40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI - 2-4 KASIM 2007-İZMİR

İZMİR ŞUBE ( )
06.11.2007 (Son Güncelleme: 07.01.2011 12:34:43)

ODA‘mızın 40. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı 2-4 Kasım 2007 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Temsilcilerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla İzmir-Mordoğan‘da yapıldı.

Danışma Kurulumuzun 2 Kasım 2007 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında, "Küresel Isınma, Tarıma Etkileri, Kuraklık ve Toprak / Su Yönetimi, Tarımsal Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, III. Öğrenci Kurultayı Hazırlıkları, Anayasa Taslakları ve Tarımın / Üreticinin Korunup Geliştirilmesi, Meslek Dalı Ana Komisyonlarının Kurulması Süreci, Bilirkişilik Uygulamaları, Eğitimler ve Heyetlerin Seçimi Süreci, Oda Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinlik Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Şubeleşme Önerileri" konuları değerlendirildi.

Danışma Kurulu‘nun resmi açılışı 3 Kasım 2007 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

İzmir Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, açılış konuşmasında İzmir ve İzmir tarımı hakkında ayrıntılı bilgiler sundu ve Danışma Kurulu‘na ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. SINDIR, "Tarım, ticaret ve liman kenti" olan İzmir‘in özellikle ihracata yönelik üretim potansiyeli ile Türkiye ekonomisi içerisindeki önemini vurguladı

ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, küresel ısınma ve kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, "Türkiye su zengini bir ülke değildir, ama su fakiri bir ülke de değildir. Suyu tutacak, depolayacak ve toprakla buluşturacak yatırımları gerçekleştirmek zorundayız. 5 milyon hektar alana su taşıyacak yatırımı, önümüzdeki 10 yıl içinde planlamalıyız. Damla sulama, yağmurlama sulama gibi yöntemleri etkin biçimde uygulamalıyız" dedi.

Türkiye‘nin, daha az maliyetli ama daha yüksek verimli, daha kaliteli ve doğayla dost bir tarım modelini derhal yaşama geçirmesi gerektiğini anlatan GÜNAYDIN, "Bunları yapmazsak, önümüzdeki dönem çok daha sorunlu olacak. Bu ülkenin taşında toprağında emeği olan bir mesleğin mensupları olarak, üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yolumuz uzundur, yükümüz ağırdır, hepimize kolay gelsin" diye konuştu.

Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR da, konuşmasında Mordoğan‘a yönelik bilgi vererek, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın Danışma Kurulu‘nu Mordoğan‘da yapmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Danışma Kurulu‘nda daha sonra, "40. Dönem III. Danışma Kurulu Kararlarının İrdelenmesi, Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar, Yeni Açılımlar, Mesleki Denetim, Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, ODA Örgütlülüğü, Şube - Temsilcilik - Üye İlişkileri, Hukuki Çalışmalar, Yasal Düzenlemeler, Tarımın Sektörel Sorunları, Türkiye‘nin Gündemi ve Tarım Sektörüne Ait Değerlendirmeler" ve "Mali İşler" konuları ele alındı.

Danışma Kurulu kapsamında, 4 Kasım 2007 Pazar günü Su Ürünleri Üretim Tesisi, Klozamenai Zeytin İşliği, Kadifekale ve Agora gezildi. Aynı gün akşam Bergama Vapuru ile yapılan İzmir Körfezi gezisi büyük ilgi gördü.

 

2-4 KASIM 2007 TARİHLERİNDE İZMİR‘DE DÜZENLENEN 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI‘NDA ALINAN KARARLAR ve GERÇEKLEŞME DURUMU

 

1 - TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ

Alınan Kararlar:

 • Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi‘nde, "tarım danışmanlarının sayısını 10 bine çıkartma ve bütün köylere hizmet vermelerini sağlama" vaadinde bulunmuştur. ODA‘mız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hem sınavların ilan, uygulama ve sonuçlarına göre işe yerleştirme uygulamaları, hem de işe başlatılan mühendislerin devlet memuru statüleri ve ODA - sendika üyeliklerine yönelik eğilimleri dikkatle izleyerek, bu alanda ortaya çıkabilecek baskılara karşı gerekli müdahaleyi yapacaktır.
 • Bilindiği üzere ODA‘mızın açtığı dava sonucunda, Danıştay 10 uncu Dairesi "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında geçen "Bakanlık" ibaresinin ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının yürütmelerini durdurmuştur. Bu karar doğrultusunda, tüm eğitimlere son verilmiştir. Bazı çevrelerin, ODA‘mızın tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini engellemeye çalıştığı yolundaki spekülasyon girişimleri üzerine ODA‘mızca hazırlanan bir Bilgi Notu, 10.9.2007 gün, 2092 sayılı yazımızla tüm Şubelerimize ve il temsilciliklerimize gönderilmiştir.
 • Konuyla ilgili olarak ODA‘mız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yeni bir yönetmelik değişikliği hazırlanmıştır. ODA‘mız Bakanlığın olumlu bir tutum takınması ve nihai görüşümüz doğrultusunda Yönetmelik değişikliğini yaparak Resmi Gazete‘de yayımlaması, eşzamanlı olarak tüm Şubelere yetki belgesi verilerek eğitimlere başlanacağını yazılı olarak bildirmesi halinde, dava başvurusunu geri çekecektir.  Aksi halde, Mahkemenin nihai kararı beklenecektir.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:  

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2007 yılı sonunda, 124 adet Ziraat Mühendisi, 118 adet Veteriner Hekim, 6 adet Su Ürünleri Mühendisi ve 1 adet Gıda Mühendisi olmak üzere toplam 249 kişiyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak işe almıştır. Bakanlık taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirme, 10-11 Temmuz 2004 ve 1-2 Temmuz 2006 tarihlerindeki Kamu Personel Seçme Sınavı (2004- KPSS ve 2006 KPSS/1) sonuçlarına göre, ÖSYM tarafından yapılmıştır. ODA‘mız, önümüzdeki dönemde de konuyu izleyerek, ülke ve üyelerimiz için olumlu düzenlemelerin yaşama geçirilmesi için gerekli katkıyı koymaya ve kamuoyu adına denetleme görevini eksiksiz yerine getirmeye devam edecektir.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması kararına karşı yaptığı itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu‘nca 27.9.2007 tarihinde reddedilmiştir. Danıştay kararının 12.11.2007 tarihinde ODA‘mıza tebliğ edilmesinin ardından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü‘ne bir yazı gönderilmiştir. Söz konusu yazıda, "Yönetmelik‘in 13 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarının Oda‘mızın Nihai Teklifi‘nde belirtildiği gibi değiştirileceği; eşzamanlı olarak Şubelerimizden yapılan tüm başvuruların olumlu olarak sonuçlandırılacağı ve eğitimlere başlanacağının Oda‘mıza yazılı olarak taahhüt edilmesi durumunda, dava başvurusunun geri çekileceği" bildirilmiştir.
 • TKB TEDGEM Genel Müdürlüğü‘nün 11.12.2007 gün, 572 sayılı yazısı ile Yönetmelik değişiklikleri konusu ODA‘mıza taahhüt edilmiştir. Bu doğrultuda ODA‘mız ilgili davasından feragat etmiştir.
 • ODA‘mız Genel Merkezi, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi‘ni de 24 Mart 2008 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü‘nde düzenlenen törenle almıştır. Bunun hemen ardından 31 Mart-18 Nisan 2008 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi düzenlenmiştir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ tarafından verilen eğitim 3 hafta (15 iş günü) sürmüştür.
 • Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Rize, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa şubelerimiz de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme konusunda yetki belgelerini almışlardır. Geriye kalan 7 şubemiz de başvurularını yapmış, TEDGEM‘de işlemlerinin tamamlanmasını beklemektedir.
 • Nisan ayında Antalya, Adana ve İzmir‘de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2008‘de Adana, Şanlıurfa, Kayseri ve Mersin‘de; Haziran 2008‘de Aydın, Bursa ve Tekirdağ‘da; Temmuz 2008‘de de Çanakkale ve Balıkesir‘de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi düzenlenecektir.
 • Merkez Teknik Komite toplantıları ve yazışmalar yoluyla süreç izlenmeye devam edilmektedir.
 • 4B statüsünde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar, önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.  

2 - ODA TÜZESİ     

Alınan Kararlar:  

 • Önümüzdeki dönemde ODA‘mızın Yönetmeliklerinin hazırlanarak Resmi Gazete‘de yayımlanması ve mevzuatın geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.  
 • Dönem içerisinde, konumlandıkları illerdeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Şubelerimiz, ilgili alanlarda asgari ücret belirlemesi yapılabilmesine olanak tanıyacak bir taslak çalışmayı, uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri ve hesaplanma biçimi de dahil olmak üzere hazırlayarak, 2008 Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze yazılı olarak ileteceklerdir.

•o       Basınçlı sulama sistemleri : Adana, Bursa, Diyarbakır, Hatay İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Manisa Şubelerimiz.

•o       Tarımsal yapılar : Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz.

•o       Fide fidan üretim yerleri : Adana, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa ve Mersin Şubelerimiz.

 • Genel Merkez bünyesinde kurulacak teknik ve hukuki komisyonlar 2008 Şubat ayında söz konusu raporlar üzerinde çalışarak son şekillerini verecektir. Asgari ücret belirlemesi konusundaki çalışmalar, 41 inci Dönem Genel Kurul‘una yetiştirilecektir.
 • Dönem içinde, Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği Meslek Ana Dal Komisyonları (MEDAK) kurulacak ve sözü edilen alanlardaki çalışmalar bu Komisyonlar aracılığıyla yürütülecektir. MEDAK Yönerge Taslağı hazırlanarak ZMO Genel Kurul gündemine getirilecektir.   

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmelik Değişikliği, Bilirkişi Yönergesi, Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği, Meslek Dalı Ana Komisyonları Uygulama Yönetmeliği ve Meslek İçi Eğitim Merkezi Yönergesi Değişikliği ODA‘mızın 41 inci Olağan Genel Kurul‘unda oybirliğiyle kabul edilmiştir.
 • Sözü edilen genel düzenleyici işlemlerden Resmi Gazete‘de yayımlanacak olanlar TMMOB YK‘dan geçmiş olup, Başbakanlık aşamasında bulunmaktadır.
 • Ana Yönetmelik değişikliği ile illerde "her 50 üye için bir delege" seçilmesi kuralı, "her 100 üye için bir delege" olarak hükme bağlanırken, artan her 50 üye için bir delege daha belirlenmesi kararlaştırılmıştır. İlde üye sayısının yüzün altında olması durumunda da sayıya bakılmaksızın ili temsilen bir delege seçilmesi öngörülmüştür. Genel Merkezin bulunduğu il dışında Şube açılabilmesi için gereken, "üye sayısının 300‘ü aşması" koşulu, "üye sayısının 500‘ü aşması" olarak değiştirilmiştir. Şube Başkanlığı ya da İl Temsilciliğinin önerisi üzerine, üye sayısı yüzü aşan ve merkez ilçeye en az yüz kilometre uzaklıkta bulunan ilçelerde, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, o ile bağlı olmak üzere İlçe Temsilciliği açılabilmesi hükme bağlanmıştır. Şube Yönetim Kurullarının üye sayısına bakılmaksızın 7 kişiden oluşması öngörülmüştür. Ana Yönetmelik değişikliği ile ayrıca üye sayısı 200‘ü aşan illerde İl Temsilciliği, Temsilci ve Temsilci yardımcısı yanında, yazman ve sayman üyeden oluşan dört kişilik Yürütme Kurulu‘nun görev yapması da kararlaştırılmıştır.
 • Basınçlı Sulama Sistemleri, Tarımsal Yapılar ve Fide Fidan Üretim Yerleri konusunda görevlendirdiğimiz Şubelerimizden gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği; serbest ziraat mühendisliği müşavirlik hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, haksız rekabetin önlenmesini amaçlamaktadır.
 • Yönetmelik uyarınca, somut çalışma alanları için belirlenecek asgari ücret uygulamasına başlanacaktır.
 • Bilirkişi Yönergesi ile bilirkişilik hizmetlerinin kamu yararına uygun olarak, eğitim süreçlerinden geçmiş ve yetkinlik kazanmış üyelerimiz arasından adil biçimde seçilmiş olanlar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla, Genel Merkez, Şube ve İl Temsilciliklerinde seçilerek görev almış olanların bilirkişilik hizmetlerinde yer almaması öngörülmüştür.
 • Meslek Dalı Ana Komisyonları Uygulama Yönetmeliği, ziraat mühendisleri yanında ODA‘mıza üye olan su ürünleri, tütün teknolojisi ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin ODA‘mızın kurumsal yapısı içinde temsil ve yönetim etkinliğini artırmak, demokratik katılım süreçlerini uygun bir şekilde kullanmak amacıyla hazırlanmıştır.
 • Kısa zamanda MEDAK ve MDK‘ların kuruluşları tamamlanacaktır.

3 - GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI   

Alınan Kararlar:

 • Türkiye‘de 2006 yılından bu yana yaşanan kuraklık nedeniyle başta İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya bölgeleri olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesinde önemli ölçüde üretim kayıpları ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, seçim öncesinde yayımlanan Kuraklık Kararnamesi, yalnızca buğday - arpa - fiğ ve korunga ürünlerindeki zararı tazmine yöneliktir. Özellikle Ege ve Trakya Bölgesi ürün kayıplarının tazmini yolunda hiçbir adım atılmamıştır. Tarım Sigortaları Yasası hükümlerinin, konu ile ilgili sorunları çözmeye yönelik yeterli bir içeriğe sahip olmadığı da böylelikle ortaya çıkmıştır.
 • Bu alanda "kriz yönetimi"nin de başarılamadığı ortamda, suçlu olarak "küresel ısınma" gösterilmeye çalışılmaktadır. Sulama yatırımlarının bütçesel-yönetimsel boyutlarının uygulamaya aktarılamadığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün kapatıldığı, KÖYDES Projeleri kapsamında kaynakların seçim yatırımları için kullanıldığı, üretim planlaması ve doğru sulama tekniklerinin yaşama geçirilemediği, ziraat mühendisliği hizmetlerinden etkinlikle yararlanılamadığı dönemde, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması önem taşımaktadır. Bu vurgu, aynı zamanda "küresel ısınma" gerçeğinin bilimsel bir bakışla kamuoyuna anlatılmasına duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir.
 • Bu doğrultuda ilgili alanın uzmanları ile birlikte 15 Kasım 2007‘de İstanbul, 17 Kasım 2007 tarihinde Şanlıurfa ve Gaziantep, 20 Kasım 2007 tarihinde Tekirdağ, 27 Kasım 2007 tarihinde Trabzon, 1 Aralık 2007 tarihinde Ankara ve 17 Aralık 2007 tarihinde Adana‘da "Küresel Isınma, Kuraklık ve Tarıma Etkileri" konulu paneller yapılacaktır.
 • Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlikleri konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzalanmasına yönelik çalışmalar, ilgili mevzuatın "işverenin sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesini ticari sır gören yaklaşımı" nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine tek tip sözleşmede sigorta sicil numarasının aranması yöntemiyle sorunun aşılması konusunda her üç ODA ortak çalışma yapma kararı almıştır. 
 • Gıda işletmelerinde ODA‘mız üyeleri tarafından kapasite raporu düzenlenmesi için Ana Yönetmelik değişikliği (14.04.2007 / 26493 sayılı RG) yapılarak yasal altyapının kurulmuş olmasına karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hukuka aykırı biçimde bu konuya yönelik olumsuz tavrını sürdürmüş ve bunu bir yazıyla ODA‘mıza bildirmiştir. Bunun üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın sözü edilen yazısına konu edilen idari işleminin iptali için, Ankara 11 inci İdare Mahkemesi‘nde, 7.9.2007 günü iptal davası açılmıştır. Dava, 2007 / 1103 esas sayılı dosyada işlem görmektedir. Yargının vereceği karara göre bu konudaki uygulamalar başlatılacaktır. ODA‘mız konuyla ilgili gelişmeleri etkin biçimde takip ederek, üyelerimizi bilgilendirmeye devam edecektir.   
 • 4‘lü Hijyen Paketi taslakları geri çekildikten sonra, Bakanlık içinde yapılan sektöre kapalı toplantılarda önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu çerçevede, veteriner hekimlik mesleği lehine bilimsel olmayan yetki genişlemelerinin yapıldığı, sorumlu yöneticilik uygulamalarında mevcut düzenlemelerden de geriye gidici hükümlerin getirildiğine yönelik duyumlar alınmaktadır. Bu kapsamda, 4‘lü hijyen paketi içindeki taslakların, yeniden görüşe açılması gerekmektedir. Aksi tutum, yanlış - eksik içerikli yasaların yürürlüğe girmesi sonucunu doğuracaktır. Önümüzdeki dönemde de, meslek camialarının bütünleşmesi sağlanarak, bu alandaki kamuoyu baskısı ve gücü rasyonel - bilimsel ve doğru bir temelde yönlendirilecektir.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:  

 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın tarımsal kuraklık konusunda aylar öncesinden yaptığı uyarıları göz ardı ederek, önlem almakta geciken Hükümet, çok ciddi boyutlarda yaşanan krizi, yüzeysel yaklaşımlarla geçiştirmeye çalışmıştır. Son yıllarda gerek organizasyon gerekse işlev açısından sürekli küçültülen, tarım uzmanı olmayan yöneticiler tarafından yanlış yönetilen TMO, üreticiden 42 - 44 kuruş aralığındaki fiyatlarla, ancak 630 bin ton buğday alabilmiş, üretilen yetersiz buğdayın da aracının - spekülatörün eline geçmesi sonucu, buğday hızla pahalanmaya başlamıştır.
 • 25 Eylül 2007 tarihinde TMO‘ya sıfır gümrükle 800 bin ton buğday, 300 bin ton arpa ve 300 bin ton mısır ithalat yetkisi verilmiş ancak son beş ayda buğday fiyatlarının ABD‘de % 109, Fransa‘da % 151, Rusya‘da % 204 ve Arjantin‘de % 230 oranında artması nedeniyle, 800 bin tonluk ihalede, ancak 219 bin ton buğday için "makul fiyat" bağlantısı yapılabilmiştir. Bunun üzerine, buğdayda vergi, 28 Kasım 2007 tarihinde % 8‘e düşürülerek özel sektöre ithalat yetkisi tanınmış, 23 Şubat 2008 tarihinde de ekmeklik buğday ithalatında vergiyi sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe girmiştir.
 • Eğer Ziraat Mühendisleri Odası‘nın haklı uyarıları "spekülasyon" olarak nitelenmek yerine, öngörülü bir kamu yönetimi ve siyaset anlayışı ile gelecekte mal teslimine dayalı ithalat bağlantısı yapılabilse idi, ton başına 150 $ daha düşük fiyatlarla ithalat realize edilebilecekti. Gecikmenin ülkeye toplam faturası ise, en iyimser hesapla, 2 milyon ton X 150 $/ton = 300 milyon dolar olmuştur.
 • ODA‘mız, kamuoyunu aydınlatma çalışmaları kapsamında, "Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri" konusunda, 15 Kasım‘da İstanbul‘da, 17 Kasım‘da Gaziantep ve Şanlıurfa‘da, 20 Kasım 2007 tarihinde Tekirdağ‘da, 27 Kasım 2007 tarihinde Trabzon‘da, 1 Aralık 2007‘de Ankara‘da, 14 Ocak 2008‘de Denizli‘de, 15 Ocak 2008‘de Aydın‘da, 15 Mart 2008 tarihinde Kayseri‘de, 18 Nisan 2008‘de Muğla‘da panel ve konferanslar gerçekleştirmiştir. Toplantılara konuşmacı ve oturum başkanı olarak, Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM ve Prof. Dr. Osman YILDIRIM (AÜZF), Prof. Dr. Nesrin ALGAN (AÜSBF), Prof Dr. Mikdat KADIOĞLU, Prof. Dr. Levent ŞAYLAN ve Prof. Dr. İlhan AVCI (İTÜ), Prof. Dr. Ahmet ÇITIR ve Prof. Dr. Cemil CANGİR (NKÜZF), Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (KTÜ), Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin DUYGU, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK ve Eylem TUNCAELLİ (ÇMO) katılmıştır.
 • Tüketici Hakları Derneği‘nce 29 Eylül 2007 tarihinde düzenlenen, "Kapitalizm ve Küresel Isınma" konulu sempozyumda sunum yapılmıştır. III. Öğrenci Kurultayımızda Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri konusunda bir oturum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çanakkale‘de 22 Mart 2008‘de düzenlenen "Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği" konulu Panele katılım sağlanmıştır.
 • ODA‘mız Genel Merkezinde 27 Nisan 2008‘de bir basın toplantısı düzenlenerek, "Güneydoğu Anadolu Kuraklıktan Kavruluyor !.. Kırmızı Mercimekte "Kırmızı" Alarm..." başlıklı açıklama kamuoyuna sunulmuştur. Açıklamada yetkililer uyarılarak, zaman geçirilmeksizin, Toprak Mahsulleri Ofisi‘nin baklagil piyasasını düzenlenmekle görevlendirilmesi istenmiştir.
 • Sözü edilen dönemde, tarımsal destekleme sistemleri ile ilgili iki Basın Açıklaması yapılmıştır.
 • Sorumlu yöneticilerin sosyal güvenlikleri konusunda, ODA‘mız, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası‘nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "işverenin sorumlu yönetici ile yapması zorunlu olan Noter Sözleşmelerinde ‘sigortalılık numarası‘ aranmasına" yönelik bir anlaşma sağlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacaktır.
 • Gıda işletmelerinde ODA‘mız üyeleri tarafından kapasite raporu düzenlenmesi konusunda  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na karşı açtığımız davada, yürütmeyi durdurma istemimiz Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 8.11.2007 tarihinde reddedilmiştir. Buna karşı itirazda bulunulmuş ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi de ret kararı vermiştir. Dava süreci devam etmektedir.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nca, 4‘lü gıda paketinde yer alan Kanun taslakları birleştirilerek "Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı" olarak tek bir kanun adı altında tekrar kamuoyunun görüşüne açılmıştır. ODA‘mız Gıda Komisyonu söz konusu taslağı ayrıntılı biçimde inceleyerek, bir rapor hazırlamış ve kamuoyuna sunmuştur. Ayrıca ODA‘mız, Kimya Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası‘nın taslakla ilgili ortak görüşünü yansıtan bir çalışma üretilerek, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu raporlarda, taslağın gıda güvenliğine yönelik sorunlara çözüm getirmediği belirtilerek, tüm kesimlerin katılımı ile oluşturulacak platform ve toplantılarda konunun tartışılması istenmiştir. ODA‘mız konuyla ilgili gelişmeleri izleyerek, üyelerimizle paylaşmaya devam edecektir.

4 - MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR / MESLEKİ DENETİM    

Alınan Kararlar:

 • Halen yapımı süren Bursa ve Antalya Şube binalarımızda ve dönem içinde satın alınan Erzurum Şube binamızda, eğitim salonlarının planlaması yapılmış olup, çalışmalar tamamlandığında törenle açılarak üyelerimizin kullanımlarına sunulacaklardır.
 • Mevcut Şubelerimizin hizmet binalarının önemli bir bölümünde, eğitim çalışmalarının yürütüldüğü donanımlı salonlar bulunmaktadır. Oda‘mızın mali olanakları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde diğer Şubelerimiz için de en uygun fiziki koşulların yaratılmasına gayret edilecektir.
 • Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında, halen yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri yanında, tarımsal proje hazırlama (teorik) ve damla sulama, tarımsal yapılar gibi uzmanlık alanlarında tarımsal proje hazırlama (pratik) eğitimleri, teorik - pratik eğitim bağlantılı (önkoşullu) olmak üzere verilecektir. Dönem içinde, Eurepgap‘tan farklı olarak, "iyi tarım uygulamaları eğitimi" verilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda görüş oluşturulacaktır.
 • HACCP ve ISO eğitimlerinin yanı sıra toprak koruma, autocad uygulamaları, bilirkişilik vb. eğitimler de gerçekleştirilecektir.
 • Toprak Koruma Kurullarının birçok ilde siyasi - yönetimsel - finansal güç ve baskılara dayanamayarak verdiği yanlış kararlar izlenecek ve Genel Merkez‘le koordineli bir şekilde, iller bazında gerekli müdahalelerde bulunulacaktır.
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, 11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ODA‘mızın etkin çalışmalarına karşın, içeriğindeki yanlışlıklar düzeltilmeyen Yönetmelik ile zirai ilaç bayiliği yapacak ziraat mühendislerine, "Bitki koruma bölümü mezunu olmak ve sınava girerek 80 puan almak" şartı getirilmiştir. Bu durum, 4 yıl boyunca bu alanda eğitim alan meslektaşlarımıza ve bu eğitimi veren üniversitelere, öğretim üyelerine yönelik bir "hakaret" niteliği taşımaktadır.
 • Şubelerimiz illerindeki zirai ilaç bayi meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyerek, konuyla ilgili bilgi vereceklerdir. Yönetmeliğe karşı hazırlanan ODA görüşünün tüm Şubelerimize gönderilmesi, ülke genelinde bir imza kampanyası başlatılması ve imzalı dilekçelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
 • ODA‘mız meslektaşlarımızın büyük rahatsızlık duyduğu bu konuyla ilgili gerekli hukuki çalışmaları en kısa zamanda başlatacaktır.
 • ODA‘mızın tüm çabalarına karşın Yönetmelikteki yanlışlıkların düzeltilmemesi halinde, ülke genelindeki bayii meslektaşlarımızla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılması da dahil her türlü etkinliğin yapılması planlanmaktadır.
 • Tarımsal projelerin hazırlanması ve imzalanması süreçleri ile ilgili olarak, yalnızca bu konuya odaklı olmak üzere, TEDGEM Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülmektedir. ODA‘mız bu alandaki komisyon çalışmalarını sürdürerek, uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacaktır.
 • ZMO‘ya Üye Ziraat Mühendislerinin Toplumsal Profili Araştırmasının basımı, 41 inci Dönem Genel Kurul‘u öncesi gerçekleştirilecektir.
 • Genel Kurul öncesinde, ODA‘mızın tüm çalışmalarının toplanacağı, CD ile desteklenmiş ayrıntılı bir ODA tanıtım kitabının da basımı tamamlanacaktır.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Erzurum Şube‘mizin satın aldığı yeni Hizmet Binası 30 Kasım 2007 tarihinde coşkulu bir törenle açılmıştır. Çankırı İl Temsilciliğimizin binası da 27 Şubat 2008 tarihinde törenle hizmete girmiştir. Van Şubemiz için bir hizmet binası satın alınmıştır. Ayrıca Bursa, Manisa ve Antalya Şube binalarımızın yapımı da devam etmektedir.
 • Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında, Genel Merkezimizde 25-29 Şubat 2008 tarihleri arasında 5 gün süreli Toprak Koruma Projesi Eğitimi düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İlhami ÜNVER, Prof. Dr. Mustafa ÇANGA, Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN, Doç. Dr. Günay ERPUL ve Araş. Gör. Selen DEVİREN tarafından verilen eğitime 36 kişi katılmıştır. 28 Nisan-2 Mayıs 2008 tarihleri arasında Konya‘da Toprak Koruma Projesi Eğitimi yapılmıştır. Mayıs ayında Adana ve İzmir‘de düzenlenen Toprak Koruma Projesi Eğitimi, Haziran ayında da Ankara, Erzurum ve Şanlıurfa‘da gerçekleştirilecektir.
 • Genel Merkezimizde 31 Mart-11 Nisan 2008 ve 28 Nisan-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında iki ayrı "Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı" Eğitimi yapılmıştır. 12 saat teorik, 54 saat uygulamalı proje hazırlama olmak üzere toplam 66 saatlik eğitimler, 10 iş günü süresince, alanında uzman öğretim üyeleri olan Prof. Dr. Osman YILDIRIM ve Doç. Dr. Halit APAYDIN tarafından verilmiştir. Büyük ilgi gören eğitim kapsamında Kalecik BAK tesislerine teknik bir gezi düzenlenerek, burada üzüm bağları için kurulan damla sulama projesi yerinde incelenmiştir. Ayrıca bu alanda faaliyet gösteren firmalar ODA‘mızda birer sunum yaparak, uyguladıkları projeleri tanıtmışlardır.
 • Önümüzdeki dönemde Bursa‘da "Damla Sulama" eğitimi tasarlanmıştır.
 • Bazı şubelerimiz de, kendi bünyelerinde Damla Sulama eğitimleri gerçekleştirmiştir.
 • AÜZF‘de yapılan eğitim eşgüdüm toplantısı uyarınca, önümüzdeki dönemde tarımsal yapılar konusunda da eğitimlere başlanılacaktır.
 • Ankara‘da 12-16 Mayıs 2008 tarihlerinde Tarım Makinaları Projelendirme Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime toplam 17 kişi katılmıştır.
 • Eğitim çalışmalarımız kapsamında ayrıca, Şubat, Mart ve Mayıs aylarında, Antalya, Ankara, Samsun, Rize ve Trabzon‘da HACCP ve ISO 22000 eğitimleri düzenlenmiştir.
 • Ankara ili 2008 Yılı Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişileri Eğitimi de, 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
 • Kırklareli Valisi Hüseyin Avni COŞ‘un, İl Tarım Müdürlüğü‘nde çalışan ziraat mühendisi meslektaşlarımızı keyfi biçimde sınava tabi tutmasına karşı, 9 Kasım 2007 günü bir basın toplantısı düzenlenerek, büyük tepki gösterilmiş ve Valinin tavrı kınanmıştır.
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntıları ortaya çıkarmak amacıyla, Şube Başkanlıklarının yer aldığı iller ve bazı temsilcilikleri özelinde bir araştırma yapmıştır. Kurullarda kamu temsilcilerinin ağırlıkta olmasının, tarım arazileri ile ilgili kararların büyük ölçüde "siyasi baskı" altında alınmasına yol açtığını belirleyen ZMO, bazı illerde ise kurulların hiç çalıştırılmadığını saptamıştır.
 • Adana, Antalya ve Çanakkale‘de tarım arazilerinin imara açılmasını öngören Toprak Koruma Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmuş, mahkemeler tarafından ODA‘mız lehine olmak üzere; Antalya‘da yürütmeyi durdurma kararı, Çanakkale‘de de iptal kararı verilmiştir.
 • ODA‘mız Toprak Koruma Kurullarındaki temsilcileri aracılığıyla konuyu etkinlikle izlemeye ve tarım arazilerini korumak amacıyla gerektiğinde yargı yoluna başvurmaya devam edecektir.
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik konusunda Şubelerimiz illerindeki zirai ilaç bayi meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyerek bilgi vermiştir. Ülke genelinden toplanan dilekçelerle Bakanlık faks bombardımanına tutulmuş ve yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay‘a dava açılmıştır.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hazırladığı Yönetmelik değişikliğini 2.2.2008 gün, 26775 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlayarak yürürlüğe sokmuştur. Yapılan değişiklikle, ODA‘mızın itiraz ettiği konular arasında yer alan ve mevcut bayilere yönelik sınav zorunluluğu getiren madde tümüyle iptal edilmiştir. Ayrıca, bölüm zorunluluğu da kaldırılmıştır. Ancak Bakanlık, bayilik için yeni başvuracak ziraat mühendislerine yönelik sınav koşulunu, Yönetmelik değişikliğinde de muhafaza etmiş, Bakanlık - ZMO - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Bakanlar Kurulu‘nun hükümlerini yürütmekle sorumlu olduğu, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ü Yönetmeliğin dayanak maddesine eklememiştir.
 • Konunun ulaştığı durum hakkında ODA‘mız, 8.2.2008 tarihinde "Bitki Koruma Ürünleri Satışında Geri Adım ! (Yönetmelik Değişikliği Yeterli Değil)" başlıklı bir Basın Açıklaması yapmıştır. Söz konusu basın açıklaması ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bir an evvel yaptığı yanlıştan dönmeye ve ziraat mühendisliği mesleğine saygılı bir tutum geliştirmeye davet edilmiştir.
 • Ancak aradan geçen sürede herhangi bir olumlu açılım sağlanamamıştır. Bunun üzerine Ziraat Mühendisleri Odası, 2 Şubat 2008 tarihli Yönetmelik Değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 28 Mart 2008 tarihinde ikinci kez yargı yoluna başvurmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler izlenerek, üyelerimize aktarılmaya devam edilecektir.

5 - ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA - ÜYE İLİŞKİLERİ  

Alınan Kararlar:

 • ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir.
 • Şube ve Temsilciliklerimiz, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir. Haber Bülteni ve Dergilerimiz Şubelerimizde teşhir edilecektir.
 • 2008 yılı bilirkişilerinin seçim sürecinin, adil ve doğru bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda, ilgili yönetmelik hükmü uyarınca, belirlenecek tarih aralığında tüm Şube ve İl Temsilciliklerinde nitelikleri uyan üyelerimizin serbest katılımına açık bilirkişi kursları düzenlenecek, bu konuda ortaya çıkan duraksamaların giderilmesi açısından, sözü edilen tarihler ODA‘nın web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.
 • Genel Merkez‘in ikazına gerek kalmaksızın, tüm Şube ve İl Temsilcilikleri, il bilirkişi kazanımlarının listesini çıkaracak, bilirkişilerin Oda yükümlülüklerinin eksiksiz olarak Genel Merkez‘e aktarımını sağlayacaklardır.
 • ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişiler için, kesin bir kararlılıkla ve gecikilmeksizin icra işlemleri yürütülecektir.
 • ODA‘mızın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Tarımcı Öğrenci Kurultayı", 24 - 25 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir. Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, Fakültelerle işbirliği içinde Kurultay‘ın hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak, belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci ulaşım giderlerini karşılayacaklardır.
 • ODA‘mızın öğrencilerle ilişkisini güçlendirmek, öğrenci üyelerimizin mezuniyetten sonra asıl üyeliğe geçip geçmediği ve faaliyetlerini izleyebilmek için Öğrenci Etkinliklerini İzleme Komisyonu kurulacak ve öğrencilerin ODA‘mızı daha iyi tanımaları sağlanacaktır.
 • 6 Kasım 2007 tarihinde, Ordu‘da, öğrenci üyelerimize yönelik bir eğitim çalışması düzenlenecek ve üyelik kimlikleri törenle dağıtılacaktır.
 • 22 Kasım 2007 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nde "Kariyer Günleri" ne katılınacaktır.
 • 11 -12 Aralık 2007 tarihlerinde "Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu" Ankara‘da gerçekleştirilecektir.  
 • 17 - 18 Aralık 2007 tarihlerinde, Adana ve Mersin‘de, Akın Özdemir‘i Anma Etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda "Anayasa ve Tarım" temasıyla düzenlenen yazı yarışması, tüm Şubelerimiz tarafından illerindeki Ziraat Fakültelerinde duyurulacaktır.
 • Genel Merkez‘in Güz Etkinlikleri Programı kapsamında konferanslar dizisine önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.   
 • Bu etkinlikler yanında, dönem içinde planlanan ve yaşanan gelişmelere göre gündeme alınacak olan etkinlikler yaşama geçirilecek, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimizle ortak çalışmalar yürütülecektir.
 • Dönem içinde, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Haber Bülteni gibi periyodik yayınlarımız yanında, tarım bilimi ve politikası alanında kitap basımı ve dağıtımı işlemlerine de devam edilecektir.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Geçtiğimiz dönemde tarımla ilgili tüm gündem ODA‘mız tarafından yakından izlenmiş, tarımda özelleştirme, küresel ısınma ve kuraklık, AB süreci, gıda güvenliği, hayvancılık ve yem sektörü, su yönetimi vb. konularda basın açıklamaları yapılmış, raporlar - görüşler hazırlanmış, toplantılar düzenlenmiş, fuarlara katılınmış, kamuoyu oluşturulmuş, Genel Merkez - Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz aracılığıyla Türkiye‘nin birçok iline ve ilçesine gerçekleştirilen çalışma gezileri ile Oda‘mızın görüşleri duyurulmuş, sürece müdahil olunmuştur.
 • Süreç içinde bilimsel - teknik - sosyal faaliyetlerle, Oda - üye ilişkilerinin pekiştirilmesine gayret edilmiştir.
 • Önümüzdeki dönemde de, Şube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA‘mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA‘mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir.
 • 2008 yılı bilirkişi seçimleri, Genel Merkezimiz, Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından, hem ODA panolarına asılan ilanlarla, hem de internet sayfamızdan duyurulmuş, nitelikleri uyan üyelerimize yönelik ülke genelinde eğitimler gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak bilirkişilerimiz adil bir sistemle belirlenmiştir.
 • Bilirkişilerin ODA yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri konusundaki çalışmaların, tüm yurt genelinde ve daha yüksek bir etkinlik düzeyiyle sürdürülmesi gerekmektedir.
 • ODA‘mız tarafından geleneksel hale getirilen "III. Öğrenci Kurultayı", 24 Kasım 2007 tarihinde, Milli Kütüphane Konferans Salonu‘nda coşkuyla gerçekleştirildi. Kurultaya, yurt genelindeki 25 üniversiteye bağlı toplam 31 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Eksperliği Yüksek Okulu‘ndan, 250‘ye yakın öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Kurultayda, "Tarımsal Yüksek Öğrenim, Mühendislik Uygulamaları ve Sektör Üniversite İşbirliği; Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri; Tarım Politikaları ve Sorunlar; Tarım Sektörünün Genel-Bölgesel Sorunları, Çözüm Önerileri" konuları değerlendirildi. Kurultay, öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından başından sonuna dek büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. Kurultayın ikinci günü öğrencilerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ‘i 6 Kasım 2007 tarihine ziyaret ettik. Daha sonra Fakültede ZMO Öğrenci Temsilciliği seçimine katıldık. 300‘den fazla öğrencimizin katıldığı seçimler, büyük bir coşku ve demokratik olgunlukla gerçekleştirildi.
 • Aynı gün öğleden sonra Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nde yapılan törenle ODA üyesi öğrencilerimize Kimlik Belgelerini dağıttık.
 • Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte 16 Kasım 2007‘de Fakültenin ek binası önünde fidan dikimi gerçekleştirdik.
 • Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘nin 22 Kasım 2007 tarihinde düzenlediği "Kariyer Günleri" etkinliğine katılarak, sunum yaptık.
 • Kimya Mühendisleri Odası ile ortaklaşa olarak 12-13 Aralık 2007 tarihlerinde "Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu"nu düzenledik.
 • Adana Şubemiz Kurucu Başkanı Akın ÖZDEMİR‘i, katledilişinin 29. yılında özlemle andık. Akın ÖZDEMİR anısına 17 Aralık 2007‘de Adana‘da ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza KANBER ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süheyla Alıcı GÖKALP‘in konuşmacı olarak katıldıkları "Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi. Akın ÖZDEMİR 18 Aralık 2007‘de Mersin‘deki mezarı başında, ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından anıldı.
 • Bursa‘da 9 Kasım 2007‘de "AB ve Türkiye Tarımı" konusunda;  İzmir‘de 7 Ocak 2008‘de "2007 Yılında Tarım"; Şanlıurfa‘da 11 Ocak 2008‘de, Bursa‘da 15 Şubat 2008‘de, Çankırı‘da da 27 Şubat 2008‘de "Ziraat Mühendislerinin Özlük Hakları"; Düzce‘de 23 Şubat 2008‘de "Türkiye‘de Gıda Denetimi ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamaları" konusunda birer konferans verdik. 
 • 14 Kasım 2007‘de "TMMOB Türkiye‘de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu"na; 29-30 Kasım 2007‘de "TMMOB Ankara Kent Sorunları Sempozyumu"na; 7 Aralık 2007‘de "Kocaeli Kent Sempozyumu"na; 10 Aralık 2007‘de "İnsan Hakları Günü Etkinliği"ne;  27 Ocak 2008‘de "15. Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında yapılan "Tam Bağımsızlık Bilinci" konulu açıkoturuma katıldık.
 • Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 162 nci Yıldönümü nedeniyle 10 Ocak 2008 tarihinde "Tarımda Yeni Özelleştirme Dönemi" konulu bir sempozyum düzenledik.
 • Nevşehir‘de 14 Mart 2008‘de "Ülkemizde Gıda Güvenliğinin İdari ve Denetim Boyutu" konulu panele; Gaziantep‘te de 5 Nisan 2008 tarihinde "Ülkemiz Hayvancılığı ve Yem Sektörü" konulu toplantıya katılarak, ODA‘mız görüşlerini aktardık.
 • ODA‘mızın düzenlediği "Bahar Etkinlikleri" kapsamında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 3 Nisan 2008‘de, "Tarımda Biyoçeşitlilik, Tohum Sorunu ve UPOV (Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği)" konulu bir konferans verdi.
 • Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) 69. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği tören kapsamında, 29 Nisan 2008 tarihinde, Türk Tarımı ve Ziraat Mühendisliğine Katkıları ve Üstün Hizmetleri nedeniyle ODA‘mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN‘a Üstün Hizmet Plaketi sundu.
 • ODA‘mızda 28 Şubat ve 24 Mart 2008 tarihlerinde yapılan geniş katılımlı toplantılarda, GDO‘lu ürünler, Ulusal Biyogüvenlik Yasa Taslağının hazırlanması ve konuyla ilgili kampanyalar düzenlenmesi konuları ele alındı. ODA‘mızın da içinde yer aldığı GDO‘ya Hayır Platformu, 30 Mart 2008‘de bir basın toplantısı düzenleyerek, Biyogüvenlik Yasası‘nın ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bir an önce çıkartılması için, "Biyogüvenlik Hemen Şimdi, Gıda Tohum Haktır" sloganıyla kampanya başlattığını duyurdu. Ankara‘da 12 ve 19 Nisan 2008 tarihlerinde Biyogüvenlik Yasa Taslağı çalıştayları gerçekleştirildi. Ayrıca 10-11 Mayıs 2008 tarihlerinde "Biyogüvenlik ve Gıda Güvenliği Forumu" yapıldı.
 • GDO‘lu mısır tohumunu temsil eden balon yurt genelinde dolaştırılmakta ve imza kampanyası sürdürülmektedir.
 • Dönem içinde, şu kitaplarımız yayımlanmıştır: Seçim Sürecinde Tarım Sektörü Sempozyumu (2007), Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu (2007), Dünya Gıda Günü (2006), II. Öğrenci Kurultayı (2006), Bilirkişi El Kitabı (3. Baskı ).

6 -  MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI   

Alınan Kararlar:

 • Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmalarını etkinlikle sürdüreceklerdir.
 • E-zmo‘nun etkili biçimde kullanımı ve uygulamanın ortaklaştırılması konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Genel Merkez tarafından hazırlanan kılavuz kitaptan yararlanılarak, çalışmaların daha etkin bir temele taşınması sağlanacaktır.
 • Üyelik belgelerinin e-zmo kullanılarak Şubelerimiz tarafından hazırlanması ve üyelerimize verilmesi işlemlerine, önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda Şubeler, kararlaştırılmış olan Genel Merkez ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.
 • Önümüzdeki dönemde Sorumlu Yöneticilik Belgesi verme yetkisinin de, pilot uygulamalarla Şubelere devredilmesi planlanmaktadır.
 • Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, oluşturacakları Komisyonlar aracılığıyla demirbaş sayımı yaparak tutanağa bağlayacak ve sözü edilen kayıtları 14 Ocak 2008 tarihine kadar Genel Merkez‘e göndereceklerdir. 

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda Danışma Kurullarında alınan kararlar ve Genel Merkez yönlendirmeleri doğrultusunda eksiksiz bir çalışma yapmak için çaba harcamaktadır.
 • Şube ve İl Temsilciliklerimizin tümü demirbaş sayımını yaparak kayıtlarını Genel Merkezimize göndermişlerdir.
 • Sorumlu Yöneticilik belgesindeki yetki devri konusu, "Veterinerlik, Gıda ve Yem Kanunu"nda yaşanacak gelişmelere bağlı olarak netlik kazanacaktır.

7- TÜRKİYE‘NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA‘MIZIN TAVRI  

Alınan Kararlar:

 • Türkiye bir Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geride bırakmıştır. Genel seçimlerde çeşitli siyasal partilerden aday adayı ya da aday olan yöneticilerimiz, siyasal faaliyetleri ile ODA faaliyetlerini titizlikle birbirinden ayırmış ve ZMO‘nun sıcak siyasetin aracı yapılmamasına özen göstermişlerdir.
 • Anayasa‘nın değiştirilmesi çalışmaları ODA‘mızca yakından izlenmektedir. Ortaya çıkan taslak, mevcut Anayasa‘da bulunan tarımın ve üreticinin korunması, çevrenin korunması, çalışma hakkı, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hükümlerini ortadan kaldırmaktadır.
 • Anayasa hazırlık süreçleri titizlikle takip edilecek ve halktan - emekten yana çizgimizden ayrılmadan, hem tarım hem de ülke gündemine ilişkin görüşlerimiz kamuoyuna açıklanacak; bu alanda çalışan diğer örgütlerle işbirliği olanakları geliştirilecektir.
 • Önümüzdeki dönemde, demokratik katılımcılık ilkesinin tüm kurallarıyla işlemesine olanak tanıyacak bir düzlem içinde, ODA‘mızın birinci ve ikinci derece seçimleri tüm yurt çapında gerçekleştirilecektir.

Gerçekleşme Durumu, Önümüzdeki Dönemde Yapılacaklar:

 • Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili olarak 1 Ekim 2007‘de "Çiftçi Dostu Sadullah Usumi‘yi Özlemle Anıyoruz... (Anayasa Tartışmaları Üzerine)" başlıklı bir basın açıklaması yapılarak, konu kamuoyunun gündemine taşınmış; ayrıca ODA‘mızın yayın organı Tarım ve Mühendislik Dergisi‘nin 82. sayısında ayrıntılı bir çalışmaya yer verilmiştir. Anayasa hazırlık süreçleri takip edilmekle birlikte, konu gündemdeki sıcaklığını yitirmeye başlamıştır.
 • ODA‘mızın Ankara il delegasyon, Şube ve Temsilcilik Genel Kurulları ve seçim takvimi gerekli yasal sürelerin çok öncesinde web sayfamızda duyurulmuş; sözü edilen duyuru ile birlikte seçimlerde uyulacak kurallar da tüm taraflar için bağlayıcı olacak şekilde web sayfamıza konulmuştur. Bu kapsamda; tüm yurt çapında hakim gözetiminde ve ilgili kuralların eksiksiz işletilmesiyle, demokratik bir olgunluk ve örgütlülük bilinci içinde seçimlerimiz tamamlanmıştır.
 • 41 inci Olağan Genel Kurulumuz da 8-9 Mart 2008 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren Genel Kurul‘a tek liste olarak giren mevcut Ziraat Mühendisleri Odası Yönetimi güven tazelemiştir.
 • ODA‘mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir.

Okunma Sayısı: 2595
Fotoğraf Galerisi