PAMUK , MISIR VE ANTEPFISTIĞI TAHMİNİ MALİYET HESAPLAMASI

ŞANLIURFA ŞUBE ( )
09.09.2008 (Son Güncelleme: 09.09.2008 16:38:34)

PAMUK , MISIR VE ANTEPFISTIĞINDA TAHMİNİ MALİYET BASIN AÇIKLAMASI

PAMUK, MISIR VE ANTEPFISTIĞINDA ÜRETİM MALİYETLERİ

BASIN AÇIKLAMASI (Görsel ve Yazınsal Yerel Basın)

08.09.2008

İlimiz ve Bölgemizin önemli tarla ürünleri olan Pamuk , Mısır ve önemli Bahçe Bitkileri ürünlerinden Antepfıstığının  hasat dönemi yaklaşmaktadır.

 Kamu yararını her zaman ön planda tutan Odamızın Ana Yönetmeliğinde belirtilen amaç ve görevlerinin başında " Ülke tarımı ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması geliştirilmesi, işletilmesi ve verimli kılınması, kırsal nüfusun toplumsal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması, kırsal ve tarımsal gelişmeye yönelik strateji, politika, program ve proje oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunmak" gelmektedir. Bu kapsamda odamız her yıl ilimizin önemli ürünlerinin maliyetlerini hesaplayarak, kamu yararına tarım politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

             Şanlıurfa ili ülkemizin önemli pamuk üretim merkezlerinden birisidir. Ülkenin 2007 yılında Pamukta %30 unu yani 190.000 ha alanda Pamuk üretim yapılmaktadır. Buda 874.000 ton kütlü Pamuk, 340.500 ton lif Pamuk ve 533.500 ton çiğit demektir. Ama Hükümetin hiçbir alanda politikaları olmadığı gibi Tarım politikası da yanlış uygulanmaktadır bu yanlış politikalardan dolayı 2008 yılında ciddi anlamda pamuk ekim alanlarında bir daralma görülmüştür. Şanlıurfa‘da 2007 yılı Pamuk ekim alanı 190.000 ha alanken 2008 yılında bu oran yaklaşık olarak 70.000- 75.000 ha alana gerilemiştir. Bu gerilemede en büyük etken, pamuk üretim maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına rağmen fiyatlarında önemli bir gelişme olmaması dolayısıyla pamuğun nispi karlılığının diğer rakip ürünlerine göre gerilemesidir.

             ABD ve Yunanistan ithalatımızda başı çeken ülkelerdir. Bu ülkelerde üreticiler çok yüksek oranlarda destek görmekte ve üretim maliyetleri de çok düşüktür, bu destekler sayesinde Yunanistan üretimini her yıl giderek artırmaktadır. Buna karşın ucuz pamuk ve pamuk ipliği ithalatı olanağı nedeniyle ülkemiz pamuk üreticileri adeta cezalandırılmakta, üretimi bırakmaya zorlanmaktadır.

ŞANLIURFA İLİ 2008 YILI KÜTLÜ PAMUK ÜRETİM MALİYETİ (TAHMİNİ)

Giderler

YTL/Dekar

Toprak işleme (derin sürüm, ikileme, tapan vb) 

44,00

Tohum bedeli

12,00

Ekim (mibzerle)

8,00

Çapa ve seyreltme (elle)

38,00

Çapa ve tava yapımı (traktörle)

6,00

Gübre bedeli ve gübreleme işçiliği

87,00

İlaçlama giderleri

58,00

Su bedeli ve sulama işçiliği

35,00

Hasat (makineyle)

55,00

Pazarlama-nakliye

5,00

Toplam

348,00

Sermaye faizi (%9)

31,32

Genel idare giderleri (%3)

10,44

Arazi Kirası

120,00

Toplam üretim giderleri

509,76

Ortalama verim (kg)

460

1 kg Kütlü Pamuğun maliyeti (YTL)

1,10

Çiftçi Eline geçmesi gereken asgari fiyat (%20 üretici karı ile)

1,32

 

      Odamızca ilimiz için hesapladığımız kütlü pamuk maliyeti 1,10 YTL/ Kg dir. % 20 üretici karı ile pamuk üreticisinin eline en az kilogram başına 1,30 YTL fiyat geçmelidir.

Yanlış ve günübirlik uygulanan tarım politikalarından dolayı Şanlıurfa‘da 2008 yılında yaklaşık olarak 110.000 - 120.000 ha alanda II. ürün mısır tarımı yapılmaktadır. Bundan dolayıda 1.000.000 ile 1.200.000 ton arasında bir mısır rekolte beklenmektedir. İlimizde bu rekolteyi işleyecek sanayi dahi yoktur.  

Mısır gerek dünyada gerekse de ülkemizde üretimi önemli ölçüde artan bir üründür. 2000 yılında dünya üretimi yaklaşık 600 milyon ton iken günümüzde neredeyse 800 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de 2000 yılında yaklaşık 2,3 milyon ton olan üretimin bu yıl 4,5 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir.  

TMO‘nun yaptığı zamansız ve büyük ölçüdeki ithalatı, 2006 yılı ürünü mısırın kilogram başına verilen 6,7 Ykr destekleme priminin 2007 yılı ürünü için 2 YKr‘ ye indirilmesi ve 2008 için tekrar 4 YKr olarak belirlemesi mısıra ilişkin izlenen politikalardaki önemli yanlışlar olmuştur. Kısacası mısır üreticisi destekten yoksun bırakılarak yaklaşan hasat döneminde tümüyle tüccar ve sanayicinin insafına terk edilmiştir.

ŞANLIURFA İLİ 2008 YILI II. ÜRÜN MISIR ÜRETİM MALİYETİ (TAHMİNİ)

Giderler  (YTL/Dekar)

II. Ürün

 

Toprak işleme (derin sürüm, ikileme, tapan vb) 

12,00

 

Tohum bedeli

25,00

 

Ekim ( mibzerle)

8,00

 

Çapa ve tava yapımı (traktörle)

4,00

 

Gübre bedeli ve gübreleme işçiliği

120,00

 

İlaçlama giderleri

28,00

 

Su bedeli ve sulama işçiliği

40,40

 

Hasat (biçer döverle)

11,00

 

Pazarlama-nakliye

3,00

 

Toplam

251,04

 

Sermaye faizi (%9)

22,62

 

Genel idare giderleri (%3)

7,54

 

Arazi Kirası

60,00

 

Toplam üretim giderleri

341,56

 

Ortalama verim (kg)

800

 

1 kg Mısırın maliyeti (YTL)

0,42

 

Çiftçi Eline geçmesi gereken asgari fiyat (%20 üretici karı ile)

0,50

 

  

Yaptığımız çalışmalara göre İlimizde  II. Ürün olarak yetiştirilen mısırın maliyeti ise 0,42 YTL/kg dolayında olduğu hesaplanmıştır. Bu maliyetlere üreticinin üretimini sürdürebilmesi, refahını koruyabilmesi için öngörülen % 20 kar eklendiğinde üreticinin eline asgari 0,50 YTL/kg mısır fiyatı geçmelidir. Mısır üretim maliyetinde gübre fiyatlarındaki artış ile mazot fiyatları yüzünden artan makine giderlerinin önemli payı olmuştur.

Şanlıurfa ve ülkemiz için önemli stratejik tarımsal ürünlerden biri de antepfıstığıdır. Antepfıstığının 2003 verilerine göre, dünya rekoltesi 241 bin 611 tondur. Türkiye rekoltesi 52 bin 857 tondur. Şanlıurfa rekoltesi yaklaşık 25 bin tondur. 2008 yılında ise her ne kadar kuraklıktan etkilendiyse de 45.000 ile 50.000 ton arasında tahmin edilmektedir. Şanlıurfa, Türkiye‘de antepfıstığının yüzde 46‘sını karşılamaktadır.

Türkiye, İran ve ABD den sonra Antepfıstığı üretimi bakımından dünyada üçüncü sıradadır.  Fıstıktan başka gelir kaynağı bulunmayan ve periyodisite (bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermeme) nedeniyle ancak iki yılda bir ürün alabilen fıstık üreticileri zor durumdadır. TMO Fındık alımları için nasıl fiyat açıklıyorsa ve TMO fındığı alıyorsa Antepfıstığı içinde fiyat açıklamalı ve alımını yapmalı. Şanlıurfa da Antepfıstığı borsası kurulmalıdır ve ürüne prim verilerek desteklenmelidir, aksi takdirde üreticiler tüccarın vicdanına kalacaktır. GAP projesi kapsamında Antepfıstığı üretim alanlarıda tarımsal sulama kapsamı içerisine alınması gerekir.

  

  ŞANLIURFA İLİ 2008 YILI ANTEPFISTIĞI ÜRETİM MALİYETİ ( TAHMİNİ )

Üretim Unsurları

Tutarı (YTL/da)

Maliyet Hesabı

Sürüm(8)

143,00

  

   Dekara Üretim

     Masrafı:

    560,95 YTL

Dekara Kuru Kırmızı

Kabuklu Verim

80 Kg. Kabul edilirse

1 Kg K. K. Kabuklu

Antepfıstığı Satışı

560,95 / 80Kg

     = 7,01 YTL.

 

Gübre Bedeli ve Gübreleme İşçiliği

65,00

Budama işçiliği

50,00

Zirai Müc(İlaç Bedeli ve İlaçlama İşçiliği)

25,00

Belleme ve çapalama

50,00

Tapan

7,80

Hasat ve Sergi Yeri İşçiliği

50,00

Ambara Nakil

4,87

Pazara Nakil

4,87

Koruma (Bekçilik)

16,00

Diğer Masraflar

5,00

Masraflar Toplamı

421,54

Masraflar Toplamının Normal Faizi(%20)

84,50

Genel İdari Giderler(Mas. Top.%3 ‘ü)

12,67

Çıplak Arazi Kıy %5 Normal Faizi

21,12

Tesis Masrafı Amortisman Payı

21,12

Üretim Masrafları Genel Toplamı

560,95

 

 Yaptığımız çalışmalara göre İlimizde Antepfıstığının üretim maliyeti 560,95 YTL/kg fiyatı olarak yetiştirilmiştir % 20 üretici karı eklendiğinde üreticinin eline asgari 7.01YTL/kg fiyatı olarak geçmelidir. Antepfıstığı üretim maliyetinde gübre fiyatlarındaki artış ile mazot fiyatları yüzünden artan işçilik giderlerinin önemli payı olmuştur.

 

                                                                                                                  Abdullah MELİK

   Ziraat Mühendisleri Odası

                                                                                                         Şanlıurfa Şube Başkanı

    (Yönetim Kurulu Adına)

Okunma Sayısı: 17985