ODA DANIŞMA KURULU

GENEL MERKEZ ( )
30.06.2008 (Son Güncelleme: 30.06.2008 19:47:02)

Odamız Danışma Kurulu hakkında ayrıntlı bilgi için tıklayınız...

Yapısı (Oda Tüzüğü Madde 52)

Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, TMMOB organlarında Oda adına görev almış üyeler, Şube Yönetim Kurullarından birisi Şube başkanı olmak üzere en az ikişer üyeden oluşur. Danışma Kurulu‘nun gündeminin gerektirdiği durumlarda veya Şubelerin istemleri doğrultusunda Oda alt birimleri ve uzman gruplarından temsilciler de Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağırılabilirler.

Görevleri (Oda Tüzüğü Madde 53)

MADDE 53. Oda Danışama Kurulundn görevleri şunlardır:

a- Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak.

b- Oda çalışmalarının geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c- Oda çalışma programının oluşturulmasına ve yaşama geçirilmesine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak, araç, yöntem ve teknikler geliştirmek,

d- Oda‘nın diğer meslek kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

e- Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak

Okunma Sayısı: 393