Balık ve Balıkçılık Dergisi
Cilt Yıl Sayı Ay 1 Dosya Konu Yazar Sayfa
HİDROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANANLAR
I 1952 1 MAYIS 1 1952/52_01.pdf Hidrobiyoloji Enstitüsünün Kuruluş Ve Vazifeleri Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
I 1952 2 HAZİRAN 1 1952/52_02.pdf Türkiye Deniz Balıkları Sözlüğü    1
I 1952 2 HAZİRAN 1 1952/52_02.pdf Balık Ve Balıkçılık'ın Müteakip Sayılarında Neşredilecek Yazılardan Bazıla   22
I 1952 3 TEMMUZ  1 1952/52_03.pdf Eğridir Ve Gölü Balıkları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig, Dr.Remzi Geldiay 3
I 1952 3 TEMMUZ 1 1952/52_03.pdf Hidrobiologi Araştırma Enstitüsünden Kısa Haberler   15
I 1952 4 EYLÜL 1 1952/52_04.pdf Balıkçılık Biyolojisi Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1952 4 EYLÜL 1 1952/52_04.pdf Doğu Karadeniz Bölgesinde Türk Balıkçılığı Dr. W. Nümann 14
I 1952 5 ARALIK 1 1952/52_05.pdf Yılan Balıkları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1952 5 ARALIK 1 1952/52_05.pdf Yılan Balıklarının Avlanması Dr. W. Nümann 10
I 1952 5 ARALIK 1 1952/52_05.pdf Türkiye Sularında Tonlar Ve Onlara Benzeyen Balıklar Dr. W. Nümann 15
I 1953 6 OCAK 1 1953/53_06.pdf Kefal Salamurası Norman D. Jarvis 3
I 1953 6 OCAK 1 1953/53_06.pdf İngiltere?deki Balık Avcılığına Bakış (Tercüme)   8
I 1953 6 OCAK 1 1953/53_06.pdf Portekiz?deki Balıkçılık Okulları Ve Gösterdikleri Gelişmeler Yarbay Alvaro Valenta De Araujo 13
I 1953 6 OCAK 1 1953/53_06.pdf Yugoslavya Balıkçılık Enstitüsü   15
I 1953 7 ŞUBAT 1 1953/53_07.pdf Torik Ve Palamutlara Dair Tetkikler (Torik Ve Palamutların Biyoloji Ve Göçlerine Dair Tetkikler) Dr. W. Nümann 3
I 1953 8 MART 1 1953/53_08.pdf Manyas Gölü Ve Balıkları (Apolyont Gölü Hakkında Bazı Notlar) Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1953 8 MART 1 1953/53_08.pdf Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünden Haberler   21
I 1953 8 MART 1 1953/53_08.pdf Türk Biologi Derneği   23
I 1953 9 NİSAN 1 1953/53_09.pdf İskenderun Ve Civarı Balıkçılığı Hakkında İntibalar Dr. W. Nümann 3
I 1953 9 NİSAN 1 1953/53_09.pdf Alman Elektrikli Balık Ağı   13
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/53_10_11.pdf Et Ve Balık Kurumu Teşkiline Mütedair Koordinasyon Kararı   3
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/53_10_11.pdf Su Mahsulleri İçin Evlerde Tatbik Edilebilen Muhafaza Usulleri Norman D. Jarvis 7
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/53_10_11.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler   32
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/53_12.pdf Balık Yaşını İfşa Eder Mi? Dr. W. Nümann 3
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/53_12.pdf Denizlerde Elektrikle Balık Avı Dr. W. Denzer 7
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/53_12.pdf Ton Balıklarının Kıymetli Karaciğerleri   14
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/53_12.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler   16
(II) 1953 13 TEMMUZ  1 1953/53_13.pdf Boğaziçinde Su Hareketleri Dr. Hüseyin Pektaş 3
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/53_13.pdf Marmaradaki Satıh Akıntılarının İstikameti   11
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/53_13.pdf Ameli Balıkçılık Ve Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsü   13
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/53_13.pdf 1953 Senesinde Yapılan Bazı Ameli Müşahedeler Etem Baykal 15
(II) 1953 14 AĞUSTOS  1 1953/53_14.pdf Bazı Anadolu Göllerinin Hidrobiyolojik Ve Balıkçılık Bakımlarından İncelenmesi Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/53_15.pdf Bazı Anadolu Göllerinin Hidrobiyolojik Ve Balıkçılık Bakımlarından İncelenmesi (2) Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/53_15.pdf Palamut Ve Torik Üzerine 1952-53 Senesinde Yapılan Araştırmalar Dr. W. Nümann 13
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/53_15.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler   16
(II) 1953 16 EKİM 1 1953/53_16.pdf Akdenizde Balıkçılık (1)   3
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/53_17.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsü Ve Vazifeleri Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/53_17.pdf İnsan Beslenmesinde Su Ürünleri Ve Hidrobiolojik Araştırmaların Önemi Hüseyin Pektaş 12
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/53_17.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler   19
(II) 1953 18 ARALIK 1 1953/53_18.pdf 1928 - 1952 Yılları Arasında Istanbul Balıkhanesinde Satılan 13 Balık Cinsinin Miktarı Ve Grafikleri   3
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/53_18_ek_19.pdf Tabii Göllerde Sudak Ve Turna Yetiştirilmesi Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/53_18_ek_19.pdf Uskumrular Halkalandırılıyor   15
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/53_18_ek_19.pdf Köyceğiz Gölü Ve Balıkçılık Durumu Dr. W. Nümann 17
ET BALIK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANANLAR
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf Ev Ve Balık Kurumu Teşkilâtına Ait Kanun   2
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf Balık Ağları Erdoğan Akyüz 7
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf «Vay Lüfer Vay» Ahmet Rasim 18
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf Köpek Balıkları Dr. Fethi Akşiray 22
II 1954 1 OCAK 1 1954/54_01.pdf İstatistik Sahifesi   30
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Nisan Balığı Saim Onat 1
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Dr. T. Soljan İle Mülakat Rıdvan Tezel 6
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Göllerin Gübrelenmesi İlham Artüz (Çeviren) 9
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Balıkçılarla Fen Adamları Arasında İşbirliği Dr. Hüseyin Pektaş 12
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf Balık İstihsal Grafikleri   21
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/54_02_03.pdf İstatistik Sahifesi   29
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Deniz, Hepimizin Annesi Zeyat Krom 1
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Soğuk Hava Depolarımız Saim Onat 5
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Balık Turşuları Norman D. Jarvis 8
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Balık Karaciğerinden Vitamin İstihsali Halûk Otman (Çeviren) 16
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Yunanistan?da Balıkçılığın Kalkındırılması   19
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf Balık İstihsal Grafikleri   23
II 1954 4 NİSAN 1 1954/54_04.pdf İstatistik Sahifesi   28
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf Modern Balıkçılığın Biolojik Esasları.. Ord. Prof. Dr. C. Kosswig  1
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi    12
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf Karadeniz?de Echo Sounder İle Yapılan Araştırmalar  Rıdvan Tezel  14
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf Denizlerde Hareket  İlham Artüz 17
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf İznik Gölünde Yapılan Önemli Tecrübe   22
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf Balık İstihsal Grafikleri    26
II 1954 5 MAYIS 1 1954/54_05.pdf İstatistik Sahifesi    31
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Modern Balıkçılığın Biolojik Esasları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig  1
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi    10
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Deniz Hepimizin Annesi Zeyat Krom  14
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Prof. U. Dancona İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel  17
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Danimarka?da Balık Evsaf Kontrolü... Dr. Müh. Necati Özışık  21
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf Balık İstihsal Grafikleri    25
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/54_06.pdf İstatistik Sahifesi    31
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Türkiye?nin Gezici Ve Geçici Balıkları  Dr. Fethi Akşiray 1
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi    6
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Deniz Hepimizin Annesi  Zeyat Krom 9
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında  Rıdvan Tezel  13
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Maskeli Balıkçılık   Kemâl Alot 17
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Trabzon Balık-Unu Ve Yağı Fabrikası   22
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf Balık İstihsal Grafikleri    24
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/54_07.pdf İstatistik Sahifesi    31
II 1954 08 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Hidrobiolojik Araştırma Müesseseleri Dr. Hüseyin Pektaş 1
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Olav Aasen İle Bir Konuşma Rıdvan Tezel 10
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Kefal Balıkları Dr. Fethi Akşiray 14
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Marmara?da «Arar» Gemisiyle Bir Araştırma   18
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   26
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/54_08.pdf Balık İstihsal Grafikleri   37
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Balıkçılık Ve Tabiat Korunması Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Taze Balık Muhafazası Dr. Müh. Necati Özışık 5
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   10
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Prof. Dr. Sinisa Stankoviç İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel 14
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf İki Temel Atma Töreni   18
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   25
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/54_09.pdf Balık İstihsal Grafikleri   35
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Modern Tatlısu Balıkçılığında Yeni Hamleler   1
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğraflarla Haberler Rıdvan Tezel 8
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Arar'la Yapılan Tecrübe Seferi Raporu İlham Artüz 11
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   14
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Karekin Deveciyan Efendi İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel 18
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf Kutu Konserveciliğinin Kuruluşu Kemâl Alot 22
II 1954 10 EKİM 1 1954/54_10.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   26
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Gıda Ve Yağ Kaynağı Balıklar Dr. Hüseyin Pektaş 1
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Bir Fabrikamız İşletmeye Açıldı   6
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Burdur Gölünün Balıklandırılması   7
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   10
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf Arar'ın Marmara Gezisi Rıdvan Tezel 14
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   22
II 1954 11 KASIM 1 1954/54_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   37
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf Norveç'te 1954 Haziranında Toplanan Beynelmilel Balık İstihsalini Teşvik Konferansından İntibalar  Necati Öziş 1
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf Norveç'te Balıkçıların Meslekî Eğitimi H. K. Henriksen 8
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   14
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf Balığı Satanlarla Da Bir Konuşma Rıdvan Tezel 18
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   22
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   27
II 1954 12 ARALIK 1 1954/54_12.pdf İçindekiler   29
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Kaledeiskop Zeyyad Krom 2
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Beşiktaş Soğuk Deposu Törenle Açıldı   9
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   12
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Eski Balıkçılık Âleminden Portreler Rıdvan Tezel 15
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf Denizlerde Balık Çiftlikleri   21
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları   25
III 1955 1 OCAK 1 1955/55_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Sardalyagiller Dr. Fethi Akşiray 1
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   8
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Muhtelif Balıkların Tuzlaması Nasıl Yapılır? Ceyhun Özalpsan 11
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   15
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf İzlandalı Balıkçılık Uzmanı Memleketimizde Neler Yapacak Rıdvan Tezel 21
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf Pelâjik Trawl'lar Erdoğan F. Akyüz 24
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/55_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Sardalyagiller (Kısım II) Dr. Fethi Akşiray 1
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   9
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Aktedilmiş Olan İki Kongreden Haberler   12
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Yunanistan?da Trolcüler Ve Gırgırcılar Kongresi Haydar Aytekin (Çeviren) 14
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   15
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Amerika?da Ve Hususiyle Washington Eyaletinde Balıkçılık Dr. Hüseyin Pektaş 20
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf Türkiye Sularında Palamut Ve Torik  Dr. Wilhelm Numann 26
III 1955 3 MART 1 1955/55_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf İskandil Âletlerinin Balıkçılık Araşmalarındaki Rolü İlhan Artüz 1
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   10
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Balık Ve Et Nakliyatında Kullanılan Kimyevî Buz   12
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   14
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Çeşme Balık Durumu   19
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Balıkçılık Dâvamızda Hususî Teşebbüs  Kemal Alot 22
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Tarihimizde Ve Bilhassa Fâtih Devrinde Balık Rıdvan Tezel 31
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf Balık İstihsal Grafikleri   35
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/55_04_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   39
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Türkiye Sularında Uskumrulara Ait Yeni Araştırmalar Dr. Wilhelm Nümann 1
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   8
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Karadeniz İlham Artuz 12
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Balıkçılık Araştırma Merkezini Ziyaret Rıdvan Tezel 19
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf Balıkçı Kahvesinde Bir Saat   29
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/55_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Denizlerdeki Gıda Kaynaklarına Umumî Bir Bakış İlham Artuz 1
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Dondurulmuş Yiyecek Maddelerine Donma Hızının Tesiri Kemal Alot 9
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Balık Satışını Arttırmak İçin Neler Yapılmalıdır?   12
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   16
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Marmara?da Gırgır Peşinde   20
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Oltacılık Ve Muhtelif Olta Çeşitleri Ceyhun Özalpsan 23
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf Mavi Kıtalar Paylaşılıyor Dr. Hüseyin Pektaş 27
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/55_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Denizlerde (Hayatî Işık) Hâdisesi Ve Balıkçılıktaki Önemi İlham Artuz 1
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Deniz Sularında Çözünmüş Olan Oksijenin Tâyininden Çıkan Neticeler Altan Acara 8
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Buz Ve Balıkçılıktaki Önemi Kemal Alot 11
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Et Ve Balıkların Piyasaya Arzında Yeni Bir Usul Dr. Hüseyin Pektaş 14
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   17
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   22
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Akdeniz?de Yapılmış Olan Önemli Balıkçılık Araştırmalarından Alınan Netice   24
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Mond Gölü Kenarında Kâin Hidrobiyoloji Ve Balıkçılık Enstitüsü Dr. W. Numann, Dr. M. Demir 26
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Bir Açık Mektup Saim Onat 30
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Galypso'yu İstanbul'da Ziyaret Rıdvan Tezel 33
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   38
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/55_08_09.pdf Balık İstihsal Grafikleri   39
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Hazar Gölü Ve Murat Suyunun Balıkçılık Bakımından Ehemmiyeti Dr. Wihelm Nümann 1
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Ankara Et Kombinasının Açılış Töreni   7
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Balık Bozulmasının Sebepleri Ve Teşhisi Dr. Hüseyin Pektaş 9
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Beşiktaş Soğuk Deposunda Bir Gün Rıdvan Tezel 14
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Donmuş Muhafazada Mikrop Sayısı Dr. O. N. Koçtürk 18
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   23
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Buz Ve Balıkçılıktaki Önemi (Kısım II)  Kemal Alot 29
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf Balık İstihsal Grafikleri   34
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   43
III 1955 10-11-12 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/55_10_11_12.pdf İçindekiler   45
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf Karadeniz Ve Balıkları Prof Dr. Recai Ermin 2
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf Karadeniz?de Uskumru Muhacereti Dr. Hüseyin Pektaş 10
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf Dördüncü Karadeniz Seyahatinden Dönenlerle Bir Konuşma   13
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf Eskiden Balığı Kimler Ve Nasıl Yerlerdi ? Rıdvan Tezel 16
IV 1956 1 OCAK 1 1956/56_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   24
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Balık Yağlarının İstihsal Metodları Altan Acara 2
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Konya Et Kombinası Törenle Açıldı   7
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Beşiktaş Ağ Dokuma Fabrikasında Bir Saat   8
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Casablanca" Frigorifik Nakliye Gemisini Ziyaret   15
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Uzman Olav Aasen'i Evinde Ziyaret   12
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Eskiden Fırtınalı Havalarda Balıkçılar Ne Yaparlardı? Rıdvan Tezel 18
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Deniz Altı Gürültüleri Ve Balıkçılık   24
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf Dondurulmuş Yiyeceklerin Özellikleri Kemal Alot   28
IV 1956 2 ŞUBAT 1 1956/56_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf İnsan İhtiyaçları Ve Denizler Dr. Hüseyin Pektaş 1
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Balık Yağlarının İstihsal Metodları Dr. Altan Acara 7
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   11
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Salda Gölü Suyu İle İlk Çalışmalar Bülent Uyguner 15
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Nazım Kaptanla Bir Hasbihal   18
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Eski Amatör Ve Profesyonel Balıkçılara Dair Rıdvan Tezel 22
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf Balıkların Gemi Bordalarında Kalitelerinin Muhafazası   27
IV 1956 3 MART 1 1956/56_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf Balık Yağlarının Ehemmiyeti Ve Tıbbî Balık Yağlarının İstihsal Sahasında Türkiye İçin İmkânlar Hikmet Akgüneş 1
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf Göllerin Sınıflandırılması Bülent Uyguner 8
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   13
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf V. Karadeniz Seferi Başarılı Oldu Rıdvan Tezel 16
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf Hangi Aylarda Hangi Balıklar Yenir?   20
IV 1956 4 NİSAN 1 1956/56_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Balıkların Organoleptik Muayenesi Doğan Akagündüz 1
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Dondurulmuş Et Ve Balığın Çözülme Ve Pişirilmesi Kemal Alot 9
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Kalkan Balıkları Üzerinde Yapılan Tetkikler   12
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Çapari İğnelerinin Kalaylanması Nasıl Yapılır?   15
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   16
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Bir Amatör Balıkçı Kulübü Kuruldu   19
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Orkinozlara Dair Ceyhun Özalpsan 22
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf Eski Olta Sandıklarına Dair Rıdvan Tezel 25
IV 1956 5 MAYIS 1 1956/56_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf İnsan İhtiyaçları Ve Denizler (Kısım II) Dr. Hüseyin Pektaş 1
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Balıklar Düşmanlarından Ne Şekilde Korunmağa Çalışırlar Sıtkı Üner 7
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Denizlerde Işığın Biyolojik Tesirleri Ve Balıkçılıktaki Önemi İlham Artüz 10
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf İzlandalı Uzman Gudmundsson Gırgırlar Üzerinde Tadilât Yaptı   15
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Temizlik Ve Dezenfeksiyon Kemal Alot 18
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   22
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Soğuk Muhafaza Ve Tekâmülü (Kısım I) N. K 25
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Tatlısu Mahsullerimize Dair   29
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf Taş Balıkları Ve Nişanlara Dair Rıdvan Tezel 32
IV 1956 6-7 HAZİRAN-TEMMUZ 1 1956/56_06_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   38
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf Deniz Nakliyatı Bakımından Balığın Ambarlanması Ve Taşınması Selim Suntur 1
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf Türk Balıkçılık Heyetinin Yugoslavya Ziyareti   9
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf Soğuk Endüstrisi Ve Gelişmesi (Kısım II) N. K 13
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf Bir Sual Ve Bir Cevap Rıdvan Tezel 17
IV 1956 8 AĞUSTOS 1 1956/56_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf I.C.S.E.M. Ve G.F.C.M.'İn Sayın Delegelerine Ekrem Barlas 1
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf La I.C.S.E.M. - Son Histoire-Sa Raison D'etre Prof. G. Petıt 5
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin Tarihçesi   9
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Fisheries Administration İn Turkey Haydar Aytekin 20
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Development Of Refrigeration İn The Fishing Industry İn Turkey Dr- N. Özışık 25
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf The Hydrographycal Pecularities Of The Seas Surrounding Turkey Dr. Hüseyin Pektaş 28
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Facts And Problems Offered By The Erythrean Invaders İnto The Meditteranean Prof. Curt Kossvvıg 31
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Türkiye Pelâjik Balıkçılığına Bakış İlham Artüz 38
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf A Brief Review Of The Turkish Canning Industry Nurı Kılıç 55
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Columbia Üniversitesi İle İşbirliğine Doğru Dr. Hüseyin Pektaş 56
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Türk Sularında Deniz Araştırmalarının Kronolojisi   59
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Fisheries Research İn Turkey Olav Aasen, Sıdney Holt 61
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Eecent Developments İn Fishing Haydar Aytekin 74
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf F.A.O. İç Sular Balıkçılığı Toplantısı Prof. Dr. Recai Ermin 80
IV 1956 9 EYLÜL 1 1956/56_09.pdf Report On The Improvement Of Gırgır Seines R. Gudmundsson 85
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf Temizlik Ve Dezenfeksiyon (Kısım II)  Kemal Alot 1
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf Balık Muhafazasında Antibiotiklerle İlgili Son Gelişmeler (Kısım II) Dr. O. Koçtürk 7
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında   12
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf Boğaz Ve İhtiyar Bir Balıkçıya Dair Rıdvan Tezel 16
IV 1956 11 KASIM 1 1956/56_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Denize Dair Dr. Hüseyin Pektaş 1
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Balık Yağlarının İstihsali Dr. Altan Acara 7
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Balıklarda Elektrik Hasıl Etme Kabiliyeti İ- Artüz 9
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Türkiye?de Orkinoz Balıkçılığı Ve Avcılığı Erdoğan Akyüz 12
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Karadeniz?de Trawl'culuk İle Balık İstihsalinin Arttırılması Aydın Öker 17
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf Yarının Balıkçılık Gemileri Üzerinde Çalışmalar   19
IV 1956 12 ARALIK 1 1956/56_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Balık Ununun İmal Ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Mühim Noktalar (Kısım I) Dr. Osman N. Koçtürk 1
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf İki İstinga Halatı Kullanan Gırgırlar Nejat H. Kosal 8
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Türk Balıkçı Tekneleri Hı. Chapelle - M.N. Özerdem 14
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Rüzgârlar Hakkında Kısa Bir Not Bülent Turgutcan 19
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Balıkçılık Biologu Dr. Herman Eınarsson İstanbul?da Dr. Hüseyin Pektaş 23
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Gıda Zincirinin İkinci Halkası Neclâ Gürtürk 24
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Amerika?da Fennî Balıkçılık Araştırmalarının Zaferi Dr. Hüseyin Pektaş 27
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf Umumî Mahiyette Gıda Maddelerinin Soğuk Muhafaza Rejimi Doğan Akagündüz 29
V 1957 1 OCAK 1 1957/57_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Balık Ununun İmal Ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Mühim Noktalar (Kısım II) Dr. Osman N. Koçtürk 1
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Balıklarda Üreme (Kısım I) M. İlham Artüz 7
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Dünya Balık İstihsaline Toplu Bir Bakış   10
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Düğümler (Bağlar) Bülent Turgutcan 13
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Apolyont Gölüne Ait Kısa Bir Etüt Bülent Uyguner 14
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Fotoğrafla Balıkçılık   16
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Buzlanmış Toriklerin Bayatlaması Ve Bozulması Hakkında   19
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı - Uskumru Balığı Hanif Altan 21
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Trawl Sahaları Hakkında   25
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Türk Matbuatından İktibaslar   27
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   28
V 1957 2 ŞUBAT 1 1957/57_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Balık Ununun İmal Ve Kullanılmasında Dikkat Edilecek Mühim Noktalar (Kısım III) Dr. Osman Koçtürk 2
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Acı Kaybımız   5
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Balıklarda Üreme (Kısım II) M. İlham Artüz 6
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Fotoğrafla Geçen Ayın Olayları   10
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf 1956 Yılı İçindeki Balıkçılık Faaliyetlerimiz Saim Onat 12
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Bu Mevsim Kaç Defa Torik Yediniz? Dr. Hüseyin Pektaş 15
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Yüz Balıklarının Avlanmasına Mahsus Larsson Trawl'u Doğan İyigüngör 18
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Türkiye Sularında İlk Defa Tesbit Edilen Bir Balık Türü M. İlham Artüz 21
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf Filozof Bir Balıkçı Île Ahbaplık Rıdvan Tezel 22
V 1957 3 MART 1 1957/57_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Türk Balıkçı Teknelerine Uygun Makine Güçleri Hı Chapelle - M.N. Özerdem 1
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Elektrik Akımı İle Balıkçılık (Kısım I) M. İlham Artüz 15
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı 2-Palamut Balığı Hanif Altan 19
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Düğümler (Bağlar II) Bülent Turgutcan 22
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf Mercan Balıkçılığına Dair Rıdvan Tezel 24
V 1957 4 NİSAN 1 1957/57_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Balığın Besleyici Değeri Hakkında Dr. Osman N. Koçtürk 1
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Abant Gölünde Sun'î İlkah Usuliyle İlk Alabalık Üretimi Dr. Fethi Akşîray 9
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı: 3-Karadeniz Hamsi Balığı Hanif Altan 15
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Elektrik Akımı İle Balıkçılık (Kısım II) M. İlham Artüz 17
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Düğümler (Bağlar) III Bülent Turgutcan 22
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf Türk Matbahına Girmeyen Balıklara Dair Rıdvan Tezel 24
V 1957 5 MAYIS 1 1957/57_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf Balık Biolojisi Ve Problemleri M. İlham Artüz 1
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf Lüfer Güzide Turgân 9
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf Balıkçılık Araştırma Merkezinde Bir Saat   15
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf Eski Profesyonel Balıkçılara Dair Rıdvan Tezel 23
V 1957 6 HAZİRAN 1 1957/57_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Akdeniz Faunasının Menşei Hakkında M. İlham Artüz 1
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Kefalların Yüzgeç Şualarından Yaş Tayini Feriha Erman 9
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Düğümler (Bağlar) IV Bülent Turgutcan 13
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Enginde Düğünler Hikmet Omay 14
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı: 4-Orkioz Veya Ton Balığı Hanif Altan 16
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Hidrobioloji Araştırma Merkezinde Bir Saat   18
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf Balıkçılık Anane Ve Adabına Dair Rıdvan Tezel 25
V 1957 7 TEMMUZ 1 1957/57_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Türk Balıkçı Tekneleri H.I. Chapelle - Ş. Barlas 1
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Taze Balığın Muhafazası Üzerinde Çalışmalar Doğan Akagündüz 6
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Yeni Bir Balık Avlama Usulü Abdülkadîr Basa 8
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı 5- Kefal Balığı Hanif Altan 10
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Düğümler (Bağlar) V Bülent Turgutcan 14
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Akvaryum Müzesinde  Hikmet Omay   16
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Eski Boğaziçi Kayıklarına Dair Rıdvan Tezel 17
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf Balık Unlarının Tavuk Yemlerine Karıştırılma Nisbeti   22
V 1957 8 AĞUSTOS 1 1957/57_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   29
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf Karadeniz İstavrit Ve Hamsi Balıklarının Teknolojik Kıymetlendirilmesi Hakkında Dr. Altan Acara 1
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf XVII. Ancona Beynelmilel Balıkçılık Fuarı Hayret Türmen 8
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf Pektaş Ekspedisyon'nundan İntibalar Rıdvan Tezel 11
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf Akvaryumda Raks Hikmet Omay 16
V 1957 9 EYLÜL 1 1957/57_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   19
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf 1957 Ağustosunda Palamut Durumu M. İlham Artüz 1
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Halic'in Pollusyonu Hakkında Dr. Altan Acara - C. Erol 7
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Haskefal'dan Havyar Çıkarılması Ve Hazırlanması Feriha Erman 9
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Balıkçılık Teknologu Mr. Rolv Vesterhus İle Mülakat   13
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Düğümler (Bağlar) VI Bülent Turgutcan 19
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı 6a-Çaça Balığı Hanif Altan 20
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf Çiroz Yokluğunun Sebepleri Hakkında Bir Dertleşme Rıdvan Tezel 24
V 1957 10 EKİM 1 1957/57_10.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Türkiye Sularında Rastlanan Yenibalık Nevileri Hakkında M. İlham Artüz 1
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   5
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Paradeniz Dalyanı Dr. Ülker Nalbantoğlu 8
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Balık Muhafazasında Acronize B I Kullanılması Dr. Osman N. Koçtürk 12
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Eski Devirlerin Oseanografo Araştırmaları Dr. Altan Acara 17
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Bafa Gölü Bülent Turgutcan 19
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf Çiroz Dalyancılığına Dair Rıdvan Tezel 23
V 1957 11 KASIM 1 1957/57_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Oseanografinin Kaybettiği Bir Kıymet Dr. Altan Acara 1
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf «Kar» Frigorifik Nakliye Gemisini Ziyaret   5
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Düğümler (Bağlar) VII Bülent Turgutcan 10
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Kesif Yem Sanayii Ltd. Şirketi Fabrikasında Bir Saat   12
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Et Ve Balık Kurumu Hikmet Omay 19
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf Çiroz İmalinin İnceliklerine Dair Rıdvan Tezel 20
V 1957 12 ARALIK 1 1957/57_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   26
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Bafa Gölünde Balıkçılık Araştırmaları M. İlham Artüz 2
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   9
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Hidrobioloji Enstitüsü 1957 Senesi Faaliyeti Prof- Dr. Recai Ermin 12
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Maskeli Yengeç Dr. Ülker Nalbantoğlu 16
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Çiroz İmali Hakkında Dr. Altan Acara 21
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Dünyanın En Büyük Kimya Lâboratuvarı Balinalar   23
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf Boğazda Göremediğimiz Yunus Balıklarına Dair Rıdvan Tezel 26
VI 1958 1 OCAK 1 1958/58_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Akdeniz Kıyılarındaki Bazı Deniz Biolojisi Enstitülerindeki Tetkikler Prof. Dr. Recaî Ermin 1
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Oseanografinin Doğuşu Dr. Altan Acara 10
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Hamsi Ve Yemeklerine Dair Hayret M. Türmen 11
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   14
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Arar Gemisi Hikmet Omay 15
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Hasretini Çektiğimiz Uskumru Sıtkı Üner 16
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı : 6- B Sardalya Balığı Hanif Altan 18
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Yarın Hava Nasıl Olacak? Bülent Turgutcan 21
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Çeşitli Balıklardan Mahrum Oluşumuzun Sebepleri Hakkında Bir Dertleşme Rıdvan Tezel 23
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf Deniz Suyu = Altın Okyanusları   27
VI 1958 2 ŞUBAT 1 1958/58_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Sayın Başvekil Adnan Menderes'in Meclisteki Beyanatından   1
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Umum Müdürümüzün Beyanatı   3
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Fotoğrafla Haberler   8
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Kefalların Havuzlarda Sun'î Olarak Yetiştirme Ve Geliştirilmesi Ferîha Erman 9
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Yine Yunuslar Hakkında   12
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Hasretini Çektiğimiz Uskumru (Kısım : 2) Sıtkı Üner 15
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Torik - Palamut Balıklarının Yaşları Hakkında Güzin Türgan 18
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Vatoz Balıklarının Bilmediğimiz Hususiyetlerine Dair   21
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf Balıklarda Göze Çarpan Kargaşalıklar Hakkında Rıdvan Tezel 25
VI 1958 3 MART 1 1958/58_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Torik - Palamutların Mevsim Ve Senelere Bağlı Av Periyotlan (Kısım : I) İlham Artüz 1
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   11
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Torik Konservesinde Yenilik Fehmi Ersan 13
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Balıklarımızı Tanıyalım: Kolyoz - Uskumru Muzaffer Atlı 15
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Çapari Yapılışı Ve Avlanma Usulü  Sıtkı Üner 20
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf Boğaziçi?nde Tarihî Kılıç Balıkçılığı Rıdvan Tezel 24
VI 1958 4 NİSAN 1 1958/58_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Torik - Palamutlarda Mevsim Ve Senelere Bağlı Av Peryotlan (Kısım : II) İlham Artüz 1
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Et Ve Balık Kurumu Yayınları   9
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Lüfer Balıklarının Yayılış Bölgeleri Güzide Türgân 10
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Balık Stoklarının Muhafazası Ve Balıkçılık Teorisi Erdogan F. Akyüz 13
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Çapari, Yapılışı Ve Avlama Usulü (Kısım : II) Sıtkı Üner 17
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf M/S Frigorifik Kar Gemisinin Hususiyetleri  Yezdan Nabel 21
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Hiç Akla Gelmedik Bir Döviz Kaynağı: Sülükler   24
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf Florida'nın Acayip Bir Mahlûku : "Manatee" Ler   27
VI 1958 5 MAYIS 1 1958/58_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Dünya Balıkçılığının Ehemmiyeti Cihat Renda 1
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   6
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Torik - Palamutların Mevsim Ve Senelere Bağlı Av Peryotları (Kısım : III) İlham Artüz 7
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Kıyı Gölleri Veya Lagünler Hakkında Bülent Uyguner 12
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Konserve Sanayiinde Yeni Hamleler   15
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Somon Balığının Enteresan Hayatı... Dr. İbrahim Atay 17
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf Okyanusların Dibindeki Vahşî Ormanlar   22
VI 1958 6 HAZİRAN 1 1958/58_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Haydarpaşa Soğuk Deposunun Îşletmeye Açılışı Münasebetiyle Ticaret Vekili Abdullah Aker'in Nutukları   1
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Umum Müdürümüz Ekrem C. Barlas'ın Nutukları   4
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   8
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf 1958 İstanbul Konservecilik Kursu   13
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Balık Ve Diğer Cins Konserve Sanayiimiz Mamullerinin Standardize Edilmesine Doğru Fehmî Ersan 16
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Memleketimiz Balıkçılığının Dünya Ve Akdeniz Balıkçılığındaki Yeri(Kısım : I) M. İlham Artüz 18
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Gırgır Ağı Sıtkı Üner 22
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf Rüzgârların Sebebiyet Verdiği Balık, Nebat Ve Hayvan Muhaceretleri   26
VI 1958 7 TEMMUZ 1 1958/58_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf İlmî Araştırmalar Ve Balıkçılarımız Prof. Dr. Recaî Ermîn 1
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Memleketimiz Balıkçılığının Dünya Ve Akdeniz Balıkçılığındaki Yeri (Kısım : II) M. İlham Artüz 7
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Boğaziçi?nde Görülen Köpüklerle İlgili Bir Araştırma   11
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Balık Muhafazasında Yenilikler Fehmi Ersan 15
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Mağara Balıklariyle Yapılan Bir Araştırma   19
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf Amerika?da Sazanları İmha Yolunda Sarfedilen Gayretler   24
VI 1958 8 AĞUSTOS 1 1958/58_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 9 EYLÜL 1 1958/58_09.pdf Arar Gemisiyle Marmara?da Bir Hafta Rıdvan Tezel 1
VI 1958 9 EYLÜL 1 1958/58_09.pdf Dünya Balıkçılık Alemi   9
VI 1958 9 EYLÜL 1 1958/58_09.pdf Memleketimiz Balıkçılığının Dünya Ve Akdeniz Balıkçılığındaki Yeri (Kısım : III) M. İlham Artüz 16
VI 1958 9 EYLÜL 1 1958/58_09.pdf Deniz Konserve Fabrikasını Ziyaret   23
VI 1958 9 EYLÜL 1 1958/58_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Bir Ayrılış   1
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Balıkçılık Amme İdaresi (Kısım: I) Haydar Aytekîn 7
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Karadeniz Havzası Mersin Balıkları Hakkında M. İlham Artüz' 15
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Muvaffak Olmuş İhraç Tipi Balık Konservesi (Solid-Pack) Torik Fehmi Ersan 18
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı: VII A - Karadeniz Barbunya Balığı Hanif Altan   21
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Balıkların Işık Verme Ve İşitme Hassalarına Dair   24
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf Balina Ve Avcılığı (Kısım : I) Sıtkı Üner 27
VI 1958 10 EKİM 1 1958/58_10.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım: II) Haydar Aytekîn 1
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Kılıç Balıkları Hakkında M- Îlham Artüz 9
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Denizlere Yeni Bir Bakış (Kısım: I)   15
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Balina Ve Avcılığı (Kısım : II) Sıtkı Üner 20
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı : Vii - B İstavrit Balığı Hanıf Altan 23
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf Balıkların Markalanması   25
VI 1958 11 KASIM 1 1958/58_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım: III) Haydar Aytekın 1
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Midyelerimiz Ve Türkiye Balık Sanayiindeki Ehemmiyeti (Kısım : I) M. İlham Artüz 7
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Lüfer Ve Avcılığı (Kısım: I) Sıtkı Üner 11
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Denizlere Yeni Bir Bakış (Kısım: II)   15
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Kar" Gemisinin Kaptaniyle Bir Hasbıhal   19
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf Denizlerin Dibinde Dört Sene (Kısım : I)   22
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   26
VI 1958 12 ARALIK 1 1958/58_12.pdf İçindekiler    28
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Et Ve Balık Kurumunun Yeni Umum Müdürü: Nafiz Ergeneli   1
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   2
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Fotoğrafla Haberler   5
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Türkiye Balık Ekonomisinin İnkişafı Hakkında Tedbirler   6
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Midyelerimiz Ve Türkiye Balık Sanayiindeki İstikbali Hakkında (Kısım II)  M. İlham Artüz 12
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Lüfer Ve Avcılığı (Kısım: II) Sıtkı Üner 17
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Pisi Balığının Transplântasyonu Tecrübeleri   21
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Güney Buz Denizinde Yaşıyan Hayvanlar (Kısım I)   24
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf Denizlerin Dibinde Dört Sene (Kısım II)   27
VII 1959 1 OCAK 1 1959/59_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Ortasu Trawl'ları Hakkında M. İlham Artüz 1
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Memleket Şartlarına Uygun Yeni Balık Preparatları Dr. Osman N. Koçtürk 7
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım I) A. Baki Uğur 11
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Balıklarda Protein Ve Gıda Denatürasyonu Bedîa Taneri 14
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Zargana Balığı Ve Avcılığı Nur Ener 18
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Bir Balık Nasıl Yüzer   20
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Güney Buz Denizinde Yaşıyan Hayvanlar (Kısım II)   23
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta Ve Larvalarının Tayin Anahtarı: III C - Levrek Balığı Hanif Altın 26
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf Ton Balığı Avcılığına Dair   28
VII 1959 2 ŞUBAT 1 1959/59_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Bir İstifa Münasebetiyle   1
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünün 1958 Senesi Faaliyeti Prof. Dr. Recai Ermin 3
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   7
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Palamut-Torik Ve Avcılığı (Kısım I) Sıtkı Üner 10
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım II) A. Baki Uğur 12
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Yeni Bir Balıkçı Teknesi Yapılıyor Rıdvan Tezel 16
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf İstakozlar İlkbahar Ve Sonbaharda Sahile Gelip Giderler Mi?   22
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf Deniz Aygırları Üzerinde İncelemeler   26
VII 1959 3 MART 1 1959/59_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Yeni Bir Tayin   1
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Hidrobioloji Enstitüsü 1958 Senesi Faaliyeti (Kısım II) Prof. Dr. Recai Ermin 2
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   8
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Türkiye Sularında Orkinozlar Ve Avcılığı (Kısım I) M.İlhamartüz 11
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Palamut-Torik Ve Avcılığı (Kısım II) Sıtkı Üner 14
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf İnsanlar İçin Tehlikeli Olan Balıklar (Kısım I) Bedia Taneri 17
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Midyelerimizin Değerlendirilmesi İçin Yapılmakta Olan Deneyler Pehmi Ersan 19
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Lüfer Balıklarının Muhafazası Güzin Türgân 23
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım III) A. Baki Uğur 26
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf Deniz Canavarları: Köpek Balıkları   29
VII 1959 4 NİSAN 1 1959/59_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım IV) A. Baki Uğur 1
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   7
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Torik - Palamut Ve Avcılığı (Kısım III) Sıtkı Üner 14
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Fotoğrafla Et Ve Balık Kurumu Tesisleri (Kısım I)   17
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf İnsanlar İçin Tehlikeli Olan Balıklar (Kısım II) Bedia Taneri 20
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Meksika Körfezinde Karides Avcılığı   24
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf Balık Hastalıkları   28
VII 1959 5 MAYIS 1 1959/59_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Teknolojik Gelişmelerin Balıkçılığa Olan Umumî Tesirleri Bedia Taneri 1
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım V) A. Baki Uğur 5
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Türkiye Sularında Orkinozlar Ve Avcılığı (Kısım III) M. İlham Artüz 8
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Palamut - Torik Ve Avcılığı (Kısım IV) Sıtkı Üner 11
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Fotoğrafla Et Ve Balık Kurumu Tesisleri (Kısım II)   14
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf Okyanusların Dibinde Fotoğraf Çekmek İçin Yapılan İncelemeler   17
VII 1959 6 HAZİRAN 1 1959/59_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım VI) A. Baki Uğur 1
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   6
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Türkiye Sularında Orkinozlar Ve Avcılığı (Kısım IV) M. İlham Artüz 8
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Konserve Kutuları Hakkında Bazı Bilgiler Fehmi Ersan 10
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Köpek Balıkları (Kısım I) Sıtkı Üner 13
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Fotoğrafla Et Ve Balık Kurumu Tesisleri (Kısım III)   16
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılarar Asında Y. Mühendis Sırrı Hitay'la Bir Konuşma   18
VII 1959 7 TEMMUZ 1 1959/59_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   23
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım VII) A. Baki Uğur 1
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Camgöz Cinsi Köpek Balığının Ticarî Ve İktisadî Önemi Hakkında Fehmi Ersan 7
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Marmaranın Derinliklerinde M. Artüz - Rıdvan Tezel 11
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Köpek Balıkları (Kısım II) Sıtkı Üner 15
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Köpek Balıklarının Kıymetlendirilmesi Hakkında (Kısım I) M. İlham Artüz 20
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Midyelerde "Mytilicola" Nın Kontrolü   22
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Okyanus Tabanındaki Heyelanlar   24
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf Okyanus Dibindeki Çiftlik Ve Madenler   27
VII 1959 8 AĞUSTOS 1 1959/59_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf İstanbul Balıkçılık Müdürlüğünün Kuruluşu Münasebetiyle Sayın Nafiz Ergeneli'nin Mesajı Nafiz Ergeneli 1
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf İstanbul Balıkçılık Müdürlüğü Vazifeye Başlarken Haydar Aytekin 2
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf İstanbul Balıkçılık Müdürlüğüne Fuat Bolayır Tayin Edildi   6
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   7
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Balık Sanayiimizin Mevcut Teknik Problemleri (Kısım VIII) A. Baki Uğur 8
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Köpek Balıklarının Kıymetlendirilmesi Hakkında (Kısım II) M. İlham Artüz 12
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf İstavrit Sıtkı Üner 16
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Makaralı Kamış Ve Sun'i Yemlere Dair Rıdvan Tezel 20
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Trawl Balıkçılığı (Kısım I) M. İlham Artüz 25
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Canlıların Aya Bağlı Periodik Hareketleri Bedia Taneri 29
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Yelken Balığının Hayat Sırları   35
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Balinalardan Elde Edilen Çok Kıymetli Bir Madde: Ambergri   38
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Geceliğini Ören Balık   42
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler   46
VII 1959 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1959/59_09_10.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   47
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Yunan Balıkçılığı Ve Yunanistana Balık İhracatımız Cihat Renda 1
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Araştırma Ve İdare Bedia Taneri 5
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Trawl Balıkçılığı (Kısım II) M. İlham Artüz 7
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Balık Mamullerinin Kalite Kontrolüne Dair A. Baki Uğur 10
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Plankton Ve Yaş Analizi Lâboratuvarında Bir Saat Rıdvan Tezel 14
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Ege Denizinde Süngercilik Araştırmaları Tosun Sezen 22
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf Okyanus Diplerinin Esrarengizlikleri   25
VII 1959 11 KASIM 1 1959/59_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf İdarî Hizmetlerde Fen Eğitiminin Ehemmiyeti Bedia Taneri 1
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Balıkların Kurutulması A. Baki Uğur 4
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Türkiye'de Balık Karaciğerlerinden Faydalanılması Hakkında Akgüneş - Ersan 7
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Denizlerde Gıda Sirkülasyonu Hüseyin Uysal 11
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Orkinos'un "Purse-Seine" İle Avlanması   13
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Kimya Seksiyonunda Bir Saat Rıdvan Tezel 16
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf Önümüzdeki Yıllarda Daha Fazla Balık Avlamak Kabil Olacak   24
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   27
VII 1959 12 ARALIK 1 1959/59_12.pdf İçindekiler   28
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Balıkların Dumanlanması (Kısım I) A Baki Uğur 1
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Canavar Cinsi Köpek Balıklarının Sanayide Kullanılması Hakkında Fehmi Ersan 5
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Hamsi (Kısım I) Sıtkı Üner 7
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Denizlerin Diplerinde Cereyan Eden Olaylar Hüseyin Uysal 10
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Balık Karaciğerleri Hakkında (Dip Balıkları) Hikmet Akgüneş 14
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Amerikan Balıkçılığına Kısa Bir Bakış (Kısım I)   18
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Japon Denizlerinde Okyanus Dibi Araştırmaları   23
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Hidrobioloji Araştırma Enstitüsü Plankton Lâboratuvannı Ziyaret Rıdvan Tezel 28
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Sülüklere Dair   36
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf Amerikada Amatör Balıkçılık (Kısım I)   41
VIII 1960 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1960/60_01_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   47
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Balıkların Dumanlanması (Kısmı II) A. Baki Uğur 1
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Canavar Cinsi Köpek Balıklarının Sanayide Faydalanılması (Kısım II) Fehmi Ersan 5
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Balık Karaciğerlerinden Yağ İstihsal Usulleri (Kısım I) Hikmet Akgüneş 8
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Deniz Mahsullerimiz Hakkında Hüseyin Uysal 13
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Balıkçı Düğümleri Bedia Taneri 15
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf İstanbul Balıkhanesinde Bir Saat Rıdvan Tezel 16
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf Amerikada Amatör Balıkçılık   27
VIII 1960 3 MART 1 1960/60_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Balıkların Dumanlanması (Kısım III) A. Baki Uğur 1
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   3
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Muhtelif Cins Köpek Balığı Etlerinden Kutu Konserve İmâli İmkânları Fehmi Ersan 4
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Balık Karaciğerlerinden Yağ İstihsali Usulleri (Kısım II) Hikmet Akgüneş 6
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf İstanbul Balıkhanesinden Fotoğrafla İntibalar Rıdvan Tezel 9
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Hamsi (Kısım II) Sıtkı Üner 11
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Balıkların Kalite Kontrollarında Bazı Bakteriolojik Esaslar (Kısım I) Dr. Orhan Demirhindi 14
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Amerikada Amatör Balıkçılık (Kısım III)   17
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Amerikan Balıkçılığına Kısa Bir Bakış (Kısım II)   24
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf Sıcak Denizlerde Yaşıyan Balıklar Hakkında (Kısım I)   30
VIII 1960 4 NİSAN 1 1960/60_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması Fehmi Ersan 1
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Balıklardan Elde Edilen Ham Maddelerin Deri Sanayiinde Kullanılması Hikmet Akgüneş 7
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Balıkların Kalite Kontrolünde Bazı Bakteriolojik Esaslar (Kısım II) Dr. Orhan Demirhindi 11
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf İstakoz Muhafazası Saît Akgün 13
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Köpek Balıklarının Biolojileri Hakkında Hüseyin Uysal 15
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf İzmarit Sıtkı Üner 18
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Ticarî Deniz Balıkçılığı İdaresinin Biolojik Ve Ekonomik Cepheleri (Kısım I)   21
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Sıcak Denizlerde Yaşayan Balıklar Hakkında   24
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf Plankton Araştırmaları Hakkında   27
VIII 1960 5 MAYIS 1 1960/60_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Balıkçılık Ekonomisinde Balık Unlarının Önemi (Kısım I) Fehmi Ersan 1
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Kutu Konserve Sanayiimizin İktisadi Ve Teknik Cepheleri (Kısım I) A. Baki Uğur 4
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Demersal Ve Pelâjik Balıklarımız Hakkında Hüseyin Uysal 9
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Ticarî Deniz Balıkçılığı İdaresinin Biolojik Ve Ekonomik Cepheleri (Kısım I)   13
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Orkinoz Ve Olta İle Avcılığı (Kısım I) Sıtkı Üner 16
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Avcılık Metodlan Sabri Aydınyazıcı 19
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Uskumru Konserveciliğinin Dünyadaki Tarihçesine Kısa Bir Bakış Sait Akgün 21
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf Muhtelif Denizlerde Yaşıyan Balıklar (Kısım I) Rıdvan Tezel 25
VIII 1960 6 HAZİRAN 1 1960/60_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Balıkçılık Ekonomisi Ve Balık Unlarının Önemi (Kısım II) Fehmi Ersan 1
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Dünyada Balıkçılık Araştırmalarına Verilen Önem   5
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Orkinoz Ve Olta İle Avcılığı (Kısım II) Sıtkı Üner 8
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Deniz Tuzlarının Tasfiyesi Ve Balık İşleme Tesislerinde Salamuranın Hazırlanması Hikmet Akgüneş 11
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Kamış Ve Makara (Kısım I) Feyyaz Altınorak 15
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Boğaziçi Ve Civarı Dalyanları Hakkında Tetkikler (Kısım I)   19
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Muhtelif Denizlerde Yaşıyan Balıklar (Kısım II) Rıdvan Tezel 23
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf Amerikalı Amatör Balıkçıların Av Takımları   27
VIII 1960 7 TEMMUZ 1 1960/60_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Deniz Kızı Çantası Dr. Ülker Demirhindi 1
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Dünya Balıkçılık Alemi   5
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Uskumru Tuzlama Usulleri Hikmet Akgüneş 6
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Trakonya-Varsam Sıtkı Üner 9
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Balıkların Yaşamaları Üzerinde Rol Oynayan Bazı Faktörler Hüseyin Uysal 12
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Boğaziçi Ve Civarı Dalyanları Hakkında Tetkikler (Kısım II)   14
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Gıda Zehirlenmeleri Ve Deniz Ürünleri (Kısım I) Dr. Orhan Demirhindi 18
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Balıklar Üzerinde Yapılmakta Olan Bazı Mühim Araştırmalar   21
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Muhtelif Denizlerde Yaşıyan Balıklar (Kısım III) Rıdvan Tezel 25
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf Atom Enerjisinin Biolojik Sahadaki Rolü   30
VIII 1960 8 AĞUSTOS 1 1960/60_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Gıda Zehirlenmeleri Ve Deniz Ürünleri (Kısım II) Dr. Orhan Demirhindi 1
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Istakoz (Kısmı I) Sıtkı Üner 6
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Göçler Hakkında Hüseyin Uysal 10
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Marmara Soğuk Deposunda Bir Saat Rıdvan Tezel 13
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Köpek Balıkları Hakkında Yapılan Son Araştırmalar   16
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Denizaltında Fotoğraf Alma Usulleri Rıdvan Tezel 20
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Muhtelif Denizlerde Yaşıyan Balıklar (Kısım IV) Rıdvan Tezel 23
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf Balık Numunelerinin Muhafazası Hakkında Sabrî Aydınyazıcı 30
VIII 1960 9 EYLÜL 1 1960/60_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Balık Marinatları Ve İmâl Usulleri (Kısım I) Fehmi Ersan 1
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   9
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Havyar, Balık Yumurtaları Ve Balık Sütünün İmâl Ve Muhafazaları Hakkında Hıkmet Akgüneş 12
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf İstakoz (Kısım II) Sıtkı Üner 18
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Gıda Zehirlenmeleri Ve Deniz Ürünleri (Kısım III) Dr. Orhan Demirhindi 23
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Lezzetli Bir Deniz Otu "Dulse" Bedia Tanerî 27
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf Balıkçılık Araştırmaları Hakkında Hüseyin Uysal 28
VIII 1960 10 EKİM 1 1960/60_10.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Balık Marinatları Ve İmâl Usulleri (Kısım II) Fehmi Ersan 1
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   8
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Balık Yağlarının Rafinasyonu Ve Tatbik Edilen Metodlar Hikmet Akgüneş 12
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Besin Piramidi Neclâ Gürtürk 17
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf İstakoz (Kısım III) Sıtkı Üner 19
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Balıklara Dair   22
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf Denizlerde Hayat Nasıl Başladı? Rıdvan Tezel 26
VIII 1960 11 KASIM 1 1960/60_11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Balık Marinatları Ve İmâl Usulleri (Kısım III) Fehmi Ersan 1
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   4
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Balık Yağlarının Rafinasyonu Ve Tatbi Edilen Metodlar (Kısım II) Hikmet Akgüneş 5
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Balık Çiftlikleri İlham Artüz 10
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Denizlerde Hayat Nasıl Başladı? (Kısım II) Rıdvan Tezel 15
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf Muhtelif Denizlerde Yaşıyan Balıklar (Kısım V) Rıdvan Tezel 20
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   26
VIII 1960 12 ARALIK 1 1960/60_12.pdf İçindekiler   27
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Midye Ve İstridye Ziraatı Hakkında   1
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi    6
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Kızarmış Marinatlar Fehmi Ersan 7
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Türk Balıkçılığının Gelişmesi Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım I) Çeviren Bedia Taneri 13
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Denizlerde Canlıların Birbirleriyle Münasebetleri)  Hüseyin Uysal 18
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Dünyanın Muhtelif Denizlerinde Yaşıyan Balıklar (Kısım VI Rudvan Tezel 21
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf Bilmediklerimiz  Mercan Adacıklarında Hayat 28
IX 1961 1 OCAK 1 1961/61_01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Midyelerde Et Verimi M. İlham Artüz 1
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   5
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Marmarada Trawl Balıkçılığı Hakkında İlmî Rapor   8
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Karides Ve Emsalinin İşleme Ve Muhafaza Usulleri Fehmi Ersan 11
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Balık Yağlarının Beslenmede Vitamin Kaynağı Olarak Kullanılması Esasla Hikmet Akgüneş 16
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Türk Balıkçılığının Gelişmesi Ve Alınacak Tedbirlerhakkında Rapor (Kısım II) Çeviren, Bedia Taneri 19
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Dünyanın Muhtelif Denizlerinde Yaşıyan Balıklar(Kısım VII) Rıdvan Tezel 23
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf Yine Kaşık Ve Sun'î Yemlere Dair   29
IX 1961 2 ŞUBAT 1 1961/61_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Taze Balıkların Muhafazası Hakkında A. Baki Uğur 1
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Olta Takımları Ve Yedek Aksamı (Kısım I) Sıtkı Üner 7
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Türk Balıkçılığının Gelişmesi Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım III) Çeviren, Bedia Taneri 11
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf İstridye Ve Midyelerin Temizleme Ameliyesi M. İlham Artüz 16
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Balık Artıklarının Pratik Usulle Hayvan Yemi Haline Getirilmesi Hikmet Akgüneş 22
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf Dünyanın Muhtelif Denizlerinde Yaşıyan Balıklar (Kısım VIII) Rıdvan Tezel 27
IX 1961 3 MART 1 1961/61_03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Türk Balık Ekonomisinin İnkişafı   1
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   6
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Midyelerin Muhtelif Maksatlar İçin Kullanılması M. İlham Artüz 6
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Uskumruların Biolojisi Ve Tezahürleri Hüseyin Uysal 9
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Balıkçılık Problemlerimizden Balıkhanelerimiz Ve Avlama Metodlarının Kaliteye Tesiri A. Baki Uğur 13
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Olta Takımları Ve Yedek Aksamı (Kısım II) Sıtkı Üner 16
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf 1960 Senesinde İstanbul Balıkhanesinde Satılan Su Mahsulleri Şadan Barlas 22
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Türk Balıkçılığının Gelişmesi Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor ( Kısım IV ) Çeviren, Bedia Taneri 25
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf Dünyanın Muhtelit Denizlerinde Yaşıyan Balıklar (Kısım IX )   26
IX 1961 4 NİSAN 1 1961/61_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Gıda Nakil Ve Muhafaza Sanayiinde Kuru Buz A.Baki Uğur 1
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Balıkçılık Haberleri   4
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf 1961-1962 Yasakları   6
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Olta Takımları Ve Yedek Aksamı (Kısım III) Sıtkı Üner 8
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Torik Ve Palamut Balıklarımızın Son İki Yıla Ait Ağırlıkları Şadan Barlas 13
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Sarıyer'de Balıkçılık   14
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Deniz Yosunlan Ziraatı Ve Sanayii Fehmi Ersan 18
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Uskumruların Biolojisi Ve Tezahürleri (Kısım II) Hüseyin Uysal 23
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf Balıkların Çıkardıkları Biolojik Ve Hidrodinamiksesler Hakkında Muzaffer Atlı 27
IX 1961 5 MAYIS-HAZİRAN 1 1961/61_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Balık Ve Deniz Memelilerinin Derilerinden Faydalanma İmkânları Hikmet Akgüneş 1
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Balıkçılık Haberleri   3
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Dünya Denizlerinden Notlar: Uçan Fulyalar Şeref Karapınar 6
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Kırlangıç Avcılığı Sıtkı Üner 7
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Kumkapıda Balıkçılık   11
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Balıkların Çıkardıkları Biolojik Ve Hidrodinamik Sesler Hakkında Muzaffer Atlı 15
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf Uskumruların Biolojisi Ve Tezahürleri Hüseyin Uysal 22
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf 1960 Senesinde İstanbul Türkiyeden İhraç Edilen Balıklar Şadan Barlas 24
IX 1961 6 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1961/61_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   29
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Balık Eti Ve Sun'î, Tabiî Olarak Kurutulması Esaları Fehmi Ersan 1
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Balıkçılık Haberleri   5
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Karadeniz Balıkçılarının Genel Durumu Sebahattin Şehri 9
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Balıkçılık Bakımından Himmet İsteyen Göllerimiz M. İlham Artüz 13
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Lüfer Sıtkı Üner 18
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Balıklar Ve Diğer Nekton Organizmaları Vefik Aras 23
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Kafadan Bacaklılar Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 27
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf Deniz Menşeli Yağlara Ait Hususiyetler Ve Standardizasyonları Hikmet Akgüneş 30
IX 1961 7 EYLÜL-EKİM 1 1961/61_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   35
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf Muhtelif Tip Ançüez İmalât-. Hakkında Fehmi Ersan 1
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf Balıkçılık Haberleri   5
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf Kaplumbağalar Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 8
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf Mamullerin Standardizasyonu Ve Kalite Kontrolünün Sanayiin Tekâmüldeki Rolü A.Baki Uğur 15
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf İstanbul Boğazı Akıntıları, Balık Ve Balıkçılığa Tesiri Sıtkı Üner 18
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf Deniz Menşeli Yağlara Ait Hususiyetler Ve Standardizasyonlan (Kısım II) Hikmet Akgüneş 23
IX 1961 11-12 KASIM-ARALIK 1 1961/61_11_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   31
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf En Kıymetli Deniz Mahsulü : (Havyar) Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 1
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf 1961 Türkiye Su Ürünleri Ve Balık Mamulleri İhracatı   9
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf Balık Ve Mamullerinde Kullanılacak Konservan Maddeler Ve Baharat Fehmi Ersan 13
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf Balıkçılık Haberleri   22
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf Türkiye Su Mahsûlleri İstihsâli   25
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf 1961 Türkiye Sünger İstihsâli Ve İhracatı   31
X 1962 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1962/62_01_02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf Denizlerin Tükenmez Gıda Kaynağı (Plankton) Emekli Tümamiral Şevket Karapınar 1
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf Sünger Ve Avcılığı Alaettin Canyiğit 9
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf Deniz Menşeli Yağlara Ait Hususiyetler Ve Standardizasyonları   12
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf 1962-1963 Av Yılı Yasakları   19
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf 1961 Senesinde İstanbul Balıkhanesinde Satılan Su Mahsulleri   20
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf Balıkçılık Haberleri   23
X 1962 3-4 MART-NİSAN 1 1962/62_03_04.pdf Türkiye Su Mahsulleri İstihsali   26
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Muhtelif Memleketlerin Balık Konserve Sanayiinde Kullanılan Yağlar Ve Standardizasyonu Hikmet Akgüneş 1
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Japonyada Balıkçılık Finansmanının Ana Hatları Çeviren Rıfkı İndere 7
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Japon Usulü Orkinoz Balığı Avcılığı Ve Malzeme Hazırlığı Alaettin Canyiğit 9
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Dünya Balıkçılık Alemi   14
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Yılana Benzeyen Balıklar Emekli Tümamiral Şevket Karapınar 17
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Denizlerde Muhit Şartları Bedia Taneri 26
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf Balık Ve Emsali Mamullerinde Kullanılacak Konservan Maddeler Ve Baharat Fefmi Ersan 30
X 1962 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1962/62_05_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Balık Unu Endüstrisinde Yeni Bir Değirmen Tipi Reşat Salim Toykarlı 1
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Yılan Balığına Benzeyen Balıklar (II) Emekli Tümamiral Şevket Karapınar 5
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Balık Ve Emsali Mamullerinde Kullanılacak Konservan Maddeler Ve Baharat Fefmi Ersan 11
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Japonya, Norveç Ve Yenizelânda Deniz Menşeli Yağların Standardisasyonu Hikmet Akgüneş 15
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Japon Balıkçılık Eğitim Sistemi Dr. Seıjı Koda 20
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Dünya Balıkçılık Alemi   23
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf Balıkçılık Kooperatifleri Alaettin Canyiğit 26
X 1962 7-8 TEMMUZ-AĞUSTOS 1 1962/62_07_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Sudan Çıkarılan Mücevher, İnci Emekli Tümamiral Şevket Karapınar 1
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Avrupa İç Sular İstişare Konseyi Şadan Barlas 3
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Denizlerde Yer Yer Vuku Bulan Bir Olay. Balık Telefatı Fefmi Ersan 15
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Danimarka. G. Afrika Ve Kanadada Deniz Menşeli Yağların Standardizasyonu Hikmet Akgüneş 18
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Balık Avcılığında Karasuları Alaettin Canyiğit 22
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Balıkçılık Kooperatiflerinin, Murakabesi Alaettin Canyiğit 26
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi   30
X 1962 9-10 EYLÜL-EKİM 1 1962/62_09_10.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Yunus İşletme Metodunu Nasıl Modernleştirebiliriz Kim.Y. Müh. Reşat Salim Toykarlı 2
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Beş Yıllık Kalkınma Plânı Ve Balıkçılık Samim Tunalı 4
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Kızıl Denizde, Zeminde Yasayan Boru (Çukur) Yılan Balığı Fehmi Ersan 8
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Tatlı Sularımızda, Göl Ve Barajlarımızda Balıkçılığın Geliştirilmesi Macid Eakgüneş 10
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Plankton Araştırmalarının Önemi Biyolog Necla Gürtürk 14
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Suni Metodlarla Yetiştirilen Hakiki İnciler Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 17
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Trawlculuk Saim Onat 25
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    28
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf Balık Avı Faaliyetleri Durgun Geçiyor  Saim Onat 31
X 1962 11-12 KASIM-ARALIK 1 1962/62_11_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   32
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf Akarsu, Göl Ve Barajlarımızda Balıkçılığın Geliştirilmesi İçin Gereken Temel Araştırmalar Macid Eakgüneş 3
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf Balık İhracatımız Samim Tunalı 7
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf Denizlerde Ziynet Taşı Mercan Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 13
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf 1962 Yılında İstanbul Balıkhanesinde Satılan Su Mahsulleri Şadan Barlas 20
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf Elektrikli Balıklar Ve Elektrikle Balık Avcılığının Tabiattaki Tatbikatı İle Tabiî Esasları  Hikmet Akgüneş 23
XI 1963 1-2 OCAK-ŞUBAT 1 1963/63_01_02.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    28
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Değişen Dünya Balıkçılığı G.L. Kesteven Çeviren Bedia Taneri 1
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Yarı Kontinü Metodla Yunus İşleme Reşat Salim Toykarlı 10
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Balıkyağları Ve Deniz Memelilerinin Yağlarının Zamanla Bozulmaları. Şartlar Ve Neticelerin Etüdü Hikmet Akgüneş 12
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Su Ürünlerine Ait 1963-64 Av Yılma Mahsus Ve Devamlı Yasak Ve Tahditler   18
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Balık Dondurma Usulleri Ve Kritik Sühunet Fasılası   19
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Kalkan Balığı Sıtkı Üner 22
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    25
XI 1963 3-4 MART-NİSAN 1 1963/63_03_04.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   30
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Balıkçılığın Önemli Yeri Nazım R. Kayakıran 1
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Donmuş Muhafaza Ve Ağırlık Kaybı   5
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Böcek Sıtkı Üner 9
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Balık Yağlarının Oksitlenmesini Ve Acımasını Geciktireni Tedbirler. Antioksidan Madderler Ve Kullanılmaları Macid Eakgüneş 13
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Antibiotikîerin Gemilerde Balıkların Muhafazasına Yardımı    18
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    22
XI 1963 5-6 MAYIS-HAZİRAN 1 1963/63_05_06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   26
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Yabancı Bir Uzmanın Balıkçılığımız Hakkında Tavsiyeleri   1
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Olta Takımlariyle Palamut Ve Torik Avcılığı (I) Sıtkı Üner 3
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Çeşitli Cins Balıkların Yağlarının Vasıfları Fehmi Ersan 5
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Japonyada Balıkçılık (I) Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 11
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Yağların, Bu Arada Balıkyağlarınm Bozulmasını Geciktiren Tedbirler Hikmet Gündeş 18
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Japon Balıkçı Gemilerinde Radyo ? Muhabere İmkânları    22
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    25
XI 1963 7 TEMMUZ 1 1963/63_07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   27
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Balık Yağlarının, Kükürt İhtiva Eden Bileşiklerle Muamelesi Suretiyle Sanayide Kullanılan, Balık Yağı Mamulleri İstihsali Hikmet Akgüneş 1
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Orkinoz Paraketa Vinci   5
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Japonyada Balıkçılık (II) Emekli Tümamiral Şeref Karapınar 7
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Balık Soğutma Ve Dondurmasının Hususiyetleri Farkları (I)   13
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Işıkların Balık Alemindeki Rolü, Işıkla Balık Avcılığı Muzaffer Özay 16
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Kuzey Denizinin Esrarengiz Canavarları Fehmi Ersan 23
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    26
XI 1963 8 AĞUSTOS 1 1963/63_08.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   29
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Olta Takımlarıyla Palamut Ve Torik Avcılığı (II) Sıtkı Üner 1
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Japonyada Balıkçılık (III)   5
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Balık Yağlarının Sülfonasyonu Vs Süifürirazyonu Metodları. Balık Yağı Ham Maddesinin Sanayide Bu Yoldan Kullanılışı İmkanları Hikmet Akgüneş 13
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Balık Soğutma Ve Dondurma Hususiyetleri Farkları (II)   18
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Balık Etinde Mevcut Serbest Amino Asitleri, Oynadıkları Rol Ve Önemi Muzaffer Özay 20
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Hamit N. Pamir 24
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf Dünya Balıkçılık Alemi    26
XI 1963 9 EYLÜL 1 1963/63_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık   29
XI 1963 10 EKİM 1 1963/63_10.pdf Deniz Menşeli Yağlarda Çözünmüş Olarak Bulunan Fakat Bizzat Yağ Olmayan Bazı Enteresan Maddeler Hikmet Akgüneş 1
XI 1963 10 EKİM 1 1963/63_10.pdf Japonyada Balıkçılık (IV) Emekli Tümamiral Şeref Karapınar