Sayfa Sayısı:165

Giriş

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın 25 Kasım 2005‘te Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde düzenlediği "I. Öğrenci Kurultayı"nda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirileri içermektedir.