11-12 MAYIS 2007 ULUSLARARASI TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

GENEL MERKEZ
10.05.2007 (Son Güncelleme: 11.07.2008 17:07:07)

Aşağıda 11 – 12 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı" hakkında fakültelerimize yazılmış bilgi notu ,davet yazısı ve Çalıştay programı bilginize sunulmaktadır.

İlgi yazımızla, Tarım Orman Su Ürünleri Konseyi ve ODA'mızın işbirliğiyle 11 – 12 Mayıs 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Tarımsal Yükseköğretim Çalıştayı" konusunda ilk bilgi sunulmuş ve hazırlanan afiş fakültelerimize iletilmiştir.

Yurt dışından Prof. Dr. Demetres BRIASSOULIS (Yunanistan) ve  Prof. Dr. Fabıo CAPORALI (İtalya)'nın da katılacağı Uluslararası Çalıştay'ın Programı ekte sunulmaktadır.

Program'ın incelenmesinden de görüleceği üzere, Avrupa Ziraat mühendisliği öğretim sistemleri ve bu alandaki ortaklaşma çalışmalarının yukarıda sözü edilen akademisyenler tarafından aktarılmasından sonra, ODA'mız tarafından üç yıllık bir çalışma sonucu üretilen ve yurt çapında 1200 ziraat mühendisi tarafından yanıtlanan anket sorularının değerlendirilmesi ile oluşturulan "Tarım Mühendisi Araştırma Projesi" sunumu gerçekleştirilecektir.

Daha sonraki aşamada, Çalıştay, birer saatlik toplam altı masa etrafında toplanan sorular üzerinden oluşturulan analitik tartışmalar ile yürütülecektir. Bu noktada katılımcılar, en çok 5 dk. lık zaman diliminde, konu ile ilgili somut görüşlerini ileteceklerdir. Masa kolaylaştırıcıları bu görüşleri toparlama ve ortaklaşan görüşleri öne çıkarma işlevini yerine getireceklerdir.

Çalıştay'ın ikinci gün öğleden sonraki bölümünde ise Tarım Orman Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanı Rektör Prof. Dr. Sn. Nafi BAYTORUN ve Yök Üyesi Prof. Dr. Sn. Atilla ERİŞ kolaylaştırıcılığında, tüm tartışmaların toplanması ve tarımsal öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik katılımcı kararların alınması amaçlanmaktadır.

Çalıştay'ın hedefine ulaşabilmesi bakımından, mümkün olduğu kadar çok sayıda öğretim üyesinin katılımı önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Çalıştay duyurusunun Fakülteniz bünyesinde, e-mail grupları da dahil olmak üzere etkinlikle yapılması yanında başta sayın dekanımız olmak üzere tüm öğretim üyelerimizin Çalıştay'a katılımını dileriz.

ULUSLARARASI TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI
11 – 12 Mayıs 2007
ANKARA-AÜ ZF KONFERANS SALONU


BİRİNCİ GÜN : 11 Mayıs 2007, Cuma 

10 : 00 – 10:30              Açılış Konuşmaları
             Dr. Gökhan GÜNAYDIN   
TMMOB ZMO Başkanı
            Prof. Dr. Cemal TALUĞ     
AÜZF Dekanı
            Prof. Dr. Nafi BAYTORUN
KSÜ Rektörü, Tarım Orman Su Ürünleri Konseyi Başkanı


10 : 30 – 12:30    PANEL : Avrupa'da Tarımsal Yükseköğretim, Yeni Açılımlar

10 : 30 – 11:30    Prof. Dr. Demetres BRIASSOULIS 
Agricultural Engineering Department, Athens, Greece 
Thematic Network USAEE and EUR – ACE Implementation

11 : 30 – 12:30    Prof. Dr. Fabıo CAPORALI
Dipartimento di Produzione Vegetale,  Viterbo, ITALY
Agricultural Hıgh Education System in Italy : Curriculum Development Methodology".

12 : 30 – 13:30    Öğle Yemeği

13 : 30 – 14:15    Tarım Mühendisi Araştırma Projesi Sunumu
            TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI
14 : 15– 14:45    Tartışma

14 : 45– 15:00    Ara


15 : 00 – 16:00    BİRİNCİ MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

Ziraat Fakültelerinin sayıları, yıllık mezun verme durumları ve yeni Ziraat Fakülteleri açılması karşısında tavrımız nedir ? Ziraat Fakültelerimiz, mühendislik fakülteleri gibi çeşitli ünvanlara yönelik çok sayıda programı olan geniş kapsamlı bir akademik birim mi olmalı, yoksa ziraat mühendisliğine mi odaklanmalıdır ?
           
Tartışma ve Sonuç Üretimi
   

16 : 00 – 17:00    İKİNCİ MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

Ziraat Fakültelerimizde mevcut durumda olduğu gibi çeşitli alt programlardan oluşan ziraat mühendisliği programı mı olmalı, yoksa bölümlerin adını taşıyan ve öğrencilerini doğrudan ÖSYM'den alan ayrı programlar mı olmalıdır ? Eğer tek bir program olacaksa bölümlere (alt programlara) ayrılma ne zaman gerçekleştirilmelidir?
           
Tartışma ve Sonuç Üretimi
   

17 : 00 – 18:00    ÜÇÜNCÜ MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

Fakültelerimizde "biyosistem mühendisliği", "su ürünleri mühendisliği" gibi ziraat mühendisliğinden ayrı bir ünvana yönelik farklı programlar olmalı mıdır ? Fakültelerimizin yeniden yapılanmasında tartışmaya değer bulunan ve önerilen başka yeni alt programlar var mıdır ? 
           
Tartışma ve Sonuç ÜretimiİKİNCİ GÜN : 12 Mayıs 2007, Cumartesi

10 : 00 – 11:00    DÖRDÜNCÜ MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

"Ziraat Fakültesi" adı korunmalı mı yoksa Fakültelerimiz için yeni bir isim üzerinde durulmalı mıdır ? Farklı üniversitelerde bulunan Fakültelerimizin isimleri farklı olabilir mi ? Bölümlerimizin isimlerinin yenilenmesi konusunda öneriler var mı ?   
           
Tartışma ve Sonuç Üretimi


11 : 00 – 12:00    BEŞİNCİ MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

Fakültelerimizde programlar mevcut durumda olduğu gibi "bir örnek" mi olmalı yoksa üniversite özerkliği anlayışı içinde fakülteler, Üniversite Senatoları eli ile kendi birikimlerine ve yerel koşullara dayalı özgün programlar geliştirebilmeli midir? Ortak kurallar ve ilkeler nasıl oluşturulmalıdır ?
           


Tartışma ve Sonuç Üretimi12 : 00 – 13:00    ALTINCI MASA

Masa Kolaylaştırıcıları : ….

Programların yeniden yapılandırılması tartışmalarının ötesinde, fakültelerimizde katılımcı eğitim anlayışının yerleştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması, uygulama olanaklarının artırılması konusunda neler yapılabilir? Mezunlarımızın özlük haklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere Ziraat Mühendisleri Odası ile ilişkiler ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarımız nasıldır ?
           
Tartışma ve Sonuç Üretimi


13 : 00 – 14:00    Öğle Yemeği


14 : 00 – 17:00    Türkiye'de Tarımsal Yükseköğretimin
Yeniden Yapılandırılması

Kolaylaştırıcılar    :  Prof. Dr. Nafi BAYTORUN
                Prof. Dr. Atilla ERİŞ
              Tartışma ve Sonuç Üretimi

Okunma Sayısı: 1847