ZMO'DAN "AOÇ YASASI" TEPKİSİ – YENİ ADANA

ADANA ŞUBE ( )
04.08.2008 (Son Güncelleme: 04.08.2008 13:41:24)

ZMO Genel Merkezi, 258 bin metrekare alanın daha Atatürk Orman Çiftliği'nden koparıldığını bildirdi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Yasası‘nın danışıklı ve hukuka aykırı olduğunu savundu. TBMM‘nin yaz tatiline girmeden önceki son çalışma gününde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkarılan bir yasa ile 258 bin metrekare alanın daha Atatürk Orman Çiftliği‘nden koparıldığını vurgulayan Günaydın, "Yasa ile "Spor Alanı Sınır Krokisi" nde koordinatları tanımlanan 258 dekar arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)‘ne tahsis edilmektedir. Yasa‘ya göre, tahsis edilen spor alanlarının spor klüplerince, spor hizmet ve faaliyetlerinde amacına uygun kullanımının temini için GSGM her türlü tedbiri alacaktır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan GÜNAYDIN, şunları söyledi:

"Bilinmektedir ki, sözü edilen krokide kayıtlı alanlar, halen Gençlerbirliği ve Ankaragücü spor klüpleri tarafından kullanılmaktadır. Yasa, bu kulüpler tarafından kullanılan AOÇ arazisini, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü üzerinden, 49 yıllığına bu kulüplere tahsis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu niteliği ile yasa, sözel metninden anlaşılamayan amacını, danışıklı (muvazaalı) bir şekilde yaşama geçirmeye çalışmakta, belirli kulüplere yarar sağlama amacına odaklanmaktadır. Böylece, soyut/genel/objektif olması gereken yasa, somut/özel/subjektif bir yapıda, kamu yararına yabancı bir amacı yaşama geçirme çabasını yansıtmaktadır.

Şurası bilinmelidir ki, Yasa, "gençlerin spor yapması" gibi masum bir amaca hizmet etmemektedir. Sözü edilen alanlar, uzun süredir, iki spor kulübü tarafından, son derece düşük kira bedelleri ile kullanılmaktadır. Bu kulüplerden birisi, kullandığı alanın bir kısmını, disko - eğlence tesisi niteliğindeki bir özel / ticari kuruluşa, kendi ödediği kira bedelinin 20 katına ulaşan bedellerle kiralamakta ve kullandırmaktadır.

Bu kapsamda bir taraftan AOÇ arazisi Atatürk‘ün vasiyetine aykırı olarak kullanılırken, diğer taraftan ticari anlamda haksız kazanç / haksız rekabet ilişkisi ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği üzere, TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası‘nın ortaklaşa açtığı dava sonucunda, Ankara 13. İdare Mahkemesi‘nce 26 Haziran 2008 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin hazırladığı Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planının yürütmesi durdurulmuştur.

Üç ODA tarafından 8 Temmuz 2008 tarihinde konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasında, "SİT alanı olan bölgede bir an önce her türlü fizik ve inşai müdahalenin durdurulması; AOÇ alanının spor kulüplerine kullandırmaya yönelik uygulamaların, hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla da anlaşıldığından, bu tür yasama çalışmalarına son verilmesi ve kentlerde gıda krizinin kol gezdiği koşullarda AOÇ‘nin tarımsal kapasitesinin arttırılması" gerektiği belirtilmişti.

Geçirilen yarım yüzyıllık süreçte özel yasalar çıkarılarak 22 bin dekarı yağmalanan Çiftliğin, zaten çok daralmış bulunan alanlarının da yok edilmesine yönelik girişimler kabul edilemez.

Kamuoyunu, yazılı-görsel medyayı, Ankara halkını ve tüm Türkiye‘yi, Ulu Önderin ulusa armağanı, Cumhuriyet kazanımının anlamlı simgesi ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ‘NE yönelik yağmalamacı saldırıyı geriletmeye ve ÇİFTLİĞİ sahiplenmeye çağırıyoruz."

Okunma Sayısı: 1178
Bağlantılar

http://www.yeniadana.net/web/HaberDetay.aspx?id=26024