Sayı:93
/Aralık2010

İçindekiler

 ÖZLÜK HAKLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

KÜÇÜK İŞLETMELERDE SORUMLU YÖNETİCİLİK KALDIRILDI!

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI ve BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ

ÜLKEMİZ DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ BİR ZARARLI DOMATES GÜVESİ
Özden GÜNGÖR

HAYVAN HASTALIKLARINDA PATLAMA!

NEOLİBERAL POLİTİKALARIN 2000‘Lİ YILLARDA TARIMA YANSIMALARI
Dr. Necdet ORAL

GDO‘LU ÜRÜNLER ETİKETLENMİYOR
Ali Ekber YILDIRIM

SULARIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ, BİZİM ÖZGÜRLÜĞÜMÜZDÜR
Sema KARABAĞ

2010 İLERLEME RAPORU-TARIM BÖLÜMÜ

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ
Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN

TARIM SİGORTALARININ YAYILMASINI VE BENİMSENMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Dr. İlkay KUTLAR