16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

KAYSERİ ŞUBE
16.10.2007 (Son Güncelleme: 16.10.2007 14:44:48)

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

BASIN AÇIKLAMASI

16.10.2007

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilk kez 16 Ekim 1945 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Gıda Günü; günümüzde 150‘den fazla ülke tarafından kutlanmaktadır.

Dünya Gıda Gününün amacı; insanlığın, Dünyada yaşanan açlık tehlikesine  dikkat çekmek  ve tarımsal  üretiminin artırılmasına katkı sağlamaktır. 

FAO tarafından,  2007 Yılının Dünya Gıda Gününün ana temasını "GIDA HAKKI" olarak belirlemiştir.

Günümüzde 6 milyarı aşan dünya nüfusunun 854 milyon kişisi açlıkla karşı karşıyadır. Bir insanlık utancı olan açlık, günümüz dünyasının en temel ve öncelikli sorunudur. Ancak, bugün dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeni ;üretim yetersizliğinden değil, üretimin ve paylaşımın adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır.

Diğer taraftan, tarım alanında GDO‘lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) gıdalar insanlığa her geçen gün daha fazla dayatılmaktadır. Bu uygulamanın her şeyden önce genetik çeşitliliğin kaybına yol açarken, ekosistemdeki tür dağılımını ve dengeleri bozmasının yanında, henüz kanıtlanmamış birçok olumsuzluğu barındırabileceği tahmin edilmektedir. Tarımsal ürünlerdeki genetik çeşitliliğin yaklaşık dörtte üçünün son yüzyıl içerisinde yitirildiği; 6.300 hayvan ırkından 1.350‘sinin ya yok olduğu ya da yok olma tehdidi altında olduğu düşünülürse, tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.  Tarım ürünleri insan ve hayvan gıdasının temelini oluşturduğu için stratejik önem taşımakta ve bu nedenle de ulusal bağımsızlığı belirleyen sektörün başında gelmektedir. Ülkemizde Nüfusun %20‘si yeterli gıdaya ulaşamamakta, % 8.5 ‘i açlık sınırında yaşamaktadır.

Yeterli ve dengeli beslenme yönünden, özellikle hayvansal gıdalar açısından hiçbir dönemde kendine yeterli bir ülke olamayan Türkiye‘de hayvansal protein kaynaklarının kişi başına üretiminde de yetersizlik devam etmektedir. Kişi başına düşen günlük 95 gram protein miktarının yaklaşık %75‘i bitkisel ürünlerden sağlanmaktadır.Sonuç olarak, daha fazla ve sağlıklı gıda üretilmesi ve gıda stokunun artırılması için, alınması gerekli olan tedbirlerin yanı sıra, açlığın diğer nedenleri de hızlı ve kalıcı bir şekilde giderilmelidir. Yoksulluk yenilmeden açlığı yenmenin imkanı yoktur.

Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğinin temini, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesini, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak için Ziraat Mühendisleri Odası olarak her türlü olumlu katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

DÜNYA GIDA GÜNÜ  KUTLU OLSUN

 

Aydın ÇALIŞKAN

Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1371