ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

20 Nisan 2019 Cumartesi  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ KANUNU TASARI TASLAĞI`NA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 18.12.2010  Güncellenme Zamanı: 05.01.2011 15:30:07  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22 Kasım 2010 gün ve 1871 sayılı yazınız

 

İlgi yazınız ekinde ODA‘mıza ulaşan, "Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Hizmetleri Kanunu Tasarı Taslağı" incelenmiş olup, taslağa ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmuştur.

4. maddenin 1. fıkrasında, "Olmuş veya muhtemel afetler için afet etütleri Valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Afet etüt çalışmaları ile her türlü ölçekteki planlara esas olan yerbilimsel etüt raporlarının hazırlama ve uygulama usul ve esasları yönetmelikte belirlenir. Söz konusu raporların sonuçlarını ve alınan kararları uygulamaktan, raporun ilgili olduğu alanlarda yetkili büyükşehir belediyesi, belediyesi, il özel idaresi veya ilgili kurum/kuruluş sorumludur."

5. maddenin 1. fıkrasında, "İlgili kurum ve kuruluşlar; ulusal, bölgesel, yerel afet tehlike ve risk haritalarına göre alınması gereken risk ve zarar azaltmaya yönelik her türlü önlemleri almakla görevli ve sorumludur."

8. maddenin 1. fıkrasında, "İlgili kurum ve kuruluşlarca, yerleşmelerin genel arazi kullanım biçimleri, gelişme yön ve büyüklükleri, başlıca bölgeleme kararları, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları, ulaşım sistemleri ile yapılaşmanın genel özellikleri çerçevesinde muhtemel afet tehlikesi ve riski dikkate alınarak, arazi kullanımı planlaması yapılır."

şeklinde hükümler bulunmaktadır.

Yukarıdaki maddelerde yer alan "ilgili kurum/kuruluş" kavramı net değildir. Bu nedenle kanuna dayalı olarak çıkarılacak olan yönetmeliklerde ilgili kurum ve kuruluşların net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

13. maddenin 1. fıkrasında,

"(1) a)Merkezî ve yerel ölçekteki afet, acil durum ve sivil savunma plânlarının hazırlanmasının usul ve esasları,

b) Bu plânların uygulanmasında görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına faaliyeti ve afetlerle ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

yönetmelikte düzenlenir" denilmekte olup, bu maddeye "TMMOB ve bağlı Odalar" ifadesinin de eklenmesi uygun olacaktır.

"Hasar Tespitleri" başlıklı altıncı bölüm ile "Hak Sahipliği" başlıklı yedinci bölümde, tarımsal alanlar, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar hakkında herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, bu bölümün ilgili maddelerine ve bu hususlara ilişkin hükümler konulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi dileriz.

Saygılarımızla

 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

 

—Dosyalar

Afet, Acil Durum ve Sivil Savunma Hizmetleri Kanunu Tasarı Taslağı (312 KB) (18.12.2010 11:01:29)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1363

Tüm Oda Görüşleri »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.