BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 05.03.2010 10:59:43)

5 MART 2010 TARİHLİ BİLGİ NOTUMUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

4 TEMMUZ 2008 TARİHLİ BİLGİ NOTU: Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik, 11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Ek-1)  

ODA‘mız zirai mücadele bayi meslektaşlarımıza sınav zorunluluğu getiren Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında bir dizi çalışma yapmıştır. Bu kapsamda 14 Şubat 2007‘de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet ARSLAN ziyaret edilmiştir. Görüşmede ele alınan konular, Şube Başkanlıklarımıza yazılı olarak iletilmiştir. Şubelerimiz de kendi illerinde görev yapan meslektaş zirai mücadele bayileri ile toplantılar düzenlemiş ve ortaya çıkan görüşleri Genel Merkezimize bildirmişlerdir. Bu değerlendirmelerle birlikte ODA görüşümüz hazırlanarak, 2.3.2007 gün, 591 sayılı yazımıza TKB KORGEM Genel Müdürlüğü‘ne gönderilmiştir. (Ek-2)

Ancak ODA‘mızın üzerinde hassasiyetle durduğu bazı konularda düzeltme yapılmadığının ortaya çıkması üzerine, 19 Mart 2007‘de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Sn. Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. İzleyen süreçte, 27 Nisan 2007‘de Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR ve Dr. Ahmet ARSLAN ziyaret edilmiştir. Görüşme kapsamında, Hukuk Müşavirliği‘ne gönderilen metin incelenmiş ve metnin geri çekilmesine karar verilmiştir. ODA‘mız, 30 Nisan 2007‘de Yönetmelik taslağının son şekli üzerine çalışmasını yaparak, görüşünü 30.4.2007 gün, 1121 sayılı yazımızla Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü‘ne göndermiştir. (Ek-3)

Ancak ODA‘mızın etkin çalışmalarına karşın Yönetmelik, içeriğindeki yanlışlıklar düzeltilmeden yürürlüğe konulmuştur.

Bunun üzerine konu, 2-4 Kasım 2007 tarihinde İzmir‘de gerçekleştirilen Danışma Kurulumuzda ele alınmış, DK sonrasında tüm yurt çapında zirai mücadele bayii üyelerimiz ile görüşülerek süreç hakkında bilgilendirmeler yapılmış, hazırlanan dilekçelerle Bakanlık faks bombardımanına tutulmuş ve dava dilekçesi hazırlanarak Danıştay‘a sunulmuştur. (Ek-4)

Bu arada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hazırladığı Yönetmelik değişikliğini 2.2.2008 gün, 26775 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlayarak yürürlüğe sokmuştur. (Ek-5)

Konunun ulaştığı durum hakkında ODA‘mız, 8.2.2008 tarihinde "Bitki Koruma Ürünleri Satışında Geri Adım ! (Yönetmelik Değişikliği Yeterli Değil)" başlıklı bir Basın Açıklaması yapmıştır. Söz konusu basın açıklaması ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bir an evvel yaptığı yanlıştan dönmeye ve ziraat mühendisliği mesleğine saygılı bir tutum geliştirmeye davet edilmiştir. (Ek-6)

Ancak aradan geçen sürede herhangi bir olumlu açılım sağlanamamıştır. Bunun üzerine Ziraat Mühendisleri Odası, 2 Şubat 2008 tarihli Yönetmelik Değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 28 Mart 2008‘de ikinci kez yargı yoluna başvurmuştur. (Ek-7)

Bu arada sınav yapma ısrarını sürdüren TKB, 4 Ekim 2008 gününü sınav tarihi olarak duyurmuştur. (Ek-8)

ODA‘mızın hukuki mücadelesi, sınav tarihinden önce yürütmenin durdurulması kararını edinmek ve sonuçta Yönetmeliğin tüm yanlış hükümlerinin iptal ettirilmesi temelinde sürdürülmektedir.

Okunma Sayısı: 5166