MISIR VE PAMUK'TA TAHMİNİ MALİYETLER - BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE ( )
21.08.2008 (Son Güncelleme: 21.08.2008 17:47:57)

İlimizin önemli tarla ürünleri olan mısır ve pamukta hasat dönemi yaklaşmaktadır. Kamu yararını her zaman ön planda tutan Odamızın Ana Yönetmeliğinde belirtilen amaç ve görevlerinin başında " Ülke tarımı ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması geliştirilmesi, işletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal gelişmeye yönelik strateji, politika, program ve proje oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak" gelmektedir. Bu kapsamda odamız her yıl ilimizin önemli ürünlerinin maliyetlerini hesaplayarak, kamu yararına tarım politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Adana Türkiye mısır üretiminin yaklaşık % 25-30‘unu tek başına karşılamaktadır. Mısır gerek dünyada gerekse de ülkemizde üretimi önemli ölçüde artan bir üründür. 2000 yılında dünya üretimi yaklaşık 600 milyon ton iken günümüzde neredeyse 800 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de 2000 yılında yaklaşık 2,3 milyon ton olan üretimin bu yıl 4 milyon tonun biraz üzerine çıkması beklenmektedir.

Yaptığımız çalışmalara göre İlimizde I. Ürün olarak yetiştirilen mısırın üreticiye maliyeti 0,39 YTL/kg, II. Ürün olarak yetiştirilen mısırın ise 0,46 YTL/kg dolayında olduğu hesaplanmıştır. Bu maliyetlere üreticinin üretimini sürdürebilmesi, refahını koruyabilmesi için öngörülen % 20 kar eklendiğinde üreticinin eline asgari 0,50 YTL/kg mısır fiyatı geçmelidir. Mısır üretim maliyetinde gübre fiyatlarındaki artış ile mazot fiyatları yüzünden artan makine giderlerinin önemli payı olmuştur.

TMO‘nun yaptığı zamansız ve büyük ölçüdeki ithalatı, 2006 yılı ürünü mısırın kilogram başına verilen 6,7 Ykr destekleme priminin 2007 yılı ürünü için 2 YKr‘ ye indirilmesi mısıra ilişkin izlenen politikalardaki önemli yanlışlar olmuştur. Kısacası mısır üreticisi destekten yoksun bırakılarak yaklaşan hasat döneminde tümüyle tüccar ve sanayicinin insafına terk edilmiştir.

 

Adana İli 2008 Yılı I. Ve II. Ürün Mısır Üretim Maliyeti (Tahmin)

Giderler  (YTL/Dekar)

I. Ürün

II. Ürün

Toprak işleme (derin sürüm, ikileme, tapan vb) 

24,00

12,00

Tohum bedeli

36,00

25,00

Ekim ( mibzerle)

8,00

8,00

Çapa ve tava yapımı (traktörle)

4,00

4,00

Gübre bedeli ve gübreleme işçiliği

120,00

120,00

İlaçlama giderleri

13,00

28,00

Su bedeli ve sulama işçiliği

22,00

22,00

Hasat (biçer döverle)

11,00

11,00

Pazarlama-nakliye

3,00

3,00

Toplam

241,00

233,00

Sermaye faizi (%9)

21,69

20,97

Genel idare giderleri (%3)

7,23

6,99

Arazi Kirası

120,00

60,00

Toplam üretim giderleri

389,92

320,96

Ortalama verim (kg)

1000

700

1 kg Mısırın maliyeti (YTL)

0,39

0,46

Çiftçi Eline geçmesi gereken asgari fiyat (%20 üretici karı ile)

0,47

0,55

  

Adı pamukla birlikte anılan ilimizde bir zamanlar 200-230 bin hektara ulaşan pamuk ekilişleri son yıllarda 30-50 bin hektarlarda seyretmektedir. Bu gerilemede en büyük etken, pamuk üretim maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına rağmen fiyatlarında önemli bir gelişme olmaması dolayısıyla pamuğun nispi karlılığının diğer rakip ürünlerine göre gerilemesidir. Bu gün ülkemizde ürettiğimiz pamuktan fazlasını ithal etmekteyiz. Üstelik bu ithalat verimlilik bakımından ülkemizin çok altında sıralarda yer alan ABD, Yunanistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden yapılmaktadır. Bunlardan ABD ve Yunanistan ithalatımızda başı çeken ülkelerdir. Bu ülkelerde üreticiler çok yüksek oranlarda destek görmekte, bu destekler sayesinde Yunanistan üretimini her yıl giderek artırmaktadır. Buna karşın ucuz pamuk ve pamuk ipliği ithalatı olanağı nedeniyle ülkemiz pamuk üreticileri adeta cezalandırılmakta, üretimi bırakmaya zorlanmaktadır.

Odamızca ilimiz için hesapladığımız kütlü pamuk maliyeti 1,17 YTL/ Kg dir. % 20 üretici karı ile pamuk üreticisinin eline en az kilogram başına 1,4 YTL fiyat geçmelidir. Pamuk maliyetinde gübre masrafları ilk sıraya geçmiştir. Maliyet içinde gübreden sonra sırasıyla toplama, toprak işleme ve çapalama gelmektedir.

 

Adana İli 2008 Yılı Kütlü Pamuk Üretim Maliyeti (Tahmin)

Giderler

YTL/Dekar

Toprak işleme (derin sürüm, ikileme, tapan vb) 

44,00

Tohum bedeli

12,00

Ekim (mibzerle)

8,00

Çapa ve seyreltme (elle)

38,00

Çapa ve tava yapımı (traktörle)

6,00

Gübre bedeli ve gübreleme işçiliği

87,00

İlaçlama giderleri

58,00

Su bedeli ve sulama işçiliği

25,00

Hasat (makineyle)

55,00

Pazarlama-nakliye

5,00

Toplam

338,00

Sermaye faizi (%9)

30,42

Genel idare giderleri (%3)

10,14

Arazi Kirası

120,00

Toplam üretim giderleri

498,56

Ortalama verim (kg)

425

1 kg Kütlü Pamuğun maliyeti (YTL)

1,17

Çiftçi Eline geçmesi gereken asgari fiyat (%20 üretici karı ile)

1,40

 

Sürdürülebilir bir tarım için üreticilerin ürettikleri ürünlerini maliyetinin üzerinde makul bir kar payını da içeren bir fiyatla satmaları bir zorunluluktur. Bu sosyal adaletin de bir gereğidir. Üreticilerin güçsüzlüğünden yararlanılarak buradan aşırı kar sağlamanın uzun dönemde ne tüccara, ne de sanayiciye bir yararı olacaktır. Uzun dönemde bu anlayışın sürdürülmesi adeta kendi bindiği dalı kesmekten başka bir işe yaramayacağı, kaybedenin yalnızca üreticiler olmayacağı, bedelinin tüm toplum tarafından ödeneceği açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Saim İnce

Şube II. Başkanı

(Yönetim Kurulu adına)

  

Okunma Sayısı: 1902
Fotoğraf Galerisi