ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

18 Ocak 2019 Cuma  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

    Yayına Giriş Tarihi: 16.06.2017  Güncellenme Zamanı: 16.06.2017 12:09:41  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 16.06.2017 12:09:12

TMMOB SUSTURULAMAZ

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış olup davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında yapılacaktır.

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü koşullarında Birlik Yasamıza ilave edilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir" hükmüne istinaden Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı`nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri Odamızı denetlemek istemiştir.

Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere Devletin meslek kuruluşları üzerindeki "İdari ve Mali Denetim" yetkisi bu kuruluşların "amaçları dışı faaliyette" bulunması durumu ile sınırlıdır.

Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetimin konusu, defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine Odamız "Anayasa hükmü gereği idari ve mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. Maddesinin Anayasa‘nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi bir kural belirtilmediğini, başka herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usullere yer verilmediğini" belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri çevirmiştir.

Odamız yazışmalarında,  hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşınmadığından Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda web sitesinde yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık olduğu da ifade edilmiştir.

Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulunun; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi için oluşturulan Teftiş Kurulunun iç denetim şartlarının sıralandığı "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği" çerçevesinde Odamızı denetleme girişimini "hukuki dayanağı bulunmadığı" için kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.

Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin Odamızın WEB sitesinde bulunduğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine karşın, Bakanlığın "Yönetim kurulunun görevden alınması" talebiyle dava açması, gerçek amacın ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.

Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları; meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel temelde eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.

Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu yararı ilkesiyle açtığımız davalar, halktan, emekten, doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz çalışmalar bu kesimleri rahatsız etmektedir.

Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş yasası gereği yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez çareyi darbecilerin yasamıza eklediği ve bugüne kadar hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi duymadığı bir hükmü işletmekte bulmuştur.

AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın bir devamı olarak gelişen bu dava, Birliğimizi ve Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören anlayışın bir ürünüdür.

TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kuruluşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenmektedir.

Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bütünlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle,  İlk duruşması yarın yapılacak davaya, Birlik yöneticilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların başkan ve yöneticileri de katılacak ve davaya müdahil olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.

Bilinmelidir ki;

Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.

TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB ve Odalarına ihtiyacı vardır.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde kullanmaya devam edeceğiz.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30`da Dışkapı`daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın ilk duruşmasında,  tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Yaşasın TMMOB,

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

 

 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 293

Tüm Basın Açıklamaları »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.