"KÜRESEL KRİZ, REEL SEKTÖRÜN KRİZİ DEĞİLDİR" – YENİ ADANA

ADANA ŞUBE ( )
10.10.2008 (Son Güncelleme: 10.10.2008 13:46:36)

ZMO Adana Şube Başkanı ŞENGÜL, tarımın küresel krize dayanıklılık göstereceğini, ancak tarım dışı sektörün, bu kriz nedeniyle tarım sektörünü kıskaç altına alacağını söyledi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Haydar ŞENGÜL, dünyada başgösteren küresel finansal krizin, Türkiye‘yi de yakından etkileyeceğini söyledi. Dünyadaki krizin, bugüne kadar, sermayenin biriktirilmiş sorunları, daha karlı alan arayışı nedeniyle yapay olarak şişirilmiş, sun‘i değerlerin çökmesi sonucu oluşan finansal krizden ibaret olduğunu söyleyen ŞENGÜL, "Aslında bu kriz reel sektörün krizi değil. Ancak sonuçta reel sektöre de yansıyacak" dedi.

Küresel krizin reel sektöre yansımasının, insanların tüketim alışkanlıkların değişmesi, talep daralması, işsizlik, iflas, işyeri kapanmaları vb. şeklinde kendini göstereceğine dikkati çeken ZMO Adana Şube Başkanı ve ÇÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL, gazetemize yaptığı değerlendirmede, küresel krizin Türkiye‘yi de çok yakından etkileyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Finansal sermaye, bugüne kadar emme-basma tulumba misali çok tatlı karlar sağladı. Aynı durum ülkemiz için de geçerli. Düşük kur, yüksek faiz uygulaması nedeniyle, iyi paralar kazanıldı. Ancak, emme-basma tulumba örneğinde yaşanan bu su şimdi kesilecek"

ZMO Şube Başkanı Haydar ŞENGÜL, küresel finansal krizin, Türk tarımını da bir şekilde etkileyeceğini, ancak tarım sektörünün bu krize dayanacak bir yapısı bulunduğunu savundu. ŞENGÜL, "Bilinen bir gerçek var. Türk tarımı zaten 15-20 yıldır ciddi bir kriz içindeydi. Ülkemizde tarımsal doku bozuldu. Kırsaldan kentlere göç başladı, geleneksel aile işletmeciliği bitirildi. Ancak, bunlara rağmen, şunu söyleyebiliriz ki, tarım bu krize en dayanıklı sektör olacaktır. Ama elbette de etkilenecektir. Tarıma talepten kaynaklanan bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu etkilenme, tarımın kendi yapısından değil, tarımsal dışı sektörlerden kaynaklanacaktır. Tarımın örgütsüz bir sektör olduğunu da gözönüne alırsak, tarım dışı sektör, küresel krizden kaynaklanan gerekçelerle, tarımı bir kıskaç altına alacaktır. Yani, örneğin bir tarım ilacı gibi girdilerin maliyeti artacak, bu da üreticiyi etkileyecektir. Günümüzde yaşanan finansal kriz, tarım sektöründe öteden beri var olan krize bir şekilde yansıyacak"

Okunma Sayısı: 1281