KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

GAZİANTEP ŞUBE
01.08.2008 (Son Güncelleme: 27.09.2008 13:20:27)

2009 Yılı Kamulaştırma Bilirkişilik Başvuruları İnternet Üzerinden Yapılacaktır

maddenin (a), (b) ve (c) bendlerindeki kısıtlar dikkate ODA‘mız Bilirkişi Yönergesi gereği, Kamulaştırma bilirkişisi olarak görev almak isteyenlerin 1 Ağustos ile 15 Ekim 2008 tarihleri arasında ODA‘mız web sitesinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kamulaştırma bilirkişiliği Ziraat Mühendisleri tarafından yapılabildiğinden, ODA‘mız üyesi diğer meslek disiplinlerinin başvuruları kabul edilememektedir

2009 yılında kamulaştırma bilirkişiliği yapmak isteyen ODA‘mız üyeleri, internet sayfamızdaki (www.zmo.org.tr) Özlük Çalışmaları başlığı altında yer alan BİLİRKİŞİLİK kısmında bulunan bilirkişilik başvuruları alanından başvuru yapabileceklerdir.

Bilirkişi eğitimi almamış olan başvuru sahipleri Şubemiz tarafından 11-12 Ekim 2008 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bilirkişi eğitimlerine katılabileceklerdir.

Tüm üyelerimize duyurulur. 

Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Açıklama

Bilirkişilik yapacakların "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "TMMOB Bilirkişi Yönetmeliği" gereği bilirkişilik eğitimi almış olmaları zorunlu olduğundan, bu tür bir eğitim almamış olan başvuru sahiplerinin bu eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitimle ilgili olarak Şubemizden bilgi alarak düzenlenecek eğitime katılabilecekleri gibi, web sayfamızda ilan edilecek, kendilerine uygun bir ildeki eğitime de katılmaları mümkündür. 

Bilirkişilerin seçimi 100 puan üzerinden yapılan değerlendirme ile olmaktadır. 100 puanın 20‘si ODA üyelik tarihine göre, 40‘ı son 5 yıldaki bilirkişilik durumuna göre otomatik olarak hesaplanmaktadır. Geri kalan 40 puanın 25‘i Şube/Temsilcilik, 15‘i ise Genel Merkez değerlendirmesi sonucu verilmektedir.

Bilirkişilikle ilgili ayrıntılı bilgiye ODA‘mız "Bilirkişilik Yönergesi"nden ulaşabilirsiniz.

"Bilirkişi olacaklarda aranacak özellikler ile Kamulaştırma Bilirkişi Olmayı Engelleyen Özel Durumlar"

TMMOB ZMO Bilirkişi Yönergesi

........................

Bilirkişi olacaklarda aranacak özellikler


Madde 6 - (1) Bilirkişi seçilecek mühendislerin
a) T.C. Vatandaşı,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip,
c) Oda üyesi,
ç) En az üç yıl mesleki deneyime sahip,
d) Oda üyelik kayıt yılı ile bilirkişilik yapılmak istenilen yıl arasında en az iki yıl olan,
e) Oda tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış,
f) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti  suiistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş,
g) Oda tarafından düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başarıyla tamamlayarak Bilirkişi Yetki Belgesi almış,
ğ) Odaya ödenti veya bilirkişilik ücreti Oda payı borcu bulunmuyor olması,
h) Kamulaştırma bilirkişiliği yapmak üzere başvurulan ilde ikamet etmesi, zorunludur.

 

Kamulaştırma Bilirkişi Olmayı Engelleyen Özel Durumlar

Madde 7 - (1) Aşağıdaki nitelikleri üzerinde taşıyanlar, kamulaştırma bilirkişisi olamazlar.
a) Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyesi veya Oda‘yı temsilen TMMOB Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları üyesi olanlar,
b) Şube Yönetim Kurulu üyesi olanlar,   
c) İl Temsilcisi, Temsilci Yardımcısı ve Yürütme Kurulu üyesi olanlar,
ç) Önceki yıl ve cari yıl Mülk bilirkişisi olanlar,
d) Beş yıl öncesine kadar gerçekleştirdiği kamulaştırma bilirkişiliği hizmetleri sırasında, yaptığı bildirim ile resmi kurum ve kuruluşlardan alınan bildirim arasında, kendi bildirimi lehine fark olduğu Oda tarafından saptananlar.
e) 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında en az beş yıl yeniden seçilmemek üzere bilirkişilikten çıkarılanlar.
f) Usulüne uygun bilirkişi başvurusu sayısının, yasal olarak olması gerekenden az olması durumunda, bu alınmaz.

 

Okunma Sayısı: 1934