Manşet

Manşet
MERKEZ
18.03.2024

RESMî GAZETE: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 18 MART 2024

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de 18 Mart 2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen değişiklikler şöyle:

18 Mart 2024 PAZARTESİ

Resmî Gazete

 

Sayı : 32493

YÖNETMELİK

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/4/2005 tarihli ve 25778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Delege sayısı beşe kadar illerde bir, beşin üstündeki illerde delege sayısının yüzde yirmisi kadar Oda Genel Kurulu yedek delegesi seçilir. TMMOB Genel Kurulu için mevcut delege sayısının yüzde yirmisi kadar yedek delege seçilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamazlar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Delege sayısı iki ve altında olan il temsilciliklerindeki seçimler Genel Merkez ya da görevlendireceği Şube gözlemcisi nezaretinde yapılır.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Resmi Gazete`ye ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Okunma Sayısı: 152