Mevzuat
Kanun Numarası        : 4760
Kabul Tarihi          : 15/6/1945
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 16/6/1945 Sayı: 6033
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 26 Sayfa: 1198

Madde 1 - Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır.

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.