Yayın No:34

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:257

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Gürol ERGİN  TMMOB ZMO Başkanı (S.3)
Süleyman DEMİREL  Cumhurbaşkanı (S.7)
Musa DEMİRCİ  Tarım ve Köyişleri Bakanı (S.14)
Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU  TÜBİTAK Başkanı (S.18)
Yavuz ÖNEN  TMMOB Başkanı (S.19)
Hayrettin KARACA  TEMA Vakfı Başkanı (S.22)

Siyasal Parti Genel Başkanlarının Konuşmaları

Mesut YILMAZ  ANAP Genel Başkanı (S.25)
Bülent ECEVİT  DSP Genel Başkanı (S.28)
Deniz. BAYKAL  CHP Genel Başkanı (S.40)

BİRlNCİ OTURUM

Arazi Kullanımında ve Toprak Yönetiminde Yasal, Yapısal ve Kurumsal Sorunlar ve Çözümleri
Başkan : Prof. Dr. Osman TEKİNEL  Sütçüimam Üniversitesi Rektörü (S.53)

Türkiye`de Arazi Kullanımının Önemli Darboğazları ve Çözüm Yolları (S.55)
Prof. Dr.İlhami ÜNVER   A. Ü. Ziraat Fakültesi

Toprak Kullanımı ve Yönetiminde Sorunlar (S.61)
Mehmet TAN  Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğü

Arazi Kullanımında Karşılaşılan Çiftçi Sorunları (S.65)
Ünal ÖRNEK   TZOB

Arazi Kullanımında ve Toprak Yönetiminde Yasal, Yapısal ve Kurumsal Sorunları ve Çözümleri (S.73)
İsmet TAYŞİ   TKH APK Kurul Başkanlığı

Arazi Kullanımında ve Toprak Yönetiminde Yasal, Yapısal ve Kurumsal Sorunlar ve Çözüm Önerileri (S.99)
Turhan CERAN   TKB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Arazi Kullanımına İlişkin Yasal ve Kurumsal Öneriler (S.106)
Sedat H. KARADAYI  TKB Mevzuat Dairesi Eski Başkanı

Tartışmalar (S.113)

İKİNCİ OTURUM

Erozyon ve Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları, Çözüm Önerilerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri
Başkan : Hayrettin KARACA  TEMA Vakfı Başkanı (S.129)

Erozyon ve Çölleşmenin Sosyo-Ekonomik Boyutları ve Çözüm Önerilerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri (S.131)
Doç. Dr. Orhan DOĞAN  Türkiye Toprak İlmi Derneği

Sivil Toplum Kuruluşları ve Toprak Erozyonu ve Çölleşmenin Önlenmesinde İşlevleri (S.137)
Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR  Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırına Derneği

Su Kaynaklarının Yönetimi ve Korunmasında Hükümet Dışı Çevre Koruma Kuruluşlarının Rolü (S.148)
Simav DEMİRCAN  Doğal Hayatı Koruma Derneği

Erozyon ve Çölleşmenin Sosyo Ekonomik Boyutları Çözüm Önerilerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri (S.152)
Mustafa ÇELiKER  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanım Süreçlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Konumu ve Rolleri (S.155)
Doç. Dr. Ahmet SALTIK  TKV Kırsal Kalkınma Koordinatörü

Tartışmalar (S.162)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Her Yönüyle Meralarımız - Sorunlar - Çözümler
Başkan : Prof. Dr. Ömer BAKIR  Emekli Öğretim Üyesi (S.169)

Türkiye Tarımında Çayır ve Mer`aların Dünü, Bugünü ve Yarını (S.172)
Prof. Dr. Fahrettin TOSUN  Emekli Öğretim Üyesi

Yurdumuzda Mer`a Sorunları (S.175)
Haşim KARAŞAHİN  Orman Ağaçlan ve Tohumlan Islah Araştırma Müdürlüğü

Türkiye Tarımında Mer`aların Önemi ve Sorunları (S.181)
Dr. Tuğrul BALIKÇIOĞLU  TKB TÜGEM Genel Müdür Yardımcısı

Mer`a ve Yayla Alanlarının Mevcut Durumu, Islahı ve Yeniden Yapılanması (S.188)
Sabri ÇUHADAR - Mithat BAL  TZOB

Türkiye`de Yem Bitkileri Üretimini Artırma Olanakları (S.192)
Dr. Ali TAN  TMMOB ZMO

Tartışmalar (S.197)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Siyasi Partilerin Toprak Politikaları
Başkan : Murat OKTAR  TARGEV Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Latif ÖZTEK RP Samsun Milletvekili (S.209)
Abdullah AKARSU ANAP Manisa Milletvekili (S.216)
Mahmut ERDİR DSP Eskişehir Milletvekili (S.223)
Ahmet KÜÇÜK CHP Çanakkale Milletvekili (S.227)

Tartışmalar  (S.233)