Eğitimin Amacı
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİMİ VEREN ŞUBE : MALATYA ŞUBESİ EĞİTİM YERİ ADRESİ : NiyaziMısrimah.NiyaziMısricad. Tunga Aprt.No:61/9 BATTALGAZİ/MALATYA EĞİTİM TARİHİ : 10-13 EKİM 2019 EĞİTİM SAATİ : 09:00 EĞİTİM KONTENJAN :
Eğitimin İçeriği

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİ VEREN ŞUBE : MALATYA ŞUBESİ 

EĞİTİM YERİ ADRESİ  : NiyaziMısrimah.NiyaziMısricad. Tunga Aprt.No:61/9 BATTALGAZİ/MALATYA

EĞİTİM TARİHİ           : 10-13 EKİM 2019

EĞİTİM SAATİ             : 09:00

EĞİTİM KONTENJAN : 24 Kişi (Yeterli sayı sağlandığında Eğitim gerçekleşecektir.)

FORM TESLİM            : ZMO Malatya Şubesi Niyazi Mısri mah. Niyazi Mısri cad.TungaAprt.No: 61/8   BATTALGAZİ

KATILIM ŞARTLARI:

1- Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.

2- Yürürlükteki Genelge gereği eğitime katılmak için beş yıllık mesleki kıdem kazanılmış olması gerekmektedir.  

3- Aidat borcu bulunmamak,

4-  Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu doldurarak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır.   

5-TMMOB`a bağlı Odalara kayıtlı katılımcılar Odalarından üyelik belgesi ve borcu yoktur yazısı getireceklerdir.

Eğitim Ücreti:

ODA ve TMMOB  Üyelerine : 700.-TL. 

Üye Olmayanlara                   : 850.-TL dır.

EĞİTİM ve AİDAT HESAP NUMARALARI:  Ziraat Bankası Malatya Merkez Şubesi TR10 0001 0001 8339 0090 4550 14

EĞİTİM ve AİDAT HESAP NUMARALARI: Ziraat Mühendisler Odası Malatya Şubesine doğrudan ödeme

 

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

Giriş 
Türk yargı teşkilatı
Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler
Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

Bilirkişinin Nitelikleri
Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
Bilirkişinin Görevlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

Oy ve Görüşün Sunulması
Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 

10.10.2019 - 13.10.2019

(24 SAAT)

MALATYA ŞUBE

Eğitimin Saatleri:

Ücretler

 

Seminer Ücret: 700,00 TL-850,00 TL
Belge Ücreti:

   
Katılımcılar

Katılımcı Sayısı: 15

ÜYESEZGİN ŞAHİN 

ÜYETARIK BORUCU 

ÜYESERHAN GÖKBULUT 

KAMİL ÇAMURLU  

SEDEN KABADAYI  

FATMA AĞIR  

MUSA KAYADUMAN  

MİRAÇ GÜDER  

OSMAN KUZU  

HAKAN DOĞAN  

KEMAL BİNBİR  

UĞUR KARATAŞ  

MEHMET AKIN BİLİK  

HACI KAAN DUMAN  

SAMET KAYA