ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

19 Kasım 2019 Salı  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN “TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

    Yayına Giriş Tarihi: 03.03.2015  Güncellenme Zamanı: 03.03.2015 16:56:32  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN "TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ`NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI" HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

 

Taslağın, 3-4-5-6-8-9 ve 11 inci maddelerinde, ziraat mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve teknikerlere de tohumculuk konusunda yetki tanınmaktadır. Oysa tohumculuk alanında ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetki tanınamaz. 

Diğer taraftan yine aynı maddelerde, tohumculuk sektöründe çalışacak ziraat mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odası`na üye olma zorunluluğu da göz ardı edilmiştir.  

Şöyle ki; 

1-) "7472 Sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun"un 2 nci maddesine göre Ziraat mühendisleri, mesleki iştigal veya ihtısas sahaları dahilinde olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtısas yaptıkları sahalara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi müessese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidirler. 

"Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük"ün "Tohumculuk" başlıklı 3 üncü maddesinde ise, "Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür." hükmü bulunmaktadır. 

2-) "6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu"nun 33 üncü maddesine göre, Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. 

"Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin 8 inci maddesinin (a) bendinde  "Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde gösterilen koşulları taşıyan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya başvurarak asil üye olabilirler. Bu Yönetmeliğin       7 nci maddesi kapsamına giren mühendislerden özel kuruluşlarda veya bağımsız olarak çalışanlar Odaya üye olmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların Oda üyelikleri 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre belirlenir. Bu gruba girenlerin, mesai saati dışında, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanun uyarınca çıkarılmış Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümleri gereğince mesleki faaliyetlerde bulunabilmeleri için Oda üyesi olmaları zorunludur." aynı tüzüğün 7 inci maddesinde ise "Odaya, Türkiye‘deki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin lisans programlarını bitirip, Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi diploması alanlar, Türkiye‘deki fakülte ve yüksek okulların tarımsal nitelikli programlarını bitirerek Mühendis diploması alanlar ile yurt dışında, yukarıda sayılan öğrenimlere eşdeğer öğrenim gördüğünü belgeleyenler üye olabilirler" hükmü ile 10 uncu maddesinde, "Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen mühendis ve yüksek mühendisler, mesleklerinde özel olarak çalışabilmek ve mesleki eğitim yaptırabilmek için Odaya kaydolmak ve üyeliklerini sürdürmek zorundadırlar." hükmü bulunmaktadır. 

Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci bölümlerde açıklanan yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere, taslakta çerçevesi çizilen "Tohumculuk" konusunda ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetki verilemez. Ayrıca konu ile ilgili olarak çalışacak ziraat mühendislerinin ODA`ya üye olmaları zorunludur.  

Yönetmelik değişikliği taslağında bu hususların göz önüne alınması gerekmektedir.

 

—Dosyalar

(82 KB) (03.03.2015 16:55:05)

(45 KB) (03.03.2015 16:55:14)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 881

Tüm Oda Görüşleri »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.