DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE ( )
19.10.2008 (Son Güncelleme: 20.10.2008 13:48:58)

Şube Başkanlığımız tarafından Dünya Gıda Günü ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

TMMOB

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE BAŞKANLIĞI

 

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

  

-BASIN AÇIKLAMASI-

 

 

     Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilk kez 16 Ekim 1945 tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Gıda Günü; günümüzde 150‘den fazla ülke tarafından kutlanmaktadır

    Dünya gıda günü insanlığın temel ihtiyacı olan gıdaya dünyada yaşanan açlığa duyarlılığı tarım ve gıda üretiminin arttırılmasına  ve gıda güvenliğine dikkat çekmektir

     Dünyada maalesef 800 milyonu aşkın kimse açlıkla boğuşmakta her yıl açlıktan 11 milyon dünya çocuğu ölmektedir. Bu açlık ve ölümler dünyanın tarım ve gıda üretiminin azlığından değil üretimin maalesef adaletsiz dağılımdan ileri gelmektedir. Tarım ürünleri insan ve hayvan gıdasının temelini oluşturduğu için stratejik önem taşımakta ve bu nedenle de ulusal bağımsızlığı belirleyen sektörün başında gelmektedir. Ülkemizde Nüfusun %20‘si yeterli gıdaya ulaşamamakta, % 8.5 ‘i açlık sınırında yaşamaktadır.

      Dünyada adaletsiz dağılım sorunları yaşanırken ülkemizde tarımsal üretim konusunda bir geriye gidiş söz konusudur. Son üç yıl içerinde tarımsal üretimimizde %4 oranında azalma olmuş, Bu durum hayvansal üretimde %10 seviyesine ulaşmıştır. Tarımın ve gıdanın ne kadar önemli ve stratejik sektörler olduğunu düşünürsek tarıma ve doğal kaynaklara sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu daha iyi kavrarız .    

      Diğer taraftan hatalı ilaç ve gübre kullanımı, genetik olarak değiştirilmiş organizma içeren tohum ve bunların ürünlerinin üretim ve ithalatının kontrolsüz olarak yapılması, hayvansal ve bitkisel ürünlerde kabul edilemez düzeylerde katkı ve kalıntıların bulunması gıda ürünlerinin güvenliğini tehdit etmektedir

      Bu yıl FAO tarafından gıda günün teması iklim değişiklikleri olarak belirlenmiştir. Küresel ısınmanın iklim değişikliklerine etkisinin yoğun yaşandığı bu yıllarda iklim değişiklikleri en çok tarım sektörünü etkileyecektir. Küresel ısınmanın etkisinin tarım sektörüne etkisini azaltmak için gerekli önlemlerin alınması şarttır. Tarımsal alt yapı çalışmalarının biran önce tamamlanması gerekmektedir. Tarım üretimi olmayan bir ülkede gıda sorunun başlıca sorun olacağı aşikardır.

       Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğinin temini, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesini, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak için Ziraat Mühendisleri Odası olarak her türlü olumlu katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

     AÇLIK SORUNUN OLMADIĞI BİR DÜNYA TEMENNİSİ İLE  DÜNYA GIDA GÜNÜ  KUTLU OLSUN

 

     Saygılarımızla .

 

    

     Yusuf TEMİZKAN

     Ziraat Mühendisleri Odası

     Kahramanmaraş Şube Başkanı

    (Yönetim Kurulu Adına )

Okunma Sayısı: 2402