ÇİFTÇİNİN BORCU ARTIYOR!

İSTANBUL
31.01.2017
 

ÇİFTÇİNİN BORCU ARTIYOR! 

Tarımsal destek yerine banka kredisi ve çiftçinin borcu artıyor. 

31.01.2017 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre tarım sektörüne sağlanan nakdi kredi ve çiftçinin takibe düşen kredi miktarları hızla artmaktadır. 

BDDK verilerine göre 2004 – 2008 yılları arasında tarım sektöründe takibe düşen kredi miktarı 200 – 400 milyon TL civarlarında olmuştur. Bu miktar 2009 – 2012 yılları arasında 900 milyon – 1 milyar TL, 2013 – 2015 yılları arasında 1,3 – 1,4 milyar TL, 2016 yılının 11 aylık sürecinde ise hızlı bir şekilde yükselerek 1,9 milyar TL olmuştur. 

Tarıma verilen desteğin 3,1 milyar TL olduğu 2004 yılında bankalar tarafından sektöre sağlanan nakdi kredi miktarı 5,3 milyar TL iken, 2016 yılında tarım sektörüne verilen destek 11,5 milyar TL`ye kredi miktarı da çok hızlı bir artış ile 71,6 milyar TL`ye ulaşmıştır. 

2004 – 2016 yıllarını kapsayan süreçte tarıma sağlanan destek sadece 3,7 kat artarken, bankaların verdiği nakdi kredi 13,5 kat, takibe düşen kredi miktarı ise 9 kat artış göstermiştir. 

Tarım sektörüne sağlanan kredilerde kamu bankalarının öncülük ettiği görülmektedir. Sektöre 2016 yılının ilk 11 aylık bölümünde sağlanan 71,6 milyar TL`lik nakdi kredinin 50 milyar TL`lik bölümü kamu bankaları, 21,6 milyar TL`lik bölümü ise yerli özel ve yabancı bankalar tarafından sağlanmıştır. 

Çiftçi kamu bankalarının dışından kullandığı kredileri geri ödemekte daha büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Kamu bankalarından kullanılan kredinin takibe düşen kısmı 825 milyon TL iken, özel bankalardan kullanılan kredi miktarı çok daha düşük olmasına karşın takibe düşen miktar 1,1 milyar TL`dir. 

Tarım sektörüne nakdi kredi sağlamak elbette önemlidir. Ancak, tarımsal destekleri yeterince artırmak yerine kredi hacimlerini yükseltmek çiftçiyi borç batağına sürüklemekte, onu tarlasından kopartmakta, tarlalar boş kalarak üretime olumsuz yansımakta, tarım arazileri el değiştirmekte ve üzerleri hızla betonlaşmaktadır. 

Nakdi kredilerin kamu bankalarındaki geri dönüş oranları çok daha yüksek olmakta, özel yerli ve yabancı bankalara muhtaç olan çiftçi daha çok mağduriyet yaşamaktadır. Bu nedenle kredilerin kamu bankaları üzerinden verilmesi önem arz etmekte olup, çiftçi özel yerli ve yabancı bankaların inisiyatiflerine bırakılmamalıdır. 

Bu veriler çerçevesinde görülen odur ki, artan nüfusumuz karşısında yeterli üretimi gerçekleştirebilmek ve tarım arazilerimizi koruyabilmek için tarım sektörüne devlet desteği şarttır, çiftçi özel sektörün inisiyatifine terk edilmemelidir. 

Ahmet ATALIK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Başkanı

 

Okunma Sayısı: 222