TÜRKİYE BÜYÜYOR, MENŞEİ TÜRKİYE YAZAN ÜRÜN BULUNAMIYOR!

İSTANBUL
02.04.2018
 

 

2 Nisan 2018

Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4 oranında büyüdü. Bu büyüme verisi ile OECD ülkeleri arasında %8,4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduk. Konu ile ilgili Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ Twitter hesabında “Türkiye ekonomisi %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G20’de lider olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu veriler ve açıklamalar sonrasında 2018 yılına son derece hızlı giren Türkiye’nin her alanda daha da büyüyeceğinin müjdesini şimdiden vermek gerekiyor!

Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK Şubat ayına ait dış ticaret verilerini 30 Mart 2018 tarihli Haber Bülteni’nde yayımladı. Buna göre 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %9 artarak 13,2 milyar dolar, ithalat ise %19,7 artarak 18,9 milyar dolar oldu. Şubat ayında dış ticaret açığı %54,2 artarak 5,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubatında %76,4 iken, 2018 Şubatında %69,6’ya geriledi. Türkiye 2018 yılına ithalatı daha da hızlı büyüyerek girdi!

Önemli tarım ürünlerinde dış ticaret verilerini incelediğimizde ithalat rekorları kırdığımız, 2017 yılına göre 2018 yılında ithalatımızın daha da hızlı büyümekte olduğu dikkati çekmektedir.

Yerli ve milli tarımımız ithalat ile büyüyor!

Buğdayın anavatanıyız, ancak 2017 yılı Ocak+Şubat aylarında 486 bin ton buğday ithal etmişken, 2018 yılının Ocak+Şubat aylarında ithalatımız %188 artışla 1,4 milyon tona ulaştı. Türkiye 2017 yılında 5 milyon ton buğday ithal etmişti.

Hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak geniş ölçüde faydalanılan mısır ithalatımız da 2017 yılının ilk iki ayında 74 bin tondan 9 katlık büyük bir artışla 2018 yılı ilk iki ayında 683 bin tona yükseldi. Türkiye 2017 yılında 2,1 milyon ton mısır ithal etmişti.

Gerek gıda sanayinin gerekse yem sanayinin temel hammaddelerinden soya ithalatımız da aynı dönemlerde 297 bin tondan %16 artışla 346 bin tona ulaştı. Türkiye 2017 yılında 2,3 milyon ton soya ithal etmişti.

Tekstil ülkesiyiz, ancak hammaddede ithalata bağımlıyız. Aynı dönemler için pamuk ithalatımız da 102 bin tondan %42 artışla 145 bin tona yükseldi. Türkiye 2017 yılında 914 bin ton pamuk ithal etmişti.

Petrolden sonra en büyük ödemeyi yağlı tohumlar ve ham yağ ithalatına yapıyoruz. Bu çerçevede ayçiçeği ithalatımız da bir önceki yıla göre 68 bin tondan %129 artışla 156 bin tona ulaştı. Türkiye 2017 yılında 640 bin ton ayçiçeği ithal etmişti.

Milyarlarca dolarlık canlı hayvan ithalatımıza karşın, yerli ve milli hayvancılığımız da ithalat ile büyümeye devam ediyor. 2017 yılı Ocak+Şubat aylarında 49 bin baş olan sığır ithalatı, 2018 yılının ilk iki ayında %320 artışla 206 bin başa yükseldi. Türkiye 2017 yılında 896 bin baş sığır ithal etmişti.

Coğrafyamız küçükbaş hayvancılığa elverişli olmakla birlikte bu alanda da ithalatla büyüyoruz. Aynı dönemler için koyun ithalatımız 3 bin baştan, 2018 yılında yaklaşık 6 kat artışla 17 bin başa ulaştı. Türkiye 2017 yılında 281 bin baş koyun ithal etmişti.

Yerli ve milli kırmızı et üretimimiz de ithalatla büyüyor. 2017 yılının aynı döneminde kırmızı et ithalatımız 1.459 tondan %332 artışla 2018 yılı Ocak+Şubat döneminde 6.306 tona yükseldi. Türkiye 2017 yılında 18.879 ton kırmızı et ithal etmişti.

Tüm bunların bir sonucu olarak 2018 yılı Ocak+Şubat ayları tarım ürünleri ihracatımız 11,7 milyar TL, ithalatımız 12,8 milyar TL olurken, ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 arttı.

Türkiye ekonomisi %7,4 büyüdü, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu, G20 ülkeleri arasında lider oldu, ancak tarımımız ithalatla büyüdü, yerli ve milli olamadı!

Ülkemizde Belçika’nın yüzölçümünden daha büyük bir alanı (Belçika’nın yüzölçümü 3 milyon hektar, son 15 yılda çiftçimizin ekmekten vazgeçtiği tarım arazisi 3,2 milyon hektardır) çiftçiye ektirmeyen dış kaynaklı politikalar terk edilmedikçe, rekorlar kırarak ekonomisi büyüdüğü belirtilen ülkemizde menşei Türkiye yazan tarım ürünü bulunamamaktadır ve bulunamayacaktır.

 

Ahmet ATALIK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 136