6 ŞUBAT 2023 DEPREM ACIMIZI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. DAYANIŞMA İLE BİLİM VE TEKNİĞİN İZİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

6 ŞUBAT 2023

DEPREM ACIMIZI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ.

DAYANIŞMA İLE BİLİM VE TEKNİĞİN İZİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.
MERKEZ
06.02.2024
 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

6 Şubat 2024

 

6 ŞUBAT 2023

DEPREM ACIMIZI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ.

DAYANIŞMA İLE BİLİM VE TEKNİĞİN İZİNDE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

6 Şubat 2023 günü yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ile 20 Şubat 2023 günü yaşadığımız Hatay depremi ve artçıları, 11 ilimizi içine alan geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açmış,  14 milyondan fazla insanımızın doğrudan etkilendiği depremlerde çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirmiş, yaralanmış, bölgeden göç etmiştir. Yaşadığımız büyük acıların üzerinden bir yıl geçmesine karşın bu depremlerde ne kadar can kaybı yaşandığı, ne kadar kişinin kayıp olduğu gibi sorular halen belirsizliğini korurken, son resmi açıklamaya göre depremlerde 53.537 yurttaşımız vefat etmiş, 107.213 yurttaşımız yaralanmıştır. Deprem illerinde çok sayıda meslektaşımızı da maalesef kaybettik.

Öncelikle, yaşanan acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissederek, bir kez daha yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar, zor koşullarda bölgede yaşamaya direnenlere ve göç etmek zorunda kalanlara yaşam mücadelelerinde kolaylıklar diliyoruz.

Kahramanmaraş depremlerinde o anki iklim koşulları, ulaşımdaki ve iletişimdeki aksamalar ve bütüncül kamusal organizasyon yetersizliği nedeniyle arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin deprem bölgesine ulaşmasında geç kalınan bir ortamda, öncelik kentlere verilirken, ilk haftalarda kırsal alana uzun süre erişilememiştir. Depremin yaraları alınan bazı kamusal önlemlere karşın gerek kentsel gerekse kırsal alanlarda maalesef bugün de sarılamamıştır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, üst örgütümüz TMMOB ile birlikte depremin ilk saatlerinden beri ülke düzeyinde gerekli çalışmaları yürütmeye çalıştık, “Dayanışma Yaşatır.” dedik. Basın açıklamalarımız, yazılı ve görsel medyadaki görüşlerimiz ve tarihe not düşen TMMOB Deprem Raporu ile kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık, somut çözüm önerilerimizi kısa, orta ve uzun vadeli olarak sıraladık.

Deprem, insanlığın geleceğine ilişkin çok ciddi bir uyarıdır. Tarım toprakları ile depremlerin verdikleri zararlar arasında doğrusal bir ilişki vardır. Tarım yapılan topraklar, özellikle alüvyal ovalar, yumuşak zemine sahip oldukları için inşaata uygun olmayıp yapılaşmaya açılmamalıdır, dedik, demeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş depremleri tarım alanlarının rant ve çıkar uğruna betonlaşmasının ağır faturasının ciddi can ve mal kayıpları olduğunu bir kez daha gösterdi. Bilimi dışlayarak yine rant uğruna yeni mekan alanlarının tarımsal üretim alanlarına, zeytinliklere, meralara, dikili tarım arazilerine kurulmasına karşı uyarı görevimizi yaptık, Cumhurbaşkanı Kararını yargıya taşıdık. Yeniden yerleşim dışında enkaz ve atık yönetiminde de çok ciddi doğal alan kirletme ve insani sağlık sorunları sürmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu”nda depremin ilk etapta tarım sektörüne maliyeti 24,2 milyar TL olarak belirlendi. Dünya Bankası raporunda bu maliyet çok daha fazla olarak açıklandı. Şu ana kadar kırsal konutlardaki yıkım durumu, bitkisel ve hayvansal üretim kayıpları, tarım alet ve makinaları kayıpları, hayvan barınaklarındaki hasar ve dağıtılacak hayvan sayıları, sulama tesislerindeki hasarlar, azalan istihdam ve işgücü eksiği konularında güncel resmi veriler açıklanmamaktadır. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı bir yıl sonunda deprem illerinde tarıma 14 milyar TL toplam destek verildiğini  gündeme getirmiştir. Deprem sonrasında bazı önlemler alan tarımsal kamu yönetimini tüm hasarların giderilmesi ve bölgede üretimi kolaylaştıracak ve üreticiyi yerinde tutacak yardım ve destekler konusunda gecikmeden görevini yapmaya, kamuoyunu sürekli bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Deprem öldürmez, yanlı ve yanlış politikalar öldürür. Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Deprem öldürmez insan öldürür.

Depremin somut sorumlularının günümüzde yargı önünde hesap vermesi, sorumluların tarihsel süreçte de insanlık vicdanında yargılanması gerekir.

6 Şubat 2023. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, dayanışma ile bilim ve tekniğin izinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

İmar affını, arazi rantını ve beton ekonomisini değil; bilimi, aklı, planlamayı, kamu yararını, toplum çıkarını ve kamusal denetimi dışlamayan ciddi ve liyakatlı bir yönetim anlayışını savunmaya, tarımsal üretim alanlarımızı korumaya yönelik hukuki ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz.

Ülkemizde yıllardır uygulanan yanlı ve yanlış tarım politikaları, derinleşen ekonomik kriz, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılık, yaşanan iklim olaylarının tarımsal üretime olumsuz etkileri nedenleriyle yaşanan gıda krizi ve yüksek gıda enflasyonuna depremin etkilerinin daha fazla eklenmemesi için, somut kamucu tarım, gıda ve kırsal kalkınma politikaları gündeme getirilmeli demeye devam edeceğiz.

Bu süreçte bölgede, İstanbul ve çevresinde, deprem riski yüksek diğer illerimizde beklenen depremlere gecikmeden hazırlıklı olmalıyız.

Bir daha deprem acısı yaşamamak umut ve dileğiyle. Çaresiz değiliz. Çare biziz. Gün, dayanışma günüdür. Hep birlikte dayanışma ile yaşadığımız ağır acıları aşmak umuduyla…

Saygılarımızla.

 

Baki Remzi SUİÇMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

(Yönetim Kurulu adına)

 

Okunma Sayısı: 150
Fotoğraf Galerisi