"HANGİSİ DOĞRU? TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI PİYASALAŞTIRMAK MI, KORUYUP GELİŞTİRMEK Mİ..." - 12.01.2005

GENEL MERKEZ
12.01.2005 (Son Güncelleme: 12.07.2008 10:49:04)

BASIN AÇIKLAMASI

“HANGİSİ DOĞRU? TOPRAK VE SU KAYNAKLARINI PİYASALAŞTIRMAK MI, KORUYUP GELİŞTİRMEK Mİ...”

12.01.2005

TBMM GENEL KURULU’NDA GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANAN KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (KHGM) KAPATILMASINA İLİŞKİN YASA TASARISI İLE KURUMUN İSKAN DIŞINDA KALAN TÜM GÖREVLERİ İL ÖZEL İDARESİNE VE İKİ İLDE DE (İSTANBUL VE KOCAELİ) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DEVREDİLMEKTEDİR.

AKP HÜKÜMETİ GERÇEK DIŞI GEREKÇELERLE KHGM’Yİ KAPATMAYA ÇALIŞMAKTADIR. OYSA ULUSAL BÜTÇEDEN YETERLİ ÖDENEK VERİLMEYEN KURUM, TÜM OLUMSUZ VE ENGELLEYİCİ KOŞULLAR KARŞISINDA, ÖZ KAYNAKLARINI DEVREYE SOKARAK HİZMET ÜRETMEYİ BAŞARABİLMİŞTİR. KURUMA YÖNELİK KAYNAK İSRAFI VE EŞGÜDÜMSÜZLÜK SUÇLAMALARI, İKNA EDİCİ DAYANAKLARDAN YOKSUNDUR. BUGÜN İTİBARİYLE KHGM’NİN HİZMET ALANINA GİREN HİÇBİR KONU BİR BAŞKA KURUM VEYA KURULUŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEMEKTEDİR. PERSONEL GİDERLERİNİN YÜKSEKLİĞİ SAVI DA DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMAYACAK ÖLÇÜDE GERÇEK DIŞIDIR. GENEL MÜDÜRLÜKTE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI 44 BİNİN ALTINA DÜŞMÜŞTÜR. GENEL MÜDÜRLÜK TARAFINDAN YAPILAN NORM KADRO ÇALIŞMALARINA GÖRE, BU HİZMETLERİN ASGARİ DÜZEYDE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN 47.100 İŞÇİYE İHTİYAÇ VARDIR.

KHGM, “MAHALLİ MÜŞTEREK İHTİYAÇLAR”A DEĞİL, ULUSAL-ORTAK HEDEFLERE HİZMET ETMEKTEDİR. KHGM;

• ÜLKE TOPRAKLARININ HANGİ AMAÇLARLA NASIL VE KİMLERCE KULLANILACAĞINA KARAR VEREN;

• TARIMSAL AMAÇLI NÜFUS YERLEŞTİRME GİBİ SON DERECE HASSAS NÜFUS İŞLERİNE YÖNELİK İŞLER YAPAN;

• HİÇBİR YEREL GRUBUN UHDESİNE GEÇİREMEYECEĞİ YERÜSTÜ VE YERALTI SU KAYNAKLARININ HALKIMIZIN GEREKSİNMELERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANILMASINI YÖNETEN;

• YEREL ÇIKAR GRUPLAŞMALARININ ETKİSİYLE BİR BAŞKA NÜFUS GRUBUNU CEZALANDIRMA AMACIYLA KULLANILABİLECEK OLAN YOL AÇMA VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA İŞLERİNİ YÜRÜTEN BİR KURUMDUR.

KHGM TARAFINDAN YAPILAN İŞLER BASİT MÜTEAHHİTLİK İŞLERİ DEĞİL, YAŞAMIN EN TEMEL KAYNAKLARININ, TOPLUMUN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASI İÇİN ZORUNLU OLAN ADALETLİ VE DENGELİ BİÇİMDE KULLANIMA SUNULMASI İLE İLGİLİ İŞLERDİR.

BİR DİĞER ÖNEMLİ KONU İSE, TARIM DIŞI AMAÇLI ARAZİ KULLANIMIDIR. ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZ EDEN TARIM TOPRAKLARI HER YIL HEYELAN, EROZYON, YANLIŞ KULLANIM GİBİ NEDENLERLE HIZLA AZALMAKTADIR. TARIM TOPRAKLARI ÜZERİNE BİLİNÇSİZ VE KAÇAK OLARAK SANAYİ TESİSLERİ KURULMAKTADIR. KHGM’NİN KAPATILMASI BU SÜRECİ DAHA DA HIZLANDIRABİLİR.

YASA TASARISI’YLA YAPILAN İŞ, KÖY YOLLARININ YAPIMI-BAKIMI GİBİ BASİT BİR İNŞAAT FAALİYETİNİN YEREL MECLİSLERE BIRAKILMASI DEĞİLDİR. YAPILAN İŞ, İNSANLARIMIZI BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOL AĞIYLA YOL GÜVENLİĞİNİN, ÜLKENİN TOPRAK VE SU GİBİ İKİ TEMEL VARLIĞININ DEVLET TÜZELKİŞİLİĞİNİN YETKİ ALANI DIŞINA ÇIKARILMASIDIR. TOPRAK VE SU GİBİ İKİ VAZGEÇİLMEZ ULUSAL VARLIĞA, YEREL ÇIKAR GRUPLARIYLA YABANCI KİŞİ VE ŞİRKETLERİN SINIRSIZ-DENETİMSİZ EL KOYMASINA İZİN VERİLMESİDİR. AKP HÜKÜMETİ, SÖZDE KAMU YÖNETİMİ “REFORMU” İÇERİSİNDE GEÇİREMEDİĞİ HÜKÜMLERİ, PARÇALAYARAK YASALAŞTIRMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

TASARI BÜTÜN OLARAK ANAYASA’YA AYKIRIDIR

TASARI, HEM YÖNETİMİN EVRENSEL TEMEL İLKE VE GEREKLİLİKLERİNE UYGUN DÜŞMEMEKTE, HEM DE BİR BÜTÜN OLARAK ANAYASA’YA AYKIRI BULUNMAKTADIR.

ANAYASA GEREĞİNCE DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNCE YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER TASARI İLE “YEREL İDARE TÜZELKİŞİLİĞİ”NE AKTARILMAKTADIR. HALİHAZIRDA MERKEZİ YÖNETİME AİT OLAN TOPRAK YÖNETİMİ, SU YÖNETİMİ, KÖY VE ORMAN YOLLARI AĞI PLANLAMASI VE TÜM HİZMETİN DENETİMİ GİBİ TEMEL DEVLET GÖREV VE YETKİLERİ BİR BÜTÜN OLARAK YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMİŞTİR. ÜSTELİK, GÖREV VE YETKİLERİN MERKEZDEKİ TARIM BAKANLIĞI İLE İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER ARASINDA NASIL PAYLAŞILACAĞI; BU İKİ KADEME ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ KURULACAĞI ÜZERİNE HİÇBİR HÜKÜM ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.

TASARI İLE CUMHURBAŞKANI’NIN KHGM’NİN KAPATILMASINI DA ÖNGÖREN KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GERİ GÖNDERME GEREKÇELERİ DE YENİDEN İHLAL EDİLMEKTEDİR. BUNA GÖRE TASARI, ANAYASA’NIN TEKİL DEVLET, SOSYAL DEVLET, MERKEZİ VE MAHALLİ İDARE İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR.

ULUSAL DEVLET ELİYLE HAVZA BAZINDA PLANLANARAK YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLER “MAHALLİ VE MÜŞTEREK NİTELİKLİ” OLARAK NİTELENEREK İL ÖZEL İDARELERİNE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DEVREDİLMEKTE VE BÖYLECE İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ İHLAL EDİLMEKTEDİR. İL ÖZEL İDARELERİNİN MÜTEAHHİTLER ARACILIĞIYLA SAYILAN İŞLERİ YAPMASI ÖNGÖRÜLEREK KAMU HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ ASLİ VE SÜREKLİ GÖREVLERİN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ DIŞINDA KİŞİLER TARAFINDAN GÖRÜLMESİ SAĞLANMAYA ÇALIŞMAKTA, BÖYLECE TAŞERONLAŞMA VE SENDİKASIZLAŞMAYI SONUÇLAYACAK BİR YÖNELİM SERGİLENMEKTEDİR. TASARI SOSYAL DEVLET İLKESİNİ DE ORTADAN KALDIRMAKTADIR.

TASARI İLE DEVİR NEDENİYLE PERSONEL, KADRO, ÖDENEK, TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEVRİ VE BENZERİ HUSUSLAR İLE 3202 SAYILI KANUNDA YER ALAN GÖREV VE YETKİLERİN KULLANILMASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK TEREDDÜTLERİ GİDERMEYE BİZZAT BAŞBAKAN’IN YETKİLİ KILINMASI, YASALLIK YETKİSİ İLE TÜMÜYLE ZIT BİR ZİHNİYETİN GÖSTERGESİDİR. ÖRNEĞİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ DEVRİNDE BU EYLEMİN KAMU MALININ AMACI DIŞINDAKİ KULLANIMLAR İÇİN TAHSİSİ SONUCUNU DOĞURABİLMESİ TEHLİKESİNİN VARLIĞI AÇIKTIR.

TASARI’NIN DİLE GETİRİLMEYEN GERÇEK GEREKÇELERİ İSE KÜRESEL GÜÇLERCE DAYATILAN KAMU “REFORMU”NUN AMAÇLARI ARASINDA YER ALMAKTADIR.

KHGM’NİN KAPATILMASI, IMF STANDBY –NİYET MEKTUBU GÖRÜŞMELERİ VE METİNLERİNDE, İVEDİ BİR AMAÇ OLARAK YER ALAN PERSONEL AZALTIMI VE PERSONEL GİDERLERİNİN KISILMASI HEDEFİNİN BİR PARÇASIDIR. KHGM’NİN KAPATILMASI, IMF BÜTÇESİ’NİN GİZLİ ANLAŞMASINDA BAŞLICA “TEDBİR” OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR:

YAPILMAK İSTENEN, KHGM PERSONELİNİ DEVİR GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA TASFİYE ETMEK; 50.000 KAMU MEMUR VE İŞÇİSİNİ KAMU İSTİHDAM SİSTEMİ DIŞINA ATMAK; TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞMIŞ İŞSİZLER ORDUSUNU DAHA DA KALABALIKLAŞTIRMAKTIR. BÖYLECE IMF’NİN BEKÇİLİĞİNİ YAPTIĞI İÇ VE DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ BİRAZ DAHA GARANTİ ALTINA ALINMIŞ OLACAKTIR.

BU YAKIN VE ACİL TEHDİT, KHGM’Yİ KAPATMAYLA GÜDÜLEN İKİ ORTA VE UZUN VADELİ TEHDİTLE DAHA DA BÜYÜK HALE GELMEKTEDİR. TASARI, ORTA VE UZUN VADEDE BÖLGESEL –FEDERAL DEVLET KURULUŞUNUN ALTYAPISINI HAZIRLAMAKTADIR. İLK ADIMDA ULUSAL-KAMUSAL DÜZENDEN KOPUŞ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTENMEKTEDİR. BUNUN İÇİN YAPILABİLECEK TEK ŞEY, HİZMETİN MERKEZİ ÖRGÜTLENMESİNİ ORTADAN KALDIRARAK 81 İLDE ERİMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

TASARI İLE TÜM TOPRAK VE SU KAYNAKLARI PİYASA KOŞULLARINA GÖRE ALINIP-SATILIR HALE GETİRİLECEKTİR.

BU POLİTİKA, BU OYUN BOZULMALIDIR. TOPRAK, SU VE YOL AĞIMIZ, KÜRESEL-ULUSAL-YEREL ÇIKAR İTTİFAKLARINA KARŞI; BUNLARIN POLİTİKALARINA KARŞI KORUMAYA ALINMALI; HALKIN GEREKSİNMELERİNİ ESAS ALAN, MERKEZİ PLANLAMA ÇERÇEVESİNDE KAMU YARARI İÇİN YÖNETİLMELİDİR. TAŞERONLAŞTIRMA UYGULAMASINA SON VERİLEREK, UZMAN İŞÇİLİK VE MÜHENDİSLİĞİN ÜLKE KALKINMASI İÇİN HAZIR OLAN GÜCÜ YENİDEN HAREKETE GEÇİRİLMELİDİR.

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YERELLEŞTİRİLME ADI ALTINDA YOK EDİLMESİ DURDURULMALI, KURUM İÇİN YETERLİ ÖDENEK VE YETERLİ ARAÇ-GEREÇ SAĞLANMALIDIR. BÖYLELİKLE TÜRKİYE’NİN TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KORUNMALI, KIRSAL VE TARIMSAL ALTYAPIDAKİ SORUNLAR ORTADAN KALDIRILMALIDIR.

GÖKHAN GÜNAYDIN
BAŞKAN
YÖNETİM KURULU ADINA

Okunma Sayısı: 1701