GÜBRELEME - TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİ

GAZİANTEP ŞUBE
22.10.2008 (Son Güncelleme: 03.11.2008 14:10:38)

ŞUBE BAŞKANIMIZ AHMET FARUK DEMİR YAPMIŞ OLDUĞU BASIN AÇIKLAMASINDA GÜBRE KULLANIMINDA TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ.

 

    İnsanlığın var oluşundan günümüze değin temel gereksinimlerini oluşturan beslenme barınma ve giyinme olgusu önemini korumakta ve bunlara olan talep gelişmişliğe bağlı olarak giderek artmaktadır. Bu çerçeveden bakınca tarım ülkemizin vazgeçilmezlerinden birisidir

   Tarım faaliyetlerinin yapıldığı ilk zamanlardan bugüne kadar, topraklar bitki besin maddeleri bakımından gittikçe yoksullaşmış ve verim güçleri azalmıştır. Yetiştirilen ürünlerin hasat edilmesi sonucunda topraklardan önemli miktarlarda besin maddesi sömürülmekte ve toprak her yıl biraz daha fakirleşmektedir. Tarım topraklarının verimli olabilmesi ve verim güçlerinin korunabilmesi ancak çeşitli şekillerde kaybolan besin maddelerinin, gübre uygulamaları sonucunda toprağa geri kazandırılması ile mümkündür.

   Bitkisel üretimde daha kaliteli daha bol ürün almak için gübre kullanımı önemli bir faktördür. Gübre; bitkinin beslenmesinde, toprağı besin maddeleri bakımından zenginleştirmek için uygulanır.

    Toprak canlı bir varlıktır. Her canlı gibi onunda beslenmeye ihtiyacı vardır. Toprağı beslemek için,  gerekli olan gübrenin cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda, en uygun şekilde toprağa uygulamakla mümkündür. En kazançlı gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle topraktaki besin maddesi miktarının bilinmesi gerekir. İşte bunun için toprak ve yaprak analizine ihtiyaç duyulmaktadır.

    Ülkemizde gübre kullanım bilincinin oluşmaması bazı bölgelerde aşırı gübre kullanımı sonucu verim ve kalitenin bozulmasına, tarım topraklarının verimliliğini kaybetmesine, çevreyi olumsuz etkilemesi gibi sorunlara neden olurken, bazı bölgelerde ise gereğinden az kullanılması sonucu verim düşüklülüğü görülmektedir. Kullanılacak gübre miktarını ve cinsini belirlemek için mutlaka Toprak ve Yaprak analizinin yapılması gerekmektedir. Analiz sonucuna göre gübre kullanılmalıdır.

    Gübre kullanımında yol gösterici olan toprak ve yaprak analizlerinden yararlanma bilinci, henüz tam anlamıyla yerleşmiş değildir. Analiz yapan kuruluş sayısının az ve yetersiz olması, bazı analiz sonuçlarının güvenilir olmaması, analizlerin ücretli olması, toprak örneklerinin zamanında ve usulüne uygun olarak alınmaması gibi güçlükler analiz yaptırma isteğini imkânsız hale getirmektedir. Ayrıca çiftçilere toprak ve yaprak analizlerinin yararları tam olarak da kavratılmış değildir. Günümüze değin yapılan çalışmalar üreticilerin büyük bir çoğunluğunun toprak ve yaprak analizi yaptırmaksızın gübreleme yaptığını ortaya koymaktadır.

     Toprak ve yaprak analizleri bu amaçla kurulmuş laboratuarlar da kimyasal yollarla analiz edilir. Bu analizler sonucu toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarları ortaya konur. Böylece o toprakta yetiştirilecek bitkinin büyümesi, gelişmesi ve kaliteli ürün alınması için hangi besin maddesinin eksik olduğu bilindiğinden, topraktaki bu eksiliği giderecek miktarda gübrenin kullanılması gerekmektedir.

     Ülkemizde tarımla uğraşan kesimin en önemli sorunu üretimde girdi maliyetlerinin yüksek olması ve üretilen üründe fiyat istikrarının olmamasıdır. Üretimde yer alan girdilerden biriside gübredir.

    Bilinçli bir gübrelemenin yapılabilmesi için Toprak ve yaprak analizlerinin, tam anlamıyla çiftçilerimize kavratılması ve analizlerin ücretsiz yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

 

Okunma Sayısı: 1807