5179 SAYILI "GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN" BASIN AÇIKLAMASI - 10.06.2004

GENEL MERKEZ ( )
14.06.2004 (Son Güncelleme: 08.07.2008 16:28:34)

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR
BASIN AÇIKLAMASI

5179 SAYILI “GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN”, 05.06.2004 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

SÖZ EDİLEN YASA, “TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ” FELSEFESİNE BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM GETİREMEMİŞ, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İLGİLİ MEVZUATINA UYUMDA YETERSİZ KALMIŞ, GÖRELİ İYİLEŞTİRMELERE KARIN YETKİYİ TEK MERKEZDE TOPLAYAMAMIŞ, PİYASA GÖZETİM VE DENETİMİ KONULARINDA YENİ BELİRSİZLİKLER ORTAYA ÇIKARMIŞ, GIDA DENETİMİNDE ÖZELLEŞTİRMENİN VE YEREL İDARELERE YETKİ DEVRİNİN KAPISINI ARALAMIŞ, “SORUMLU YÖNETİCİ” NİTELİKLERİNİ VE BUNUN YANINDA DAHA YİRMİ BİR KONUYU ÇIKARTILACAK YÖNETMELİKLERE BIRAKARAK SEKTÖRÜ SÜRPRİZLERE AÇIK BIRAKMIŞTIR.

BİZLER GIDA ALANINDA GÖREV YAPAN MESLEK GURUPLARI OLARAK, YASANIN HAZIRLANMA SÜRECİNDE YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMALARI İLE GEREKLİ KATKIYI SAĞLADIK. BUNLARDAN BAZILARI, TBMM KOMİSYONLARINDA DİKKATE ALINDI, BÖYLECE YASA GÖRELİ OLARAK DÜZELTİLEBİLDİ. YASA’NIN HALA YUKARIDA BELİRTİLEN EKSİKLİKLERİ TAŞIMASI, KATILIMCI OLMAYAN YASA HAZIRLANMA SÜRECİNİN BİR SONUCUDUR.

HALK SAĞLIĞI-GIDA GÜVENLİĞİ GİBİ YAŞAMSAL BİR KONUDA, YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNAN YASA’NIN KAMU YARARINA AYKIRI SONUÇLAR DOĞURMASININ ÖNLENMESİ İÇİN, AŞAĞIDAKİ ÖNLEMLERİN UYGULAMAYA AKTARILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMAKTADIR;

• GIDA İŞLETMELERİNDE ZİRAAT–GIDA–KİMYA MÜHENDİSLERİ VE VETERİNER HEKİMLERİN SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPMASI, İŞLETMENİN SAĞLIKLI GIDA ÜRETMESİNİN GÜVENCESİDİR. BU BAĞLAMDA, YAYIMLANACAK YÖNETMELİKLERDE, SAYILAN MESLEK ALANLARINA ÖZGÜ AÇIK–SOMUT BELİRLEMELER YAPILMALI, UZMAN OLMAYAN MESLEK GRUPLARININ SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMASI ENGELLENMELİDİR.

• KAMU YÖNETİMİ TEMEL YASA TASARISI, GIDA DENETİM HİZMETLERİNİ MERKEZİ YÖNETİMDEN ALARAK YEREL YÖNETİMLERE DEVRETMEYİ ÖNGÖRMEKTE, YENİ YASA DA HÜKÜMLERİ İLE BU KAPIYI ARALAMAKTADIR. UYUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDE BULUNULAN AVRUPA BİRLİĞİ’NDE, BAĞIMSIZ MERKEZİ GIDA OTORİTESİ, DENETİM SİSTEMİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAKTADIR, BU YAKLAŞIM GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR.

• KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ İLE RİSK ANALİZLERİNİN ÖZEL KURULUŞLARCA DA YAPILABİLMESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILMAKTADIR. GIDA KONTROLÜ VE BU KONUDA YAPILACAK RİSK ANALİZLERİ ÖZEL KURULUŞLARA DEVREDİLMEMELİ, YÖNETMELİKLER OLUŞTURULURKEN BU KONUDA HASSAS DAVRANILMALIDIR.

• ”KAR AMACI GÜTMEYEN DERNEK VE VAKIFLARIN OLUŞTURDUĞU ORGANİZASYONLAR” OLARAK TANIMLANAN GIDA BANKASI İSTİSMARA AÇIKTIR.GIDA BANKASINA BAŞLANAN GIDALARIN,KODEKS VEYA STANDARTLARA UYGUNLUĞU KONUSUNDA NET BİR İFADE YOKTUR. .BU BİLİNMEZLİKLERİN YÖNETMELİKLE AÇIKLANACAĞI SÜREÇTE ŞAİBEYE YOL AÇMAYACAK VE BU ORGANİZASYONLARIN POLİTİKA ARAÇ OLMASINA ENGEL OLACAK HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMALIDIR.

• YÖNETMELİK ÇALIŞMALARININ HER AŞAMASINDA ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE MESLEK ODALARININ AKTİF KATILIMI SAĞLANMALIDIR.

KAMUOYUNA DUYURULUR...

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

Okunma Sayısı: 4506