DELEGELERİMİZ İÇİN 41 İNCİ GENEL KURULA DAVET YAZIMIZ

GENEL MERKEZ ( )
28.02.2008 (Son Güncelleme: 28.02.2008 12:44:31)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

41 inci Olağan Genel Kurul Delegesi

Örgütümüzün Aralık 2007 ve Ocak 2008 aylarında gerçekleştirilen birinci aşama Genel Kurul‘larında, 41 inci Dönem Olağan Genel Kurul delegesi seçilmiş bulunuyorsunuz. 41inci Dönem Olağan Genel Kurulumuz 8-9 Mart 2008 tarihlerinde, ekli gündemle, Ankara‘da gerçekleştirilecektir (Ek - 1). Oda‘mızın hızla artan üye sayısı, buna koşut olarak delege sayımızı da artırmaktadır. 41 inci Olağan Genel Kurul Delege sayı 764‘tür. Delegelerimizin konaklama, akşam yemeği mekanları ile Genel Kurul‘un yapılacağı yerin aynılaştırılması yolundaki çalışmalar sonucunda, aşağıda açık adresi, iletişim bilgileri ve krokisi bulunan Büyük Anadolu Oteli‘nde 41 inci Olağan Genel Kurul‘umuzun gerçekleştirilmesine karar verilmiştir (Ek - 2). Sözü edilen Otel‘e, 8 Mart 2008 Cumartesi sabahı girişi takiben Genel Kurul‘umuz yapılacak, sonrasında akşam yemeği ve konaklama aynı Otel‘de gerçekleştirilecek, 9 Mart 2008 günü Oda Genel Merkez‘inde oy kullanıldıktan sonra süreç tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle, delegelerimizin 8 Mart 2008 Cumartesi günü sabahı Ankara‘da olacak şekilde seyahatlerini planlamaları gerekmektedir. Finansman ve organizasyon sorunları nedeniyle, belirtilen tarihten önce Ankara‘da olan delegeler için Oda‘mız tarafından bir konaklama programı yapılamayacaktır.  Diğer yandan, 8 Mart 2008 Cumartesi günü sabah 06:00‘dan itibaren Oda Genel Merkezi ve sosyal tesisleri açık tutulacak ve düzenli aralıklarla Genel Merkez‘den Otel‘e servis hizmeti verilecektir. Bu bağlamda, delegelerimizin doğrudan Oda Genel Merkezi‘ne gelmeleri halinde, Genel Kurul salonuna ulaşmaları açısından hiçbir sorun kalmayacaktır.

Otelin kapasitesi, konaklama açısından yalnızca delegelerimiz için yeterli olduğundan, hiçbir şekilde konuk getirilmemesi önem taşımaktadır.    

Geçmiş yıllarda yaşanan deneyimlerden, Ankara‘da yakını bulunan üyelerimizin buralarda kalmayı tercih ettikleri ve rezervasyon yapılmış otel - misafirhanelerde atıl kapasite sorununun doğduğu bilinmektedir. Bu nedenle, konaklama için başka bir seçenekten yararlanmak isteyen üyelerimizin, Otel rezervasyonlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, üyesi bulundukları Şube Başkanlıkları - İl Temsilciliklerine ivedilikle bilgi vermeleri gerekmektedir. 

Diğer yandan, Oda mevzuatımızın geliştirilebilmesi bakımından, Genel Kurul‘umuzda, çok sayıda Yönetmelik - Yönerge taslakları görüşülecektir. Gerek bu taslak metinler, gerekse Genel Kurul Çalışma kitabı Genel Kurul‘da basılı olarak sizlere dağıtılacak olmakla birlikte, süreçten önceden bilgi sahibi olmanız ve Genel Kurul‘a hazırlıklı olarak gelebilmeniz açısından, tüm metinler Oda‘mızın web sayfasına yüklenecektir. Bu metinleri incelemesi ve Genel Kurul‘a hazırlıklı olarak gelinmesi, Genel Kurul‘umuzun işleyişi ve etkinliği bakımından yararlı olacaktır. 

Daha fazla bilgi için Şubeniz ve İl Temsilciliğiniz yanında, web sayfamız ve Oda‘mız Genel Merkezi ile iletişim içine girmenizi öneririz.  

Bilgi ve gereği için, 

Saygılarımla,  

Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAŞKAN  

 

Ek        :

 

Ek: 1 -  Gündem

Ek :2 -  Büyük Anadolu Oteli krokisi

 

 

Büyük Anadolu Otel ulaşım - iletişim bilgileri

 

Esenboğa Havaalanı Yolu 27. km., Ankara

Telefon            : 0312 841 64 64

Faks                : 0312 841 62 30

E - posta        : info@buyukanadoluhotel.com

 

 

 

Okunma Sayısı: 3196