KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI

KAYSERİ ŞUBE
31.07.2008 (Son Güncelleme: 04.08.2008 17:18:05)

2009 Yılında Kamulaştırma Bilirkişisi olarak görev almak isteyen Üyelerimiz Bilirkişilik müracaatlarını internet üzerinden 01 AĞUSTOS 2008 - 15 EKİM 2008 Tarihleri arasında yapacaklar.

Bilirkişi olacaklarda aranacak özellikler
Madde 6 - (1) Bilirkişi seçilecek mühendislerin
a) T.C. Vatandaşı,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
c) Oda üyesi,
ç) En az üç yıl mesleki deneyime sahip,
d) Oda üyelik kayıt yılı ile bilirkişilik yapılmak istenilen yıl arasında en az iki yıl olan,
e) Oda tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış,
f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,
g) Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,
ğ) Odaya ödenti veya bilirkişilik ücreti Oda payı borcu bulunmuyor olması,
h) Kamulaştırma bilirkişiliği yapmak üzere başvurulan ilde ikamet etmesi, zorunludur.

ı)Bilirkişiliğe müracaatlar Odamızın http://www.zmo.org.tr/ adresinden Bilirkişilik bölümünden internet adresi üzerinden 01.08.2008-15.10.2008 tarihleri arasında üyelerimiz kendileri müracaat edecektir.

Kamulaştırma Bilirkişi Olmayı Engelleyen Özel Durumlar
Madde 7 - (1) Aşağıdaki nitelikleri üzerinde taşıyanlar, kamulaştırma bilirkişisi olamazlar.
a) Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyesi veya Oda‘yı temsilen TMMOB Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üyesi olanlar,
b) Şube Yönetim Kurulu üyesi olanlar,   
c) İl Temsilcisi, Temsilci Yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyesi olanlar,
ç) Önceki yıl ve cari yıl Mülk bilirkişisi olanlar,
d) Beş yıl öncesine kadar gerçekleştirdiği kamulaştırma bilirkişiliği hizmetleri sırasında, yaptığı bildirim ile resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bildirim arasında, kendi bildirimi lehine fark olduğu Oda tarafından saptananlar.
e) 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az beş yıl yeniden seçilmemek üzere bilirkişilikten çıkarılanlar.
f) Usulüne uygun bilirkişi başvurusu sayısının, yasal olarak olması gerekenden az olması durumunda, bu maddenin (a), (b) ve (c) bendlerindeki kısıtlar dikkate alınmaz.

Okunma Sayısı: 3421