BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ SATIŞINDA GERİ ADIM ! (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YETERLİ DEĞİL)

GENEL MERKEZ
07.02.2008 (Son Güncelleme: 08.07.2008 17:07:45)

  

08.02.2008

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 11 Ekim 2007 günü, Ramazan bayramı arifesinde tüm itirazlarımıza rağmen yayımladığı ve  bitki koruma ürünlerinin satışını düzenleyen Yönetmeliği, üçbuçuk ay geçmeden değiştirmek zorunda kaldı. 

"Yangından mal kaçırma" anlayışı içinde hazırlanan, zirai mücadele bayii olarak çalışan üyelerimizin hak ve yetkilerini görmezden gelen ve Odamızın defalarca bilimsel - hukuki gerekçelerle karşı çıktığı Yönetmelik‘in yayımlanmasından sonra, Oda‘mız öncelikle tüm ülke çapında bayilerimizi bilgilendirici toplantılar yapmıştır. Bu doğrultuda, üye bayilerimiz tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı faks bombardımanına tutulmuştur. 

İzleyen süreçte, 27 Kasım 2007 tarihinde Oda‘mızca Danıştay‘da açılan dava ile ilgili Yönetmeliğin bazı hükümlerinin  yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. 

İptal dilekçemizde, Yetki Tüzüğümüz uyarınca üyelerimizin herhangi bir sınav ve bölüm zorunluluğu bulunmadan zirai mücadele bayiliği yapabilecekleri belirtildikten sonra, hukuki düzenlemeler hiyerarşisinin bir alt kademesinde bulunan Yönetmelik ile bu hakların geri alınamayacağının altı çizilmiştir.

 Bu alanda daha önce açılan ve kazanılan davalardan da örnekler verildiği dilekçede, ayrıca, mevcut bayii ve toptancıların izin belgelerinin beş yıl için geçerli olacağı ve yapılacak sınavda öngörülen notu alamayanların izin belgelerinin iptal edileceğine ilişkin hükmün de hukuka uyarlı olmadığını belirtilerek iptali istenildi. Ayrıca, Yönetmeliğin "dayanak" maddesine, tıpkı 1996 tarihli olan ve bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik‘te olduğu gibi, "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" ün eklenmesi gereği de iptal dilekçesinde belirtildi. 

Dava dilekçemizin Danıştay‘a sunulmasından iki ay sonra,        2 Şubat 2008 günü, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu. 

Yapılan değişiklikle, mevcut bayilere yönelik sınav zorunluluğu getiren 9 uncu madde tümüyle iptal edilmiştir. Ayrıca, bölüm zorunluluğu da kaldırılmıştır. Bu düzenlemeler, Oda‘mızın iptalini istediği düzenlemeler olup, etkin olarak yapılan hukuk ve örgüt mücadelesinin sonucu elde edilmiştir.
 

Bununla birlikte, Bakanlık, bayilik için yeni başvuracak ziraat mühendislerine yönelik sınav koşulunu Yönetmelik değişikliğinde de muhafaza etmiş, Bakanlık - Oda - A.Ü. Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Bakanlar Kurulu‘nun hükümlerini yürütmekle sorumlu olduğu "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük" ü Yönetmeliğin dayanak maddesine eklememekte ısrarcı davranmıştır. 

Tüzüğün sözü edilen Yönetmeliğin "dayanak" maddesine eklenmemesi, basit bir eksiklik olarak yorumlanamaz. Çünkü, "Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu"nu değiştirmek üzere hazırlanan "Bitki Sağlığı Kanunu Tasarısı"nda yapılacak bir yanlış - eksik tanımlama/düzenleme, ziraat mühendisi bayilerin hak ve yetkilerinde aşınma yaratabilecek niteliktedir. 

Ayrıca, bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi alabilmek için başvuracak üyelerimizin sınav zorunluluğuna tabi tutulması, kabul edilemez. Doktor, diş hekimi, eczacı ya da veteriner hekimlerin meslek uygulamasına yönelik işyeri açabilmek için sınav zorunluluğuna tabii olmadığı bir durumda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın ziraat mühendislerini sınava tabii tutmaya kalkışması, bilime - hukuka aykırı bir tutum, ziraat mühendisliği eğitimine ve mesleğe yönelik bir hakaret olarak algılanmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nı, bir an evvel yaptığı yanlıştan dönmeye, ziraat mühendisliği mesleğine saygılı bir tutum geliştirmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde, mesleki - hukuki mücadelemizin tüm etkinliği ile sürdürüleceğini kamuoyuna duyururuz. 

Saygılarımızla, 

  

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

            Başkan

(Yönetim Kurulu Adına)

 

 

Okunma Sayısı: 3176
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.