TİGEM

GENEL MERKEZ ( )
03.09.2008 (Son Güncelleme: 06.09.2008 12:06:14)

TARIMSAL İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TİGEM)

TARİHÇE


Türkiye köylüsüne örnek tarımsal işletmeler oluşturmak ve üreticinin girdi gereksinimini karşılamak üzere 1930‘lu yılların ortalarından sonra kurulan Zirai Kombinalar idaresi ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri‘ne dönüştürüldü. 1983 yılda ise, DÜÇ ile hara ve inekhaneler birleştirilerek TİGEM doğdu. Asıl amacı üreticiye kaliteli tohumluk ve damızlık sağlamak olan TİGEM, 38 işletmeye ve 382 bin hektar arazi varlığına sahiptir.

Zirai Kombinalar-Devlet Üretme Çiftlikli ve TİGEM, en önemli bitkisel (tohum) ve hayvansal (damızlık) üretim materyali sağlama konusunda, dönemin olanakları ile uyarlı çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu iki alanda ülke gereksinimini karşılamıştır. Buna karşın 1980‘li yıllarla birlikte önce tohumluk fiyatlarının serbest bırakılması ve ardından tohumluk dışalımındaki devlet tekelinin kaldırılması ile TİGEM işletmelerinin işlevlerinde önemli aşınımlar yaşanmaya başlamıştır.

Bu sürecin soncunda, halen yalnızca hububat ve yem bitkileri tohumlarında TİGEM %90‘ların üzerinde paya sahipken; mısır-ayçiçeği-birçok sebze patates alanında Türkiye kendine yeterliliği yitirmiş ve dışa bağımlı hale gelmiştir. Alan, yabancı çokuluslu şirketler ve onların taşeronu yerli firmalar tarafından doldurulmaktadır.

Türkiye‘ye pazarlanan tohumların önemli bir bölümü ise, ÇUŞ‘lara tam bağımlılığını sağlayan " intihar eden tohum" niteliğindedir. Bu tip tohumlardan, bir üretim dönemi sonrasında elde edilen tohumların üretim materyali olarak kullanılması mümkün olmamakta, böylece üretici ve ülke tümüyle ÇUŞ‘a teslimiyetini ilan etmektedir.TİGEM‘lerin damızlık üretme işlevleri ise, neredeyse tümüyle sona erdirilmiş, ülke uzun yıllar boyunca ABD‘den damızlık ithal etmiş; ülke koşullarına uymayan hayvanların yaşamı kasaplarda sona ermiştir.Bu ortamda, mevcut TİGEM işletmelerine yabancı ortak bulunması yolunda 1999 sonunda çıkarılan Yüksek Planlama Kurulu kararı sonrasında, dünyanın en temiz topraklarına sahip olan işletmelere yönelik yabancı ilgisi artmaya başlamıştır.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Vahit Kirişçi
"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM) arazilerinin özel sektöre kiralama yoluyla kullandırılması konusunda bir yasal düzenlemeyi gündeme getireceğiz"

Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci
"Tarım sektöründeki kuruluşların özelleştirilmesi gerektiğini, devletin işletme kurarak, tarımı desteklemesinin doğru ve kabul gören bir yöntem olmadığını belirten ÖİB Başkanı Kilci, "İşletmecilik yoluyla tarımı desteklemek yanlış" dedi.

Okunma Sayısı: 13753
Ekler
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.

21.12.2008 21:13:54 Zafer GÖL

Ülkemiz tohumluk ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan TİGEM lerin yerini hangi Ulusal kurum üstlenecek. Dünyanın en liberal ülkelerinde bile DEVLETÇİ zihniyetten vazgeçilmesinin sancılılarının yaşandığı şu günlerde bence topraklarınızı bari satmayalım.
 

20.12.2008 22:57:32 AHMET BÜYÜKGÖZ

BU ÜLKEDE DEVLETİN TARIMI DESTEKLEMESİ NASIL OLACAK TARIM ÜRÜNLERİNİ BAŞKA ÜLKELERDEN SATIN ALARAKMI YOKSA ÖZEL SEKTÖR ADI ALTINDA KAN EMİCİ PARAZİTLERE DEVLETİN KURUMLARINI YOK PAHASINA SATARAKMI TARIM İŞLETMELERİ BENCE DAHADA MODERNİZE EDİLEREK TÜRK ÇİFTÇİSİNİNE HİZMET ETMEYE DEVAM ETMELİDİR
 

19.12.2008 17:06:54 oğuzhan baydar

atatürk le tam ters çıkış yolu aranıyor. atatürk tarım işletmesi kuruyordu iş sağlıyodu.şimdi tarımdan insan çıkar varoşlara göçsünler bize muhtaç olsunlar diye bakıyolar.bu kadar ülke çıkarına ters düşen uygulamaları sorgulamazsak gün gelir bu verimli topraklar yabancıların eline geçer geçmeye de başladı zaten.mazlumu korumak lafıyla başa gelenler bunu unutmasın.türkiye tarım ülkesidir.köylüyü bukadar ezmeyin.atatürk onlara milletin efendisi boşa demedi.
 

19.12.2008 04:35:41 Dr.Nüvit SOYLU

Stratejisi olmayan,politika üretemeyen,plansız ve verimsiz yapılanmanın siyasi çıkarlara araç yönlendirmesi sonucu işletme özürlü hale getirilen ülke kaynaklarımız için nedensellik ilişkilerini düşünmeyen, özelleştirmeyle çıkış arayan iktidar,Tarım işletmelerini arap/AB sermayesi ayırmaksızın, özelleştirmek/yabancılara yok pahasına satmak planını uyguluyor. Bu anlayış/niyet, ülkeyi açlığa mahkum etmek, çocuklarımızı gıdasız bırakmak,bu ülkeyi G.Afrika\'ya dönüştürmektir.
 

18.12.2008 18:50:42 ali serttaş

Tabi ki ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR.Devlet klasik memur anlayışını ortadan kaldırp özel sektör mantığıyla çalışmalı ve zarar ediyor, işe yaramıyor vs. vs. diye konuşulan kurumları ayağa kaldırmalıdır.
 

16.12.2008 09:04:15 ali serttaş

devletin kendisinin özel sektör mantığıyla çalışması bana göre en iyi çözümdür.farklı alanlarda yeni yapılanmalar var ama yetersiz. özel sektörün bu özelleştirmeyi düşündüğü birimleri etkin bir şekilde ayağa kaldırmalıdır. klasik devlet memuru mantığı ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca Aybilge Özel haklı bize soran olmaz tabi:)
 

07.11.2008 21:53:49 erhan kara

Şapkamızı önümüze alıp düşünelim. kamu kurum ve kuruluşları ülke ekonomisine ne kadar katkıda bulunuyor ve nekadar kendisini yeniliyor. Tigemin kuruluş tarihçesi ve faaliyetleri gösteriliyor. Gayet iyi fakat okumaktan başka bir işe yaramıyor. Günümüze kadar yaptığı faaliyetlere bakıyoruz boş boş boş. Biz tarım ülkesiyiz diyen arkadaşlar tohumu dışardan alıyoruz unutmayın. Altından daha değerli hale gelen domates tohumunu bize kim satıyor !!!
 

23.10.2008 12:04:36 Nadir Öztürk

Kesinlikle SATILMAMALIDIR. TİGEM 'ler çeşitli bölgelerde tarımsal üretim için yapı taşı olmuş vebu güne kadar bütün hükümetler tarafından içi boşaltılmak istenmesine rağmen yinede hayatlarını sürdürebilmişlerdir. Türk tarımının geleceği için teknolojik yeniliklerle donatılarak çiftçilerimizin ve üniversitelerin Ar-Ge kuruluşu olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Eğer TİGEM leri satarsınız tarımsal geleceğinizide satmış olursunuz ve ulusal tarımsal politikanızı oluşturamazsınız.
 

22.10.2008 00:32:35 RAHİM AY

özelleştirme yorumların olması doğal,fakat düşünülmesi gereken şuki;özelsektörün dünden bugüne gelişi, bilinçli yada teşvikli ar-ge çalışmalarıyla tarım serbest piyasada söz ettirici başarıların var olması gereken devrimler... nedeniyle demirbaş olan tarım devlet kuruluşları olması ve sektör bazında pasifte kalması düşündürücü AMA TOPRAK ANA BOŞ DURMAYIKABULLENMİYOR TOPRAK ANA VE DOĞAL BABA ÖZELE KAYMASI GEREKLİLİĞİNEDE SAYGI DUYMALIYIZ.
 

16.10.2008 14:25:50 aybilge özel

bize soran olmaz ama bence özelleşmesin
 

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.