BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

ŞANLIURFA ŞUBE ( )
08.07.2008 (Son Güncelleme: 09.07.2008 14:30:19)

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Yetki Belgesi verilecektir.

ODA‘mız tarafından 19 Temmuz 2008 tarihinde Bilirkişi Eğitimi verilecektir.

Bilindiği üzere; 24 Kasım 2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin", "Bilirkişilerde Aranacak Nitelikler " başlıklı 5 inci Maddesinin (1) inci Fıkrasının(g) Bendi, Bilirkişilerin Meslek Odalarınca verilecek eğitime katılmalarını ve yetki belgesi almalarını şart koşmuştur. Aynı Yönetmeliğin 12 nci Maddesinin (1) Fıkrası ise, İl ve İlçe İdare Kurulu listelerine (Mülk Bilirkişi Listeleri) girecek mühendis ve mimarların da, Meslek Odalarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Tarih    :         19.07.2008

Saat     :        10:00-12:00

Yer       :        TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi Lokali

Başvuru:        TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi

TELEFON: 0 414 3123812                                                                             

 

Okunma Sayısı: 1808