38. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU

GENEL MERKEZ ( )
15.10.2003 (Son Güncelleme: 10.07.2008 17:24:19)

TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI’nın 38. Dönem III. Danışma Kurulu Bursa’da gerçekleştirildi.

Önceki dönem ODA Başkanlarımız, Yönetim - Denetim - Onur Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyelerimiz, Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yörede bulunan İl Temsilcileri ve İş yeri Temsilcilerimizin katılımıyla yapılan toplantıda, ODA‘mızın geçmiş 6 aylık çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki 6 aylık çalışmaları planlandı.

 

Gündem

 • Genel Merkez‘in Çalışmaları ve 38. Dönem II. Danışma Kurulu‘nda Alınan Kararların İrdelenmesi
 • "Ziraat Mühendislerinin Özel Hizmet Alanlarındaki Çalışmaları ile İlgili Mesleki Denetim Uygulamaları Hakkında Yönetmelik" Uygulamaları
 • 3. 560 sayılı KHK‘ye İlişkin Yeni Düzenlemelerin İrdelenmesi, Sorumlu Yöneticilik Uygulamaları
 • Diğer Örgütlerle İlişkiler, "Tarım Platformu" Yaklaşımları
 • ODA Örgütlenmesi, Şube İçin Gerekli Üye Yeterlik Sayısı, ODA Gelirlerinin Artırılması, Aidat Toplama Sorunları - Öneriler
 • Türkiye‘de Ziraat Mühendisliği Eğitimi
 • Ziraat Mühendisliği İstihdam Sorunları ve Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi Değerlendirmesi
 • Siyaseten Yapılan Atamalar
 • 50. Yıl Kutlamalarının Organizasyonu
 • e-zmo Projesi Hakkında
  -Web sayfası,
  -İnternet tabanlı yazılım Programı
 • Ülkenin ve Ülke Tarımının Genel Sorunları
  -Kamu yönetimi "reformu"
  -Hayvansal ve bitkisel üretim alt sektörlerindeki son gelişmelerin değerlendirilmesi

 

 

Sonuç Bildirgesi

Danışma Kurulu 11 Ekim 2003 tarihinde Bursa İlinde toplanarak gündemindeki konuları tartışmış ve aşağıdaki görüşleri benimsemiştir.

1980‘de başlayıp günümüze kadar süren süreçte özellikle 09 Aralık 1999‘dan itibaren IMF‘ye verilen taahhütler doğrultusunda Türk tarımı büyük bir açmaza sürüklenmiştir. Şu anda işbaşında bulunan AKP hükümeti de geçmiş iktidarlar döneminde olduğu gibi IMF politikalarının direkt uygulayıcısı olduğunu göstermiştir

Ziraat Mühendisleri Odası bu süreçte savunduğu bilimsel doğruları kamuoyuna duyurmuş ve duyurmaktadır.

Oda serbest çalışan meslektaşlarının çalışma saatlerini ve çalışma koşullarının düzenlenmesinden yanadır ve bu konuda Tarım Bakanlığı‘nın da engelleyici değil destekleyici olması gerektiği inancındadır.

Hükümetlerin birbiri ardı sıra çıkardığı ve Türkiye tarımının geleceğini tehlikeye atan dış baskılı yasalara karşı Oda‘mız geçmişte olduğu gibi şimdi de hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Ziraat Mühendisliği yetki tüzüğünün yasaya dönüştürülmesi için gerekli girişimler yapılacaktır.

Tarım Bakanlığı diyaloğa açık görünmekle beraber uygulamada kitle örgütlerinin görüşünü almadan hareket etmektedir. Örneğin 560 sayılı KHK‘da yapılan son değişiklikler bunun somut örneğidir.

Danışma Kurulu Ziraat Fakültelerinin eğitim programlarının sık sık değiştirilmesine karşıdır. Bu konuda tüm üniversiteler ve meslek odalarının katılacağı bir bilimsel toplantıda karar verilmesinin uygun olduğu kanısındadır.

Köy Merkezli Tarımsal Üretim Destek Projesi istihdam yönünde olumlu bulunmakla birlikte; işe almada objektiflikten uzak ve denetim mekanizmalarında Ziraat Mühendisleri Odası‘nı dışlayan tutumlara son verilmesi gerektiği görüşündedir.

Önceki iktidarlar gibi AKP iktidarının uyguladığı keyfi ve siyasi atamalar, sürgünler Oda‘mız tarafından şiddetle kınanmaktadır. Sendikalar ve diğer Sivil toplum örgütleri ile birlikte Oda‘mız bu hukuksuz atama ve sürgünlere karşı tepkisini giderek artan şekilde ortaya koyacaktır.

Kamu Yönetimi Reformu tasarısının kamuya ait tarımsal kuruluşları ve burada çalışan meslektaşlarımızın tasfiyesine yönelik olduğu görünmekte olup odamız buna karşı bir duruşu örgütlemekte kararlıdır.

2004 yılı Oda‘mızın 50. kuruluş yılıdır. Bunun tüm örgütümüzle ve halkımızla birlikte en kapsamlı şekilde kutlama hazırlıkları sürmektedir.

Topraklarımızın bazı yasa değişiklikleri yapılarak yabancılara satılmasının SEVR‘e giden bir yol olduğuna toplumun dikkatini çekmek istiyoruz.

Anayasanın 170. maddesinde yapılacak değişiklikle "Orman alanları dışında çıkarılan 2B kapsamındaki arazilerin" satılmasını orman sınırlarının daraltılması olarak görüyor ve buna karşı her türlü direnci göstereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Irak‘a asker gönderilmesini ülke gençlerinin kan ve canının pazarlanması olarak algılıyoruz.

Sonuçta, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı duracağımızı; Atatürk devrimleri ile Atatürk‘ün kurduğu Cumhuriyet‘in korunmasından ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Okunma Sayısı: 829
Fotoğraf Galerisi