, yürütmenin durdurulması kararı edinilmiştir.  
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın, Oda‘ların kapasite raporu düzenlenmesini engelleyen tutumuna yönelik olarak, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte iptal davası açılmıştır.   
 • Liste dışı bilirkişi atayan hakim hakkında işlem yapmadığı için Adalet Bakanlığı‘na karşı açtığımız davada, mahkemenin verdiği ret kararına karşı yaptığımız itiraz da reddedildi. 
 • Önümüzdeki dönemde, mayınlı araziler, köyden kente göç, baraj yapımının etkileri konuları ODA‘mızca titizlikle izlenmeye ve gerekli müdahalelerde bulunulmaya devam edilecektir.
 • Anayasa‘nın değiştirilmesi çalışmaları Oda‘mızca yakından izlenmektedir. Ortaya çıkan taslak, mevcut Anayasa‘nda bulunan tarımın ve üreticinin korunması, çevrenin korunması, çalışma hakkı, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hükümlerini ortadan kaldırmaktadır. ODA‘mız, konu ile ilgili olarak, 1961 - 1982 ve taslak Anayasa hükümlerinin karşılaştırıldığı bir metin hazırlamış ve internet üzerinden tüm üyelerin görüşüne sunarak katkılarını talep etmiştir. Ardından, konu ile ilgili olarak hazırlanan bir Basın Açıklaması, kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.
 • Önümüzdeki dönemde de, Anayasa hazırlık süreçleri titizlikle takip edilecek ve hem tarım hem de ülke gündemine ilişkin görüşlerimiz kamuoyuna açıklanacak, bu alanda çalışan diğer örgütlerle işbirliği olanakları geliştirilecektir.
 • Önümüzdeki dönemde, demokratik katılımcılık ilkesinin tüm kurallarıyla işlemesine olanak tanıyacak bir düzlem içinde, ODA‘mızın birinci ve ikinci derece seçimleri tüm yurt çapında gerçekleştirilecektir. 

Okunma Sayısı: 2416
Fotoğraf Galerisi