ANIZ YAKMA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

GAZİANTEP ŞUBE
09.06.2008 (Son Güncelleme: 08.07.2008 16:49:06)

Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR, anız yakma ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında görüşlerini dile getirdi.

Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR, anız yakma ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"Ülkemizdeki verimli tarım alanlarının bazı kesimlerinde, bilinçsiz sulama, gübreleme, tarımsal mücadele ve mekanizasyon uygulamaları göze çarpmaktadır. Bu uygulamalar neticesinde giderek çoraklaşan ve yoğun hastalık, zararlı ve yabancı ot problemini gündeme getiren bir bitkisel üretim faaliyeti sürdürülmektedir.

Bu problemlerle, zaten yorgun ve bitkin düşen toprağın üzerindeki atıklarında yakılması eklendiğinde durum daha da ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Özellikle Mayıs Haziran aylarında buğday hasadının arkasından anızların yakılması maalesef bütün engellemelere rağmen önlenememektedir.

Kuşkusuz bütün anız yangınlarının tek nedeni arazi sahiplerinin istekli tutumları değildir. Buna iş makinelerinin çıkardığı kıvılcımlar, bilinçsizce yakılan ve kontrol altına alınmadan terk edilen piknik ateşleri, söndürülmemiş sigara izmaritleri gibi çok az bir dikkatle önlenebilecek davranışların onlarcasını eklemek de mümkündür

Anızı yakma neticesinde gerek tarımsal ekosistem ve gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot (N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Anız yakmanın neden olduğu bazı olumsuzluklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

-Organik madde miktarı azalır,

-Mikrobiyolojik aktivite geriler,

-Omurgasızlar yok olur,

-Toprağın su tutma kapasitesi azalır,

-Toprak verimliliği düşer,

-Erozyon riski yükselir,

-Biyolojik denge bozulur,

-Fiziksel ve kimyasal yapı zarar görür,

-Çevre kirliliği artar,

-Orman vb. yangınlar artar,

-Telefon ve enerji iletim hatları zarar görür,

-Trafik kazası ihtimali yükselir.

Bu noktada, çiftçilerimizin zamandan kazanmak ve toprağı daha kolay işlemek düşüncesi ile yakma uygulamalarına meydan vermemek için; biçim yüksekliğinin mümkün olduğunca kısa olması sağlanmalıdır. Anızlı toprak işlemede kolaylık sağlayan sap parçalayıcı makinelerin kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. Ayrıca ülkemizde uygulamada önemli eksikliği görülen, makine gruplarından birisi olan anıza ekim makineleri, ikinci ürün olarak ekim yapılacak bölgelerde, çok önemli bir mekanizasyon aracı olduğunun, bilincine varılarak anıza ekim makinelerinin kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

Bölgemiz genelinde görülen kuraklıkda dikkate alınarak, hasat sonrası arazide kalan anızların yakılmamasına özen gösterilmelidir.

Doğal kaynakların geçmişten bizlere miras kalmadığı gelecek nesillerden ödünç alındığı bilinç çerçevesinde kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmelidir. "

 

Okunma Sayısı: 2031
Fotoğraf Galerisi