KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

GAZİANTEP ŞUBE
24.10.2007 (Son Güncelleme: 08.11.2007 16:03:58)

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

               Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, 5 Mayıs 2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete de TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliğin 5. maddesine, bilirkişilerin meslek odalarınca hazırlanacak Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Yetki Belgesi almış olmaları gerekmektedir.

              Bu Bakımdan, 2008 yılı Şubemizce Kamulaştırma Bilirkişi listelerinde yer alacakların, şubemizce  düzenlenecek eğitimi başarıyla tamamlayarak Yetki Belgesi almaları zorunludur. Başka deyişle Yetki Belgesine sahip olmayanların bilirkişilik yapmaları hukuken olanaklı değildir.

              Tüm üyelerimizin katılabileceği Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi Şube Başkanlığımızca düzenlenecek olup;  Bu eğitim; Genel Merkezimiz  direktifleri doğrultusunda, bu görevi yapacak olan üyelerimizi bilgilendirmek, yapılacak olan kamu görevinde uygulama birliğini sağlamak, kıymet takdirini yaparken uygulamada kullanılan yeni metotları üyelerimizin bilgilerine sunarak görevlerini kolaylaştırmaktır. Ayrıca Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimi sonunda başarılı olan üyelerimize "Bilirkişi Yetki Belgesi" verilecektir.

KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ: 10-11 KASIM 2007

Program: Süre 2 Gün   

Eğitici: Ahmet Faruk DEMİR - Kurban NEDRET    

KATILIM ŞARTLARI

    - Oda onur kurulunca cezalandırılmamış olması,

    - Oda aidat borcu olmaması,

    - Dilekçe ile başvurmaları

BAŞVURU: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası  Gaziantep Şubesi

BAŞVURU SÜRESİ: 8 KASIM 2007 PERŞEMBE GÜNÜ, MESAİ BİTİMİNE KADAR

TELEFON : (0342)  230 24 86

FAKS       :(0342) 221 20 86

Okunma Sayısı: 1523