ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TALANINA HAYIR!...

GENEL MERKEZ ( )
07.05.2004 (Son Güncelleme: 08.07.2008 16:25:26)

BASIN AÇIKLAMASI

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TALANINA HAYIR!...
                                                                                    5 MAYIS 2004

59. HÜKÜMET TARAFINDAN 17 ARALIK 2003 TARİHİNDE TBMM BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 1/702 SIRA SAYILI “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜLKİYETİNDEKİ BİR KISIM ARAZİNİN DEVREDİLMESİNE İZİN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI”, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞÜLMEYİ BEKLEMEKTEDİR. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME MADDELERİ DIŞINDA TEK MADDEDEN OLUŞAN TASARI; 24 MART 1950 TARİH VE 5659 SAYILI “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU”NUN 10 UNCU MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE; ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 2098 ADA, 34 PARSELDE KAYITLI VE SPORTİF AMAÇLARLA KULLANILAN TAŞINMAZIN 126.572 M2’LİK KISMININ GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA TESPİT EDİLECEK BEDEL KARŞILIĞINDA, GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE DEVREDİLMESİ ÖNGÖRMEKTEDİR.

TASARININ GENEL GEREKÇESİ ÇOK İLGİNÇ. ANAYASANIN “GENÇLİĞİN KORUNMASI” BAŞLIKLI 58. MADDESİ İLE “SPORUN GELİŞTİRİLMESİ” BAŞLIKLI 59. MADDESİNE GÖNDERME YAPILARAK; GENÇLERİN ‘DEVLETİN ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇ EDİNEN GÖRÜŞLERE KARŞI YETİŞME VE GELİŞMELERİ’ AMACIYLA, ‘EN ETKİLİ VE YARARLI YÖNTEM’ OLAN SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE KİTLELERE YAYILMASI GEREKTİĞİ, ANKARA’DA MEVCUT SPOR SAHA VE TESİSLERİNİN YETERSİZ OLDUĞU, GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ‘GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ’NCE UYGUN TAŞINMAZLARA İHTİYAÇ DUYULDUĞU VE ÖZEL MÜLKİYETTE BULUNAN TAŞINMAZLAR ARASINDA BU İHTİYACI KARŞILAYACAK BÜYÜKLÜKTE BİR TAŞINMAZ BULUNMADIĞI, BU NEDENLERLE ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN BİR BÖLÜMÜN -KURULUŞ AMACI DIŞINDA- SPORTİF AMAÇLI KULLANILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.

5659 SAYILI YASANIN 9 UNCU MADDESİ, MÜDÜRLÜĞÜN BÜTÜN MALLARINI DEVLET MALI SAYMIŞ; 10 UNCU MADDESİ İSE, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ TAŞINMAZLARININ DEVİR, TEMLİK VE KAMULAŞTIRMASINI ÖZEL BİR YASA İLE İZİN ALINMASINA BAĞLI KILMIŞTIR. ÇİFTLİK ARAZİLERİNİN SATIŞINA, 1950 -1983 YILLARI ARASINDA 8 AYRI YASA İLE İZİN VERİLMİŞTİR. DEVLET DENETLEME KURULU’NUN 2003/3 SAYILI RAPORU’NA GÖRE; KESİN RAKAMLARA ULAŞILAMAMAKLA BİRLİKTE, ÇIKARILAN YASALAR VE MAHKEME KARARLARI UYARINCA TOPLAM 21.983.218 M2 ARAZİNİN SATIŞI YAPILMIŞTIR. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI SAYIN PROF. DR. SAMİ GÜÇLܒNÜN 15 TEMMUZ 2003 TARİHİNDE 7/752-2202 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERDİĞİ YANITA GÖRE SATIŞI YAPILAN ARAZİ MİKTARI 18.767.621 M2, 8 AĞUSTOS 2003 TARİHİNDE 7/929-2530 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERDİĞİ YANITA GÖRE İSE 18.770.621 M2’DİR.

SATIŞA YÖNELİK SON YASANIN 1983'te çıkarılması, Çiftlik arazilerine olan ilginin azaldığını göstermemekte; Çiftlik arazileri, irtifak hakkı benzeri sonuçlar doğuran kira sözleşmeleri, yap işlet-devret sözleşmeleriyle başkalarının kullanımına bırakılmaktadır. Kesin olmayan rakamlara göre 6.888.496 m2 arazi kira ve benzeri sözleşmelerle gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına bırakılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’nin kiraya verilen toprakları içinde özel ve tüzel kişilerin payı % 84, spor kulüplerinin payı % 32’dir. Çiftlik topraklarının % 6.8’i, Yasa Tasarısına konu spor kulüplerince kullanılmaktadır. Çiftlik arazilerinin önemli bir bölümü de, ağırlıklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca işgal edilmiştir.

Özetle; satış, kiralama ve işgal sonucu, “Çiftlik bütünlüğü içinde özel mülkiyet adaları” oluşturulmuştur. Ortaya çıkan altyapı gereksinmeleri ise, Çiftlik dokusunu bozmakla kalmamakta, çevre sorunlarına da yol açmaktadır.

Çiftlik arazisi için önemli bir tehlike de, satış ile AOÇ alanı dışına çıkarılan arazilerde, yabancıların taşınmaz mal alımına olanak tanınmış olmasıdır. 1926 yılında kurulan, teknolojisi ve kapasitesi yenilenen Çimento Fabrikasını bir yabancı şirket devralmıştır. 1934 yılında Çiftlik bünyesinde üretim yapmak üzere kurulan ve 1939 yılında Tekel Genel Müdürlüğü’ne devredilen Bira Fabrikası arazisinin satışı gündemdedir. Satın alınan arazinin istenen amaçlarla kullanılabileceği, Sayın Prof. Dr. Sami GÜÇLܒnün 7/929-2530 sayılı yazılı soru önergesine verdiği yanıtta açıkça belirtilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı AOÇ Müdürlüğü, 1983 tarih ve 2863 sayılı Yasa uyarınca, protokolle Gazi Üniversitesi’ne devredilen arazide başlayan kaçak yapılaşmanın iptali için yargıya başvurmuştur. AOǒden sorumlu Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı ise, gençlik bahane edilerek, sportif amaçlara yönelik olarak AOÇ arazisinin özel ve tüzel kişilere satışına olanak tanıyan Tasarıyı imzalamıştır.

Ne demeli … Nereden başlamalı …

AOÇ arazisini boş bir alan olarak algılayan karar vericilere mi kızmalı, Anayasa maddelerinin kötü emellere yönelik bilinçli çarpıtılmasına mı üzülmeli, Atatürk’ün emanetine yapılan hıyaneti mi gündeme getirmeli?

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ulusal Önderimizin “Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terk Edilemez” sözünü anımsatarak, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kuruluş amacı dışında kullanılmasına karşıdır. Atatürk Orman Çiftliği’nin kaderini birlikte belirleyebilmek amacıyla, aşağıdaki önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmaktadır.

1. TBMM gündemindeki “Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı” geri çekilmelidir.

2. Çiftlik arazisi içerisinde satışlar sonucu özel mülkiyete geçmiş olan ve özelleştirilerek yabancılaştırılması gündeme gelen taşınmazlar, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredilmelidir.

3. “Yasal Kılıf” altında yeni talanların ortaya çıkmaması için, 5659 sayılı yasanın 10 uncu maddesi kaldırılmalıdır.

4. Çiftlik arazilerindeki işgallerin önlenmesi ve kira gelirlerinin günün koşullarına göre artırılması için yasaların tanıdığı tüm olanaklar etkin bir biçimde kullanılmalıdır.

5. Atatürk Orman Çiftliği; finansman ve organizasyon yapısı güçlendirilmiş AOÇ yönetimi ile, ulusal gıda sanayiinin örnek bir temsilcisi ve Ankara’nın nefes borusu olarak geliştirilmeli – korunmalıdır.

Saygılarımızla.

Gökhan GÜNAYDIN
Başkan
Yönetim Kurulu Adına

Okunma Sayısı: 5210