GENEL BİLGİLER

GENEL MERKEZ ( )
30.06.2008 (Son Güncelleme: 20.07.2020 10:15:11)

Odamız hakkında tanıtıcı genel bilgiler için tıklayınız...

1954 yılında kurulup, ‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı olarak faaliyet gösteren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası; TMMOB Yasası; 7472 sayılı Ziraat Mühendisliği Yasası,Oda Tüzüğü ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyette bulunmaktadır.

Genel Merkezi Ankara‘da olan Ziraat Mühendisleri Odası‘nın halen tüm ülke ölçeğine yayılan 28 Şubesi, 52 İI Temsilciliği vardır.

ZMO; mesleki çalışmalar ve ilgi alanına yönelik çalışmalar yapma yanında, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun demokratikleşmesi, ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yararlar göz önüne alınarak oluşturulması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşündedir.

Bu ilkeler çerçevesinde, kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma sorumluluğu ve demokratik örgüt yükümlülüğü, ODA‘mız çalışmalarında göz önüne alınması gereken önemli iki asıl unsur olarak kabul edilmekte, Türk Tarımına ve meslek toplumumuza bu anlayış esas alınarak hizmet verilmektedir.

ODA Genel Merkezi olarak 2 ayda bir "Haber Bülteni", 3 ayda bir "Tarım ve Mühendislik" Dergisi yayımlanmaktadır. ODA‘ nın tüm çalışmaları yayına dönüştürüldüğünden, her biri kaynak kitap niteliğinde olan önemli sayıda yayınları bulunmaktadır.

Mesleki çalışmalar olarak her yıl Ocak ayında bir hafta süreli Tarım Haftası etkinlikleri düzenlenmekte, bu etkinlik içerisinde Sempozyum, Paneller ve benzeri çalışmalar yar almaktadır.

Tarımsal eğitimin başlamasının yıldönümünü kapsayan "Tarım Haftası" dışında da, Genellikle "Dünya Çevre Günü, Dünya Gıda Günü, Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" başta olmak üzere tarımsal açıdan önemli gün ve haftalarda da değişik bilimsel etkinlikler düzenlenmekte, Şube Yönetimleri ve İI Temsilcilikleri de kendi illerinde benzeri etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

ODA‘mız her yıl Tarım Haftası‘nda Türk Tarımına ve Ziraat Mühendisliği mesleğine önemli emekleri geçmiş olan ODA üyesi meslektaşlarımıza, çalışmalarına uygun olan Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri vermektedir.

Okunma Sayısı: 351