AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

GENEL MERKEZ ( )
30.06.2008 (Son Güncelleme: 30.06.2008 18:56:26)

2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı | doc (28KB) | | pdf (104KB) |

 I- GİRİŞ | doc (31KB) | | pdf (83KB)|

 II- SİYASİ KRİTERLER | doc (63KB) | | pdf (131KB) |

III- EKONOMİK KRİTERLER | doc (197KB) | | pdf (284KB) |

 IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ   

1- Malların Serbest Dolaşımı | doc (1020KB) | | pdf (550KB) |  

2- Kişilerin Serbest Dolaşımı | doc (114KB) | | pdf (156KB) |   

3- Hizmet Sunumu Serbestisi | doc (347KB) | | pdf (257KB) |   

4- Sermayenin Serbest Dolaşımı | doc (71KB) | | pdf (145KB) |   

5- Şirketler Hukuku | doc (249KB) | | pdf (267KB) |   

6- Rekabet Politikası | doc (106KB) | | pdf (155KB) |   

7- Tarım | doc (1462KB) | | pdf (694KB) |   

8- Balıkçılık | doc (253KB) | | pdf (212KB) |   

9- Taşımacılık Politikası | doc (507KB) | | pdf (311KB) |   

10- Vergilendirme | doc (245KB) | | pdf (219KB) |   

11- Ekonomik ve Parasal Birlik | doc (68KB) | | pdf (147KB) |   

12- İstatistik | doc (1016KB) | | pdf (481KB) |   

13- Sosyal Politika ve İstihdam | doc (420KB) | | pdf (283KB) |   

14- Enerji | doc (330KB) | | pdf (272KB) |   

15- Sanayi Politikaları | doc (56KB) | | pdf (135KB) |   

16- Küçük ve Orta Boy İşletmeler | doc (49KB) | | pdf (108KB) |   

17- Bilim ve Araştırma | doc (56KB) | | pdf (113KB) |   

18- Eğitim, Öğretim ve Gençlik | doc (103KB) | | pdf (154KB) |   

19- Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri | doc (277KB) | | pdf (223KB) |   

20- Kültür ve Görsel � İşitsel Politika | doc (77KB) | | pdf (135KB) |   

21- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu | doc (64KB) | | pdf (129KB) |   

22- Çevre | doc (748KB) | | pdf (419KB) |   

23- Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması | doc (71KB) | | pdf (147KB) |   

24- Adalet ve İçişleri | doc (763KB) | | pdf (396KB) |   

25- Gümrük Birliği | doc (466KB) | | pdf (303KB) |   

26- Dış İlişkiler | doc (63KB) | | pdf (126KB) |   

28- Mali Kontrol | doc (124KB) | | pdf (162KB) |   

29- Mali ve Bütçesel Hükümler | doc (80KB) | | pdf (147KB) |

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) | doc (924KB) | | pdf (709KB) |

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) | doc (343KB) | | pdf (221KB) |

Okunma Sayısı: 1141