PEYZAJ ALANINDAKİ YETKİLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

GENEL MERKEZ ( )
04.07.2008 (Son Güncelleme: 04.07.2008 17:37:50)

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca, ilgili bölümlerden mezun veya geçmişte peyzaj işini yaptıklarını belgeleyen üyelerimizin, peyzaj alanında yetkileri bulunmaktadır.

Bu çerçevede, "Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" (RG 8.11.2005 gün, 25987 sayı) nin 6.maddesinin (s) bendinde, Ziraat Mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu olduğu uzmanlık alımları arasında, "peyzaj ve çevre düzenleme" de sayılmaktadır.

Buna karşılık TMMOB Peyzaj Mimarları ODASI, öncelikle, Ana Yönetmeliğimizin 6/s maddesi ile Yetki Tüzüğümüzün 23. maddesinin iptali için dava açmıştır. Anılan dava, Danıştay 8. Dairesi tarafından 26.3.2007 tarihinde reddedilmiştir. (Ek-1)

Aynı ODA, bu kez MİEM Yönetmeliği‘nin 6/s maddesinin iptali için dava açmıştır. Anılan dava da, 27.11.2007 tarihinde reddedilmiştir. (Ek-2)

Bu kararlar ile ilgili mevzuatta tanımlanan Ziraat Mühendislerinin / üyelerimizin, peyzaj -çevre düzenleme ile ilgili yetkileri bir kez daha tescillenmiştir.

Okunma Sayısı: 2475