Yayın No:38

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:1133

Giriş

Bilindiği gibi, beş yılda bir yapılmakta olan Türkiye Ziraat Mühendisliği teknik kongrelerinde; dünya ve ülke tarımındaki değişme ve gelişmeler gözönünde bulundurularak; ülkemiz tarımının tüm konuları ve bunlarla ilgili uygulama, program ve politikalar irdelenmekte; karar vericilere yararlı olabilecek görüş ve önerilerin üretilmesine çalışılmaktadır.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasınca dördüncüsü beş yıl önce yapılmış olan bu kongrelerin, bu yıl hazırlanan Beşincisi; ülkemizde ve dünyada geniş ekonomik, teknolojik ve politik değişimlerin yer aldığı 2000`li yıllara geçiş dönemine Tasladığından, Ziraat Mühendisliği V.Teknik Kongresi kapsamındaki konuların da geniş boyutlarla ele alınıp irdelenmesine gereksinim duyulmuş; Kongre hazırlık çalışmaları, yaklaşık iki yıl sürmüştür.

V. Teknik Kongre`de sunulacak bildirilerin, ana çizgileri Bilim Kurulu`muzca belirlenen kapsamlar çerçevesinde hazırlatılması öngörülmüştür. Bu yaklaşımda temel amaç; ülkemizdeki tüketim ve üretim eğilim ve potansiyelini göz önünde bulundurarak, 2000`li yıllara ilişkin projeksiyonlar yoluyla, belli hedef ve bunlara uygun stratejilerin ortaya konabilmesidir. Bildirilerde açıklanacak görüşlerin ve projeksiyonların tartışılabilir nitelikte bulunması doğaldır. Ancak bu görüşler.ülke tarımına yönelik daha sağlıklı kararların üretilmesine katkılı olacaktır.

Kongre bildirilerine geniş tabanlı katkılar sağlanabilmesi amacıyla, metinlerin genellikle birden fazla uzmanın katılımıyla oluşan Gruplara hazırlattırılması yolu bu kez de yeğlenmiştir. Bu yöntem, bildirilerde görev alacaklar arasında, kısa süre jçjnde kimi yazışma, haberleşme ve toplantıları da gerektirmiştir.Bildiri Grup Başkan ve üyelerinin özverili çabalarıyla, birkaç ufak aksaklık dışında, bu işlemler zamanında yerine getirilmiş; ikiyüzden fazla yazarca hazırlanmış olan elliyi aşkın bildiri metni, basım için öngörülen zamanda Bilim Kurulu`muza ulaştırılmıştır. Bilim Kurulu üyelerimizin oybirliğiyle aldıkları; "Üyelerin, bu kongrede bildiri sunacakların dışında bırakılması" biçimindeki kararlarını özverili bir davranış olarak görmekteyim. Çalışmalarımızdaki uyumlu ve etkin destek ve katkıları nedeniyle, kendilerine teşekkür ve takdirlerimi sunmak isterim. Kongre Bilim Kurulu`nu oluşturan ve bu kurulun çalışmalarını kolaylaştıran A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı`na, destek ve katkıları için ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

Bildirilerin hazırlanmasında katkıda bulunanlara,sunuş ve tartışmalara katılacaklara,bildirilerinin basımı için TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü`ne, Kongrenin gerçekleştirilmesi için destek ve katkıda bulunan tüm kamu ve özel kurum, kuruluş ve bireylere, Kurul`umuz adına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye Ziraat Mühendisliği V.Teknik Kongresi`nde üretilecek görüş ve önerilerin ülke tarımına yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ekrem KÜN

Kongre Bilim Kurulu Başkanı

İcindekiler

(Cilt I- II)

CİLT-l

1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERLE TARIM SEKTÖRÜ: Prof.Dr.Taner KIRAL - Prof.Dr. Halis AKDER (S.1)

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR: Panel Yöneticisi: Prof.Dr. Gülcan ERAKTAN.- Prof.Dr.Onur ERKAN -Rahim YENİ - Dilek ÜLGÜRAY-Tuğrul YEMİŞÇİ (S.19)

TARIM-SANAYİ İLİŞKİLERİNDEKİ GELİŞMELER: Dr.Meftune EMİROĞLU (S.77)

2. TÜRKİYE`NİN TARIMSAL YAPISI TÜRK TARIMINDA KURUMSAL VE YAPISAL DÖNÜŞÜM: Panel Yöneticisi: Dr. Avni BAŞDOĞAN. Yalçın DOĞANER- Ayhan ELÇi - Mahir GÜRBÜZ - Dr. Haşim ÖĞÜT - Emel İLHAN - Doç.Dr. Cemil ERTUĞRUL (S.93)

TÜRKİYE`DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA: Doç.Dr. M. Necat ÖREN - Prof.Dr. Oğuz YURDAKUL- Prof.Dr. Bahri ÇEVİK Prof.Dr. Ural DİNÇ (S.129)

TÜRKİYE`DE TARIMDA KIRSAL KESİM ÖRGÜTLENMESİ: Prof.Dr. i.Hakkı İNAN-Dr.Bülent GÜLÇUBUK-Doç.Dr. Cemil ERTUĞRUL-Erdoğan KAN- TÜRER-E.Argun BARAN-Özcan DİLMEN (S.145)

TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ PAZARLAMASI: Prof.Dr.Oğuz YURDAKUL- Doç.Dr.F.EMEKSİZ-Arş.Gör.S.ŞENGÜL-Arş.Gör. N.ÇÖKMEZ (S.177)

3. TARIMDA DOĞAL KAYNAKLAR TOPRAK KAYNAKLARI VE KULLANIMI: Prof.Dr. Koray HAKTANIR- Prof .Dr.Cemil CANGİR-Dr. Çetin ARCAK-Doç.Dr.Sevinç ARCAK (S.203)

SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRME VE KULLANIMI: Prof.Dr.Osman TEKİNEL- Prof.Dr.Rıza KANBER-Yard.Doç.Dr.Mahmut ÇETİN (S.231)

BİTKİSEL GEN KAYNAKLARININ KORUNMA VE KULLANIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR: Prof.Dr.Murat ÖZGEN - Doç.Dr.M. Sait ADAK- Doç.Dr.Gökhan SÖYLEMEZOĞLU - Dr.Hakan ULUKAN (S.259)

HAYVAN GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI VE TÜRKİYE HAYVAN -GEN KAYNAKLARI: Prof.Dr.Mehmet ERTUĞRUL-Prof.Dr.Numan AKMAN -Doç.Dr. Gürsel DELLAL-T.GONCAGÜL (S.285)

GÜNÜMÜZDE HAYVANAT BAHÇELERİ ANLAYIŞI: Ahmet ÜLGEN - Aydan TEKİN (S.301)

TARIM VE ÇEVRE: Prof.Dr.Türker ALTAN - Prof.Dr.Rıza KANBER- Prof.Dr. Hüseyin ÖZBEK- Prof.Dr.Erdal ŞEKEROĞLU (S.319)

MERALARIN KORUNMA VE KULLANIMI "Yeni Mera Yasası Çerçevesinde Değerlendirmeler": Prof.Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ -Zeki ARKAÇ (S.335)

KAYNAK KORUYUCU GİRDİ KULLANIMI: Prof.Dr.Uygun AKSOY-Doç.Dr. Bülent OKUR-Doç.Dr.M.Ali UL-Doç.Dr.Özlem TUNCAY.Yrd.Doç.Dr.Ela ATIŞ.343 ÜLKEMiZDE YANLIŞ VE AMAÇ DIŞI ARAZİ KULLANIMI: Prof.Dr.Cemil CANGİR-Arş.Gör.Duygu BOYRAZ (S.365)

TOPRAK - DEPREM İLİŞKİSİ: Dr. Nüvit Soylu (S.393)

TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ TÜRKİYE TAHIL VE YEMEKLİK DANE BAKLAGİL ÜRETİMİNİN BUGÜNKÜ VE GELECEKTEKİ BOYUTLARI: Prof.Dr.Sezen ŞEHİRALİ-Prof.Dr.Temel GENÇTAN-Dr.Melahat AVCI-Dr.Nusret ZENCİRCİ-Arş.Gör.Barış UÇKESEN (S.431)

NİŞASTA-ŞEKER, TÜTÜN VE TIBBİ-AROMATİK BİTKİLERİN TÜKETİM PROJEKSİYONLARI VE ÜRETİM HEDEFLERİ: Prof.Dr.Neşet ARSLAN-Doç. Dr.Güngör YILMAZ-Doç.Dr.Fikret AKINERDEM-Prof.Dr.Menşure ÖZGÜVEN-Prof.Dr.SalihaKIRICI-Prof.Dr.HalisARlOĞLU-Arş.Gör.Ahmet GÜMÜŞÇÜ-Arş.Gör. İsa TELCİ (S.453)

YAĞ BİTKİLERİ ÜRETİMİ: Prof.Dr.Özer KOLSARICI - Doç.Dr.Dilek BAŞALMA-Doç.Dr.Necmi İŞLER-Prof.Dr.Halis ARlOĞLU-Doç.Dr.Attila GÜR- Arş.Gör.Dr. Emine OLHAN-Yard.Doç.Dr.Canan SAĞLAM (S.485)

TÜRKİYE`DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, TÜKETiMi VE DIŞSATIMI: Dr. Süleyman AKSU (S.505)

TÜRKİYE LİF BİTKİLERİ: (Pamuk Tarımı, Teknolojisine Genel Bakış ve Diğer Lif Bitkileri): Doç.Dr. Aynur GÜREL-Yard.Doç.Dr. Hüseyin AKDEMİR-Prof.Dr. Şükrü H.EMİROGLU-Doç.Dr. Hüseyin KADIOĞLU-H.Basri KARADAYI (S.525)

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ: Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU-Prof.Dr.Hikmet SOYA- Prof.Dr.Esvet AÇIKGÖZ-Dr.Ali TAN (S.567)

CİLT- II

5. BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ MEYVECİLİKTE ÜRETİM HEDEFLERİ: Prof.Dr.Ruhinaz GÜLCAN- Prof.Dr. F. Ekmel TEKİNTAŞ-Doç.Dr.Adalet MISIRLI-Arş.Gör.Hayri SAĞLAM-Yard. Doç.Dr.Gonca GÜNVER- Arş.Gör.Hakan ADANACIOĞLU (S.587)

SEBZE TARIMINDA 2000`LERDE ÜRETİM HEDEFLERİ: Prof.Dr.Kazım ABAK Prof.Dr.Onur ERKAN- Prof.Dr. Benian ESER- Doç.Dr.Nilgün HALLORAN- Prof.Dr.Ruhsar YANMAZ- Doç.Dr. Nebahat SARI- Uz. Hüsnü EKİZ (S.617)

BAĞCILIKTA ÜRETİM HEDEFLERİ: Prof.Dr. Hasan ÇELİK- Doç.Dr. Birhan MARASALI-Doç.Dr.Gökhan SÖYLEMEZOĞLU -Prof.Dr.Semih TANGOLAR - Z.YÜk.Müh.Meral GÜNDÜZ (S.645)

TÜRKİYE`DE ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ: Prof.Dr. Ayten SEVGİCAN- Prpf.Dr.Yüksel TÜZEL-Prof.Dr. Ayşe GÜL-Yard.Doç.Dr. Raşit Z. ELTEZ (S.679)

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM VE TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER: Dr. Savaş TİTİZ- Nuran ÇAKIROĞLU Tanay BİRİŞCİ YILDIRIM, Sevilay ÇAKMAK (S.709)

6. HAYVANSAL ÜRETİM TÜRKİYE`DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELECEĞİ: Prof.Dr.Numan AKMAN- Prof.Dr.Kemal ÖZKÜTÜK Prof.Dr. Selahattin KUMLU-Prof.Dr.S.Metin YENER (S.741)

TÜRKİYE`DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI-Prof.Dr.Ayhan ELİÇİN-Prof.Dr.ErdoğanTUNCE-Prof.Dr. Erdoğan PEKEL-Prof.Dr.Orhan KARACA-Yard.Doç.Dr.Ferruh IŞIN-Arş.Gör.Dr.Turgay TAŞKIN-Prof.Dr.Yücel AŞKIN-Prof.Dr.Hakkı EMSEN-Doç.Dr.Muhittin ÖZDER-Prof.Dr.Erdoğan SELÇUK- Prof.Dr.Reşit SÖNMEZ (S.765)

TÜRKİYE TAVUKÇULUĞUNDA GELİŞMELER VE HEDEFLER: Prof.Dr. Rüveyde AKBAY-Doç.Dr. Servet YALÇIN-Doç.Dr. Necmettin CEYLAN- Arş.Gör.Dr. Emine OLHAN (S.795)

TÜRKİYE ARICILIĞININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, SORUNLAR-ÖNERİLER: Prof.Dr. Çetin FIRATLI-Prof.Dr.Ferat GENÇ-Doç.Dr. Mete KARACAOĞLU-Dr. H. Vasfi GENÇER (S.811)

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ: Prof.Dr. Doğan ATAY-Yard.Doç.Dr.Murtaza ÖLMEZ-Doç.Dr.A. Şeref KORKMAZ (S.827)

KABA YEM ÜRETİMİ VE SORUNLARI: Prof.Dr. Asım KILIÇ (S.845)

7. TARIMSAL GİRDİLER TÜRKİYE`DE TOHUMCULUĞUN DURUMU VE GELİŞİMİ: Ayhan ELÇİ (S.859)

TÜRKİYE SEBZECİLİĞİNİN TOHUMLUK SORUNU: Prof.Dr. Lami KAYNAK-Yard.Doç.Dr. A. Naci ONUS (S.871)

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Prof.Dr.Mustafa KAPLAN-Prof.Dr. Mehmet AKTAŞ-Doç.Dr. Aydın GÜNEŞ- Dpç.Dr. Mehmet ALPASLAN-Arş.Gör. Sahriye SÖNMEZ (S.881)

TÜRKİYE TARIMININ MAKİNALAŞMA DURUMU: Prof.Dr. Ahmet SARAL Doç.Dr.Mustafa VATANDAŞ-Doç.Dr.Metin GÜNER-Arş.Gör. Mustafa CEYLAN-Arş.Gör. Tolga YENİCE (S.901)

TARIM MAKİNELERİ İMALATÇILARININ ORGANİZASYON VE RAZAR- LAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ZYük.Müh. Apti YALTIRIK (S.925)

TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ: Semih DAĞ- Taner AYKAÇ- Ahmet GÜNDÜZ- Murat KANTARCI-Nezih ŞİŞMAN (S.933)

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU: Prof.Dr. Bahri ÇEVİK Prof.Dr. Cevat KIRDA-Doç.Dr. Süleyman SAYIN (S.959)

KARMA YEM ENDÜSTRİSİ: Prof.Dr.Ali KARABULUT-Prof.Dr. Mustafa ER-GÜL -Doç.Dr. İbrahim AK-Doç.Dr.H.Rüştü KUTLU-Doç.Dr.Ahmet ALÇİÇEK (S.985)

8. GIDA ENDÜSTRİSİ GIDA MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİM VE YENİ YAKLAŞIMLAR: Yard. Doç.Dr.Abdi KARACA TÜRK BEY-Prof.Dr. Nevzat ARTIK- Halis KORKUT - Mehmet AÇIKGÖZ-Dr. Filiz SOYDAL (S.1009)

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ: Prof.Dr. A.Kadir HALKMAN -Prof.Dr. Metin ATAMER-Doç.Dr.Hamdi ERTAŞ (S.1029)

9. EĞİTİM, ARAŞTIRMA, PROJE VE YAYIM HİZMETLERİ TARIMDA ÜRETİCİ EĞİTİMİ: Z.Y.Müh. Teoman ERENGİL-Doç.Dr. Refiye AYDIN-Z.Y.Müh. Rıdvan YÜNLÜ-Z.Yük.Müh. Serdar AÇIKGÖZ (S.1049)

KIRSAL KESİMDE KADIN EĞİTİMİ: Doç.Dr. Özlen ÖZGEN, Uz. Arş. Gör. Hatun UFUK (S.1063)

TARIMSAL ARAŞTIRMALARDA ÖNCELİK VE STRATEJİLER: Prof. Dr. Neşet KILINCER (S.1079)

TARIMSAL ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ: Dr. Vedat UZUNLU - Dr. Nusret ZENCİRCİ (S.1095)

TÜRKİYE`DE TARIMSALYAYIM HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: Prof.Dr.Hasan TATLIDİL- Doç.Dr.Coşkun CEYLAN (S.1105)

TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE`DE TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI: Z.Yük.Müh. Tanfer DİNLER (S.1117)

TARIMSAL PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: Z. Yük. Müh. Refik ÇÖLAŞAN (S.1127)