ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

25 Şubat 2020 Salı  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 DEVLET TARIMSAL ALANDA ARTIK YOK - 06.11.2003

    Yayına Giriş Tarihi: 06.11.2003  Güncellenme Zamanı: 06.11.2003 13:40:26  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

DEVLET TARIMSAL ALANDA ARTIK YOK

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN , KAMU YÖNETİMİ REFORMU İLE DEVLETİN ANAYASAL GÖREVİ OLAN TARIMSAL ALANDAN NASIL ÇEKİLECEĞİNİ ŞU BAŞLIKLARLA ANLATTI:

ANAYASAL DAYANAĞI UYARINCA ''TARIM ALANLARININ KORUNMASI, TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI, GİRDİLERİN SAĞLANMASI, TARIMSAL ÜRETİMİN ARTTIRILMASI, ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNÜN KATMA DEĞERİNE SAHİP ÇIKACAĞI BİR PAZARLAMA YAPISININ OLUŞTURULMASI'' KAMUSAL UĞRAŞI ALANLARI OLUP SAYILAN GÖREVLER DEVLET TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR.

OYSA KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU TASARISI İLE ''ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDE FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE LABORATUVARLAR'' DIŞINDA TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI'nın geriye kalan tüm taşra teşkilatı il özel idarelerine ve onların aracılığıyla belediyeler, meslek kuruluşları ve üniversitelere pay edilmektedir.

Burada TOBB'NİN ASLAN PAYINI ALACAĞINA İLİŞKİN HABERLER, ŞİMDİDEN YAYILMAKTADIR. BURADA, ANAYASANIN TARIMSAL HİZMETLERİ KAMUSAL UĞRAŞI ALANI SAYAN HÜKMÜNE AÇIK BİR AYKIRILIĞIN BULUNDUĞU ORTADADIR.

İÇİ BOŞ BİR GÖVDE...

TASARININ ''MERKEZİ İDARE TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREV VE HİZMETLER'' BAŞLIKLI MADDESİNDE GÖREVLENDİRİLMEYEN TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINA, ''MERKEZİ İDARENİN GENEL YETKİLERİ'' HÜKMÜ UYARINCA, ULUSAL VE BÖLGESEL DÜZEYDEKİ KAMU HİZMETLERİNE İLİŞKİN İLKE-POLİTİKA-AMAÇ-HEDEF BELİRLEMEK, KOORDİNASYONU SAĞLAMAK, ÖZEL SEKTÖR-MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM İLE İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEK, İZLEME/DEĞERLENDİRME/DENETLEME YAPMAK ROLLERİ VERİLMEKTEDİR.

TAŞRA TEŞKİLATI İSE, KÜÇÜK İSTİSNALAR HARİÇ, HEMEN TÜMÜYLE İL ÖZEL İDARELERİNE/ BELEDİYELERE/ÜNİVERSİTELERE/ MESLEK KURULUŞLARINA DEVREDİLMEKTEDİR. TASARI HÜKMÜNÜN GERÇEKLEŞMESİ, TARIM BAKANLIĞI'nı kol ve bacaklarından yoksun, içi boş bir gövdeye dönüştürecek, işlevsizleştirerek tümüyle tasfiyesine zemin hazırlayacaktır.

Tarım hizmetleri merkezi planlamaya dayalı, havza bazında çalışma gerektiren, özel uzmanlık bilgisine gereksinim gösteren hizmetler olup, bunların yerele devredilmesi, amaçlandığı söylenilenin tam aksine, tarım hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini büyük ölçüde geriye götürecektir.

 Çalışanlar yalnızlaşıyor

Tasarı ile 100 bine yakın tarım sektörü kamu çalışanının, siyasete iyice yaslanmış yarı siyasi -yarı bürokrat diye tanımlanabilecek bir yapının objektifliğine (!) dayalı ''performans ölçütü'' kılıcını, her yıl sözleşme yenileme dönemlerinde enselerinde hissederek yaşamaları gerçeğidir. Bu personel, aynı zamanda yetkili otoritenin istemi uyarınca, süresi belli olmayan geçici görevlendirme kararları ile de muhatap olacaklardır. Verili ''kamu yönetimi ast-üst ilişkileri'' ortamında, ''ilgilinin muvafakatı'' nın bir şekilde sağlanacağını öngörmek güç değildir.

Tasarıya göre, kaldırılacak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'NÜN (KHGM) GÖREV VE YETKİLERİ, ARAÇ, GEREÇ, HER TÜRLÜ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARI, BUNLARA AİT ÖDENEKLERLE BİRLİKTE İSTANBUL DIŞINDA İL ÖZEL İDARELERİNE, İSTANBUL İLİNDE İSE BU HİZMETLERİ İL HUDUTLARI DAHİLİNDE YAPMAK ÜZERE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'ne devredilecek olup, tasfiye ve devir işlemleri üç ay içinde gerçekleştirilecektir.

Bölgesel eşitsizlik...

KHGM'NİN KAPATILMASI SONUCU, YEREL SİYASİ BASKILAR ARTARAK KAYNAKLAR PLANSIZCA VE SAVURGANCA KULLANILACAK, BÖLGESEL EŞİTSİZLİK VE DENGESİZLİK SORUNU BÜYÜYECEK, TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ, KORUNMASI VE YÖNETİMİ İÇİN, ÜLKE BÜTÜNÜNDE PLANLAMALAR VE HAVZA BAZINDA UYGULAMALAR YAPILAMAYACAK, TARIMSAL DESTEKLERİN KALDIRILDIĞI SÜREÇTE, DEVLETİN TÜRK ÇİFTÇİSİNE DOLAYLI OLARAK VERDİĞİ SON DESTEK ARAZİ TOPLULAŞTIRMA HİZMETLERİ İSTENİLEN DÜZEYDE VE NİTELİKTE VERİLEMEYECEK, KHGM'nin kendi personeli ve donanımı ile kırsal kesime hizmet götürürken, görev alanına giren ve ihaleli sisteme göre çok daha ucuza mal ettiği hizmetlerin parasallaştırılması sağlanarak, kırsal altyapı hizmetlerinin tümüyle ihaleli olarak gerçekleştirilmesiyle doğacak pazarı yerli ve yabancı özel sektör dolduracaktır.

Özelleştirme hazırlığı

''Kamu Sermayeli Şirketler Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' KİT'LERİ, ÖZELLEŞTİRMENİN BİR ÖN BASAMAĞI OLARAK, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ, EKONOMİK ALANDA TİCARİ ESASLARA GÖRE FAALİYET GÖSTEREN KAMU SERMAYELİ ŞİRKETLERE DÖNÜŞTÜRMEKTEDİR. BUNLAR, UYGUN ŞARTLARDA ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINACAK VEYA TASFİYE EDİLMELERİNİ SAĞLAYACAK KURALLAR BELİRLENECEKTİR. BUGÜNE DEK TARIM ALANINDA YAPILAN ÖZELLEŞTİRMELER, ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ GENİŞ HALK KESİMLERİ ALEYHİNE SONUÇLAR ÜRETMİŞTİR.

TARIMSAL KİT'lerin boşalttığı alanlar yabancı ''özel tekeller'' tarafından tutulmuş, köylü ürettiğini maliyetine satamaz konuma gelerek yoksullaşmış, buna karşılık tüketici, gıda harcamaları için giderek yükselen fiyatlar ödemek zorunda kalmıştır. Gübre, şeker, çay, hububat, tütün alanında yapılacak yeni özelleştirmeler sonrasında piyasayı tutacak çokuluslu şirketler şimdiden bellidir. Dolayısıyla, kaybeden yine üreticiler ve tüketiciler, kazanan ise yabancı sermaye ve taşeronları olacaktır.

Kamu sermayeli şirket personeli rejimi de, esas olarak 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine uyarlı olacaktır. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'NA TABİ OLANLAR, STATÜ DEĞİŞTİRMEYİ REDDETTİKLERİNDE, BU KADROLARINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER; BU KADROLAR HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BOŞALDIĞINDA İPTAL EDİLECEKLERDİR. ARALARINDA TARIM ALANINDA DA İŞLEV GÖREN TÜRKİYE'nin 95 KİT'İNİN TOPLAM 453 BİN 243 ÇALIŞANI BULUNMAKTADIR. BU KAMU ÇALIŞANLARI, TASARI ÖNGÖRÜLERİ GERÇEKLEŞİRSE, KAZANILMIŞ HAKLARINI VE STATÜLERİNİ YİTİRME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYADIRLAR.

Okunma Sayısı: 853

Tüm Yazılı Basında Odamız »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2020 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.