MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ’NDE DE, KOPENHAG KRİTERLERİ YERİNİ TARIM KRİTERLERİNE BIRAKMIŞTIR... - 07.10.2005

GENEL MERKEZ
07.10.2005 (Son Güncelleme: 08.07.2008 16:36:23)

- BASIN AÇIKLAMASI -

MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ’NDE DE, KOPENHAG KRİTERLERİ YERİNİ TARIM KRİTERLERİNE BIRAKMIŞTIR …

07 EKİM 2005

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, TÜRKİYE İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MÜZAKERELERE İLİŞKİN “ÇERÇEVE BELGE” Yİ 3 EKİM 2005 TARİHİNDE KAMUOYUNA AÇIKLAMIŞTIR.

ÇERÇEVE BELGE’NİN 3 NO’LU EKİ, GÖRÜŞMELERE KONU OLACAK 35 MÜZAKERE BAŞLIĞINA İLİŞKİN BİR LİSTE VERMEKTEDİR. BUNA GÖRE; “TARIM VE KIRSAL KALKINMA”, “GIDA GÜVENLİĞİ, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI” İLE “BALIKÇILIK” OLMAK ÜZERE ÜÇ MÜZAKERE BAŞLIĞI, TARIM SEKTÖRÜNÜ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN KONULAR OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR.

BUNUN YANINDA; ”MALLARIN” – “HİZMETLERİN” – “SERMAYENİN” VE “İŞGÜCÜNÜN SERBEST DOLAŞIMI”, “SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM”, “BÖLGESEL POLİTİKALAR VE YAPISAL ARAÇLARIN UYUMLAŞTIRILMASI”, “ÇEVRE”, “TÜKETİCİ VE SAĞLIĞIN KORUNMASI” İLE “GÜMRÜK BİRLİĞİ” OLMAK ÜZERE DOKUZ MÜZAKERE BAŞLIĞINDA, TARIM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK…

AVRUPA KOMİSYONU KAYNAKLI BİLGİLERE GÖRE; TARIM VE KIRSAL KALKINMA KONUSUNDA MÜZAKERELER 5 ARALIK 2005 TARİHİNDE BAŞLAYACAK.

ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR, AB İLE YÜRÜTÜLECEK GÖRÜŞMELERDE ORTAYA ÇIKACAK SORUNLARIN HABERCİSİ NİTELİĞİNDEDİR;

• 6 EKİM 2004 TARİHLİ “İLERLEME RAPORU”, AYNI TARİHLİ “ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU”, 17 ARALIK 2004 TARİHLİ “KONSEY KARARI” VE 3 EKİM 2005 TARİHLİ “MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ”NDE TARIM SEKTÖRÜNÜN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ORTAYA KONULAN BELİRLEMELER,

• AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI’NIN GÜNCEL YÖNELİMLERİ İLE TÜRKİYE’NİN KENDİ TARIM SEKTÖRÜNDEN BEKLENTİLERİNİN ÖRTÜŞMEMESİ VE BU ALANDA GÖRÜLEN “AÇIĞIN” GİDEREK ARTMAKTA OLUŞU,

• TÜRKİYE’NİN SEKTÖRE AKTARDIĞI DESTEK MİKTARI İLE AB’NİN DESTEKLEME DÜZEY VE ÇEŞİTLERİ ARASINDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ FARKLILIKLAR,

• GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTECEK OLAN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İDARİ KAPASİTESİNDE ORTAYA ÇIKAN AŞINIM.

ÖNCELİKLE VE ÖNEMLE BELİRTİLMELİDİR Kİ, YAŞANACAK OLAN, GÜNLÜK KULLANIM DİLİNDE GEÇERLİ OLAN VE TARAFLARIN KARŞILIKLI RIZALARININ UYUMLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UZLAŞMA ARAYAN “MÜZAKERE SÜRECİ” DEĞİLDİR. TARIM SEKTÖRÜNDE GÖRÜŞÜLECEK OLAN, AB’NİN TÜZÜK (REGULATİONS), KARAR (DECİSİON), GÖRÜŞ (OPİNİON) VE TAVSİYE (ADVİCE) HİYERARŞİSİNDE BAĞLAYICILIĞA SAHİP MEVZUATININ TÜRKİYE’YE AKTARILMASINA YÖNELİK ZAMAN VE FİNANSMAN PLANLAMASIDIR.

TÜRKİYE GİBİ, 39 MİLYON HEKTAR İLE 25 ÜYELİ AB’NİN TOPLAM TARIM ALANININ % 23’Ü ORANINDA TARIM ALANINA SAHİP, TOPLAM İSTİHDAMININ % 33’Ü TARIMDA ÇALIŞAN BÜYÜK BİR ÜLKEDE, YUKARIDA İFADE EDİLEN İŞİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ, HEM TÜRKİYE’NİN ETKİLİ VE DOĞRU POLİTİKALAR İZLEMESİ HEM DE TOPLULUĞUN, TIPKI DİĞER ADAY ÜLKELERDE OLDUĞU GİBİ, SEKTÖREL SORUNLARI GİDERİP FARKLI YAPILARIN UYUMLAŞTIRILMASINA YÖNELİK İRADE ORTAYA KOYMASI, BUNA YÖNELİK YÖNETİMSEL VE FİNANSAL ARAÇLARI DEVREYE SOKMASI İLE OLANAKLIDIR.

OYSA GÖRÜLMEKTEDİR Kİ, AB BU ANLAMDA TAM TERSİ BİR TUTUM İZLEMEKTEDİR. MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ, TIPKI 17 ARALIK 2004 TARİHLİ KONSEY KARARI’NDA OLDUĞU GİBİ, TARIM SEKTÖRÜ, YAPISAL POLİTİKALAR VE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA YÖNELİK “UZUN GEÇİŞ DÖNEMLERİ”, “DEROGASYONLAR”, “ÖZEL DÜZENLEMELER” VE “KALICI KORUMA HÜKÜMLERİ” GETİRİLEBİLECEĞİNİ; SERBEST DOLAŞIM ALANINDA ÜYE DEVLETLERE AZAMİ ROL VERİLECEĞİNİ İFADE ETMEKTEDİR. BUNA KARŞILIK TÜRKİYE’NİN TALEP EDEBİLECEĞİ GEÇİCİ TEDBİRLER BAĞLAMINDA; GEÇİŞ DÖNEMLERİ KISA VE AZ SAYIDA OLACAK, BİRLİĞİN KURAL YA DA POLİTİKALARINA BİR DEĞİŞİKLİK GETİRMEYECEK, BUNLARIN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİNİ BOZMAYACAK VE REKABETE BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR VERMEYECEKTİR.

BU BAĞLAMDA, TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNÜN TOPLULUĞA GETİRECEĞİ YÜK VE SORUNLARDAN UZAK KALMA KONUSUNDA AÇIK BİR ÇABA SERGİLEYEN VE BU ALANDA BİR SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇINAN AB, MALİ ALANDA DA BENZER BİR TUTUM SERGİLEMEKTEDİR. “2000 – 2006 YILI AB 25 FİNANSAL ÇERÇEVESİ”, ANA HATLARI İLE AŞAĞIDA VERİLMEKTEDİR;

TAAHHÜT ONAYLARI (MİLYAR EURO)

2005

2006

2000-2006

1.TARIM

41.930

41.660

297.740

OTP (KIRSAL KALKINMA HARİÇ)

37.570

37.290

267.370

KK VE EŞLİK EDİCİ ÖNLEMLER

4.360

4.370

30.370

2.YAPISAL FONLAR  

29.595

29.170

213.010

YAPISAL FONLAR

27.080

26.660

195.010

AŞINIM FONLARI

2.515

2.510

18.000

3. İÇ POLİTİKALAR

6.480

6.600

43.830

4. DIŞ POLİTİKALAR

4.600

4.610

32.060

5. YÖNETİM

5.000

5.100

33.660

6. REZERVLER

400

400

4.050

7. KATILIM ÖNCESİ YARDIMLAR

3.120

3.120

21.840

TARIM

520

520

3.640

KATILIM ÖNCESİ YAPISAL ENSTRÜMAN

1.040

1.040

7.280

PHARE (ADAY ÜLKELER)

1.560

1.560

10.920

8. GENİŞLEME

14.200

16.780

58.070

TARIM

2.930

3.400

12.410

YAPISAL FAALİYETLER

10.000

12.080

39.580

İÇ POLİTİKALAR

820

8/50

3.950

YÖNETİM

450

450

2.130

TOPLAM TAAHHÜT ONAYLARI

105.325

107.440

704.260

TABLODAN DA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE, AB, TARIM VE KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİNE HALEN YILDA 42 MİLYAR EURO DÜZEYİNDE HARCAMA YAPMAKTADIR. OYSA, GENİŞLEME ÖNCESİ TARIM YARDIMI DÜZEYİ, YILDA 520 MİLYON EURO İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. GENİŞLEMEDEN TARIMA AKTARILAN FON MİKTARI İSE, EN ÇOK 3.4 MİLYAR EURO / YIL İLE SINIRLI KALMIŞTIR.

“BÜTÇE DENGELEYİCİLER” POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE, İLERİYE YÖNELİK OLARAK, GENİŞLEME POLİTİKALARININ BİRLİĞE MALİYETİNİ SÜREKLİ OLARAK KONTROL ETME VE İNDİRGEME EĞİLİMİ İÇİNDE OLAN AB’NİN, NE BUGÜN NE DE 3 EKİM 2005 TARİHLİ MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ’NDE SÖZÜ EDİLEN VE 2014’TEN İTİBAREN BAŞLAYACAK OLAN DÖNEME İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULACAK MALİ ÇERÇEVE’DE, TÜRKİYE’NİN TARIM MÜKTESEBATINA YÖNELİK OLARAK ORTAYA ÇIKACAK MALİYETİ KARŞILAMAYA İSTEKLİ OLMADIĞI AÇIKTIR.

NİTEKİM, 6 EKİM 2004 TARİHLİ İLERLEME RAPORU VE ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU’NDA, HALEN AB’DE UYGULANAN OTP’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI HALİNDE, DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ İÇİN 8 MİLYAR EURO, PAZAR ÖNLEMLERİ İÇİN 1 MİLYAR EURO, KIRSAL KALKINMA ÖNLEMLERİ İÇİN DE 2.3 MİLYAR EURO OLMAK ÜZERE TOPLAM 11.3 MİLYAR EURO KAYNAK GEREKTİĞİ İFADE EDİLMEKTE, GEÇİŞ SÜRESİNİN 2025’İ AŞMASI DURUMUNDA, HESABIN DEĞİŞECEĞİ DE AYRICA İFADE EDİLMEKTEDİR.

BUNA KARŞILIK TÜRKİYE, ANCAK 3.3 KATRİLYON TL DÜZEYİNDE BÜTÇESİNDEN TARIMA TRANSFER YAPABİLMEKTE, BAŞKA BİR DEYİŞLE AB DÜZEYİNİN 1/6’SI KADAR KAYNAĞI TARIMINA ÖZGÜLEYEBİLMEKTEDİR.

BATI KAYNAKLI HESAPLAMALAR, TÜRK TARIMININ AB’YE UYUMUNUN, YILDA 20 MİLYAR EURO’NUN ÜZERİNDE BİR KAYNAĞA GEREKSİNİM DUYDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. BUNA KARŞILIK, BÖYLE BİR KAYNAĞIN TARIMA AYRILMASI KONUSUNDA NE AB NE DE MEVCUT HÜKÜMET’İN BİR PLANININ OLMADIĞI AÇIKTIR.

YUKARIDA AÇIKLANMAYA ÇALIŞILAN GERÇEKLERİN ORTAYA KOYDUĞU TABLO, SÜRECİN TÜRKİYE İÇİN VAHİM SONUÇLARA GEBE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR. ŞÖYLE Kİ;

GEREKLİ MALİ YARDIM YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK OLASI BİR ÜYELİKTE, TARIMA YÖNELİK KALICI DEROGASYONLARIN KALDIRILMASI HALİNDE; AB ORTAK TARIM POLİTİKASI’NIN ÜÇ TEMEL İLKESİNDEN “MALİ DAYANIŞMA” DIŞINDA KALAN DİĞER İKİSİ OLAN “PAZAR BİRLİĞİ” VE “TOPLULUK TERCİHİ”NİN İŞLEMESİYLE; “ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU”NDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, YALNIZCA YAŞ MEYVE VE SEBZE, FINDIK, KOYUN ETİ VE BAKLİYAT ALT SEKTÖRLERİNİN REKABETÇİ OLABİLECEĞİNİ, DİĞER ALANLARDA İSE AB TARIMSAL ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE PAZARINI DOLDURACAĞINI ÖNGÖRMEK ZOR DEĞİLDİR…

BUNUN YANINDA, DİE RAKAMLARI İLE ORTAYA KONULAN KIRSAL YOKSULLUK VERİLERİ, MUTLAK YOKSUL ORANINI % 9.3, GÖRELİ YOKSUL ORANINI % 21.8 OLARAK BELİRLEMEKTEDİR. BÖYLE BİR ORTAMDA, İÇ TİCARET HADLERİNİN SÜREKLİ TARIM ALEYHİNE GELİŞİMİ, KIRSAL ALANDA YAŞAYANLARIN BÜYÜK BİR KOPUŞLA KENTLERİN VAROŞLARINA DOĞRU YÖNELMESİ SONUCUNU DOĞURACAKTIR.

TÜRKİYE’DE SİVİL İSTİHDAMIN % 33’Ü OLAN 7.2 MİLYON İŞGÜCÜNÜN TARIM SEKTÖRÜNDE KONUMLANDIĞI, BUNLARIN AİLELERİ İLE BİRLİKTE 25 MİLYONA YAKIN NÜFUSU OLUŞTURDUKLARI, SANAYİ VE HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, SIRASIYLA 4 VE 11 MİLYONLUK İSTİHDAM KAPASİTELERİ İLE YENİ İSTİHDAM ÇAĞIRMADIKLARI, TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİK ORANININ % 9 İLA % 10 ARASINDA DEĞİŞTİĞİ BİLİNMEKTEDİR.

İŞTE BU ORTAMDA, İŞSİZLİK ORTALAMASI % 8 OLAN AB, KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA KALICI DEROGASYON GETİREREK, BU ALANDA ÜYE DEVLETLERE AZAMİ BİREYSEL ROL TANIYARAK, TARIMDAN KOPACAK 6 MİLYON İŞGÜCÜNÜN, AİLELERİ İLE BİRLİKTE DOĞURACAĞI SORUNLARI ANADOLU COĞRAFYASINA HAPSETMEK İSTEMEKTEDİR.

BU BAĞLAMDA, TARIM YANINDA SERBEST DOLAŞIMA VE YAPISAL POLİTİKALARA GETİRİLEBİLECEĞİ İFADE EDİLEN KALICI DEROGASYONLAR VE İLK KEZ BİR ADAY ÜLKEYE UYGULANAN “BİRLİĞİN HAZMETME KAPASİTESİ”, TARIM SEKTÖRÜNDEN DOLAYIMLANAN KONULARDIR. BU DURUM, “KOPENHAGH KRİTERLERİNİN YERİNİ TARIM KRİTERLERİ ALDI” YOLUNDAKİ AÇIKLAMAMIZIN GEREKÇESİNİ OLUŞTURMAKTADIR.

YİNE ADAY ÜLKELERDEN YALNIZCA TÜRKİYE’YE UYGULANAN BİR BAŞKA YAPTIRIM, HER MÜZAKERE BAŞLIĞININ AÇILMASINDA VE KAPATILMASINDA, ÜYE ÜLKELERİN ONAYLARININ ZORUNLU TUTULMASIDIR. BU DURUM, “TARIM VE KIRSAL KALKINMA”, “GIDA GÜVENLİĞİ, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI” İLE “BALIKÇILIK” OLMAK ÜZERE TARIMLA İLGİLİ ÜÇ MÜZAKERE BAŞLIĞINDA, 25 ÜYE ÜLKEDEN TOPLAM 150 ONAYIN GEREKLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR.

TEKNİK ÇALIŞMALARIN ÖTESİNDE, SİYASİ DEĞERLENDİRMELERİN ÖNE ÇIKTIĞI ORTAMDA, BU ONAYLARIN ALINMASINDA OLUŞABİLECEK ZORLUKLARI ÖNGÖRMEK ZOR DEĞİLDİR…

KALDI Kİ, İLGİLİ AB BELGELERİNDE SÖZÜ EDİLEN; “MÜKTESEBATI ÜSTLENME KAPASİTESİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİREMEMESİ DURUMUNDA, MÜMKÜN OLAN EN KUVVETLİ BAĞLA TOPLULUK YAPILARINA DEMİRLEMESİ SAĞLANACAKTIR” İBARESİ, AVUSTURYA’NIN 3 EKİM SÜRECİNDE GÖSTERDİĞİ ÇABALARIN MADDİ TEMELİNİN KURGULANDIĞINA İLİŞKİN AÇIK BİR GÖSTERGE NİTELİĞİNDEDİR.

TÜM BU AÇIKLAMALARDAN SONRA, SÜRECİN “TEKNİK KISMINA” İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİMİZİ DE KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYI GEREKLİ GÖRÜYORUZ…

5 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE, TARIM ALANINDA “MÜZAKERELERİN” BAŞLAYACAĞI; İLK İKİ AŞAMANIN “TANITICI” VE “AYRINTILI TARAMA” SÜRECİ OLACAĞI İFADE EDİLMEKTEDİR.

ÖNCELİKLE, 1999 HELSİNKİ ZİRVESİ’Nİ İZLEYEN SÜREÇTE, TARIM MEVZUATINA İLİŞKİN PRE – SCREENİNG VE SCREEİNİNG SÜREÇLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, BELİRLİ ALT SEKTÖRLERDE TARAMA İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTIR. ŞİMDİ, BU ÇALIŞMALARIN TEKRARLANACAĞI ANLAŞILIYOR…

BİLİNDİĞİ ÜZERE, KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ'ni takiben yayımlanan ve revize edilen Ulusal Program, tarım sektörüne ilişkin altı alt başlık taşımaktadır: “Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum”, “Veterinerlik Mevzuatına Uyum”, “Bitki Sağlığı Mevzuatına Uyum”, “Ulusal Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Stratejilerinin Oluşturulması”, “Gıda Güvenliği ve Kontrolü”, “Ortak Piyasa Düzenleri”.

Sözü edilen alanlarda, geçen süreye karşın, son derecede sınırlı düzeyde çalışma gerçekleştirilebildiği açıktır. Bunda, Tarım Bakanlığı’nın yönetim yapısının yetersizlikleri yanında, AB tarafının tutumu da önemli rol oynamıştır.

Sözgelimi, Türkiye’nin net dışalımcı olmaya aday olduğu “veterinerlik mevzuatına uyum” alanında AB birçok projeyi desteklemiş ve mevzuat uyumunda mesafe alınmıştır.

Buna karşılık; “Hububat ve çeltik”, “Sığır ve dana eti”, “Süt ve süt ürünleri”, “Taze meyve ve sebze”, “İşlenmiş meyve ve sebze”, “Zeytinyağı”, “Şarap”, “Şeker”, “Tütün” alt başlıklarından oluşan ve önemli oranda mali kaynak gerektiren Ortak Piyasa Düzenleri alanında, Türkiye’nin ivedi gereksinimine yönelik olarak gerçekleştirilen mevzuat uyumu çalışmaları ve müdahale kurumu (intervention agency) kurulması çalışmaları, kaynak gerektirmesi ve AB tarafından desteklenmemesi–onaylanmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.

Bu durum, AB ile ilişkilerin, iddia edildiği gibi “ev ödevini eksiksiz yapma” temelinden çok öte anlamlar taşıdığını açıkça göstermektedir.

Süreç, bilgiyle donanmış, dünya ve Türkiye tarım politikalarını çok iyi bilen, dikkatli, inançlı, kendine güvenli, ulusal yararları koruma konusunda aktif tutum alabilecek bir ekibin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çatısı altında kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu ekipte, ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerden oluşacak tarım uzmanları yanında; hukukçu – iktisatçı ve çevirmenlerin etkili bir işbirliği gerekmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın mevcut yapısının, kimi özverili tutumlara karşın, yukarıda çerçevesi çizilen yapıdan nitelik ve nicelik olarak uzak olduğu açıktır. Bu bağlamda, Bakanlığın kadrolarını takviye etmesi, çalışanlarını etkili bir hizmet içi eğitime tabi tutması yanında, meslek kuruluşları ve ilgili sektör temsilcileri ile gerçek anlamda bir işbirliği sürecine açık, katılımcı ve saydam bir tutum izlemesi gerekmektedir.

Ancak, tüm bunlara karşın, AB sürecinin siyasi – sosyal ve ekonomik içeriğinden uzak, “salt teknik” bir çalışma sürecinin, Türkiye’nin orta dönem çıkarlarına aykırı bir politika seçimi olacağı bilinmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gökhan GÜNAYDIN
Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 2424